Παγκόσμιος εξοπλισμός περιβαλλοντικών δοκιμών Ανάλυση αξιολόγησης ευκαιρίας αγοράς | Waters, Agilent Technologies, Shimadzu

Η αγορά εξοπλισμού περιβαλλοντικών δοκιμώναναμένεται να αυξηθεί από 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 σε 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2027, με CAGR 6,9% κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Η αυξανόμενη ανησυχία για το περιβάλλον οδήγησε στη σκέψη προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο της αυξανόμενης ρύπανσης. Στην παγκόσμια αγορά δοκιμών και μετρήσεων (T&M), η ζήτηση για περιβαλλοντικό εξοπλισμό δοκιμών αυξάνεται λόγω της ικανότητάς της να μετρά το επίπεδο ρύπων στο περιβάλλον. Ο έλεγχος της περιβαλλοντικής ρύπανσης είναι μια από τις σημαντικότερες ανησυχίες της κυβέρνησης, λόγω της οποίας η κυβέρνηση θεσπίζει αυστηρούς κανόνες και κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων από βιομηχανίες και εργοστάσια. Από την άλλη πλευρά, η αυξανόμενη ρύπανση των υδάτων οδήγησε στη χρήση περιβαλλοντικού εξοπλισμού δοκιμών για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού για τη χρήση του. Πολλές εταιρείες εστιάζουν να φέρουν περιβαλλοντικό εξοπλισμό δοκιμών στη σειρά προϊόντων τους για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση περιβαλλοντικού εξοπλισμού δοκιμών. Στην αγορά εξοπλισμού περιβαλλοντικών δοκιμών, η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην εφαρμογή εξοπλισμού περιβαλλοντικών δοκιμών. Αυξάνοντας τη ρύπανση και αυστηρούς κανόνες και κανονισμούς, μπορεί να αναμένεται ότι θα υπήρχε μεγάλη ζήτηση για εξοπλισμό περιβαλλοντικών δοκιμών κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Η αύξηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της ρύπανσης δημιουργεί τη ζήτηση για περιβαλλοντικό εξοπλισμό δοκιμών για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Η ζήτηση για εξοπλισμό περιβαλλοντικών δοκιμών αυξάνεται με τους αυστηρούς κανονισμούς της κυβέρνησης για τον έλεγχο του επιπέδου των ρύπων. Οι αναπτυσσόμενες βιομηχανίες και εργοστάσια αυξάνουν τη ζήτηση περιβαλλοντικού εξοπλισμού δοκιμών λόγω της μέτρησης των εκροών τους. Στην παγκόσμια αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού, η ζήτηση για εξοπλισμό δοκιμής νερού και αέρα αυξάνεται με έντονο ρυθμό ανάπτυξης λόγω της αύξησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη και του προβλήματος της διαθεσιμότητας πόσιμου νερού. Με την αυξανόμενη ζήτηση για περιβαλλοντικό εξοπλισμό δοκιμών, αναμένεται να αυξηθεί με καλό ρυθμό ανάπτυξης κατά την περίοδο πρόβλεψης. Η επιλογή της αειφόρου ανάπτυξης μεταξύ των βιομηχανιών αυξάνει επίσης τη ζήτηση για περιβαλλοντικό εξοπλισμό δοκιμών. Η κυβέρνηση δίνει επίσης έμφαση στον έλεγχο της ρύπανσης και λαμβάνει κάθε προληπτικό μέτρο για τον έλεγχο.

Λήψη δείγματος PDF: https://www.envisageresearch.com/sample/EMR100480/

Η αύξηση του επιπέδου ρύπανσης προωθεί τη χρήση εξοπλισμού περιβαλλοντικών δοκιμών στον πληθυσμό για τη μέτρηση του επιπέδου ρύπων. Το αυξανόμενο ζήτημα υγείας λόγω του μολυσμένου νερού και του αέρα τροφοδοτεί επίσης τη ζήτηση για περιβαλλοντικό εξοπλισμό δοκιμών. Η αύξηση των εργοστασίων παραγωγής και των εργοστασίων είναι επίσης ένας παράγοντας που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς περιβαλλοντικού εξοπλισμού δοκιμών στο προσεχές μέλλον. Εκτός από όλους τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω, η αύξηση της ευαισθητοποίησης και της συνείδησης της υγείας στον πληθυσμό δημιουργεί τη ζήτηση για εξοπλισμό περιβαλλοντικών δοκιμών.

Οι βασικοί προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στην αγορά εξοπλισμού δοκιμών περιβάλλοντος είναι οι Agilent Technologies, Thermo Fisher Scientific, Waters Corporation, Shimadzu Corporation, Bruker, PerkinElmer, SCIEX, JEOL, Analytik Jena και Merck. Οι πωλητές επικεντρώνονται σε στρατηγικές δραστηριότητες συγχώνευσης και εξαγοράς για να αποκτήσουν μερίδιο αγοράς και να επιταχύνουν τις πωλήσεις τους. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο του 2016, η Shimadzu εξαγόρασε τη SINC για να ενισχύσει την επιχείρηση αναλυτικών και οργάνων μέτρησης στη Βραζιλία. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2018, η συμφωνία Thermo Fisher Scientific Signs για την απόκτηση της Gatan από τη Roper Technologies για την ενίσχυση της προσφοράς των πελατών.

Η Βόρεια Αμερική κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς λόγω των αυστηρών κυβερνητικών κανονισμών για την απελευθέρωση ρύπων σε ασφαλές επίπεδο και την υψηλή ευαισθητοποίηση για την υγεία του περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολλοί νόμοι που επιβάλλονται από την κυβέρνηση για τον έλεγχο του μέτρου μόλυνσης Για παράδειγμα, ο ομοσπονδιακός νόμος περί καθαρού αέρα του 1995 επιβλήθηκε για την εθνική απαίτηση για την ποιότητα του αέρα και την υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος Ο νόμος για τα καθαρά νερά επιβλήθηκε για τη ρύθμιση των απορρίψεων ρύπανσης στο νερό, του νόμου περί τοξικών ουσιών ελέγχου και άλλων πράξεων και νόμων. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το γλυκό νερό, τη διάθεση απορριμμάτων, τη ρύπανση που προκαλείται από τα οχήματα και την ευαισθητοποίηση για την υγεία για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης.

Λόγοι για να αγοράσετε την αναφορά:

• Μάθετε για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αγοράς.

• Διαποτίστε τις εξελίξεις και την πρόοδο στην αγορά κατά την περίοδο πρόβλεψης

• Κατανοήστε πού βρίσκονται οι ευκαιρίες της αγοράς.

• Συγκρίνετε και αξιολογήστε διάφορες επιλογές που επηρεάζουν την αγορά.

• Αποκτήστε τους κορυφαίους παίκτες της αγοράς.

• Προβλέψτε τους περιορισμούς και τους περιορισμούς που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την αγορά • Μάθετε για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αγοράς.

• Διαποτίστε τις εξελίξεις και την πρόοδο στην αγορά κατά την περίοδο πρόβλεψης

• Κατανοήστε πού βρίσκονται οι ευκαιρίες της αγοράς.

• Συγκρίνετε και αξιολογήστε διάφορες επιλογές που επηρεάζουν την αγορά.

• Αποκτήστε τους κορυφαίους παίκτες της αγοράς.

• Προβλέψτε τους περιορισμούς και τους περιορισμούς που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την αγορά.

Αγορά αυτής της αναφοράς: https://www.envisageresearch.com/buy/EMR100480/

Σχετικά με εμάς:

Το Envisage Market Research είναι ο κορυφαίος πάροχος προσαρμοσμένων και κοινοποιημένων αναφορών έρευνας αγοράς. Η ομάδα ειδικών αναλυτών μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, μαζί με το 80% των εταιρειών Fortune 500+ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή λύσεων για την έρευνα αγοράς σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Envisage Market Research έχει εξελιχθεί σταθερά για να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης έρευνας αγοράς για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κυρίως επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος βιομηχανικών πληροφοριών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά προϊόντα, ο αυτοματισμός και ο εξοπλισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χημικά και τα υλικά, η ενέργεια, η εξόρυξη και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Προβλέψτε έρευνα αγοράς

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@envisageresearch.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *