ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 2,4 TRN ΗΠΑ έως το 2028: ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Η τελευταία έκθεση σχετικά με το παγκόσμιο Digital Ad SpendingMarket από το Contrive Datum Insights παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του κλάδου μαζί με τον ορισμό του προϊόντος και το εύρος της αγοράς. Οι ενότητες που ακολουθούν το εισαγωγικό κεφάλαιο παρέχουν μια εις βάθος μελέτη της Ψηφιακής Διαφημιστικής Αγοράς που βασίζεται σε εκτενή ερευνητική ανάλυση. Μαζί με τη δυναμική της αγοράς, η έκθεση παρουσιάζει επίσης μια ολοκληρωμένη ανάλυση της αγοράς που καλύπτει τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης. Επίσης, αυτή η αναφορά προσφέρει βασικούς οδηγούς που ωθούν την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακών διαφημίσεων. Αυτές οι ιδέες βοηθούν τους παράγοντες της αγοράς να σχεδιάσουν στρατηγικές για να αποκτήσουν παρουσία στην αγορά. Η έρευνα περιγράφει επίσης τους περιορισμούς της αγοράς. Αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες για να βοηθήσουν τους παράγοντες της αγοράς να κάνουν περαιτέρω βήματα καθορίζοντας το δυναμικό σε ανεκμετάλλευτες περιοχές.

Αγορά ψηφιακών διαφημίσεων: Δυναμική

Οι εταιρείες ψηφιακών διαφημίσεων επικεντρώνονται στην παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων σύμφωνα με τη συμπεριφορά προβολής του κοινού. Η άνοδος της υιοθέτησης smartphone μεταξύ των τελικών χρηστών αναμένεται να ενισχύσει την αγορά ψηφιακών διαφημίσεων. Το Διαδίκτυο έχει φέρει επανάσταση στον κόσμο ωφελώντας επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τελικούς χρήστες. Η αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου για κινητά είναι ένας βασικός λόγος για την ταχεία αύξηση του αριθμού των εφαρμογών για κινητά, η οποία, με τη σειρά της, εκτιμάται ότι τροφοδοτεί την αγορά δαπανών ψηφιακών διαφημίσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Interactive Advertising Bureau (IAB), τα έσοδα από διαφημίσεις Διαδικτύου για κινητά στις ΗΠΑ αντιπροσώπευαν το  70,7%  της αγοράς ψηφιακών διαφημίσεων το  2020 . Αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό  ~ 24%  σε ετήσια βάση.

Η επέκταση της αγοράς μπορεί να αξιολογηθεί από τη διαθεσιμότητα της αναμενόμενης ποιότητας του δικτύου, η οποία παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες. Η έλευση του 5G, μαζί με την εύκολη διαθεσιμότητα δικτύων κινητής τηλεφωνίας, όπως το 4G / LTE για smartphone αναμένεται να ενισχύσει την αγορά ψηφιακών διαφημίσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την ένωση GSM, τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού εγγράφηκαν σε κινητές υπηρεσίες το  2020 . Επιπλέον, το ήμισυ του πληθυσμού χρησιμοποιούσε κινητό Διαδίκτυο, δηλαδή  4  δισεκατομμύρια συνδρομητές κινητού Διαδικτύου το  2020 .

Λήψη δείγματος αναφοράς + Όλα τα σχετικά γραφήματα και γραφήματα (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης αντικτύπου COVID19) @:  https://www.contriveatuminsights.com/request-sample/66955/

Η ερευνητική έκθεση περιοδεύει με πληροφορίες για τα ιστορικά δεδομένα και το πιθανό σενάριο. Η παγκόσμια ψηφιακή διαφήμιση Spendingmarket είναι το πλήρες πακέτο πληροφοριών όσον αφορά το μέγεθος της αγοράς, την αξία / όγκο, τις υπηρεσίες και το προϊόν, τα πέντε μοντέλα του Porter, τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, την κυβερνητική ρύθμιση. Οι συμμετέχοντες στις επιχειρήσεις επικεντρώνονται εκτενώς στις καινοτομίες προϊόντων, στις νέες κυκλοφορίες προϊόντων, στις συγχωνεύσεις και στις εξαγορές για την επέκταση της γεωγραφικής τους θέσης και τη λήψη μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς.

Μερικά από τα βασικά προγράμματα αναπαραγωγής που έχουν σχεδιαστεί στην αγορά ψηφιακών διαφημίσεων περιλαμβάνουν:

Alibaba.com, AdColony, Inc., Adknowledge, Amazon.com, Inc., Apple Inc., Applovin Corporation, Baidu, Inc., Chartboost, Inc., Facebook Inc., Google LLC, IAC (InterActiveCorp), Microsoft Corporation, MMedia Group Ltd., Sina Corporation, Taboola, Inc., Tencent Holdings Ltd., TubeMogul, Twitter, Inc., Unity Technologies και Yahoo! Inc.

Επιπλέον, η έκθεση Digital Ad SpendingMarket λαμβάνει υπόψη το άθροισμα της αγοράς που περιλαμβάνει παραγγελίες, ορισμούς και εφαρμογές. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη διεξοδική διερεύνηση διαφόρων γωνιών, για παράδειγμα, ανοίγματα, περιορισμούς, οδηγούς, προκλήσεις και κινδύνους, και μεγάλους μικροσκοπικούς επιχειρηματικούς τομείς. Επιπλέον, η αναφορά απομονώνει το Digital Ad SpendingMarket που εξαρτάται από λίγα τμήματα και υπο-τμήματα παράλληλα με τα προηγούμενα, τα τρέχοντα και τα πιθανά σχέδια εικασίας για κάθε ενότητα και υποενότητες που καλύπτονται από την αναφορά.

Λάβετε ειδική έκπτωση:  https://www.contriveatuminsights.com/request-discount/66955/

Παγκόσμια αγορά ψηφιακών δαπανών διαφημίσεων: Τμηματοποίηση

Ψηφιακή αγορά δαπανών διαφημίσεων, ανά μορφή διαφήμισης

 • Διαφημίσεις προβολής
 • Μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
 • Εγγενής διαφήμιση
 • Διαφημίσεις αναζήτησης
 • Διαφημίσεις βίντεο
 • Οι υπολοιποι

Ψηφιακή αγορά δαπανών διαφημίσεων, ανά πλατφόρμα

 • Κινητό
 • Επιφάνεια εργασίας
 • DOOH

Αγορά δαπανών ψηφιακών διαφημίσεων, ανά μέγεθος επιχείρησης

 • ΜΜΕ
 • Μεγάλη Επιχείρηση

Αγορά ψηφιακών διαφημίσεων, από τον τελικό χρήστη

 • Λιανικό εμπόριο και ηλεκτρονικό εμπόριο
 • BFSI
 • Αυτοκίνητο
 • IT & Telecom
 • Μέσα και ψυχαγωγία
 • Φροντίδα υγείας
 • Κυβέρνηση
 • Μεταφορά
 • Οι υπολοιποι

Πίνακας περιεχομένου (TOC):

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή και επισκόπηση

Κεφάλαιο 2 Δομή κόστους βιομηχανίας και οικονομικός αντίκτυπος

Κεφάλαιο 3 Ανερχόμενες τάσεις και νέες τεχνολογίες με βασικούς παίκτες

Κεφάλαιο 4 Παγκόσμια Ψηφιακή Διαφήμιση, Ανάλυση Αγορών, Τάσεις, Παράγοντας Ανάπτυξης

Κεφάλαιο 5 Ψηφιακή διαφήμιση SpendingMarket Εφαρμογή και επιχείρηση με πιθανή ανάλυση

Κεφάλαιο 6 Τμήμα παγκόσμιας ψηφιακής διαφήμισης Δαπάνες διαφημίσεων, τύπος, εφαρμογή

Κεφάλαιο 7 Παγκόσμια Ψηφιακή Δαπάνη Διαφημίσεων Ανάλυση αγοράς (κατά εφαρμογή, τύπο, τελικός χρήστης)

Κεφάλαιο 8 Ανάλυση σημαντικών προμηθευτών κλειδιών για την αγορά ψηφιακών διαφημίσεων

Κεφάλαιο 9 Αναπτυξιακή τάση ανάλυσης

Κεφάλαιο 10 Συμπέρασμα

Γρήγορη αγορά:  https://www.contriveatuminsights.com/buy/66955

Τυχόν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με αυτήν την αναφορά, ενημερώστε μας και μπορούμε να παρέχουμε προσαρμοσμένη αναφορά.

Σχετικά με εμάς:

Το Contrive Datum Insights (CDI) είναι ένας παγκόσμιος συνεργάτης παράδοσης πληροφοριών αγοράς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε υπαλλήλους σε διάφορους τομείς όπως οι επενδύσεις, οι τηλεπικοινωνίες τεχνολογίας πληροφοριών, η τεχνολογία καταναλωτών και οι κατασκευαστικές αγορές. Το CDI βοηθά τις επενδυτικές κοινότητες, τα στελέχη επιχειρήσεων και τους επαγγελματίες πληροφορικής να λαμβάνουν ακριβείς αποφάσεις βάσει στατιστικών σχετικά με τις αγορές τεχνολογίας και να προωθούν ισχυρές τακτικές ανάπτυξης για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς. Το Contrive Datum Insights, που αποτελείται από μέγεθος ομάδας άνω των 100 αναλυτών και αθροιστική εμπειρία αγοράς άνω των 200 ετών, εγγυάται την παροχή γνώσεων στον κλάδο σε συνδυασμό με τεχνογνωσία σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο χώρας.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Άννα Μπόιντ

Contrive Datum insights Pvt. Ε.Π.Ε.

Καναδάς: +19084598372

Ιστότοπος  –  https://www.contriveatuminsights.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *