Παγκόσμια έκθεση αγοράς παρακολούθησης απομακρυσμένων ασθενών 2021-2028 με επιπτώσεις του COVID-19 στις Telehealth Markets με εστίαση σε συσκευές και υπηρεσίες

Αγορά απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενώνείναι το τμήμα υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που επιτρέπει σε έναν ασθενή να χρησιμοποιήσει μια ιατρική συσκευή για να εκτελέσει και να παρακολουθήσει ένα γενικό τεστ ρουτίνας και να στείλει τα σχετικά αποτελέσματα του τεστ σε επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες και αυτό επίσης σε πραγματικό χρόνο. Στην προσοχή με την πρόσφατη μετατόπιση των ασθενών που επιθυμούν ιατρική περίθαλψη στα σπίτια τους, έχουν ξεκινήσει πολλές απομακρυσμένες συσκευές παρακολούθησης ασθενών για την εξάλειψη της συνολικής ανάγκης για συχνές επισκέψεις σε κλινικές υγείας και νοσοκομεία. Επομένως, οι απομακρυσμένες συσκευές παρακολούθησης ασθενών παρέχουν ένα πιο τροποποιημένο πρόγραμμα θεραπείας και μετά τη θεραπεία. Η παρακολούθηση απομακρυσμένων ασθενών είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται γενικά για τη λήψη και τη συλλογή ιατρικών και άλλων σχετικών με την υγεία πληροφοριών από μεμονωμένους ασθενείς που βρίσκονται σε μία τοποθεσία και, ως εκ τούτου, τις μεταδίδει αυτόματα σε έναν επαγγελματία υγείας που βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενούς χρησιμοποιείται για την ανάλυση και παρακολούθηση φυσιολογικών παραμέτρων όπως ζωτικών σημείων, επιπέδων οξυγόνου στο αίμα, αρτηριακής πίεσης, καρδιακού ρυθμού και σακχάρου στο αίμα, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής, την ποιότητα της φροντίδας και επιτρέπει ευκολότερη και πρόωρη πρόβλεψη επιδείξεων και επιδεινώσεων ελάχιστα. Αυτό μειώνει τον συνολικό αριθμό διάρκειας νοσηλείας και επισκέψεων στο τμήμα έκτακτης ανάγκης. Αυτό αποδίδεται στη βελτίωση της πρόσβασης σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, στον μεγάλο πληθυσμό ασθενών που δεν έχουν διαγνωστεί και στον υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιας νόσου λόγω της ταχείας αστικοποίησης.

Ο διαβήτης, πολλές παρατεταμένες καρδιακές παθήσεις όπως ο καρκίνος και οι παρατεταμένες αναπνευστικές ασθένειες είναι η κύρια αιτία θνησιμότητας και νοσηρότητας παγκοσμίως. Αναφορικά με τον ΠΟΥ, η παρατεταμένη διαχείριση της φροντίδας αντιπροσωπεύει περίπου το 75% των συνολικών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Ως εκ τούτου, η αύξηση του επιπολασμού παρατεταμένων ασθενειών δημιουργεί τεράστια οικονομική επιβάρυνση για τους φροντιστές. Αυτή είναι η κατάσταση όπου οι απομακρυσμένες τεχνολογίες ασθενών συμμετέχουν στο παιχνίδι ρόλων και αναγνωρίζουν ακόμη και τις μικρές παραλλαγές των φυσιολογικών πληροφοριών του ασθενούς και διατηρούν την αυτοπαρακολούθηση. Ως εκ τούτου, η μείωση των επανεισδοχών και η πρόβλεψη αποφυγής νοσηλείας πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας απομακρυσμένα συστήματα παρακολούθησης ασθενών. Επίσης, Η απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών μειώνει τον αριθμό των περιττών επισκέψεων στους γιατρούς, μειώνοντας τις συνολικές πληρωμές που σχετίζονται με τα ταξίδια, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λήψη αποτελεσματικής ιατρικής περίθαλψης. Σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, τα απομακρυσμένα συστήματα παρακολούθησης ασθενών, με τη σωστή εφαρμογή, μπορούν να επεκτείνουν την πρόσβαση σε ποιοτικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και έτσι να εξοικονομήσουν τον συνολικό χρόνο και τις δαπάνες ανακύκλωσης. Η αύξηση των δαπανών σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για αποτελεσματικές θεραπευτικές λύσεις για θανατηφόρες χρόνιες ασθένειες αναμένεται να ενισχύσει τη συνολική ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών.

Λήψη δείγματος PDF: https://www.envisageresearch.com/sample/EMR100174/

Η παγκόσμια αγορά παρακολούθησης απομακρυσμένων ασθενών αναμένεται επίσης να καθοδηγείται από την αύξηση του γηριατρικού πληθυσμού που πάσχει από χρόνιες ασθένειες, ενισχύοντας έτσι τη ζήτηση για συσκευές παρακολούθησης απομακρυσμένων ασθενών. Επιπλέον, η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με συσκευές απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών μεταξύ ειδικευμένων ιατρών και ασθενών. και η ζήτηση για διάγνωση χρόνιων ασθενειών βάσει γνώμης λόγω έλλειψης τυπικών διαγνωστικών εξετάσεων, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, αναμένεται να αυξήσει τη συνολική ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, η έλλειψη εκπαιδευμένων επαγγελματιών για τη χρήση συσκευών και συστημάτων παρακολούθησης απομακρυσμένων ασθενών αναμένεται να εμποδίσει την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς παρακολούθησης απομακρυσμένων ασθενών. Εξάλλου,

Η παγκόσμια αγορά απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών μπορεί να χωριστεί με βάση τον τύπο προϊόντος, τον τελικό χρήστη, την εφαρμογή και τη γεωγραφία. Ανά τύπο προϊόντος, η παγκόσμια αγορά απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών μπορεί να χωριστεί σε αναπνευστικές συσκευές παρακολούθησης, καρδιακές οθόνες, αιματολογικές οθόνες και άλλες. Με βάση τον τελικό χρήστη, η παγκόσμια αγορά απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών μπορεί να διαχωριστεί σε κέντρα μακροχρόνιας περίθαλψης, χώρους νοσηλείας, νοσοκομεία και άλλα. Με εφαρμογή, η παγκόσμια αγορά απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών μπορεί να χωριστεί σε διαβήτη, άπνοια ύπνου, υπερλιπιδαιμία, καρδιακή αρρυθμία, ισχαιμικές παθήσεις, υπέρταση και χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Σύμφωνα με τη γεωγραφία, η παγκόσμια αγορά παρακολούθησης ασθενών από απόσταση μπορεί να χωριστεί σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική και Ασία-Ειρηνικό.

Οι βασικοί παίκτες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών περιλαμβάνουν τους Koninklijke Philips NV, Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Nihon Kohden Corporation, Life Watch AG., St. Jude Medical, μεταξύ άλλων.

Η παγκόσμια αγορά παρακολούθησης ασθενών από απόσταση μπορεί να κατατμηθεί

Κατά τύπο προϊόντος:

• Αναπνευστικές οθόνες

• Καρδιακές οθόνες

• Αιματολογικές οθόνες

• Οι υπολοιποι

Από τον τελικό χρήστη:

• Κέντρα μακροχρόνιας περίθαλψης

• Ρυθμίσεις Homecare

• Νοσοκομεία

• Οι υπολοιποι

Με εφαρμογή:

• Διαβήτης

• Απνοια ύπνου

• Υπερλιπιδαιμία

• ΚΑΡΔΙΑΚΗ αρρυθμια

• Ισχαιμικές ασθένειες

• Υπέρταση

• Χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις

Ανά περιοχή:

• Βόρεια Αμερική

• Ευρώπη

• Λατινική Αμερική

• Μέση Ανατολή και Αφρική

• Ασία-Ειρηνικός

Αγορά αυτής της αναφοράς: https://www.envisageresearch.com/buy/EMR100174/

Σχετικά με εμάς:

Η Envisage Market Research είναι ο κορυφαίος πάροχος προσαρμοσμένων και κοινοπρακτικών αναφορών έρευνας αγοράς. Η ομάδα ειδικών αναλυτών μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, μαζί με το 80% των εταιρειών Fortune 500+ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε επικεντρωμένοι στην παροχή λύσεων για την έρευνα αγοράς σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Envisage Market Research έχει εξελιχθεί σταθερά για να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης έρευνας αγοράς για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κυρίως επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος βιομηχανικών πληροφοριών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά προϊόντα, ο αυτοματισμός και ο εξοπλισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι υπηρεσίες & οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χημικά και τα υλικά, η ενέργεια, η εξόρυξη και το πετρέλαιο και το αέριο.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Προβλέψτε έρευνα αγοράς

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@envisageresearch.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *