Ανάλυση αγοράς δικτύου επόμενης γενιάς Ανάλυση ανάπτυξης και στρατηγική 2021

Η επόμενη γενιά είναι η επόμενη γενιά που αναμένεται να ξεπεράσει τις σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες. Ένα δίκτυο επόμενης γενιάς είναι ένα δίκτυο βασισμένο σε πακέτα που χρησιμοποιεί πολλαπλές ευρυζωνικές υπηρεσίες για την παροχή Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φωνής και δεδομένων στους χρήστες. Όντας ένα σύνολο ζωτικών αρχιτεκτονικών αλλαγών στον τηλεπικοινωνιακό πυρήνα, έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται πολλούς τύπους κυκλοφορίας, όπως βίντεο, δεδομένα, φωνή και πολυμέσα ταυτόχρονα. Ως αποτέλεσμα, η νέα αγορά ή το δίκτυο επόμενης γενιάς έχει εμφανιστεί.

Η αγορά δικτύου επόμενης γενιάς αναμένεται να αναπτυχθεί με CAGR 7,8% από 25,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 σε 41,2 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027. Οι βασικοί παράγοντες για αυτήν την αγορά είναι η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη NGN, χαμηλής λειτουργίας κόστος και συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας. Επίσης, η ζήτηση για μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας, ταχύτερη συνδεσιμότητα και δίκτυο υψηλής απόκρισης αυξάνεται σημαντικά, οδηγώντας στην ανάπτυξη της αγοράς δικτύων επόμενης γενιάς.

Για να λειτουργήσει το NGN, πρέπει να εγκατασταθούν ορισμένα στοιχεία, όπως δίκτυα πρόσβασης, πύλες, εναλλαγή, υποδομή κινητής τηλεφωνίας και στοιχεία δρομολόγησης, τα οποία αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος των δαπανών υποδομής, τα οποία δεν μπορεί να αντέξει ένας μικρός πάροχος υπηρεσιών. Ο περιοριστικός παράγοντας που περιορίζει την ανάπτυξη αυτής της αγοράς είναι η υψηλή ανάπτυξη υποδομών. Ωστόσο, η υποδομή NGN βρίσκεται στο στάδιο της βρεφικής της ηλικίας, πολλοί κυβερνητικοί φορείς και εταιρείες με τεράστιο προϋπολογισμό κεφαλαίου εργάζονται συνεχώς στις δραστηριότητες Ε & Α για την αναβάθμιση της τεχνολογίας.

Η παγκόσμια αγορά επόμενης γενιάς είναι κατατμημένη με βάση την προσφορά, την εφαρμογή, τον τελικό χρήστη και την περιοχή. Με βάση την προσφορά, η αγορά διαιρείται περαιτέρω σε Hardware, Software και Services. Με βάση την Εφαρμογή, η αγορά χωρίζεται σε IPTV & VOD, βίντεο στο Διαδίκτυο, κοινή χρήση αρχείων και δεδομένα ιστού και παιχνίδια. Όσον αφορά τον Τελικό Χρήστη, η αγορά είναι κατακερματισμένη βάσει του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου, του παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, της κυβέρνησης.

Οι παίκτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά NGN περιλαμβάνουν Cisco (ΗΠΑ), Huawei (Κίνα), ZTE (Κίνα), Ericsson (Σουηδία), Nokia (Φινλανδία), Juniper Network (ΗΠΑ), NEC Corporation (Ιαπωνία), Samsung Electronics (Νότια Κορέα) , IBM (ΗΠΑ), Ciena Corporation (ΗΠΑ), Hewlett Packard Enterprise (ΗΠΑ), AT&T (ΗΠΑ), ADTRAN (ΗΠΑ). Αυτές οι εταιρείες αλληλεπιδρούν συνεχώς μεταξύ τους και δημιουργούν συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και με τεράστιο κεφάλαιο μεταξύ τους επενδύουν συνεχώς στο τμήμα Ε & Α.

Η NGN Market ηγείται της περιοχής APAC λόγω του μεγάλου αριθμού συνδρομητών της για συνδεσιμότητα μέσω κινητού και της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης. Ακολουθεί η περιοχή της Βόρειας Αμερικής και η Ευρώπη. Η Λατινική Αμερική αναμένεται να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς στην αγορά NGN για τα επόμενα χρόνια.

Σχόλιο αναλυτή

Το NGN παρέχει ένα μοναδικό δίκτυο συνδεσιμότητας που είναι ικανό να μεταφέρει πληροφορίες για μια τηλεδιάσκεψη, μια διαδικτυακή συνεδρία, μια τηλεφωνική κλήση και ένα βίντεο από πηγή σε προορισμό. Επιπλέον, αυτές οι λύσεις παρέχουν VAS όπως υπηρεσίες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο και μη πραγματικού χρόνου, περιεχομένου και συναλλαγών. Παρέχει επίσης ευρυζωνικές δυνατότητες με όλες τις ποιοτικές υπηρεσίες. Είναι πολύ χρήσιμο στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών λόγω του χαμηλού κόστους επικοινωνίας και της ευέλικτης αρχιτεκτονικής του. Το NGN παρέχει διάφορα χαρακτηριστικά για την υποστήριξη φωνητικής επικοινωνίας και υπηρεσιών δεδομένων.

Η αγορά δικτύου επόμενης γενιάς αναμένεται να αυξηθεί με CAGR 7% από 21,86 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 σε 32,81 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2023. Μέσω της διαλειτουργικότητας που παρέχεται από την NGN, διασφαλίζει τον απρόσκοπτο έλεγχο διαφόρων τεχνολογιών μεταφοράς όπως η διαίρεση χρόνου πολυπλεξία (TDM), ασύγχρονη λειτουργία μεταφοράς (ATM), ρελέ καρέ (FR) και πολυπλεξία διαίρεσης μήκους κύματος (WDM) μεταξύ άλλων. Για να λειτουργήσει το NGN, πρέπει να εγκατασταθούν ορισμένα στοιχεία, όπως δίκτυα πρόσβασης, πύλες, εναλλαγή, υποδομή κινητής τηλεφωνίας και στοιχεία δρομολόγησης, τα οποία αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος των δαπανών υποδομής, τα οποία δεν μπορεί να αντέξει ένας μικρός πάροχος υπηρεσιών. Ο περιοριστικός παράγοντας που περιορίζει την ανάπτυξη αυτής της αγοράς είναι η υψηλή ανάπτυξη υποδομών.

Η ζήτηση για μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας, ταχύτερη συνδεσιμότητα και δίκτυο υψηλής απόκρισης αυξάνεται σημαντικά, οδηγώντας στην ανάπτυξη της αγοράς δικτύου επόμενης γενιάς. Επίσης, οι κορυφαίοι παίκτες που συμμετέχουν σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα αναπτύσσουν συνεχώς αυτήν την αγορά.

Λήψη δείγματος PDF:  https://www.envisageresearch.com/sample/EMR100602/

Κατάτμηση

Η παγκόσμια αγορά επόμενης γενιάς είναι κατατμημένη με βάση την προσφορά, την εφαρμογή, τον τελικό χρήστη και την περιοχή. Με βάση την προσφορά, η αγορά διαιρείται περαιτέρω σε Hardware, Software και Services. Καθώς το λογισμικό καθιστά το δίκτυο ευέλικτο και ανταποκρίνεται για σκοπούς κλιμάκωσης, επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών δικτύου να κάνουν γρήγορα αλλαγές στο δίκτυό τους μέσω ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου σύμφωνα με το ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται ή μειώνεται η κίνηση δεδομένων, γεγονός που καθιστά την αγορά λογισμικού κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς μεταξύ του τομέα και αναμένεται να αυξηθεί στο υψηλότερο CAGR κατά την προβλεπόμενη περίοδο.

Με βάση την Εφαρμογή, η αγορά χωρίζεται σε IPTV & VOD, βίντεο στο Διαδίκτυο, κοινή χρήση αρχείων και δεδομένα ιστού και παιχνίδια. Αναδυόμενες υπηρεσίες συνεχούς ροής βίντεο σε συσκευές ψυχαγωγίας, όπως πλατφόρμες τηλεόρασης και OTT, αναμένεται να αυξήσουν τη μαζική κατανάλωση δεδομένων στην εφαρμογή βίντεο διαδικτύου.

Όσον αφορά τον Τελικό Χρήστη, η αγορά είναι κατακερματισμένη βάσει του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου, του παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, της κυβέρνησης. Στο τμήμα των τελικών χρηστών, η αγορά παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου λόγω της αύξησης της ζήτησης για ψηφιοποίηση και των υπηρεσιών δεδομένων υψηλής ταχύτητας, αναμένεται να αυξηθεί σε μια υγιή CAGR κατά την προβλεπόμενη περίοδο.

Περιφερειακή ανάλυση

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για την αγορά δικτύου επόμενης γενιάς. Αυτό οφείλεται στις χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού που κάνουν επιθετικά βήματα για να στραφούν στο προηγμένο NGN από το παραδοσιακό, γεγονός που το κάνει να αυξάνεται με τον υψηλότερο ρυθμό μεταξύ των άλλων και αναμένεται να κάνει το ίδιο κατά την προβλεπόμενη περίοδο. Τεχνολογικές χώρες όπως η Ιαπωνία και η Κίνα στην APAC που εργάζονται για την προηγμένη τεχνολογία όπως η Machine to Machine Communication και το Internet of Things είναι ο κύριος λόγος για την ανάπτυξη του APAC, μαζί με κάποια αναδυόμενα ταλέντα από τις αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία. Η αγορά APAC έχει έναν από τους μεγαλύτερους συνδρομητές για συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και η συνεχής ζήτησή της κάνει την αγορά να αναπτύσσεται με γρήγορη ταχύτητα.

Στη συνέχεια ακολουθεί η APAC από τη Βόρεια Αμερική λόγω της προηγμένης τεχνολογίας και του προϋπολογισμού της για δαπάνες στο τμήμα Ε & Α για συνεχείς επενδύσεις για την εύρεση καλύτερων τεχνολογιών για το NGN. Από ό, τι ακολουθείται από την αγορά της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, η Λατινική Αμερική αναμένεται να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς στην αγορά NGN για τα επόμενα χρόνια.

Αγορά αυτής της αναφοράς: https://www.envisageresearch.com/buy/EMR100602/

Σχετικά με εμάς:

Το Envisage Market Research είναι ο κορυφαίος πάροχος προσαρμοσμένων και κοινοποιημένων αναφορών έρευνας αγοράς. Η ομάδα ειδικών αναλυτών μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, μαζί με το 80% των εταιρειών Fortune 500+ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή λύσεων για την έρευνα αγοράς σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Envisage Market Research έχει εξελιχθεί σταθερά για να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης έρευνας αγοράς για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κυρίως επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος βιομηχανικών πληροφοριών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά προϊόντα, ο αυτοματισμός και ο εξοπλισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χημικά και τα υλικά, η ενέργεια, η εξόρυξη και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Προβλέψτε έρευνα αγοράς

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@envisageresearch.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *