Αγορά φωσφόρου
είναι ένα σύνθετο συστατικό με την εικόνα P και τον πυρηνικό αριθμό 15. Ως συστατικό, ο φωσφόρος υπάρχει σε δύο αξιοσημείωτες δομές – λευκό φωσφόρο και κόκκινο φωσφόρο – αλλά επειδή είναι βαθύτατα ανταποκρινόμενο, ο φωσφόρος δεν βρίσκεται ποτέ ως ελεύθερο συστατικό στη Γη. Στο 0,099%, ο φώσφορος είναι το πιο ανεξάντλητο πνικογόνο στο εξωτερικό του κόσμου Με μερικές ειδικές περιπτώσεις, τα μέταλλα που περιέχουν φωσφόρο βρίσκονται στη μέγιστη οξειδωμένη κατάσταση ως ανόργανα φωσφορικά πετρώματα. Ο φωσφόρος είναι ένα μη μέταλλο, καύσιμο που βρίσκεται σε δύο αλλοτροπικές δομές, για παράδειγμα, λευκό φωσφόρο και κόκκινο φωσφόρο. Το δευτερεύον φώσφορο περιλαμβάνει υποφωσφορώδες νάτριο, φωσφορικό διαβρωτικό, τριβρωμίδιο φωσφόρου, διαβρωτικό φωσφόρου, οξυχλωριούχο φωσφόρο, πενταχλωριούχο φωσφόρο, φωσφορικό τριβουτύλιο και φωσφορικό τριαιθύλιο μεταξύ άλλων. Το φωσφόρο είναι ένα συνθετικό συστατικό και οι θυγατρικές της προσφέρουν μεγάλη ποικιλία χρήσης σε διάφορες επιχειρήσεις, για παράδειγμα, καθαριστικά, επιβραδυντικά πυρκαγιάς, επεξεργασία νερού, ενδιάμεσα παρασκευάσματα, μπαταρίες και κομπόστ, μεταξύ άλλων. Παρά το γεγονός ότι ο φωσφόρος έχει πολλές αλλοτροπικές δομές, οι οποίες περιλαμβάνουν την επιχειρηματική κρίση, για παράδειγμα, λευκό και ερυθρό φωσφόρο. Η βασική επιχείρηση έχει δείξει μια φοβερή επιθυμία για μεταλλικά φωσφορικά άλατα είναι η κοπριά με τελικό στόχο την ανάπτυξη της δημιουργίας προϊόντων. Οι θυγατρικές του φωσφόρου που χρησιμοποιούνται ευρέως σε λίγα τμήματα είναι ο φωσφόρος χλωριούχος, ο φωσφορικός διαβρωτικός, τα σύγχρονα φωσφορικά άλατα και ο φωσφορώδης πενταξείδιο. επεξεργασία νερού, ενδιάμεσα παρασκευάσματα, μπαταρίες και λίπασμα μεταξύ άλλων. Παρά το γεγονός ότι ο φωσφόρος έχει πολλές αλλοτροπικές δομές, οι οποίες περιλαμβάνουν την επιχειρηματική κρίση, για παράδειγμα, λευκό και ερυθρό φωσφόρο. Η βασική επιχείρηση έχει δείξει μια φοβερή επιθυμία για μεταλλικά φωσφορικά άλατα είναι η κοπριά με τελικό στόχο την ανάπτυξη της δημιουργίας προϊόντων. Οι θυγατρικές του φωσφόρου που χρησιμοποιούνται ευρέως σε λίγα τμήματα είναι το φωσφορικό χλωρίδιο, το φωσφορικό διαβρωτικό, τα σύγχρονα φωσφορικά άλατα και το φωσφορώδες πενταξείδιο. επεξεργασία νερού, ενδιάμεσα παρασκευάσματα, μπαταρίες και λίπασμα μεταξύ άλλων. Παρά το γεγονός ότι ο φωσφόρος έχει πολλές αλλοτροπικές δομές, οι οποίες περιλαμβάνουν την επιχειρηματική κρίση, για παράδειγμα, λευκό και ερυθρό φωσφόρο. Η βασική επιχείρηση έχει δείξει μια φοβερή επιθυμία για μεταλλικά φωσφορικά άλατα είναι η κοπριά με τελικό στόχο την ανάπτυξη της δημιουργίας προϊόντων. Οι θυγατρικές του φωσφόρου που χρησιμοποιούνται ευρέως σε λίγα τμήματα είναι το φωσφορικό χλωρίδιο, το φωσφορικό διαβρωτικό, τα σύγχρονα φωσφορικά άλατα και το φωσφορώδες πενταξείδιο. Η βασική επιχείρηση έχει δείξει μια φοβερή επιθυμία για μεταλλικά φωσφορικά άλατα είναι η κοπριά με τελικό στόχο την ανάπτυξη της δημιουργίας προϊόντων. Οι θυγατρικές του φωσφόρου που χρησιμοποιούνται ευρέως σε λίγα τμήματα είναι το φωσφορικό χλωρίδιο, το φωσφορικό διαβρωτικό, τα σύγχρονα φωσφορικά άλατα και το φωσφορώδες πενταξείδιο. Η βασική επιχείρηση έχει δείξει μια φοβερή επιθυμία για μεταλλικά φωσφορικά άλατα είναι η κοπριά με τελικό στόχο την ανάπτυξη της δημιουργίας προϊόντων. Οι θυγατρικές του φωσφόρου που χρησιμοποιούνται ευρέως σε λίγα τμήματα είναι το φωσφορικό χλωρίδιο, το φωσφορικό διαβρωτικό, τα σύγχρονα φωσφορικά άλατα και το φωσφορώδες πενταξείδιο.

Η χρήση λιπασμάτων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συγκομιδών είναι συνέπεια του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τις καλλιέργειες διατροφής. Η εκθετική εξέλιξη στη χρήση ειδών διατροφής, η αγορά φωσφόρου αξιολογείται επιπλέον για να αυξηθεί με αξιοσημείωτο ρυθμό, καθώς οι υφιστάμενοι φωσφόρου χρειάζονται και ζητούν βαθιά στην επιχείρηση κοπριάς. Εναλλακτικά στοιχεία είναι το κλειδί που αναπτύσσεται στον φώσφορο και η βιτρίνα των υφισταμένων αυξάνει το ενδιαφέρον για την επεξεργασία νερού, την προώθηση και την παρουσίαση επιβραδυντικών πυρκαγιάς χωρίς αλογόνο (HFFR) και την αύξηση της χρήσης βιοενέργειας. Η επέκταση του ενδιαφέροντος των αποδόσεων για την κάλυψη των προϋποθέσεων διατροφής του αναπτυσσόμενου πληθυσμού ενισχύει ως επί το πλείστον την ανάπτυξη της αγοράς. Επιπλέον, η κατάρρευση της καλλιεργήσιμης γης και η αναζήτησή σας για επιτακτικά συμπληρώματα για τη σωματική εργασία ενισχύει επίσης την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, η διάλυση της φύσης του φωσφορικού κούνημα, οι αυστηροί έλεγχοι στη χρήση φωσφορικών αλάτων σε καθαριστικά και η προστασία των περιουσιακών στοιχείων είναι οι βασικοί παράγοντες που περιορίζουν αυτήν την αγορά. Ο φωσφόρος χρησιμοποιείται ως μέρος των μπαταριών για ηλεκτρικό όχημα, για παράδειγμα, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φωσφορικού τύπου λιθίου δημιουργούν πιθανές πιθανότητες ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά.

Η παγκόσμια αγορά φωσφόρου χωρίζεται ανά τύπο, εφαρμογή και περιοχή. Η παγκόσμια αγορά φωσφόρου χωρίζεται ανά τύπο σε φωσφορικό αμμώνιο, φωσφορικό οξύ, χλωριούχο φωσφόρο, πεντοξείδιο φωσφόρου, πεντασουλφίδιο φωσφόρου, βιομηχανικό φωσφορικό, άλλα. Η παγκόσμια αγορά φωσφόρου χωρίζεται με εφαρμογή σε λιπάσματα, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά, επιβραδυντικά φλόγας, φινίρισμα μετάλλων, βιομηχανία τροφίμων, άλλα. Η παγκόσμια αγορά φωσφόρου χωρίζεται ανά περιοχή σε Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και Ασία-Ειρηνικό.

Λήψη δείγματος PDF: https://www.envisageresearch.com/sample/EMR100021/

Οι κορυφαίοι παίκτες στην αγορά περιλαμβάνουν τις OCP SA, Agrium Inc., Eurochem, The Mosaic Company, Akron OAO, Yara International ASA, Innophos Holdings, Inc., CF Industries Holdings, Inc., Lanxess AG, Israel Chemical Ltd. και η United Phosphorus Limited μεταξύ άλλων.

Η παγκόσμια αγορά φωσφόρου κατατάσσεται
ανά τύπο:
• Φωσφορικό αμμώνιο
• Φωσφορικό οξύ
• Χλωριούχο φωσφόρο
• Πεντοξείδιο του φωσφόρου
• Πεντασουλφίδιο του φωσφόρου
• Βιομηχανικό φωσφορικό
• Άλλα
με εφαρμογή:
• Λιπάσματα
• Χημικά επεξεργασίας νερού
• Απορρυπαντικά
• επιβραδυντικό φλόγας
• Φινίρισμα μετάλλων
• Βιομηχανία τροφίμων
• Άλλοι
ανά περιοχή:
• Βόρεια Αμερική
• Λατινική Αμερική
• Ευρώπη
• Μέση Ανατολή & Αφρική
• Ασία-Ειρηνικό

Αγορά αυτής της αναφοράς: https://www.envisageresearch.com/buy/EMR100021/

Σχετικά με εμάς:

Το Envisage Market Research είναι ο κορυφαίος πάροχος προσαρμοσμένων και κοινοποιημένων αναφορών έρευνας αγοράς. Η ομάδα ειδικών αναλυτών μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, μαζί με το 80% των εταιρειών Fortune 500+ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή λύσεων για την έρευνα αγοράς σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Envisage Market Research έχει εξελιχθεί σταθερά σε έναν αξιόπιστο συνεργάτη έρευνας αγοράς για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κυρίως επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος βιομηχανικών πληροφοριών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά προϊόντα, ο αυτοματισμός και ο εξοπλισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χημικά και τα υλικά, η ενέργεια, η εξόρυξη και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Επικοινωνήστε μαζί μας : Envisage
Research Market
Email: sales@envisageresearch.com