Η αγορά ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών αναμένεται να αυξηθεί από 119,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020-2027, προχωρώντας με CAGR σχεδόν 5,7% κατά την περίοδο πρόβλεψης

Το μέγεθος της αγοράς ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών θα αυξηθεί από 119,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 σε 176,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2027, με CAGR 5,7%. Η άνοδος της αστικοποίησης οδηγεί σε αυξανόμενο αριθμό σύγχρονων σταθμών λιανικής και μετρό, με την αύξηση της αγοράς των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων σκαλών να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Η αυξημένη αγοραστική δύναμη των ατόμων στη μεσαία τάξη προωθεί τη ζήτηση παγκοσμίως για μεγαλύτερα και καλύτερα εξοπλισμένα διαμερίσματα. Εκτιμάται ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός της μεσαίας τάξης θα αυξηθεί περίπου κατά 2,7 δισεκατομμύρια έως το 2030 και ότι θα έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη της αγοράς ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών. Ο αυξανόμενος γηράσκων πληθυσμός στον κόσμο απαιτεί επίσης κυλιόμενες σκάλες και ανελκυστήρες. Αυτός είναι ένας βασικός παράγοντας που θα ωθήσει την παγκόσμια αγορά ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για έξυπνους ανελκυστήρες έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω των αυξανόμενων αναγκών για μείωση του χρόνου ταξιδιού μεταξύ των ορόφων και της επίγνωσης της ανάγκης για ενεργειακά αποδοτικούς ασανσέρ κατοικιών Η χρήση του IoT επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στη βελτίωση του ελέγχου των κτιρίων και του εξοπλισμού. Αυτό μειώνει το χρόνο διακοπής λειτουργίας και επίσης μειώνει το λειτουργικό κόστος. Καθώς η ενεργειακή απόδοση στα κτίρια συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος ανυψωτές με δυνατότητα IoT να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της προγνωστικής συντήρησης. Αυτή η τάση αναμένεται να ενισχύσει την παγκόσμια αγορά ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών σε μεγάλο βαθμό.

Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη της αγοράς ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών είναι το υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης. Επιπλέον, η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού για τη συντήρηση μετά την πώληση αναμένεται να εμποδίσει την ανάπτυξη της αγοράς ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών. Επιπλέον, η κλιμάκωση της κατανάλωσης ενέργειας και ενέργειας από ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες αναμένεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη της αγοράς κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Οι διακεκριμένοι παίκτες στην αγορά ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών περιλαμβάνουν την KONE Corporation (Φινλανδία), την Sigma Elevator Company (Korea), την Otis Elevator Company (US), την United Technologies (US), την Schindler (Ελβετία), την Mitsubishi Electric Corporation (Ιαπωνία), την ThyssenKrupp AG (Γερμανία), FUJITEC (Ιαπωνία), Hitachi Ltd. (Ιαπωνία), Hyundai Elevator Co., Ltd. (Νότια Κορέα), Toshiba Elevator And Building Systems Corporation (Ιαπωνία), Stein Ltd (Ρωσία), PAPPAS Elevators (Ρωσία), Gulf Elevator & Escalator Co. Ltd. (Σαουδική Αραβία) και Electra Ltd. (Ισραήλ).

Η Ασία-Ειρηνικός προβλέπεται να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και να κυριαρχεί στην αγορά ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών από το 2020 έως το 2027. Η Ασία-Ειρηνικός προσφέρει πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης, καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία αναμένεται να είναι αναδυόμενες αγορές, καθιστώντας την Ασία- Περιοχή του Ειρηνικού, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών. Η επέκταση της αγοράς ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών σε αυτήν την περιοχή ωθείται από παράγοντες όπως η ανάπτυξη των βιομηχανιών κατοικιών, εμπορικών, θεσμικών και υποδομών. Ο αυξανόμενος πληθυσμός και η οικονομική ανάπτυξη είναι άλλοι παράγοντες που οδηγούν περαιτέρω στην ανάπτυξη αυτής της αγοράς.

Ευρωπαϊκή περιοχή, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή για ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες. Η αυξανόμενη ανακαίνιση και αναμόρφωση των σπιτιών οδηγεί στην ανάπτυξη της αγοράς στην Ευρώπη. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Πολωνία και η Γαλλία, είναι οι κυριότερες αγορές για ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες. Οι περιφέρειες της Μέσης Ανατολής και της Νότιας Αμερικής αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης κυρίως λόγω του μεταβαλλόμενου τρόπου ζωής και της υψηλής ανάπτυξης στον κατασκευαστικό τομέα. Η Βόρεια Αμερική είναι μια άλλη σημαντική αγορά για τους ανελκυστήρες και τις κυλιόμενες σκάλες. Η ανάπτυξη οικιστικών και μη οικιστικών κατασκευαστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή οδηγεί την ανάπτυξη της αγοράς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *