Εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου Μέγεθος αγοράς αξίας 8,38 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028: Contrive Datum Insights, Inc.

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς εξοπλισμού ανίχνευσης φυσικού αερίου αναμένεται να φθάσει τα 8,38 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028, σύμφωνα με νέα έκθεση της Contrive Datum Insights, Inc. Αναμένεται να επεκταθεί με CAGR 9,7% από το 2021 έως το 2028. Η ανάπτυξη της αγοράς μπορεί να είναι αποδίδεται στην αυξανόμενη ευαισθητοποίηση μεταξύ των κυβερνήσεων σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου, σε συνδυασμό με τις αυξημένες προσπάθειές τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Σημαντικές βιομηχανίες όπως το πετρέλαιο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μεταξύ άλλων χρειάζονται για να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς ασφάλειας και περιβάλλοντος, οι οποίοι είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της αγοράς.

Βασικές προτάσεις από την έκθεση:

 • Όσον αφορά το προϊόν, το τμήμα ανιχνευτή σταθερού αερίου αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρχία του κατά την προβλεπόμενη περίοδο. Η ικανότητα των σταθερών ανιχνευτών αερίου να διασφαλίζουν την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού οδηγεί την ανάπτυξη του τμήματος
 • Όσον αφορά την τεχνολογία, το τμήμα τεχνολογίας ανίχνευσης υπέρυθρων αερίων κυριάρχησε στην αγορά το 2020 και αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη κατά την περίοδο πρόβλεψης. Οι ανιχνευτές υπέρυθρων αερίων είναι χωρίς συντήρηση, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της αγοράς
 • Όσον αφορά την τελική χρήση, ο βιομηχανικός τομέας κυριάρχησε στην αγορά το 2020. Η αυξανόμενη ζήτηση για ανιχνευτές στη μεταλλευτική βιομηχανία οδηγεί την ανάπτυξη του τμήματος
 • Η αυξανόμενη υιοθέτηση εξοπλισμού ανίχνευσης φυσικού αερίου σε αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Ινδία και η Κίνα, αναμένεται να δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης για τους παράγοντες της αγοράς στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού κατά την προβλεπόμενη περίοδο

Διαβάστε την έκθεση έρευνας 150 σελίδων με το ToC σχετικά με το “Αναφορά ανάλυσης μεγέθους αγοράς εξοπλισμού ανίχνευσης αερίου, μερίδιο και τάσεις ανά προϊόν, ανά τεχνολογία (υπέρυθρες, καταλυτικές, PID), κατά τελική χρήση, ανά περιοχή και προβλέψεις τμημάτων, 2021 – 2028” στο :  https://bit.ly/3y7irIk

Πολλές εταιρείες επικεντρώνονται στην εισαγωγή εξοπλισμού ανίχνευσης φυσικού αερίου με βάση το drone, ο οποίος αναμένεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη της αγοράς τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, τον Φεβρουάριο του 2019, η FLIR Systems, Inc. ανακοίνωσε την κυκλοφορία του FLIR MUVE C360, ενός ανιχνευτή πολλαπλών αερίων κατασκευασμένο για μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα. Το FLIR MUVE C360 στοχεύει να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες έκτακτης ανάγκης προσεγγίζουν περιβαλλοντικά, χημικά και βιομηχανικά συμβάντα.

Οι ανιχνευτές αερίων που βασίζονται σε κάμερα IR κερδίζουν λόγω της ικανότητάς τους να ανιχνεύουν εύφλεκτα αέρια που δεν είναι ορατά στα ανθρώπινα μάτια. Οι μη ψυγμένες κάμερες υπερύθρων έχουν μεγάλη ζήτηση από διάφορους κλάδους, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένες προσπάθειες από εταιρείες παγκοσμίως για την αντιμετώπιση αυτής της ζήτησης. Για παράδειγμα, τον Φεβρουάριο του 2019, η FLIR Systems, Inc. ανακοίνωσε την κυκλοφορία του FLIR GF77 Gas Find IR, μιας μη ψυχρής θερμικής κάμερας για την ανίχνευση μεθανίου.

Η πανδημία COVID-19 αναμένεται να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη της αγοράς στο εγγύς μέλλον. Τα νοσοκομεία χρησιμοποιούν εξοπλισμό ανίχνευσης αερίου για την παρακολούθηση δεξαμενών οξυγόνου κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης COVID-19, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου καθόρισε κατευθυντήριες γραμμές που επισημαίνουν τους κινδύνους που προκαλούνται από το αυξημένο επίπεδο οξυγόνου λόγω της υψηλής πυκνότητας των αναπνευστικών. Αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς.

Η Contrive Datum Insights έχει κατακερματιστεί την παγκόσμια αγορά εξοπλισμού ανίχνευσης αερίου με βάση το προϊόν, την τεχνολογία, την τελική χρήση και την περιοχή:

 • Προοπτική προϊόντος εξοπλισμού ανίχνευσης αερίου (όγκος, χιλιάδες μονάδες, έσοδα, εκατομμύρια εκατομμύρια, 2016 – 2028)
 • Σταθερός ανιχνευτής αερίου
 • Φορητός ανιχνευτής αερίου
 • Προοπτική τεχνολογίας εξοπλισμού ανίχνευσης αερίου (όγκος, χιλιάδες μονάδες, έσοδα, εκατομμύρια εκατομμύρια, 2016 – 2028)
 • Ημιαγωγός
 • Υπέρυθρες (IR)
 • Ανίχνευση με βάση λέιζερ
 • Καταλυτικός
 • Ανιχνευτής φωτονικοποίησης (PID)
 • Οι υπολοιποι
 • Προοπτική τελικής χρήσης εξοπλισμού ανίχνευσης αερίου (όγκος, χιλιάδες μονάδες, έσοδα, εκατομμύρια εκατομμύρια, 2016 – 2028)
 • Ιατρικός
 • Αυτοματισμοί κτιρίων και οικιακές συσκευές
 • Περιβαλλοντικό
 • Πετροχημικά
 • Αυτοκίνητο
 • Βιομηχανικός
 • Οι υπολοιποι
 • Περιφερειακή προοπτική εξοπλισμού ανίχνευσης αερίου (όγκος, χιλιάδες μονάδες, έσοδα, εκατομμύρια εκατομμύρια, 2016 – 2028)
 • Βόρεια Αμερική
 • ΜΑΣ
 • Καναδάς
 • Μεξικό
 • Ευρώπη
 • Γερμανία
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ασία Ειρηνικού
 • Κίνα
 • Ινδία
 • Ιαπωνία
 • νότια Αμερική
 • Βραζιλία
 • Μέση Ανατολή & Αφρική

Λίστα βασικών παικτών στην αγορά εξοπλισμού ανίχνευσης αερίου

 • ΣΥΚΟ
 • Airtest Technologies, Inc.
 • FLIR Systems, Inc.
 • Fluke Corporation
 • General Electric Company
 • Η Honeywell International Inc.
 • Λίνρεντ
 • Opgal
 • Siemens
 • Thermo Fisher Scientific, Inc.

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες: – https://bit.ly/3y7irIk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *