Αναφορά αγοράς διαφημίσεων για κινητά: Τιμή, Ανάλυση SWOT για νεοεισερχόμενους, Ανταγωνιστικό τοπίο και Μικτό περιθώριο που προβλέπονται έως το 2028

Η Mobile Advertising Market είναι μια μορφή επικοινωνίας μάρκετινγκ με μοναδικό στόχο την προώθηση και τη διάδοση της ευαισθητοποίησης σχετικά με μια οντότητα που θα μπορούσε να είναι προϊόν, υπηρεσία ή ιδεολογία. Η κατανάλωση κινητών μέσων και η ενσωμάτωση της πλατφόρμας μεταξύ συσκευών συνεχίζουν να αυξάνονται με φαινομενικό ρυθμό λόγω της ταχείας υιοθέτησης κινητών και άλλων συσκευών. Το επόμενο επίπεδο διαφήμισης είναι η διαφήμιση μεταξύ πλατφορμών που στοχεύει το κοινό στους επιτραπέζιους υπολογιστές τους και τα ακολουθεί στα smartphone, τα tablet και άλλες κινητές συσκευές. Η αγορά διαφήμισης για κινητά σημειώνει ανάπτυξη λόγω της ταχείας υιοθέτησης smartphone. Αυτή η έκθεση περιγράφει τις συνολικές δαπάνες για το μοτίβο κατανομής εσόδων από διαφημίσεις για κινητά (διαφημίσεις) διαφορετικών τύπων καναλιών.

Η παγκόσμια αγορά διαφημίσεων για κινητά παρατηρεί σημαντική ανάπτυξη λόγω παραγόντων όπως η εξέλιξη νέων τεχνολογιών όπως το 3G και το 4 G και η αύξηση της χρήσης smartphone και tablet μεταξύ των χρηστών, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τη διείσδυση του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, η διαφήμιση μεταξύ πλατφορμών είναι επίσης μια αναδυόμενη ιδέα στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Επιπλέον, η νέα γενιά εξαρτάται επίσης από πολλές οθόνες για online αγορές. Επιπλέον, αυτοί οι άνθρωποι προτιμούν να περνούν το χρόνο τους στα μέσα ενημέρωσης σε υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, smartphone, tablet και έξυπνες τηλεοράσεις. Όλες αυτές οι καταναλωτικές συμπεριφορές δημιούργησαν ευκαιρίες για διαφήμιση σε συνδυασμό με τη στόχευση των πελατών τους σε πολλές συσκευές μέσω παρόμοιας διαφήμισης.

Λήψη PDF Δείγματος αντιγράφου @: https://www.envisageresearch.com/sample/EMR100083/

Η αγορά έχει κατατμηθεί με βάση τη συσκευή, τη λύση, τον τύπο, την κάθετη βιομηχανία και την περιοχή. Με βάση τη συσκευή, η αγορά χωρίζεται σε τμήματα ως tablet, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, smartphone και άλλα. Με βάση τη λύση, η αγορά κατατάσσεται ως λύσεις αναφοράς και ανάλυσης, λύσεις διαφημιστικών καμπανιών, λύσεις παράδοσης περιεχομένου, λύσεις εγγύτητας για κινητά, ολοκληρωμένες λύσεις, άλλες. Με βάση τον τύπο, η αγορά διαιρείται σε εμπλουτισμένα μέσα, διαφημίσεις προβολής, διαφήμιση εντός παιχνιδιού, διαφήμιση εντός εφαρμογής, διαφήμιση αναζήτησης, διαφήμιση μηνυμάτων sms / mms / p2p, άλλα. Με βάση τον κλάδο της βιομηχανίας, η αγορά κατατάσσεται ως τομέας υγειονομικής περίθαλψης, ακαδημαϊκός και κυβερνητικός τομέας, τομέας φιλοξενίας και τουρισμού, τομέας ενέργειας και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τομέας BFSI, καταναλωτικών αγαθών που κινούνται γρήγορα, τηλεπικοινωνιών & τομέων, κ.λπ. Με βάση την περιοχή, η παγκόσμια αγορά διαφημίσεων για κινητά μπορεί να χωριστεί σε Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και Ασία-Ειρηνικό. Η ισχυρή ζήτηση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να είναι ένας από τους βασικούς κινητήριους παράγοντες για τη συνολική ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς. Επιπλέον, αυτή η ανάπτυξη αποδίδεται στις συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις κυρίως στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ιδίως στην Κίνα, την Ινδία, η οποία ενισχύει επίσης την ανάπτυξη της αγοράς. Οι αγορές σε διάφορες άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Ρωσία και η Κορέα, μεταξύ άλλων αναμένεται επίσης να σημειώσουν ταχεία ανάπτυξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Επιπλέον, η αύξηση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος και η αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας Μέση Ανατολή & Αφρική και Ασία Ειρηνικός. Η ισχυρή ζήτηση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να είναι ένας από τους βασικούς κινητήριους παράγοντες για τη συνολική ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς. Επιπλέον, αυτή η ανάπτυξη αποδίδεται στις συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις κυρίως στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ιδίως στην Κίνα, την Ινδία, η οποία ενισχύει επίσης την ανάπτυξη της αγοράς. Οι αγορές σε διάφορες άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Ρωσία και η Κορέα, μεταξύ άλλων αναμένεται επίσης να σημειώσουν ταχεία ανάπτυξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Επιπλέον, η αύξηση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος και η αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας Μέση Ανατολή & Αφρική και Ασία Ειρηνικός. Η ισχυρή ζήτηση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να είναι ένας από τους βασικούς κινητήριους παράγοντες για τη συνολική ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς. Επιπλέον, αυτή η ανάπτυξη αποδίδεται στις συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις κυρίως στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ιδίως στην Κίνα, την Ινδία, η οποία ενισχύει επίσης την ανάπτυξη της αγοράς. Οι αγορές σε διάφορες άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Ρωσία και η Κορέα, μεταξύ άλλων αναμένεται επίσης να σημειώσουν ταχεία ανάπτυξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Επιπλέον, η αύξηση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος και η αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας Αυτή η ανάπτυξη αποδίδεται στις συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις κυρίως στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ιδίως στην Κίνα, την Ινδία, η οποία επίσης ενισχύει την ανάπτυξη της αγοράς. Οι αγορές σε διάφορες άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Ρωσία και η Κορέα, μεταξύ άλλων αναμένεται επίσης να σημειώσουν ταχεία ανάπτυξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Επιπλέον, η αύξηση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος και η αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας Αυτή η ανάπτυξη αποδίδεται σε συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις κυρίως στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ιδίως στην Κίνα, την Ινδία, η οποία επίσης ενισχύει την ανάπτυξη της αγοράς. Οι αγορές σε διάφορες άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Ρωσία και η Κορέα, μεταξύ άλλων αναμένεται επίσης να σημειώσουν ταχεία ανάπτυξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Επιπλέον, η αύξηση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος και η αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας

Οι βασικοί παίκτες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά επικεντρώνονται σε μερικές από τις σημαντικές στρατηγικές της αγοράς, όπως συγχωνεύσεις, συνεργασίες, συνεργασίες και εξαγορές, προκειμένου να διατηρηθούν στην ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, επικεντρώνονται στην προσπάθεια να κερδίσουν τους τοπικούς παίκτες για να ενισχύσουν την καλή θέληση τους και να ενισχύσουν την εμβέλεια τους στην παγκόσμια αγορά. Μερικοί από τους σημαντικότερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά περιλαμβάνουν τα Google, Millennial Media, Apple, Jumptap, Yahoo !, Microsoft, Mojiva, InMobi, Facebook και Tapad.

Η αγορά διαφημίσεων για κινητά έχει κατατμηθεί

Βασίζεται στη συσκευή

• Δισκία

• ψηφιακές κάμερες

• τηλέφωνα με δυνατότητα λειτουργίας

• Smartphone

• Οι υπολοιποι

Με βάση τη λύση

• Λύσεις αναφορών και ανάλυσης

• Λύσεις διαφημιστικής καμπάνιας

• Λύσεις παράδοσης περιεχομένου

• Λύσεις εγγύτητας για κινητά

• Ολοκληρωμένες λύσεις

• Οι υπολοιποι.

Με βάση τον τύπο

• Εμπλουτισμένα μέσα

• διαφήμιση παιχνιδιών

• διαφήμιση εντός εφαρμογής

• αναζήτηση διαφημίσεων

• sms / διαφήμιση προβολής

• σε mmsZ Z

Με βάση τον κλάδο της βιομηχανίας

• Τομέας υγειονομικής περίθαλψης

• Ακαδημαϊκός και κυβερνητικός τομέας

• Τομέας φιλοξενίας και τουρισμού

• Τομέας ενέργειας και κοινής ωφέλειας

• Τομέας Bfsi

• Γρήγορα κινούμενα καταναλωτικά αγαθά

• Τομέας τηλεπικοινωνιών &

• Οι υπολοιποι.

Με βάση την περιοχή

• Βόρεια Αμερική

• Λατινική Αμερική

• Ευρώπη

• Μέση Ανατολή και Αφρική

• Ασία Ειρηνικού

Σχετικά με εμάς:

Το Envisage Market Research είναι ο κορυφαίος πάροχος προσαρμοσμένων και κοινοποιημένων αναφορών έρευνας αγοράς. Η ομάδα ειδικών αναλυτών μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, μαζί με το 80% των εταιρειών Fortune 500+ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή λύσεων για την έρευνα αγοράς σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Envisage Market Research έχει εξελιχθεί σταθερά για να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης έρευνας αγοράς για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κυρίως επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος βιομηχανικών πληροφοριών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά προϊόντα, ο αυτοματισμός και ο εξοπλισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χημικά και τα υλικά, η ενέργεια, η εξόρυξη και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Προβλέψτε έρευνα αγοράς

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@envisageresearch.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *