Μικρή αγορά κυττάρων τα επόμενα χρόνια και πώς θα επηρεάσει την παγκόσμια βιομηχανία | (2021-2028)

Τα μικρά κελιά είναι γενικά κόμβοι με λιγότερη ισχύ, οι οποίοι λειτουργούν σε ραδιοπρόσβαση που λειτουργούν σε φάσμα χωρίς άδεια και άδεια και έχουν εύρος από 10 μέτρα έως 2 χιλιόμετρα. Είναι σχετικά μικρό σε σύγκριση με ένα κινητό μακροκύτταρο και το οποίο μπορεί να έχει ένα ευρύ φάσμα τουλάχιστον δεκάδων χιλιομέτρων. Λόγω του ότι οι φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας καταφέρνουν να υποστηρίξουν τη χρήση δεδομένων που σχετίζονται με την κυκλοφορία κινητής τηλεφωνίας, διάφοροι άλλοι χρησιμοποιούν τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ως πιο αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος. Η αγορά των μικρών κυττάρωνθεωρούνται βασικό στοιχείο για την εκφόρτωση δεδομένων 3G, αλλά πολλοί άλλοι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας παρατηρούν τα μικρά κελιά ως κρίσιμη τεχνολογία για τη διαχείριση του προηγμένου φάσματος LTE σχετικά πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με τη χρήση μακροκυττάρων. Τα μικρά κύτταρα περιλαμβάνουν picocells, femtocellsand microcells. Τα δίκτυα Smallcell μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω κατανεμημένης τεχνολογίας ραδιοφώνου που χρησιμοποιεί απομακρυσμένες κεφαλές ραδιοφώνου και κεντρικές μονάδες βάσης.

Διαφορετικές πολιτικές τηλεπικοινωνιών υφίστανται βασική αναβάθμιση ειδικά στις αναπτυσσόμενες καθώς και στις αναπτυγμένες περιοχές. Διάφορες ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν ξεκινήσει την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών επικοινωνίας, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν βελτιώσει τα συνολικά πρότυπα επικοινωνίας στους ανεπτυγμένους τομείς. Με την αυξανόμενη υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας, ειδικά για διάφορες λειτουργίες επικοινωνίας από διαφορετικούς τύπους τελικών χρηστών και οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση της κίνησης των κινητών δεδομένων. Ως εκ τούτου, η χρήση μικρών κυψελών και άλλων τεχνολογιών ασύρματου δικτύου από διάφορους παρόχους υπηρεσιών αναμένεται να βελτιώσει την κυκλοφορία δεδομένων και την ποιότητα της φωνής στο σχετικό δίκτυο. Οι κινητές τεχνολογίες δημιούργησαν έντονο και θετικό αντίκτυπο ειδικά στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Η ραγδαία αύξηση της κίνησης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας λόγω της ταχείας υιοθέτησης tablet και έξυπνων τηλεφώνων ανάγκασε τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να παρέχουν δίκτυο ανώτερης ποιότητας στους πελάτες τους. Ένας τέτοιος τύπος εξάρτησης από την χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας οδήγησε αποτελεσματικά στην ανάπτυξη μικρών κυψελών προκειμένου να περιορίσει τους περιορισμούς και τα κενά στο διαθέσιμο φάσμα δεδομένων. Τα μικρά κελιά μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς χώρους και να απαιτήσουν ελάχιστη υποδομή, μειώνοντας έτσι τις συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και ενισχύοντας τα έσοδα για τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Ένας τέτοιος τύπος εξάρτησης από την χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας οδήγησε αποτελεσματικά στην ανάπτυξη μικρών κυψελών προκειμένου να μειώσει τους περιορισμούς και τα κενά στο διαθέσιμο φάσμα δεδομένων. Τα μικρά κελιά μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς χώρους και να απαιτήσουν ελάχιστη υποδομή, μειώνοντας έτσι τις συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και ενισχύοντας τα έσοδα για τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Ένας τέτοιος τύπος εξάρτησης από την χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας οδήγησε αποτελεσματικά στην ανάπτυξη μικρών κυψελών προκειμένου να περιορίσει τους περιορισμούς και τα κενά στο διαθέσιμο φάσμα δεδομένων. Τα μικρά κελιά μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς χώρους και να απαιτήσουν ελάχιστη υποδομή, μειώνοντας έτσι τις συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και ενισχύοντας τα έσοδα για τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Λήψη δείγματος PDF: https://www.envisageresearch.com/sample/EMR100043/

Η παγκόσμια αγορά μικρών κυττάρων μπορεί να κατατμηθεί βάσει των τύπων μικρών κυψελών, των υπηρεσιών, του λειτουργικού περιβάλλοντος, των τελικών χρηστών, των κατακόρυφων και της γεωγραφίας. Με βάση τους τύπους μικρών κυττάρων, η παγκόσμια αγορά μικρών κυττάρων μπορεί να χωριστεί σε femtocell, picocell, microcell και metrocell. Με βάση τις υπηρεσίες, η παγκόσμια αγορά μικρών κυττάρων μπορεί να χωριστεί σε επαγγελματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εγκατάστασης και ολοκλήρωσης, υπηρεσίες σχεδιασμού και σχεδιασμού δικτύου και υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης.

Με βάση το λειτουργικό περιβάλλον, η παγκόσμια αγορά μικρών κυψελών μπορεί να κατατμηθεί σε εσωτερικό λειτουργικό περιβάλλον και σε εξωτερικό λειτουργικό περιβάλλον. Με βάση τον τελικό χρήστη, η παγκόσμια αγορά μικρών κυττάρων μπορεί να κατατμηθεί σε καταναλωτές και μεμονωμένο γραφείο / γραφείο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Με βάση τους κλάδους, η παγκόσμια αγορά μικρών κυττάρων μπορεί να χωριστεί σε κυβερνητικές, λιανικές, εκπαιδευτικές, ενεργειακές και ηλεκτρικές, τραπεζικές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη, φιλοξενία και άλλα. Με βάση τη γεωγραφία, η παγκόσμια αγορά μικρών κυττάρων μπορεί να χωριστεί σε Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και Ασία-Ειρηνικό.

Οι σημαντικότεροι παίκτες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά έξυπνων κυττάρων επικεντρώνονται σε ορισμένες βασικές στρατηγικές της αγοράς, όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές για να διατηρηθούν στην ανταγωνιστική αγορά. Επιπλέον, επικεντρώνονται στη συνεργασία με τοπικούς παίκτες για να αυξήσουν την εμβέλεια της αγοράς τους και να ενισχύσουν την καλή τους θέληση στην παγκόσμια αγορά. Μερικοί από τους σημαντικότερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά έξυπνων κυττάρων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Airvana, Alcatel-Lucent, Nokia Networks, Huawei, ip.access και ZTE.

Η παγκόσμια αγορά μικρών κυττάρων μπορεί να κατατμηθεί

Βάσει των μικρών κυτταρικών τύπων
Femtocell •
• πικοκυψέλης
• Microcell
• Metrocell
Βάσει των υπηρεσιών
• επαγγελματικές υπηρεσίες
εγκατάστασης και ολοκλήρωσης • Υπηρεσίες
• Σχεδιασμός δικτύου
• Υπηρεσίες σχεδιασμού
συντήρησης •
• υπηρεσίες υποστήριξης
με βάση τις λειτουργικό περιβάλλον
• Εσωτερική λειτουργικό περιβάλλον
• Υπαίθριο λειτουργικό περιβάλλον
Με βάση τους τελικούς χρήστες
• Καταναλωτές και ενιαίο γραφείο / οικιακό γραφείο
• Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
• Μεγάλες επιχειρήσεις
Με βάση κάθετους
• Κυβέρνηση
• Λιανική
• Εκπαίδευση
• Ενέργεια και ενέργεια
• Τραπεζικές
υπηρεσίες • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
• Ασφάλειες,
• Υγειονομική περίθαλψη
• Φιλοξενία
• Άλλα
Με βάση την περιοχή
• Βόρεια Αμερική
• Λατινική Αμερική
• Ευρώπη
• Μέση Ανατολή και Αφρική
• Ασία Ειρηνικός

Αγοράστε αυτήν την αναφορά: https://www.envisageresearch.com/buy/EMR100043/

Σχετικά με εμάς:

Το Envisage Market Research είναι ο κορυφαίος πάροχος προσαρμοσμένων και κοινοποιημένων αναφορών έρευνας αγοράς. Η ομάδα ειδικών αναλυτών μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, μαζί με το 80% των εταιρειών Fortune 500+ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή λύσεων για την έρευνα αγοράς σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Envisage Market Research έχει εξελιχθεί σταθερά για να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης έρευνας αγοράς για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κυρίως επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος βιομηχανικών πληροφοριών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά προϊόντα, ο αυτοματισμός και ο εξοπλισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χημικά και τα υλικά, η ενέργεια, η εξόρυξη και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Προβλέψτε έρευνα αγοράς

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@envisageresearch.com

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *