Ψηφιακή αγορά παθολογίας Covid-19 Ανάλυση αντικτύπου, τάσεις και προβλέψεις έως το 2028

Ψηφιακή αγορά παθολογίας Covid-19 Ανάλυση αντικτύπου, τάσεις και προβλέψεις έως το 2028

Η ψηφιακή παθολογία είναι μια αναδυόμενη διαδικασία στον τομέα της παθολογίας. Στο σημερινό σύστημα, οι γυάλινες διαφάνειες που περιέχουν δείγματα δοκιμών επαναφέρονται σε προηγμένες εικόνες για πιθανή διερεύνηση, επανεξέταση, διαχείριση και αποθήκευση των πληροφοριών που συλλέγονται. Αυτό επιτρέπεται σε κάποιο βαθμό με εικονική μικροσκοπία, η οποία είναι μια αναπτυσσόμενη καινοτομία που επιτρέπει τη συναρπαστική δημοσίευση και μετάδοση φωτογραφιών μέσω ενός συστήματος. Η πλούσια σε πληροφορίες εικόνα αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική συντήρηση των ηλεκτρονικών αρχείων του ασθενούς και διατάζει τα κυκλοφορούντα δεδομένα να παράγουν μια κεντρική βάση δεδομένων. Οι γρήγορες εξελίξεις στην ψηφιακή παθολογία αναμένεται να οδηγήσουν τη συνήθη παθολογία σε ένα αρκετά πιο ανεπτυγμένο στάδιο. Η ψηφιοποίηση της παθολογίας οδήγησε στη ρομποτοποίηση των δοκιμών κατά τη διάγνωση, εξοικονομώντας έτσι έξοδα και προσπάθειες. Για παράδειγμα, τώρα ένα μόνο προηγμένο όργανο μπορεί να παίξει εκείνα τα τεστ που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας πέντε όργανα από παθολόγους. Ο καθαρός αντίκτυπος έχει θεωρηθεί ως μεγάλη μείωση του κόστους στο συνολικό κόστος των διαγνωστικών μεθόδων και των υπηρεσιών τους.

Η αγορά ψηφιακής παθολογίαςβασίζεται για να δει μια ταχεία ανάπτυξη λόγω πολλών βασικών παραγόντων όπως η απλή μεταφορά διαφανειών, το ενισχυμένο και λιγότερο ακριβό κόστος των ηλεκτρονικών αντικειμένων παθολογίας, η μέτρια ενισχυμένη διερεύνηση προηγμένων διαφανειών και επιπλέον η υψηλή ικανότητα αντικειμένων ψηφιακής παθολογίας. Οι εικόνες που αποκτώνται προσεκτικά μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας καινοτόμα παραγόμενα προγράμματα εγγραφής, δημιουργώντας στη συνέχεια αναβαθμισμένη απόδοση. Επιπλέον, ο χρόνος που απαιτείται για την αναλυτική μεθοδολογία μειώνεται επίσης εντελώς. Οι λιγότερες πιθανότητες λαθών στην παρακολούθηση το καθιστούν την πιο προτιμώμενη τεχνολογία. Επίσης, η διευρυμένη λήψη μηχανογραφημένης παθολογίας σε σχέση με τα συνήθη φάρμακα παθολογίας οδηγεί επιπλέον αυτήν την αγορά. Περαιτέρω, τα εμπόδια, για παράδειγμα, η απουσία αποζημίωσης και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι μερικοί από τους κύριους παράγοντες που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη της αγοράς. Ο αυξανόμενος γηριατρικός πληθυσμός που είναι ανίσχυρος σε ασταμάτητες συνθήκες αναμένεται επιπλέον να ενισχύσει τη ζήτηση για μηχανικά προχωρημένες διαδικασίες επίδειξης κατά την περίοδο πρόβλεψης. Επίσης, λόγω του υψηλού επιπολασμού των καρδιαγγειακών παθήσεων, καθίσταται επιτακτική η επιλογή προχωρημένων διαγνωστικών και απεικονιστικών επιλογών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αγορά ψηφιακής παθολογίας μπορεί να κατατμηθεί με βάση το προϊόν, τον τύπο, τον τελικό χρήστη, την εφαρμογή και τη γεωγραφία. Με βάση το προϊόν, η παγκόσμια αγορά ψηφιακής παθολογίας μπορεί να χωριστεί σε σαρωτές και λογισμικό. Με βάση τον τύπο, η παγκόσμια αγορά ψηφιακής παθολογίας μπορεί να χωριστεί σε παθολογία ανθρώπων και ζώων. Με βάση τον τελικό χρήστη, η παγκόσμια αγορά ψηφιακής παθολογίας μπορεί να χωριστεί σε φαρμακευτική εταιρεία, νοσοκομείο και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Με βάση την εφαρμογή, η παγκόσμια αγορά ψηφιακής παθολογίας μπορεί να χωριστεί σε τηλε διαβούλευση και ανακάλυψη φαρμάκων. Με βάση τη γεωγραφία, η παγκόσμια αγορά ψηφιακής παθολογίας μπορεί να χωριστεί σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικό και τον υπόλοιπο κόσμο.

Αίτημα δείγματος αναφοράς @: https://www.envisageresearch.com/sample/EMR100179/

 Μερικοί από τους βασικούς παίκτες στην παγκόσμια αγορά ψηφιακής παθολογίας περιλαμβάνουν τις Nikon Corporation, Indica Labs, Visiopharm, Danaher Corporation (Leica Microsystem), Indica Labs, Digipath Inc., Hamamatsu Photonics KK, PerkinElmer, Inc., Pixcelldata Ltd., Koninklinje Philips NV , Glencoe Software Inc. και Definiens AG, μεταξύ άλλων.

Αγοράστε τώρα και λάβετε έκπτωση @: https://www.envisageresearch.com/buy/EMR100179/

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αγορά ψηφιακής παθολογίας μπορεί να χωριστεί:

Ανά προϊόν:
• Σαρωτές
• Λογισμικό

Ανά τύπο:
• Ανθρώπινη παθολογία
• Παθολογία ζώων

Από τον τελικό χρήστη:
• Φαρμακευτική εταιρεία
• Νοσοκομείο
• Ακαδημαϊκά ιδρύματα

Με εφαρμογή:
• Τηλεδιαβουλεύσεις
• Ανακάλυψη φαρμάκων

Ανά περιοχή:
• Βόρεια Αμερική
• Ευρώπη
• Ειρηνική Ασία
• Υπόλοιπος κόσμος

Σχετικά με εμάς:

Η Envisage Market Research είναι ο κορυφαίος πάροχος προσαρμοσμένων και κοινοπρακτικών αναφορών έρευνας αγοράς. Η ομάδα ειδικών αναλυτών μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, μαζί με το 80% των εταιρειών Fortune 500+ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή λύσεων για την έρευνα αγοράς σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το Envisage Market Research έχει εξελιχθεί σταθερά για να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης έρευνας αγοράς για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κυρίως επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος βιομηχανικών πληροφοριών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά προϊόντα, ο αυτοματισμός και ο εξοπλισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χημικά και τα υλικά, η ενέργεια, η εξόρυξη και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Προβλέψτε έρευνα αγοράς

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@envisageresearch.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *