Μέγεθος αγοράς Cold Chain αξίας 628,26 δισεκατομμυρίων $ έως το 2028 | CAGR: 14,8%: Contrive Datum Insights, Inc.

Το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς ψυχρής αλυσίδας εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 628,26 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028, σύμφωνα με νέα μελέτη της Contrive Datum Insights, Inc., καταγράφοντας CAGR 14,8% από το 2021 έως το 2028. Τεχνολογικές εξελίξεις στη συσκευασία, την επεξεργασία και την αποθήκευση προϊόντων θαλασσινών αναμένεται να οδηγήσουν την αγορά κατά την περίοδο πρόβλεψης. Οι λύσεις ψυχρής αλυσίδας έχουν καταστεί αναπόσπαστο μέρος του Supply Chain Management (SCM) για τη μεταφορά και αποθήκευση ευαίσθητων στη θερμοκρασία προϊόντων. Η αύξηση του εμπορίου ευπαθών προϊόντων αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση προϊόντων κατά την προβλεπόμενη περίοδο.

Βασικές προτάσεις από την έκθεση:

 • Λόγω της μετατόπισης της εστίασης από την αύξηση της παραγωγικότητας στην παροχή καλύτερων εγκαταστάσεων μεταφοράς και αποθήκευσης, η αγορά έχει αποκτήσει εξέχουσα θέση σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία
 • Η παρακολούθηση της ψυχρής αλυσίδας, η έξυπνη συσκευασία, η διαχείριση του κύκλου ζωής των δειγμάτων, η ανίχνευση ανδρών και υλικών και ο συνδεδεμένος εξοπλισμός είναι από τις εφαρμογές IoT βασικής σημασίας για τη φαρμακευτική βιομηχανία
 • Η αλυσίδα εφοδιασμού με δυνατότητα αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) παρέχει υψηλότερη απόδοση και έχει ανοίξει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης προσφέροντας ορατότητα σε επίπεδο προϊόντος
 • Η παγκοσμιοποίηση και ο αυξανόμενος αριθμός πλαστών περιστατικών για την ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων και της ασφάλειας των τροφίμων ανάγκασαν τις κυβερνήσεις να αυστηροποιήσουν τους κανονισμούς που αφορούν την παραγωγή και τον εφοδιασμό
 • Η κυβέρνηση της Ινδίας παραμένει πρόθυμη να υποστηρίξει την ανάπτυξη της βιομηχανίας ψυχρής αλυσίδας και ενθαρρύνει την ιδιωτική συμμετοχή με την έναρξη συστημάτων επιδότησης και την προσφορά επιχορηγήσεων

Διαβάστε την έκθεση έρευνας 300 σελίδων με το ToC σχετικά με την αναφορά “Μέγεθος αγοράς ψυχρής αλυσίδας, ανάλυση μεριδίων και τάσεων ανά τύπο (αποθήκευση, συστατικά παρακολούθησης), ανά εξοπλισμό (αποθήκευση, μεταφορά), κατά εφαρμογή (ψάρια, κρέας και θαλασσινά), ανά συσκευασία και Προβλέψεις τμήματος, 2021 – 2028 “στη  διεύθυνση https://bit.ly/3vZmvIG

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν την αγορά υιοθετούν όλο και περισσότερο εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, για να ελαχιστοποιήσουν το συνολικό κόστος λειτουργίας. Μεταξύ των λύσεων ψυχρής αλυσίδας, το σύστημα ψύξης χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων και την ενίσχυση της διάρκειας ζωής τους. Ωστόσο, τα ψυκτικά που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ψύξης αποτελούν απειλή για το περιβάλλον λόγω του υψηλού δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) και του δυναμικού εξάντλησης του όζοντος (ODP). Οι αυστηροί κανονισμοί για την ασφάλεια των τροφίμων, όπως ο Νόμος για τον Εκσυγχρονισμό της Ασφάλειας των Τροφίμων που απαιτεί αυξημένη προσοχή στην κατασκευή αποθηκών ψυχρής αποθήκευσης, έχουν σκοπό να ωφελήσουν την αγορά.

Η υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου, όπως η ηγεσία στον τομέα της ενέργειας και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού (LEED) ή της μεθόδου περιβαλλοντικής εκτίμησης κτιριακών ερευνών (BREEAM), μπορεί να αξιολογήσει τα σχέδια σε αρχικό στάδιο. Έτσι, η επιχειρησιακή απόδοση των ολοκληρωμένων κτιρίων μπορεί να αξιολογηθεί μέσω αυτών των συστημάτων ελέγχου. Οι ελεγχόμενες θερμοκρασίες αποθήκες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στην ενέργεια καθώς ενσωματώνουν συστήματα ψύξης και εξαερισμού που απαιτούν υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, τα καλύτερα σχέδια μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και μπορούν να βοηθήσουν στην κατασκευή αποθηκών ενέργειας μηδενικής ενέργειας

Τα ευφυή συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου αποθήκης είναι ένας από τους παράγοντες που βοηθούν τα κτίρια να επιτύχουν καθαρή ενέργεια μηδενισμού για να γίνουν αυτοβιώσιμα. Η λιγότερη κατανάλωση ενέργειας μειώνει κυρίως τις λειτουργικές δαπάνες, συμβάλλοντας τελικά στην προστασία της οικολογίας και του κλίματος. Όσον αφορά τα έσοδα, η Βόρεια Αμερική αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά έως το 2028. Το Μεξικό αναμένεται να έχει εκθετική ανάπτυξη κατά την περίοδο των προβλέψεων λόγω των αυξανόμενων επενδύσεων για την ανάπτυξη υποδομής εφοδιαστικής και την αυξανόμενη διείσδυση του Συστήματος Διαχείρισης Αποθήκης (WMS) ).

Στη Νότια Αμερική, η Βραζιλία συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της αγοράς. Η εφαρμογή των διατροφικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη χρήση φρέσκων τροφίμων σε σχέση με τα μεταποιημένα τρόφιμα υπό την ηγεσία της κυβέρνησης της Βραζιλίας αναμένεται να ενισχύσει την αγορά της χώρας. Αυτές οι οδηγίες απαιτούν την ανάπτυξη ψυχρών αλυσίδων για την κάλυψη των απαιτήσεων αποθήκευσης, μεταφοράς και συσκευασίας φρέσκων τροφίμων. Πολλοί πάροχοι υπηρεσιών έχουν επενδύσει στην προσθήκη εξοπλισμού παρακολούθησης επί του σκάφους σε ψυκτικές μονάδες. Αυτό παρέχει δεδομένα τοποθεσίας και θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο σε αποστολείς και εφοδιαστική τρίτων. Τους βοηθά περαιτέρω με αυξημένη ορατότητα και ευκαιρίες να μετριάσουν ή να αποτρέψουν τις απώλειες.

Το Contrive Datum Insights έχει κατακερματιστεί την παγκόσμια αγορά ψυχρής αλυσίδας με βάση τον τύπο, τη συσκευασία, τον εξοπλισμό, την εφαρμογή και την περιοχή:

 • Προοπτική ψυχρής αλυσίδας (έσοδα, εκατομμύρια δολάρια 2017 – 2028)
 • Αποθήκευση
 • Αποθήκες
 • Στο δίκτυο
 • Εκτός δικτύου
 • Εμπορευματοκιβώτια Reefer
 • Μεταφορά
 • Δρόμος
 • Θάλασσα
 • Ράγα
 • Αέρας
 • Στοιχεία παρακολούθησης
 • Σκεύη, εξαρτήματα
 • Αισθητήρες
 • Συσκευές RFID
 • Τηλεματική
 • Συσκευές δικτύωσης
 • Λογισμικό
 • Επί τόπου
 • Με βάση το cloud
 • Προοπτικές συσκευασίας ψυχρής αλυσίδας (Έσοδα, εκατ. USD, 2017 – 2028)
 • Προϊόντα
 • Κιβώτια
 • Γαλακτοκομείο
 • Φαρμακευτικά προϊόντα
 • Αλιεία
 • Κηπουρική
 • Μονωμένα δοχεία και κουτιά
 • Μέγεθος ωφέλιμου φορτίου
 • Μεγάλο (32 έως 66 λίτρα)
 • Μεσαίο (21 έως 29 λίτρα)
 • Μικρό (10 έως 17 λίτρα)
 • X-small (3 έως 8 λίτρα)
 • Petite (0,9 έως 2,7 λίτρα)
 • Τύπος
 • Τσάντες ψυχρής αλυσίδας
 • Κυματοειδές κουτί
 • Οι υπολοιποι
 • Κρύα πακέτα
 • Ετικέτες
 • Μεταφορείς παλετών ελεγχόμενης θερμοκρασίας
 • Υλικά
 • Μονωτικά υλικά
 • EPS
 • ΕΝΩ
 • πολύ σπουδαίο πρόσωπο
 • Κρυογονικές δεξαμενές
 • Άλλα (Μονωτικές θήκες, Θερμοκιβώτια με σκληρή θήκη και ενεργά θερμικά συστήματα)
 • Ψυκτικά
 • Φθοράνθρακες
 • Ανόργανα
 • Αμμωνία
 • CO2
 • Υδρογονάνθρακες
 • Προοπτική εξοπλισμού ψυχρής αλυσίδας (Έσοδα, εκατομμύρια ευρώ, 2017-2028)
 • Εξοπλισμός αποθήκευσης
 • Στο δίκτυο
 • Ψυγεία περιπάτου
 • Ψυγεία περιπάτου
 • Ψυγεία με πάγο
 • Βαθύι καταψύκτες
 • Εκτός δικτύου
 • Ηλιακά Ψύκτες
 • Ψύκτες γάλακτος
 • Ψυχρά κουτιά ηλιακής ενέργειας
 • Άλλα (Ηλιακά ψυγεία και προϊόντα που σχετίζονται με ηλιακούς συλλέκτες)
 • Εξοπλισμός μεταφορών
 • Προοπτική εφαρμογής Cold Chain (Έσοδα, εκατ. USD, 2017 – 2028)
 • Οπωροκηπευτικά
 • Πολτός φρούτων και συμπυκνώματα
 • γαλακτοκομικά προϊόντα
 • Γάλα
 • Βούτυρο
 • Τυρί
 • Παγωτό
 • Ψάρια, κρέας και θαλασσινά
 • Μεταποιημένα τρόφιμα
 • Φαρμακευτικά προϊόντα
 • Εμβόλια
 • Τραπεζική αίματος
 • Αρτοποιείο και ζαχαροπλαστική
 • Άλλα (Έτοιμα για μαγείρεμα, πουλερικά)
 • Περιφερειακή προοπτική Cold Chain (Έσοδα, εκατομμύρια ευρώ, 2017-2028)
 • Βόρεια Αμερική
 • ΜΑΣ
 • Καναδάς
 • Μεξικό
 • Ασία Ειρηνικού
 • Κίνα
 • Ινδία
 • Ιαπωνία
 • Σιγκαπούρη
 • Νότια Κορέα
 • Ευρώπη
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Γερμανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Ισπανία
 • νότια Αμερική
 • Βραζιλία
 • μέση Ανατολή
 • ΗΑΕ
 • Σαουδική Αραβία
 • Ισραήλ
 • Αφρική
 • Νότια Αφρική
 • Νιγηρία
 • Αίγυπτος
 • Κενύα

Λίστα βασικών παικτών της αγοράς Cold Chain

 • Agro Merchant Group (ΗΠΑ)
 • Nordic Logistics and Warehousing, LLC (παιδιά)
 • Preferred Freezer Services, LLC (παιδιά)
 • Cold Chain Technologies, Inc.
 • Cryopack Industries, Inc.
 • Creopack (Καναδάς)
 • Cold Box Express, Inc. (μαθητές)

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες: –  https://bit.ly/3vZmvIG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *