Η αγορά του συστήματος διαχείρισης διακοπής προβλέπεται να διακρίνει σταθερή επέκταση κατά τη διάρκεια του 2021-2028

Το OMS είναι ένας τρόπος αναγνώρισης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της καινοτομίας και της επικοινωνίας με τους πελάτες. Συντονίζει τον ΠΟΥ σε όλο το πλαίσιο. Σύστημα αυτοματισμού διανομής (DA), Σύστημα παρακολούθησης και απόκτησης δεδομένων (SCADA), Προηγμένη υποδομή οργάνων (AMI), Αυτόματη ανάγνωση μετρητών (AMR) Διαδραστική φωνητική απόκριση (IVR) Σύστημα πληροφοριών πελατών (CIS) και Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) Down Διαχείριση χρόνου. Το OMS βοηθά στην ανάλυση διακοπής λειτουργίας, στον υπολογισμό του χρόνου ανάκτησης και στην παροχή αξιόπιστων αναφορών διακοπής λειτουργίας. Η διαχείριση τερματισμού λειτουργίας χρησιμεύει ως επαλήθευση τερματισμού επαλήθευσης κλεισίματος και αποκατάσταση ανάκτησης. Το OMS βελτιώνει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τις επικοινωνίες και επεκτείνει τα δυσκίνητα προβλήματα αναζήτησης πέρα ​​από την κατανόηση, επιτρέποντας στους διαχειριστές να δημιουργήσουν πιο κατάλληλες και ταχύτερες επιλογές, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τα σημεία συμφόρησης των μεταφορών που προκαλούνται από μια σειρά καθυστερήσεων. Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας, καθοδηγούμενη από την αυξανόμενη τάση των υποχρεώσεων των καταναλωτών, μπορεί να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς OMS. Ωστόσο, η έλλειψη αξιόπιστων και έγκαιρων αναφορών διακοπής λειτουργίας εμποδίζει την ανάπτυξη της αγοράς με μέτρια ανάκαμψη κατά τη διάρκεια των διακοπών και τον χρόνο που απαιτείται για τη διάγνωση των πελατών. Οι φορείς εκμετάλλευσης διανομής χρησιμοποιούν το OMS για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του χρόνου διακοπής λειτουργίας

Αυξάνει τις πιέσεις λειτουργίας και αυξάνει τις ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία του δικτύου    , ο   χρόνος διακοπής    της αγοράς  για τη διαχείριση   για την προώθηση    ενός σημαντικού παράγοντα   είναι  . Ο Διανεμημένος Πίνακας Διαχειριστής βοηθά στην ανοικοδόμηση ενέργειας χρησιμοποιώντας ράφια υπολογιστών ή συστήματα στάσιμης διαχείρισης (OMS). Παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και διόρθωσης αποτελεσματικών διακοπών και δημιουργίας και αναφοράς ζωτικών ζωντανών δεδομένων. Βελτιώστε τις επιχειρηματικές δυνατότητες του OMS και ενισχύστε τις σχέσεις με τους πελάτες, το γενικό προσωπικό και τους οργανισμούς διαχείρισης. Με τη φυσική αναγνώριση των σκοτεινών περιοχών, οι ατομικές διακοπές μειώνονται και τα προβλήματα μειώνονται. Χρησιμοποιεί πληροφορίες από τα στελέχη AMI και SCADA του Call Center Field Group για τον εντοπισμό σκοτεινών περιοχών. Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που απαιτούνται από τα εκτεταμένα συστήματα OMS. Επιπλέον, το κόστος επέκτασης του έξυπνου δικτύου συνεχίζει να οδηγεί την ανάπτυξη της αγοράς. περισσότερο,

Κατεβάστε ένα δείγμα PDF:      https      :       //www.envisageresearch.com/sample/EMR100213/

Η αγορά του Global Downtime Management System (OMS) μπορεί να χωριστεί με βάση τον τύπο, το στοιχείο, τον τελικό χρήστη και τη γεωγραφική τοποθεσία. Κατά τύπο, η παγκόσμια αγορά μπορεί να χωριστεί σε ανεξάρτητες αγορές και ενοποιημένες αγορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η παγκόσμια αγορά μπορεί να χωριστεί σε συστήματα λογισμικού και συστήματα επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον τελικό χρήστη, η παγκόσμια αγορά μπορεί να χωριστεί σε δημόσιες και ιδιωτικές αγορές. Σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση, η παγκόσμια αγορά μπορεί να χωριστεί σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και άλλες περιοχές του κόσμου.

Σημαντικοί παίκτες στην Παγκόσμια Αγορά Τερματισμού (OMS) περιλαμβάνουν τις Oracle, General Electric, Telvent GIT, SA Intergraph, Siemens, Schneider Electric, CGI Group S&C Electric, Alstom, ABBLtd.
Η αγορά του Global Downtime Management System (OMS) ενδέχεται να είναι κατακερματισμένη

Κατά τύπο:
• Ανεξάρτητο
• Ενσωματωμένο

Ανάλογα με τα στοιχεία:
• σύστημα λογισμικού
• σύστημα επικοινωνίας

Τελικοί χρήστες:
• Δημόσιες εταιρείες
• Ιδιωτικές εταιρείες

Ανά περιοχή:
• Βόρεια Αμερική
• Ευρώπη
• Ασία Ειρηνικός  • Άλλες περιοχές

Αγοράστε αυτή την έκθεση:      https      :       //www.envisageresearch.com/buy/EMR100213/

Όσο για εμάς:

Το Outlook Market Research είναι ένας κορυφαίος πάροχος εξατομικευμένων κοινών αναφορών έρευνας αγοράς. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και, πιο πρόσφατα, εξυπηρετεί το 80% των εταιρειών Fortune 500. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε λύσεις έρευνας αγοράς SMB.

Το Outlook Market Research έγινε σταδιακά ένας αξιόπιστος συνεργάτης έρευνας αγοράς για παγκόσμιους πελάτες. Δεσμευόμαστε πρωτίστως να παρέχουμε πληροφορίες για μια ποικιλία βιομηχανιών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά αγαθά, ο αυτοματισμός και ο εξοπλισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χημικά και τα υλικά, η ενέργεια, η εξόρυξη, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

ερώτηση:

Πρόβλεψη έρευνας αγοράς

Διεύθυνση ηλεκτρονικού   ταχυδρομείου   :       sales@envisageresearch.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *