Connect with us

INSIGHTS

Αναζητώντας τη βιωσιμότητα: Ενεργειακή ασφάλεια, εμπόριο και οικονομία

Published

on

Η πιο σημαντική πτυχή της παγκοσμιοποίησης είναι η οικονομική, κάτι που συμβαδίζει με την οικονομοποίηση της σύγχρονης ζωής. Η πίστη στην πρόοδο που κληροδοτήθηκε στην ανθρωπότητα από το Διαφωτισμό, από κοινού με τη Βιομηχανική Επανάσταση και την επικράτηση του οικονομικού φιλελευθερισμού, έφτασαν στο απόγειό τους με τη νέο-φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση των τελών του 20ου και των αρχών του 21ου αιώνα που εδράζεται στην αρχή της απεριόριστης οικονομικής μεγέθυνσης (growth), στον ανερμάτιστο στόχο να παράγουμε και να καταναλώνουμε περισσότερα.

Η λογική αυτή έχει οδηγήσει σε τρεις παράλληλες κρίσεις. Πιο συγκεκριμένα,

•Η κλιματική αλλαγή είναι, σύμφωνα με την πλέον έγκυρη και αξιόπιστη πηγή, το Διεθνές Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel for Climate Change) ανθρωπογενής και οφείλεται ως επί το πλείστον στις υψηλές εκπομπές αεριών που προέρχονται κατά βάση από την καύση των ορυκτών καυσίμων.

•Η προϊούσα σπάνη των φυσικών πόρων. Πολλές πρώτες ύλες και τα αποθέματα των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φθίνουν επικίνδυνα.

•Ο υπερδανεισμός. Η κυκλοφορία του χρήματος είναι ασύμμετρα μεγαλύτερη από το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών στην παγκόσμια αγορά. Αυτή η δομική ανισορροπία διατηρεί τα περισσότερα κράτη και το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών χρεωμένο με τη διαχείριση του χρέους να παραμένει ένα ακανθώδες ζήτημα που πυροδοτεί κρίσεις, ανασφάλεια και συγκρούσεις.

b193092

Ανάπτυξη και Ευημερία στον 21ο Αιώνα. Η προσέγγιση των οικολογικών οικονομικών και η περίπτωση της Ελλάδας. Φίλιππος Προέδρου, 2013

Σε αυτό το πλαίσιο, το βιβλίο «Ανάπτυξη και Ευημερία στον 21ο αιώνα», επιχειρεί να προσφέρει ένα εναλλακτικό αναπτυξιακό παράδειγμα. Αρχικά, προσδιορίζει με ενάργεια τις θεμελιακές του θέσεις και, στη συνέχεια, τις εφαρμόζει στην περίπτωση της Ελλάδας, διατυπώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την ελληνική περίπτωση. Αντιπαρατάσσει στην έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης αυτήν της ανάπτυξης (development) ως τον καταλύτη της παγκόσμιας κοινωνίας. Ενώ το δόγμα της οικονομικής μεγέθυνσης περιστρέφεται γύρω από την αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης, και γι’ αυτό θέτει περαιτέρω πιέσεις στις αντοχές του οικοσυστήματος, η έννοια της ανάπτυξης επικεντρώνεται στην ποιότητα της διαβίωσης και στη βελτίωση των δεικτών ευημερίας μέσα από εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας της οικονομίας χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω το περιβάλλον. Από τη στιγμή που το οικονομικό σύστημα αποτελεί υπο-σύστημα του ευρύτερου οικολογικού συστήματος, και εξαρτάται από αυτό για τη λειτουργία του, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε και να μετρήσουμε τα βιοφυσικά όρια και να οργανώσουμε την οικονομία εντός τους.

Στα Οικολογικά Οικονομικά, που αποτελούν το θεωρητικό πλαίσιο του βιβλίου, συναντώνται οι φυσικές και οι κοινωνικές επιστήμες. Πιο συγκεκριμένα, οι θεωρητικοί των οικολογικών οικονομικών προχωρούν σε μία αναδιάρθρωση των κεντρικών οικονομικών προβλημάτων. Το κύριο πρόβλημα δεν είναι, όπως προτάσσουν οι νέο-κλασικοί οικονομολόγοι, η κατανομή των πόρων και, δευτερευόντως, η διανομή του πλούτου. Αντίθετα, θεωρούν ότι

•Η κλίμακα της οικονομικής δραστηριότητας είναι το θεμελιώδες πρόβλημα της παγκόσμιας οικονομίας, το οποίο και αγνοείται από την κυρίαρχη οικονομική σκέψη. Η υπερκέραση των ορίων της δημιουργεί ασφυκτικά προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον.

•Εντός μίας δεδομένης κλίμακας οικονομικής δραστηριότητας εντός των βιοφυσικών ορίων, η διανομή του πλούτου είναι κεντρικής σημασίας για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία ενός διχτυού ασφαλείας.

•Μόνο αφού έχουν εκπληρωθεί οι δύο αυτές προϋποθέσεις, είναι σημαντικό να επιτρέψουμε στις δυνάμεις της αγοράς να κατανείμουν κατά το βέλτιστο τρόπο τους πόρους μέσα στην οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το βιβλίο προχωρά σε μία σειρά από κρίσιμες τοποθετήσεις με στόχο την αναδιάρθρωση της οικονομίας και του ενεργειακού τομέα, και προσφέρει μία φρέσκια ματιά στη λειτουργία της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής παγκόσμιας διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα:

•Ο δείκτης του ΑΕΠ μετρά μόνο ποσοτικές, όχι ποιοτικές, παραμέτρους της οικονομίας και γι’ αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από ευρύτερους δείκτες, όπως αυτός της Βιωσιμότητας και της Ευημερίας (ISEW), που μετρά τόσο τα κόστη όσο και τα κέρδη, εντοπίζει απώλειες φυσικών πόρων και οικολογικών υπηρεσιών και μετρά την πρόοδο και την ευημερία, όχι μόνο την παραγωγικότητα.

•Είναι απαραίτητη η εφαρμογή μίας οικολογικής φορολογικής μεταρρύθμισης που συνοψίζεται στο δόγμα “tax bads, not goods” (φορολογήστε τα κακά, όχι τα αγαθά). Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να αποδίδεται μεγάλο φορολογικό βάρος στην πρόκληση ρύπανσης, στη χρήση των ορυκτών καυσίμων, στην υπερβολική χρήση των φυσικών πόρων κλπ, με στόχο να αποθαρρύνονται τέτοιες επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες. Παράλληλα, είναι εξίσου απαραίτητη η αποφορολόγηση αγαθών, όπως η εργασία και το εισόδημα, προκειμένου αυτά να ενθαρρύνονται. Αυτό το εναλλακτικό φορολογικό σύστημα διαφοροποιεί σημαντικά το σύστημα κινήτρων και ποινών και μπορεί να καταστήσει την οικονομία πιο βιώσιμη και αποτελεσματική.

•Η λέξη–κλειδί για την αναδιοργάνωση της οικονομίας είναι η από-υλοποίηση, η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών δηλαδή με σημαντικά μειωμένη χρήση φυσικών πόρων. Τούτο δεν είναι απαραίτητο να οδηγήσει σε διολίσθηση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Υπάρχει αδήριτη ανάγκη για νέα επιχειρηματικά πρότυπα που θα μετατοπίσουν την έμφαση από την παραγωγή αγαθών στην πρόσφορά υπηρεσιών, με κύριους τομείς εφαρμογής αυτούς της θέρμανσης, των μεταφορών και της πληροφορικής.

Στον ενεργειακό τομέα, είναι θεμελιώδης, και δυνατή, μία ενεργειακή επανάσταση που θα μειώσει δραματικά τη χρήση των ορυκτών καυσίμων και θα εκτοξεύσει αυτή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η απόσυρση των τεράστιων επιδοτήσεων και φοροελαφρύνσεων-φοροαπαλλαγών που λαμβάνουν τα ορυκτά καύσιμα, κάτι που θα καταστήσει τις ανανεώσιμες πηγές πιο ανταγωνιστικές. Η δημιουργία ενός νέου μοντέλου παραγωγού-καταναλωτή ενέργειας για τους πολίτες του κόσμου, και η δημιουργία τοπικών, όχι συγκεντρωτικών και πολύ εκτεταμένων ενεργειακών δομών, εξάλλου, είναι απαραίτητη, διότι οι ανανεώσιμες πηγές είναι πολύ πιο αποτελεσματικές ενεργειακά σε τοπικό επίπεδο. Η μεταφορά και αποθήκευσή τους είναι εξαιρετικά κοστοβόρα. Σε αυτό το πλαίσιο, η υπερβολική έμφαση που δίδεται στη διπλωματία των αγωγών πετρελαίου και αερίου και στις επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα αποτελεί μέρος του προβλήματος και χρήζει αναθεώρησης. Δε συνάδει με την άμεση ανάγκη της ανθρωπότητας για βιώσιμη ενέργεια.

Τέλος, είναι απαραίτητο να σκεφτούμε κριτικά τη σημερινή μορφή της παγκοσμιοποίησης. Το επιχείρημα του συγκριτικού πλεονεκτήματος (comparative advantage) των κλασικών φιλελεύθερων του 18ου αιώνα απηχεί τις αρετές του ελεύθερου εμπορίου σε έναν κόσμο στον οποίο το κεφάλαιο παραμένει σταθερό. Σήμερα, ωστόσο, με το κεφάλαιο να έχει την ικανότητα να διαπερνά τα σύνορα και να μετακινείται απρόσκοπτα εντός δευτερολέπτων, η έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος παράγει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα: δεν επιτρέπει στις επιμέρους οικονομίες να εστιάσουν στους πιο παραγωγικούς τους τομείς, αλλά, αντίθετα, επιτρέπει την περιβαλλοντική και εργασιακή εκμετάλλευση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές του πλανήτη. Το αποτέλεσμα, έτσι, είναι η συνολική περιβαλλοντική υποβάθμιση και μεγάλα κόστη για πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες. Γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά κρίσιμο να αναθεωρήσουμε τις πολιτικές του ελεύθερου εμπορίου. Προς τούτο, είναι απαραίτητο η Δύση, που διατηρεί και τις υψηλότερες και αυστηρότερες, αν και σε αρκετές περιπτώσεις ανεπαρκείς, οικολογικές και εργασιακές προδιαγραφές

•Να επιβάλλει περιβαλλοντικούς δασμούς (eco-tariffs) σε εισαγωγές από κράτη και επιχειρήσεις που δε συμμορφώνονται με περιβαλλοντικές προδιαγραφές και κανονισμούς. Το μέτρο αυτό θα εξασκήσει σημαντική πίεση στα κράτη και τις επιχειρήσεις αυτές να συμμορφωθούν. Μόλις επιτευχθεί κάτι τέτοιο, οι δασμοί θα πρέπει φυσικά να αρθούν άμεσα.

•Να επιβάλλει κοινωνικούς δασμούς σε εισαγωγές από κράτη και επιχειρήσεις που δεν εκπληρώνουν τις βασικές κοινωνικές και εργασιακές προδιαγραφές στις παραγωγικές τους διαδικασίες. Η λειτουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου πρέπει να επικεντρώνεται στην άμεση επίλυση τέτοιων υποθέσεων, παρά στο μετέωρο άνοιγμα των αγορών του Παγκόσμιου Νότου.

•Να οδηγήσει σε μία διαφορετική θεώρηση του ελεύθερου εμπορίου, στην πιο πλήρη μορφή του, με την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και γνώσης που μπορεί να παράξει περισσότερη συλλογική γνώση για όλους. Το καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων, για παράδειγμα, παρεμποδίζει ένα τέτοιο εγχείρημα, καθώς μπλοκάρει ακριβώς τη μεταφορά γνώσης που μπορεί να ενισχύσει τη διαβίωση και την ποιότητα ζωής των πολιτών του κόσμου.

Τέλος, η παραγωγή χρήματος έχει καταστεί ανεξέλεγκτη. Ενώ ο λόγος ύπαρξής του είναι να υπηρετεί την κοινωνία, έχει καταστεί εργαλείο στα χέρια των τραπεζών με στόχο το κέρδος και με άμεση συνέπεια τη μεγέθυνση της οικονομίας. Τούτο, ωστόσο, έχει ως άμεση συνέπεια έναν ολοένα και πιο υπερχρεωμένο κόσμο, στον οποίο το χρήμα που κυκλοφορεί είναι πολλαπλάσιο της πραγματικής αξίας των παραγόμενων αγαθών και των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και των βιοφυσικών ορίων. Από τη στιγμή που οι φυσικοί πόροι και τα ανώτατα επίπεδα ρύπανσης έχουν καταστεί ο περιοριστικός οικονομικός παράγοντας στην παγκόσμια οικονομία, είναι δέον και επιτακτικό να καταστήσουμε την κυκλοφορία του χρήματος συνάρτηση των βιοφυσικών ορίων. Μόνο με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η αρμονική συμβίωση του χρηματοπιστωτικού και του οικολογικού συστήματος προς όφελος της ανθρώπινης ύπαρξης και ευημερίας.

Εν κατακλείδι, το θεωρητικό πλαίσιο των οικολογικών οικονομικών εφαρμόζει έναν οικολογικό φακό στα κεντρικά προβλήματα της παγκόσμιας κοινωνίας. Υπό αυτό το πρίσμα, στόχο έχει όχι μόνο να διατυπώσει μία ισορροπημένη κριτική απέναντι στις παθογένειες της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και να παράσχει νέες ιδέες και οπτικές για την επίλυσή τους. Προς τούτο, προτείνει μία ολιστική θεώρηση για την ενεργειακή, εμπορική και οικονομική παγκόσμια διακυβέρνηση που μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα βιώσιμο μέλλον.

INSIGHTS

Άνοδος για την εγχώρια αγορά βασικών χημικών και χημικών πρώτων υλών

Editorial Team

Published

on

Η  συνολική αξία της εγχώριας αγοράς βασικών χημικών και χημικών πρώτων υλών (χημικά B2B) κατέγραψε μικρή αύξηση την τελευταία τετραετία με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 2%. Η ζήτηση για βιομηχανικά χημικά “παρακολουθεί” την πορεία των παραγωγικών επιχειρήσεων στους κλάδους όπου τα προϊόντα αυτά έχουν εφαρμογή (π.χ. βιομηχανία πλαστικών, χρωμάτων, απορρυπαντικών κ.ά.).

Στα χημικά “B2B” δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, ορισμένες εκ των οποίων έχουν αναπτύξει μικτή δραστηριότητα (παραγωγή και εισαγωγές-εμπορία), τόσο στα εξεταζόμενα προϊόντα όσο και στα χημικά με την ευρύτερη έννοια (συνδυασμός τελικών και ενδιάμεσων προϊόντων).  Αρκετές από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών.

Όπως υποδηλώνει και ο όρος “B2B”, τα προϊόντα αυτά απευθύνονται στη βιομηχανία για περαιτέρω επεξεργασία και παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων, πριν την εφαρμογή τους στην τελική κατανάλωση. Επομένως, η ζήτησή τους επηρεάζεται από την πορεία των επιμέρους κλάδων εφαρμογής, μεταξύ των οποίων: τα χρώματα και τα βερνίκια, τα πλαστικά είδη, τα καθαριστικά και απορρυπαντικά, τα καλλυντικά, οι γραφικές τέχνες καθώς και τα αγροχημικά. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την κλαδική μελέτη «Βασικά Χημικά και Χημικές Πρώτες Ύλες» που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ.

Σύμφωνα με την Ελευθερία Παραμερίτη, Consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, η οποία επιμελήθηκε της συγκεκριμένης μελέτης, την περίοδο 2006-2008 η εγχώρια αγορά (πωλήσεις σε αξία) χημικών Β2Β παρουσίασε κατακόρυφη άνοδο με μέσο ετήσιο ρυθμό 16,2%. Από το 2009 ανακόπτεται η ανοδική πορεία, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας της χώρας με την αγορά να μειώνεται την επόμενη πενταετία (2009-2013) με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 5%. Η καθοδική αυτή πορεία ανακόπηκε το 2014, με την εγχώρια αγορά να δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου εκτιμάται ότι κυμάνθηκε στο 2% περίπου την περίοδο 2014–2017.

Οι χημικές πρώτες ύλες που κατευθύνονται στις βιομηχανίες παραγωγής τελικών ειδικών χημικών προϊόντων (απορρυπαντικών, καλλυντικών, φαρμάκων, κ.λπ.) εκτιμάται ότι κατέλαβαν μερίδιο 55% επί της συνολικής αγοράς το 2016. Τα πετροχημικά και τα πολυμερή από κοινού εκτιμάται ότι απέσπασαν μερίδιο της τάξης του 45% το ίδιο έτος. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει πρώτες ύλες και ενδιάμεσα χημικά που έχουν εφαρμογή στη βιομηχανία πλαστικών, όπως: πολυπροπυλένιο, πολυβινυλοχλωρίδιο ή PVC, βινυλοχλωρίδιο, χρωστικές ύλες (πιγμέντα) για το χρωματισμό πλαστικής μάζας (masterbatches), πολυαιθυλένιο, πολυστερίνη, πολυμερή για την παραγωγή φιλμ, φιαλών, καλωδίων, σωλήνων και προφίλ, χημικά αναγόμωσης ελαστικών, πρώτες ύλες πολυουρεθάνης κ.ά.

Όπως αναφέρει η κα Παραμερίτη, το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας στα εξεταζόμενα προϊόντα είναι σταθερά ελλειμματικό. Ωστόσο, εκτιμάται ότι περιορίστηκε σημαντικά την περίοδο 2009-2013. Από την πρωτογενή έρευνα σε πληθώρα επιχειρήσεων του κλάδου προέκυψε ότι, η κυριότερη περιοχή προέλευσης των εισαγόμενων χημικών είναι οι χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Ιταλία κ.ά.), ενώ κυριότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών είναι οι Βαλκανικές χώρες και η Τουρκία.

Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση των κυριότερων επιχειρήσεων χημικών “B2B” βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού που συντάχθηκε με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα 26 επιχειρήσεων του κλάδου για τη διετία 2015-2016, προέκυψαν τα εξής: το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 7,1% το 2016/15,  γεγονός που οφείλεται στην ενίσχυση των απαιτήσεων (5,8%),  των αποθεμάτων (14,6%) αλλά και των τραπεζικών διαθεσίμων (24%). Οι συνολικές πωλήσεις των 26 επιχειρήσεων του ομαδοποιημένου ισολογισμού αυξήθηκαν κατά 5% το 2016/15. Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 6,8%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν κατά 1,3%. Μικρή θετική μεταβολή (1,2%) παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη (προ φόρων) καθώς και τα κέρδη EBITDA (0,9%) την ίδια περίοδο.

Τέλος, αναφορικά με τη διεθνή αγορά σημειώνονται τα εξής: το μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά χημικών (πωλήσεις σε αξία) απέσπασε και το 2016 η Κίνα με 39,6%. Ακολουθούν με διαφορά οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή αγορά για το 2016, το 27,2% των συνολικών πωλήσεων κατέλαβαν τα ειδικά χημικά και το 25,9% απέσπασαν τα πετροχημικά. Ακολουθούν τα πολυμερή με μερίδιο 21,6%, τα καταναλωτικά χημικά με 13,6% και τα βασικά με 11,7%.

Continue Reading

INSIGHTS

Νέοι κανόνες για την ηλεκτρική ενέργεια: Σύγκριση τιμών, αλλαγή παρόχων, παραγωγή στο σπίτι

Editorial Team

Published

on

Οι νέοι κανόνες πρέπει να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο πριν τεθούν σε εφαρμογή. Έχουν ήδη εγκριθεί από την επιτροπή Ενέργειας του ΕΚ στις 21 Φεβρουαρίου.

Οι κανόνες αποτελούν μέρος του ευρύτερου πακέτου μεταρρύθμισης της ηλεκτρικής ενέργειας και σχεδιάστηκαν για να τονώσουν τον ανταγωνισμό, να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε περίοδο κρίσης και να διευκολύνουν τη μετάβαση προς τη χρήση καθαρών πηγών ενέργειας, με τη χρήση του ανέμου ή του ήλιου.

Παραγωγή και πώληση ενέργειας από το σπίτι

Καταναλωτές και τοπικές κοινότητες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια, να την καταναλώνουν και να την πωλούν σε άλλους.

Διευκολύνεται η αλλαγή παρόχου

Οι καταναλωτές θα μπορούν πιο εύκολα – μέσα σε 24 ώρες- να αλλάζουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς επιπλέον χρεώσεις, εκτός αν επιθυμούν το τερματισμό πρόωρης σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος των προστίμων θα πρέπει να είναι μειωμένο και οι συμβάσεις που τις περιέχουν θα πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές απτά πλεονεκτήματα ως αντάλλαγμα.

Εξασφάλιση αξιόπιστων ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών

Πριν αλλάξεις πάροχο είναι απαραίτητο να γνωρίζει όλα τα δεδομένα. Σε κάποιες χώρες οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά εργαλεία για να συγκρίνουν τις τιμές. Το ΕΚ θέλει να διασφαλίσει ότι όλοι οι καταναλωτές στην ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης τουλάχιστον ενός δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου για τη σύγκριση τιμών μεταξύ των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι πολίτες έχουν ήδη το δικαίωμα να διακόψουν νέα σύμβαση εντός 14 ημερών, εάν έχουν συναφθεί μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου.

Λογαριασμοί

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολλοί καταναλωτές δεν καταλαβαίνουν τις λεπτομέρειες των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν. Οι νέοι κανόνες ορίζουν ότι αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί  απαιτώντας από τους παρόχους την παροχή πληροφοριών για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τους κόστους της σε κάθε λογαριασμό με εύκολο και σαφή τρόπο.

Continue Reading

INSIGHTS

Η έκθεση Οινόραμα απεικονίζει το δυναμισμό του ελληνικού κρασιού

Editorial Team

Published

on

Άρρηκτο δίδυμο αποτελούν η έκθεση Οινόραμα και ο αμπελοοινικός κλάδος της χώρας, αφού το Οινόραμα συνοδεύει και ενσαρκώνει την αναγέννηση του ελληνικού κρασιού και τις επιτυχίες των παραγωγών του τα τελευταία 25 χρόνια. Αυτό κατέδειξε η συνέντευξη Τύπου της διοργανώτριας εταιρείας του Οινοράματος, Vinetum, τη Δευτέρα 12/02/18στο Μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί, σύσσωμοι οι φορείς του ελληνικού κρασιού, ΕΔΟΑΟ, ΣΕΟ και ΚΕΟΣΟΕ, αναφέρθηκαν στην έκθεση και στη σημασία της για το ελληνικό κρασί, όπως επίσης στις επιτυχίες και στους στόχους του οινικού κλάδου, μιλώντας με αυτόν τον τρόπο για ένα διπλό και ενιαίο «success story». Αυτό ακριβώς που θα αποτυπωθεί και φέτος στο Οινόραμα (10-12/03/18) όπου στο Ζάππειο Μέγαρο θα βρεθούν περισσότερα από 250 οινοποιεία.

Το Οινόραμα είναι πλέον η μεγαλύτερη έκθεση ελληνικού κρασιού στον κόσμο. Από το 1994 ήταν και παραμένει ο φυσικός χώρος φιλοξενίας και προβολής της οινικής παραγωγής της χώρας και το πιο σημαντικό ραντεβού του αμπελοοινικού κλάδου. Όπως ανέφερε ο δημιουργός και πρόεδρος της έκθεσης, Ντίνος Στεργίδης, «το Οινόραμα απετέλεσε τον ιμάντα μεταφοράς οινικής γνώσης στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, το έναυσμα για τη μορφοποίηση σε κλάδο, του ενδιάμεσου ―μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης― κρίκου της αγοράς κρασιού (αυτό που στα αγγλικά ονομάζουμε “trade”) και κατ’ επέκταση, χώρος αγοραπωλησίας. Εισήγαγε πλήθος καινοτομιών στο περιβάλλον των ελληνικών εκθέσεων και έθεσε υψηλούς οργανωτικούς στόχους στο ύψος των φιλοδοξιών του Έλληνα οινοπαραγωγού». Στημένο εξαρχής επάνω στα πρότυπα των κορυφαίων εκθέσεων κρασιού της Γαλλίας, το Οινόραμα γρήγορα έγινε αποτελεσματικό όχημα προβολής του ελληνικού κρασιού σε Έλληνες και ξένους αγοραστές και καταναλωτές.

Παράλληλη και εντυπωσιακή ήταν και η ανάπτυξη του οινικού κλάδου. «Από τη δεκαετία του ’80 με τα περίπου 100 οινοποιεία, σήμερα μετράμε πάνω από 1.000 μέρος των οποίων αναπτύχθηκαν και μέσα στην κρίση, πράγμα ελπιδοφόρο», σημείωσε ο Γιώργος Σκούρας, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ). Σήμερα, μάλιστα, ο κλάδος έχει στρέψει την προσοχή του στο αμπέλι, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού κρασιού μέσω υλοποίησης στρατηγικού σχεδίου για την αειφόρο ανάπτυξη του ελληνικού αμπελώνα. «Στοχεύουμε στην αναβάθμιση της εικόνας του ελληνικού κρασιού μέσα από βιώσιμες και ανταγωνιστικές αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις», σημείωσε ο Χρίστος Μάρκου, πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελουργικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) ο οποίος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο πρόγραμμα πέντε σημείων άμεσης εφαρμογής.

Η εικόνα του ελληνικού κρασιού στις αγορές του εξωτερικού σαφώς έχει αναβαθμιστεί, όπως φαίνεται και από τη σημαντική ανάπτυξη που παρουσιάζουν οι εξαγωγές, οι οποίες συνέβαλαν ώστε ο κλάδος να παραμείνει κραταιός ακόμα και εν μέσω της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα. Ενδεικτικά αναφέρεται πως από το 2010που άρχισε να εφαρμόζεται το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ του ελληνικού κρασιού, παρατηρείται αύξηση 82% σε αξία και 28% σε ποσότητα στις ΗΠΑ, 91% και 31% αντίστοιχα στον Καναδά και 105% και 14%στην Αυστραλία. «Η ποιότητα των ελληνικών εξαγωγών οίνου έχει σαφώς αναβαθμιστεί. Παλαιότερα, μεγάλο ποσοστό του κρασιού που εξάγαμε στην Αμερική ήταν σε συσκευασίες του 1,5 λίτρου, κάτι που συμβαίνει πλέον σπάνια», σημείωσε ο Στέλλιος Μπουτάρης, αντιπρόεδρος του ΣΕΟ. Στο ίδιο κλίμα και πιο σφαιρικά ο Βαγγέλης Αργύρης, πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ), αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που εμφανίζει το επώνυμο ελληνικό κρασί στους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και ειδικότερα στα σημεία Horeca που πολλαπλασιάζονται διαρκώς.

Η έκθεση Οινόραμα θα λειτουργήσει για το κοινό το Σαββατοκύριακο 10 & 11 Μαρτίου, με τη Δευτέρα 12 Μαρτίου να είναι αφιερωμένη στους επαγγελματίες. Πληροφορίες για την έκθεση στο www.oenorama.com.

Continue Reading

Latest

BUSINESS TODAY38 mins ago

Η WIND για τέταρτη χρονιά στο TEDx University of Aegean στη Σύρο

Καμία νόρμα δεν περιορίζει τη δημιουργικότητα Αναρωτηθήκατε ποτέ αν οι άτυποι κανόνες που έχουν θεσπίσει οι άνθρωποι για να συμβιώνουν...

PASSPORT2 hours ago

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Τα μέτρα της ΕΕ για την πρόληψη νέων επιθέσεων

Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για την πλειονότητα των ευρωπαίων πολιτών (80%) που ζητούν από την ΕΕ να κάνει περισσότερα για...

BUSINESS TODAY3 hours ago

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Πρωτοπόρος Οργανισμός στην Εταιρική Υπευθυνότητα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη κατατάχθηκε ως πρωτοπόρος Οργανισμός, αφοσιωμένος στην εφαρμογή και στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας,...

BUSINESS TODAY4 hours ago

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανεβάζει τον πήχη στη διαχείριση υδάτινων πόρων

Στρατηγικός στόχος ο περιορισμός της επίπτωσης της παραγωγικής δραστηριότητας στο περιβάλλον «Κάθε σταγόνα μετράει»: σε αυτή τη φράση συνοψίζεται η δέσμευση...

BUSINESS TODAY21 hours ago

Η Wind Ελλάς “Sustainability Leader 2017”

« η επικοινωνία και η τεχνολογία είναι σήμερα τα εργαλεία εξέλιξης των συνθηκών των ανθρώπων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος»...

BUSINESS TODAY23 hours ago

COSMOTE: Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2018

Από τον WRO Hellas με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE Με τη συμμετοχή περισσότερων από 3.500 μαθητών και πάνω από 800...

BUSINESS TODAY24 hours ago

Προστατεύουμε το Περιβάλλον με την ΑΒ Βασιλόπουλος

H AB Βασιλόπουλος, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ευαισθησία της για το περιβάλλον, με μία εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση με...

BUSINESS TODAY1 day ago

Τέσσερα βραβεία για τη Celestyal Cruises στα Tourism Awards 2018

Η Celestyal Cruises, κατέκτησε τέσσερα σημαντικά βραβεία στα Tourism Awards 2018, σηματοδοτώντας την αξία των αδιάκοπων προσπαθειών της εταιρείας να...

Presscode Newsletter

Facebook

Trending

Copyright © 2018 PRESSCODE