Η αγορά πληροφορικής για την υγειονομική περίθαλψη θα παρακολουθήσει εκτεταμένη επέκταση κατά τη διάρκεια του 2021 – 2028

Η υγειονομική περίθαλψη IT αναφέρεται συνήθως στην προσφορά τεχνολογικών λύσεων από τη συνολική πληροφορία και τεχνολογία στον παγκόσμιο κλάδο υγειονομικής περίθαλψης. Οι λύσεις πληροφορικής για την υγειονομική περίθαλψη προβλέπουν μια δραστική ζήτηση για γενικές εφαρμογές όπως το ηλεκτρονικό σύστημα υγείας και ιατρικών αρχείων, σε συνδυασμό με ηλεκτρονικό σύστημα και σύστημα εισαγωγής παραγγελιών γιατρού. Παρέχει επίσης μια εξειδικευμένη λύση όπως σύστημα εξόρυξης δεδομένων, σύστημα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων και σύστημα διαχείρισης κλινικών δοκιμών. Επιπλέον, διάφορες λύσεις λογισμικού όπως συστήματα πληροφοριών νοσοκομείου, συστήματα διαχείρισης ασθενών, συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συστήματα διαχείρισης περιπατητικής φροντίδας κ.λπ., μεταξύ άλλων, υιοθετούνται γρήγορα από πολλές κλινικές και νοσοκομεία προκειμένου να παρέχουν αποτελεσματική και βελτιωμένη φροντίδα για οι ασθενείς.

Για παράδειγμα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής πέρασε διαφορετικούς τύπους κανονιστικών πολιτικών και κανόνων και ενεργεί ως κυβερνητικός φορέας, επομένως επικεντρώνεται στην υποστήριξη της ηλεκτρονικής υγειονομικής περίθαλψης τόσο από τις δημόσιες όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Ως εκ τούτου, η συνολική μείωση του υψηλού κόστους υγειονομικής περίθαλψης έχει ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη ζήτηση για αγορά πληροφορικής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Εκτός από αυτό, η αρχή του cloud computing στην υγειονομική περίθαλψη έχει μειώσει περαιτέρω τη συνολική ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Η παγκόσμια αγορά πληροφορικής υγειονομικής περίθαλψηςτμηματοποιείται με βάση τον τελικό χρήστη, τον τύπο προϊόντος και τη γεωγραφία. Με βάση τον τύπο προϊόντος, η παγκόσμια αγορά μπορεί να χωριστεί σε λύσεις παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, λύσεις πληρωμών υγειονομικής περίθαλψης και υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης HCIT. Οι λύσεις παρόχων υγειονομικής περίθαλψης υποδιαιρούνται περαιτέρω σε κλινικές λύσεις (PACS & VNA, συστήματα υποστήριξης, ψηφιακή παθολογία, συστήματα πληροφοριών ακτινολογίας, κλινικές αποφάσεις, τηλεϋγειονομικές λύσεις, εισαγωγή ηλεκτρονικής παραγγελίας γιατρού, ανάλυση ιατρικής εικόνας, συστήματα εργαστηριακών πληροφοριών, ηλεκτρονικά αρχεία υγείας / ιατρικών αρχείων , συστήματα διαχείρισης πρακτικής και άλλα) και μη κλινικές λύσεις (συστήματα διαχείρισης φαρμάκων, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων υγειονομικής περίθαλψης, διαχείριση κύκλου εσόδων, συστήματα πληροφοριών φαρμακείου, συστήματα διαχείρισης εργατικού δυναμικού, διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού, ανταλλαγές πληροφοριών υγειονομικής περίθαλψης, συστήματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ανάλυση υγειονομικής περίθαλψης, διαχείριση της υγείας του πληθυσμού και άλλα). Οι λύσεις πληρωμών υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να χωριστούν περαιτέρω σε φαρμακείο, διαχείριση πληρωμών, διαχείριση αξιώσεων, διαχείριση απάτης, διαχείριση σχέσεων πελατών, διαχείριση δικτύου παρόχων, ανάλυση και έλεγχο, διαχείριση επιλεξιμότητας μέλους, συστήματα κωδικοποίησης με υποβοήθηση υπολογιστή, διαχείριση ιατρικών εγγράφων και άλλα (γενικό καθολικό & διαχείριση μισθοδοσίας). Επιπλέον, το τμήμα υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης HCIT μπορεί να υποδιαιρεθεί σε υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης HCIT πληρωτών, υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης παρόχου HCIT, υπηρεσίες διαχείρισης υποδομής πληροφορικής και λειτουργικές υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης HCIT. Με βάση τον τελικό χρήστη, η παγκόσμια αγορά υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να χωριστεί σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης (φαρμακεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, διαγνωστικά κέντρα,

Γεωγραφικά, η παγκόσμια αγορά υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να χωριστεί σε Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και Ασία-Ειρηνικό. Η έντονη ζήτηση ειδικά στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού προβλέπεται να είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για τη συνολική ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς. Επιπλέον, η Κίνα προβλέπεται περαιτέρω να αντιπροσωπεύει το υψηλότερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά και αναμένεται να διατηρήσει το προβάδισμά της στη συνολική ζήτηση κατά την περίοδο της πρόβλεψης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην ταχεία εκβιομηχάνιση και την αυξανόμενη αστικοποίηση κατά τα τελευταία χρόνια. Οι αγορές σε διάφορες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Ρωσία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ινδονησία, η Νέα Ζηλανδία, η Πολωνία, η Κορέα και η Ινδία, μεταξύ άλλων αναμένεται επίσης να σημειώσουν ταχεία ανάπτυξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Επιπροσθέτως,

Λήψη PDF Δείγματος αντιγράφου @:  https://www.envisageresearch.com/sample/EMR100286/

Οι βασικοί παίκτες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά επικεντρώνονται σε μερικές από τις σημαντικότερες στρατηγικές της αγοράς, όπως συγχωνεύσεις, συνεργασίες, συνεργασίες και εξαγορές, προκειμένου να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους στη συνεχώς ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, επικεντρώνονται στο να κερδίσουν τους τοπικούς παίκτες για να υποστηρίξουν την καλή θέληση τους, καθώς και να βελτιώσουν την εμβέλεια τους στην παγκόσμια αγορά. Οι βασικοί παίκτες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά πληροφορικής υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνουν τις McKesson Corporation, Siemens Healthcare, Athenahealth, Inc., Epic Systems Corporation, Allscripts Healthcare Solutions, Inc., GE Healthcare, Cerner Corporation και Carestream Health.

Η παγκόσμια αγορά πληροφορικής υγειονομικής περίθαλψης είναι κατατμημένη :

Κατά τύπο προϊόντος:

• Λύσεις παροχής υγειονομικής περίθαλψης

• Λύσεις υγειονομικής περίθαλψης

• Υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης HCIT

• Κλινικές λύσεις

§ Pacs & vna

§ Συστήματα υποστήριξης

§ Ψηφιακή παθολογία

§ Συστήματα πληροφοριών ακτινολογίας

§ Κλινική απόφαση

§ Λύσεις Telehealth

§ Καταχώρηση παραγγελίας γιατρού με υπολογιστή

§ Ανάλυση ιατρικής εικόνας

§ Συστήματα εργαστηριακών πληροφοριών

§ Ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία / ιατρικά αρχεία

§ Συστήματα διαχείρισης πρακτικής

§ Οι υπολοιποι

• Μη κλινικές λύσεις

§ Συστήματα διαχείρισης φαρμάκων

§ Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων υγειονομικής περίθαλψης

§ Διαχείριση κύκλου εσόδων

§ Συστήματα πληροφοριών φαρμακείου

§ Συστήματα διαχείρισης εργατικού δυναμικού

§ Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

§ Ανταλλαγές πληροφοριών για την υγειονομική περίθαλψη

§ Συστήματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης

§ Αναλυτικά στοιχεία υγειονομικής περίθαλψης

§ Διαχείριση υγείας του πληθυσμού

§ Οι υπολοιποι

Από τον τελικό χρήστη:

• Πάροχοι υπηρεσιών υγείας

§ Φαρμακεία

§ Νοσοκομεία

§ Γηροκομεία

§ Διαγνωστικά κέντρα

§ Κέντρα απεικόνισης

§ Οι υπολοιποι

• Φροντίδα υγείας

§ Δημόσιοι πληρωτές

§ Ιδιωτικοί πληρωτές

Ανά περιοχή:

• Βόρεια Αμερική

• Λατινική Αμερική

• Ευρώπη

• Μέση Ανατολή και Αφρική

• Ασία Ειρηνικού

Αγορά τώρα @: https://www.envisageresearch.com/buy/EMR100286/

Σχετικά με εμάς:

Το Envisage Market Research είναι ο κορυφαίος πάροχος προσαρμοσμένων και κοινοποιημένων αναφορών έρευνας αγοράς. Η ομάδα ειδικών αναλυτών μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, μαζί με το 80% των εταιρειών Fortune 500+ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή λύσεων για την έρευνα αγοράς σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Envisage Market Research έχει εξελιχθεί σταθερά για να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης έρευνας αγοράς για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κυρίως επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος βιομηχανικών πληροφοριών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά προϊόντα, ο αυτοματισμός και ο εξοπλισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι υπηρεσίες & οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χημικά και τα υλικά, η ενέργεια, η εξόρυξη και το πετρέλαιο και το αέριο.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Προβλέψτε έρευνα αγοράς

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@envisageresearch.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *