Το SES ανακοινώνει πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 100 εκατομμυρίων ευρώ

Η SES ανακοίνωσε με την εξουσιοδότηση που δόθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2021 ότι ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ θα μεταφερθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η εταιρεία έχει προγραμματίσει να αγοράσει έως και 12 εκατομμύρια A-μετοχές και έως και 6 εκατομμύρια μετοχές Β σε ίση αναλογία, ώστε να διατηρούν την αναλογία δύο μετοχών Α προς μία μετοχή Β, όπως απαιτείται σύμφωνα με το Καταστατικό. Η συνολική αξία του προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ και οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος πρόκειται να ακυρωθούν, ώστε να μειώσουν τον συνολικό αριθμό των μεριδίων ψήφου και των οικονομικών. Η SES επιβεβαίωσε την αφοσίωσή της στη διατήρηση των μετρήσεων του ισολογισμού και ότι είναι συνεπής με τους δείκτες επενδυτικού βαθμού.

Ο Steve Collar, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της SES δήλωσε ότι το πρόγραμμα εξαγοράς μετοχών της εταιρείας που ανακοινώνει σήμερα αντικατοπτρίζει επίσης την εμπιστοσύνη τους στα μακροπρόθεσμα βασικά στοιχεία της επιχείρησής τους. Η τρέχουσα τιμή της μετοχής της εταιρείας δεν αντικατοπτρίζει την υποκείμενη αξία της εταιρείας και αυτό το πρόγραμμα αποτελεί μια ελκυστική ευκαιρία για την ανάπτυξη κεφαλαίου για το βέλτιστο όφελος των μετόχων της εταιρείας. Πρόσθεσε επίσης λέγοντας ότι η εταιρεία του είναι μοναδικά τοποθετημένη με τους σταθερούς στόχους και τις διαφοροποιημένες επενδύσεις, ώστε να μπορεί να συλλάβει την εκθετική αύξηση της ζήτησης για συνδεσιμότητα. Αυτό έχει ως στόχο να τροφοδοτήσει τη μελλοντική κορυφαία γραμμή και την ανάπτυξη του EBITDA με ισχυρή ταμειακή ροή για την εταιρεία τους, η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω με σημαντικά χαμηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες, καθώς και τα έσοδα από την πρωτοβουλία C-band

  1. Στις 30 Απριλίου 2021, η εταιρεία κατείχε 8.198.1001 FDR ως ίδιες μετοχές στον ισολογισμό
  2. Η αναλογία των μετοχών A ψήφου προς εκείνη των B-μετοχών ψήφου πρέπει να διατηρηθεί στο 2: 1 όπως απαιτείται από το Καταστατικό
  3. Κάθε μετοχή B φέρει το 40% των οικονομικών δικαιωμάτων ενός μεριδίου Α

 Σχετικά με το SES

Το SES έχει το όραμα να προσφέρει καλύτερες εμπειρίες οπουδήποτε προσφέρει, παρέχοντας στους πελάτες του περιεχόμενο βίντεο υψηλότερης ποιότητας και παρέχοντας συνδεσιμότητα σε όλο τον κόσμο. Καθώς είναι ο ηγέτης στις παγκόσμιες λύσεις συνδεσιμότητας περιεχομένου, η SES είναι η μόνη εταιρεία που χρησιμοποιεί έναν αστερισμό δορυφόρων πολλαπλών τροχιών με τον μοναδικό συνδυασμό παγκόσμιας κάλυψης και υψηλής απόδοσης, περιλαμβάνει επίσης το εμπορικά αποδεδειγμένο σύστημα χαμηλής καθυστέρησης Medium Earth Orbit O3b . Η εταιρεία χρησιμοποιεί ένα πολύ μεγάλο και έξυπνο δίκτυο με δυνατότητα cloud, το SES είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας λύσεις συνδεσιμότητας σε οποιοδήποτε μέρος αυτού του πλανήτη, στη θάλασσα ή στον αέρα, και ως αποτέλεσμα είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σε πολλά από τα κορυφαίες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στον κόσμο, φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας, κυβερνήσεις, πάροχοι υπηρεσιών σύνδεσης και cloud, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, χειριστές πλατφόρμας βίντεο και κάτοχοι περιεχομένου. Το δίκτυο βίντεο του SES μεταφέρει περισσότερα από 8.200 κανάλια και έχει ένα ευρύ φάσμα 361 εκατομμυρίων νοικοκυριών, παρέχοντας διαχειριζόμενες υπηρεσίες πολυμέσων τόσο για το γραμμικό όσο και για το μη γραμμικό περιεχόμενο. Η εταιρεία είναι επίσης εισηγμένη στο χρηματιστήριο στο Παρίσι και στο Λουξεμβούργο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *