Ανάλυση και ζήτηση αγοράς καταλύτη πετρελαίου και φυσικού αερίου με μελλοντικές προβλέψεις έως το 2028

Ανάλυση και ζήτηση αγοράς καταλύτη πετρελαίου και φυσικού αερίου με μελλοντικές προβλέψεις έως το 2028

Οι καταλύτες είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα για την ενίσχυση μιας χημικής αντίδρασης. Αυτοί οι καταλύτες δεν υφίστανται μετασχηματισμούς κατά τη διάρκεια της χημικής αντίδρασης. Διακρίνονται με βάση τη φάση τους και τη φάση των αντιδρώντων. Οι καταλύτες πετρελαίου και φυσικού αερίου κατηγοριοποιούνται βάσει των διαδικασιών για τις οποίες χρησιμοποιούνται. Οι καταλύτες πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκουν πολλές εφαρμογές σε διάφορες βιομηχανίες τελικής χρήσης όπως διυλιστήριο, τρόφιμα, πετροχημικά και χημικά μεταξύ άλλων. Με την αύξηση της ζήτησης για οικονομικές τεχνολογίες, οι καταλύτες πετρελαίου και φυσικού αερίου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο διυλιστήριο πετρελαίου και στις εφαρμογές του. Επιπλέον, μια σειρά από σημαντικές διαδικασίες διυλιστηρίου, όπως η πυρόλυση, η υδρολογική επεξεργασία και η μεταρρύθμιση απαιτούν την παρουσία καταλυτών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Δυναμική αγοράς

Η ανάπτυξη της ζήτησης για ενέργεια τροφοδοτεί την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς καταλυτών πετρελαίου και φυσικού αερίου . Η ταχεία ζήτηση για καταλύτες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε υψηλές θερμοκρασίες σε διάφορα κράκερ ρευστού για την αύξηση της βαθμολογίας οκτανίων της βενζίνης είναι μια άλλη βασική πτυχή που τροφοδοτεί την ανάπτυξη της αγοράς. Εκτός από αυτό, η αύξηση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης για τη βελτίωση της ποιότητας των καταλυτών πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει επίσης ως αποτέλεσμα την ταχεία ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς καταλυτών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, οι τεχνολογικές εξελίξεις στη σύνθεση των χημικών ουσιών μειώνουν τη συνολική ζήτηση για καταλύτες, εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη της αγοράς.

Λήψη δείγματος PDF: https://www.envisageresearch.com/sample/EMR100089/

Ταξινόμηση και επισκόπηση αγοράς

Η αγορά καταλυτών πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι κατακερματισμένη σε περιβάλλοντα, εφαρμογή και γεωγραφία. Με βάση το συστατικό, η αγορά κατατάσσεται σε πολύτιμα μέταλλα, ζεόλιθους, μέταλλα μετάπτωσης, μέταλλα σπάνιων γαιών και άλλα. Με βάση την εφαρμογή, η αγορά ταξινομείται σε υδρολογική επεξεργασία, παραγωγή υδρογόνου, καταλυτική πυρόλυση, επεξεργασία αερίου και καθαρισμό. Με βάση τη γεωγραφία, η αγορά χωρίζεται σε Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικό και Μέση Ανατολή και Αφρική.

Αναφορά Κάλυψης
Αγοράς Καταλύτης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
Ανάλυση Αγοράς Περίοδος 2015 – 2025
Ιστορικά Δεδομένα 2015 – 2016
Έτος Βάσης 2017
Πρόβλεψη Δεδομένων 2018 – 2025
Συστατικοποίηση Αγοράς Συστατικό, Εφαρμογή και Γεωγραφία
Περιφερειακό πεδίο εφαρμογής Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και
Αναφορά Africa (MEA) Κάλυψη τάσεων αγοράς, οδηγών, περιορισμών, ανάλυσης πέντε δυνάμεων του Porter, ανταγωνιστικής ανάλυσης, προφίλ παίκτη, ανάλυσης αλυσίδας αξίας

Συμμετέχοντες στην αγορά

Οι συντελεστές της αγοράς καταλύτη πετρελαίου και φυσικού αερίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την Arkema SA, την Albemarle Corporation, την Exxon Mobil Chemical Corporation, την Dow Chemical Company, την Evonik Industries, την Clariant AG, τη Honeywell International και την Chevron Phillips Chemical Company.

Κατάτμηση
αγοράς Αγορά κατά συστατικό
• Πολύτιμα μέταλλα
• Ζεόλιθοι
• Μέταλλα μετάβασης
• Μέταλλα σπάνιας γης
• Άλλα

Αγορά με εφαρμογή
• Υδροεπεξεργασία
• Παραγωγή υδρογόνου
• Καταλυτική ρωγμή ρευστού
• Επεξεργασία αερίου
• Καθαρισμός

Αγορά κατά γεωγραφία
• Βόρεια Αμερική
o ΗΠΑ
o Καναδάς
Μεξικό
• Ευρώπη
o UK
o Γερμανία
o Γαλλία
o Υπόλοιπη Ευρώπη
• Ασία-Ειρηνικός
o Κίνα
o Ιαπωνία
o Ινδία
o Αυστραλία
o Υπόλοιπο Ασίας-Ειρηνικού
• Λατινική Αμερική
o Βραζιλία
o Υπόλοιπο Λατινική Αμερική
• Μέση Ανατολή και Αφρική (MEA)
o Νότια Αφρική
o Σαουδική Αραβία
o Υπόλοιπο MEA

Αγορά αυτής της αναφοράς: https://www.envisageresearch.com/buy/EMR100089/

Σχετικά με εμάς:

Η Envisage Market Research είναι ο κορυφαίος πάροχος προσαρμοσμένων και κοινοπρακτικών αναφορών έρευνας αγοράς. Η ομάδα ειδικών αναλυτών μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, μαζί με το 80% των εταιρειών Fortune 500+ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή λύσεων για την έρευνα αγοράς σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Envisage Market Research έχει εξελιχθεί σταθερά για να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης έρευνας αγοράς για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κυρίως επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος βιομηχανικών πληροφοριών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά προϊόντα, ο αυτοματισμός και ο εξοπλισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χημικά και τα υλικά, η ενέργεια, η εξόρυξη και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Προβλέψτε έρευνα αγοράς

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@envisageresearch.com

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *