Η αγορά ανιχνευτή ραντάρ είναι έτοιμη να συγκεντρώσει τα μέγιστα έσοδα κατά τη διάρκεια του 2021-2028

ανιχνευτής ραντάρ

Ένας ανιχνευτής ραντάρ αναφέρεται σε μια ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται ευρέως από διάφορους κατακόρυφους και οδηγούς για να ανιχνεύει ενώ η ταχύτητά τους παρακολουθείται από την επιβολή του νόμου ή από οποιαδήποτε αστυνομία χρησιμοποιώντας ένα όπλο ραντάρ. Οι περισσότεροι από τους ανιχνευτές ραντάρ χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε ο οδηγός να μπορεί να μειώσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου προτού να επιπλήξει και να εκδώσει εισιτήρια από οποιονδήποτε αστυνομικό για επιτάχυνση. Επιπλέον, μόνο ανιχνευτής ραντάρ με βάση το Doppler μπορεί να ανιχνευθεί ενώ άλλες συσκευές μέτρησης ταχύτητας, όπως αυτές που χρησιμοποιούν αισθητήρες πιεζο, ANPR και τεχνολογία VASCAR δεν μπορούν να ανιχνευθούν από συσκευές αισθητήρα ραντάρ.

Μερικοί από τους παράγοντες που τροφοδοτούν την παγκόσμια αγορά αισθητήρων ραντάρπεριλαμβάνουν την αύξηση των γεωπολιτικών αστάθειας και των εδαφικών συγκρούσεων σε αναπτυσσόμενες περιοχές, όπως η Μέση Ανατολή και η Αφρική και η Ασία, ο Ειρηνικός και η Αμερική, καθώς και η αύξηση της ζήτησης για συστήματα ραντάρ σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς οι στρατιωτικοί διαφόρων αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών αναζητούν την αντικατάσταση των κληρονομικών τους συστημάτων. Η παγκόσμια αγορά αισθητήρων ραντάρ ενισχύεται περαιτέρω από την αυξανόμενη εστίαση των καταναλωτών στην άνεση, την ασφάλεια και τα χαρακτηριστικά βοήθειας στα οχήματά τους. Επίσης, οι ενημερωμένες βαθμολογίες στα περισσότερα από τα γραφεία ασφάλειας σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση αισθητήρων ραντάρ κατά της σύγκρουσης, ειδικά σε μοντέλα μαζικής αγοράς, αναμένεται να ενισχύσουν την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς κατά την περίοδο των προβλέψεων. Επιπλέον, αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών καθώς και εκτεταμένη έρευνα Η ανάπτυξη από βασικούς παράγοντες της αγοράς αύξησε την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς αισθητήρων ραντάρ. Επίσης, οι αισθητήρες κατά της σύγκρουσης επιτρέπουν στους κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού αυτοκινήτων να εφαρμόζουν και να ενσωματώνουν περισσότερη ευφυΐα για την επίτευξη του στόχου παραγωγής και ανάπτυξης ενός αυτόνομου αυτοκινήτου. Ωστόσο, το υψηλό κόστος των συστημάτων ραντάρ μεγάλης εμβέλειας μπορεί να παρεμποδίσει την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς αισθητήρων ραντάρ που καλύπτει την περίοδο πρόβλεψης.

Η παγκόσμια αγορά αισθητήρων ραντάρ μπορεί να κατατμηθεί με βάση τον τύπο, την τεχνολογία, το στοιχείο, τη ζώνη, το εύρος, την εφαρμογή, την κάθετη και την περιοχή. Με βάση τον τύπο, η παγκόσμια αγορά αισθητήρων ραντάρ μπορεί να χωριστεί σε ραντάρ απεικόνισης που περιλαμβάνει ραντάρ CW και παλμό ραντάρ και ραντάρ μη απεικόνισης που περιλαμβάνει μετρητή aped και υψόμετρο. Με βάση την τεχνολογία, η παγκόσμια αγορά αισθητήρων ραντάρ μπορεί να κατατμηθεί σε ανακλασματομετρία πεδίου χρόνου, εξαιρετικά ευρεία ζώνη και άλλα που περιλαμβάνουν αισθητήρες ραντάρ με βάση RF MEMS και κύμα χιλιοστών. Με βάση τα στοιχεία, η παγκόσμια αγορά αισθητήρων ραντάρ μπορεί να χωριστεί σε κεραία, διπλέκτη, πομπό, δέκτη και επεξεργασία. Με βάση τη ζώνη, η παγκόσμια αγορά αισθητήρων ραντάρ μπορεί να χωριστεί σε ζώνες HF, VHF και UHF, ζώνες L, S, C και S και ζώνες Ku, K, Ka, V και W.

Λήψη δείγματος PDF: https://www.envisageresearch.com/sample/EMR100025/

 

Με βάση το εύρος, η παγκόσμια αγορά αισθητήρων ραντάρ μπορεί να χωριστεί σε ραντάρ μικρής εμβέλειας, ραντάρ μεσαίας εμβέλειας και ραντάρ μεγάλης εμβέλειας. Με βάση την εφαρμογή, η παγκόσμια αγορά αισθητήρων ραντάρ μπορεί να χωριστεί σε αεροδιαστημική και άμυνα, αυτοκινητοβιομηχανία, βιομηχανική, ασφάλεια & επιτήρηση, παρακολούθηση περιβάλλοντος και καιρού, παρακολούθηση & διαχείριση της κυκλοφορίας και άλλα που περιλαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη, ιατρικό, γεωργικό τομέα, κατασκευαστικά μηχανήματα , έξυπνες ηλεκτρονικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μεταξύ άλλων.
Με βάση την κάθετη, η παγκόσμια αγορά αισθητήρων ραντάρ μπορεί να χωριστεί σε εμπορικές, κυβερνητικές και βιομηχανικές. Με βάση την περιοχή, η παγκόσμια αγορά αισθητήρων ραντάρ μπορεί να χωριστεί σε Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και Ασία-Ειρηνικό. Η ισχυρή ζήτηση στην Ασία-Ειρηνικό αναμένεται να είναι ο βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς αισθητήρων ραντάρ. Η Κίνα αναλύεται για να ηγηθεί της ζήτησης για αισθητήρες ραντάρ λόγω της αυξημένης βιομηχανικής παραγωγής κατά την τελευταία μισή δεκαετία. Είναι επίσης ο κορυφαίος καταναλωτής αισθητήρων ραντάρ στον κόσμο. Οι αγορές σε άλλες αναδυόμενες οικονομίες όπως η Βραζιλία και η Ινδία προβλέπεται επίσης να αναπτυχθούν γρήγορα. Μερικοί από τους παίκτες στην αγορά των αισθητήρων ραντάρ περιλαμβάνουν Continental, Bosch, Denso, Delphi, TRW και Autoliv μεταξύ άλλων.

Η παγκόσμια αγορά αισθητήρων ραντάρ μπορεί να χωριστεί
ανά τύπο:
• Ραντάρ απεικόνισης • Ραντάρ
CW και ραντάρ παλμού
• Ραντάρ μη απεικόνισης
• Μετρητής και υψόμετρο Aped
Με τεχνολογία:
• Ανακλασματομετρία πεδίου χρόνου
• Εξαιρετικά ευρεία ζώνη
• Άλλοι
o Αισθητήρες ραντάρ με βάση RF MEMS
o Κύμα χιλιοστού κατά
συστατικό:
• Κεραία
• Διπλέκτης
• Πομπός
• Δέκτης
• Επεξεργασία
με ζώνη:
• Ζώνες HF
• VHF και UHF
• Ζώνες L, S, C και S
• Ζώνες Ku, K, Ka, V και W
Ανά εύρος:
• Ραντάρ μικρής εμβέλειας
• Ραντάρ μεσαίας εμβέλειας
• Ραντάρ μεγάλης εμβέλειας
Με κάθετη:
• Εμπορική
• Κυβέρνηση
• Βιομηχανική
με εφαρμογή:
• Αεροδιαστημική & άμυνα
• Αυτοκίνητο
• Βιομηχανική
• Ασφάλεια & επιτήρηση
• Παρακολούθηση περιβάλλοντος και καιρού
• Παρακολούθηση & διαχείριση της κυκλοφορίας
• Άλλα
o Υγειονομική περίθαλψη
o Ιατρική
o Γεωργικός τομέας
o Μηχανήματα κατασκευής
o Smart ηλεκτρονικά
o Ηλεκτρονικές συσκευές
ανά περιοχή:
• Βόρεια Αμερική
• Λατινική Αμερική
• Ευρώπη
• Μέση Ανατολή & Αφρική
• Ασία-Ειρηνικό

Αγοράστε αυτήν την αναφορά: https://www.envisageresearch.com/buy/EMR100025/

Σχετικά με εμάς:

Το Envisage Market Research είναι ο κορυφαίος πάροχος προσαρμοσμένων και κοινοποιημένων αναφορών έρευνας αγοράς. Η ομάδα ειδικών αναλυτών μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, μαζί με το 80% των εταιρειών Fortune 500+ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή λύσεων για την έρευνα αγοράς σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Envisage Market Research έχει εξελιχθεί σταθερά για να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης έρευνας αγοράς για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κυρίως επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος βιομηχανικών πληροφοριών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά προϊόντα, ο αυτοματισμός και ο εξοπλισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χημικά και τα υλικά, η ενέργεια, η εξόρυξη και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Επικοινωνήστε μαζί μας : Envisage
Research Market
Email: sales@envisageresearch.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *