Αγορά Voice Over LTE – Ανάλυση και πρόβλεψη βιομηχανίας (2021-2028) – Ανά τύπο προϊόντος, εφαρμογή, βιομηχανία και περιοχή.

Η αγορά Voice over LTE είναι η επικοινωνία των δεδομένων που συνδέονται με τη φωνή μέσω ενός πλαισίου βασισμένου στην αρχιτεκτονική που παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες πολυμέσων IP. Παρομοίως, το CSFB είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων και υπηρεσιών φωνής σε συσκευές ενεργοποιημένες με LTE χρησιμοποιώντας δίκτυα εναλλαγής κυκλωμάτων και GSM Από την άλλη πλευρά, το SVLTE είναι ένα τεχνικό πρωτόκολλο και πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται για να επιτρέψει τη χρήση και των δύο δικτύων φωνής και δεδομένων μαζί στην ίδια συσκευή η οποία μέσω του δικτύου φωνής CDMA και του δικτύου δεδομένων LTE. Ενώ η VOLGA είναι μια τεχνολογική προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την επίτευξη και την παροχή υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων καθώς και υπηρεσιών φωνής παράλληλα με τα δίκτυα LTE.

Επιπλέον, το SRVCC είναι ένα τεχνικό πρότυπο το οποίο απαιτείται υποχρεωτικά στα συστήματα φωνής μέσω LTE, ώστε να επιτρέπεται στις κλήσεις domain packet στις συσκευές LTE να μεταδίδουν δεδομένα μέσω φωνής που μεταβιβάζεται από το κύκλωμα παλαιού τύπου. Τέτοια φωνή με εναλλαγή κυκλώματος παλαιού τύπου περιλαμβάνουν CDMA 1x, GSM και UMTS μεταξύ άλλων. Το Voice over LTE επιτρέπει στους παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας να παρέχουν υπηρεσίες βίντεο, πλούσια φωνή και αποτελεσματικά μηνύματα ως κύρια προσφορά. Το Voice over LTE επιτρέπει στους χειριστές να αλληλεπιδρούν με δίκτυο δεδομένων προκειμένου να μεταφέρουν υπηρεσίες φωνής σε πακέτα μετρίως μικρού μεγέθους. Βοηθά επίσης στην αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας του φάσματος και βοηθά στη μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας, καθώς μόνο ένα δίκτυο χρησιμοποιείται σε φωνή μέσω LTE.

Τα τελευταία χρόνια, η περιοχή της Βόρειας Αμερικής γνώρισε μια ευρεία χρήση και υιοθέτηση των τεχνολογιών φωνής μέσω LTE. Η αμερικανική φωνή για την αγορά LTE γνώρισε σημαντικά τη βιασμό της ανάπτυξης και αναμένεται να συνεχίσει να είναι πρωτοπόρος στην παγκόσμια φωνή για την αγορά LTE. Οι ΗΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη φωνή της Βόρειας Αμερικής για την αγορά LTE. Από την άλλη πλευρά, αναδυόμενες περιοχές όπως η Ασία-Ειρηνικός και το LAMEA παρέχουν μεγάλες πιθανότητες στις καθιερωμένες και καθιερωμένες εταιρείες στην παγκόσμια φωνή για την αγορά LTE. Επιπλέον, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για συστήματα φωνής μέσω LTE, ιδίως από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για cloud UC (Unified Communications) και λύσεις κινητής τηλεφωνίας λόγω των υψηλότερων ταχυτήτων του δικτύου τους. Επιπλέον, αναδυόμενες οικονομίες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής όπως η Νότια Αφρική, το GCC, η Τουρκία κ.λπ.

Λήψη δείγματος PDF: https://www.envisageresearch.com/sample/EMR100076/

Η παγκόσμια φωνή για την αγορά LTE μπορεί να διαμορφωθεί βάσει τεχνολογίας, τελικού χρήστη, κάθετου και περιοχής. Σύμφωνα με την τεχνολογία, η παγκόσμια αγορά φωνής μέσω LTE μπορεί να χωριστεί σε αμφίδρομη διαίρεση συχνότητας και διπλή αμφίδρομη κατανομή χρόνου. Από τον τελικό χρήστη, η παγκόσμια αγορά φωνής μέσω LTE μπορεί να χωριστεί σε smartphone, δρομολογητές, dongles και άλλα. Με βάση την κάθετη, η παγκόσμια αγορά φωνής μέσω LTE μπορεί να διαμορφωθεί σε εναλλαγή κυκλώματος, υποσύστημα φωνητικών φωνών μέσω IP και διπλού ραδιοφώνου και ταυτόχρονης φωνής και LTE. Με βάση την περιοχή, η παγκόσμια φωνή για την αγορά LTE μπορεί να χωριστεί σε Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και Ασία-Ειρηνικό.

Σημαντικοί παίκτες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια φωνή για την αγορά LTE επικεντρώνονται σε ορισμένες βασικές πολιτικές της αγοράς, όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές για να διατηρήσουν την πρόσφυση στην συνεχώς ανταγωνιστική αγορά. Εκτός αυτού, επικεντρώνονται στη συνεργασία με τοπικούς παίκτες για την αύξηση της εμβέλειας της αγοράς τους και την ενίσχυση της καλής θέλησής τους στη διεθνή αγορά. Οι κυριότεροι παίκτες στην παγκόσμια φωνή για την αγορά LTE είναι οι Nokia Solutions and Networks, LG Uplus Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd., Aptilo Networks, Alcatel-Lucent SA, Ericsson, Verizon Wireless (Verizon Communications), MetroPCS Communications, Inc., Η KT Corporation, η Mitel Networks Corporation και η AT&T, Inc. μεταξύ άλλων.

Η παγκόσμια φωνή για την αγορά LTE μπορεί να κατατμηθεί

Κατά Τεχνολογία:
• Διπλεξία διαίρεσης συχνότητας • Διπλή όψη
διαίρεσης χρόνου
από Τελικό χρήστη:
• Smartphone
• Δρομολογητές
• Dongles
• Άλλα
με κατακόρυφο:
• Εναλλαγή εναλλαγής κυκλώματος
• Υποσύστημα πολυμέσων Voice over IP
• Διπλό ραδιόφωνο
• Ταυτόχρονη φωνή
• Lte
By Region:
• Βόρεια Αμερική
• Λατινική Αμερική
• Ευρώπη
• Μέση Ανατολή & Αφρική
• Ασία-Ειρηνικός

Αγορά αυτής της αναφοράς: https://www.envisageresearch.com/buy/EMR100076/

Σχετικά με εμάς:

Το Envisage Market Research είναι ο κορυφαίος πάροχος προσαρμοσμένων και κοινοποιημένων αναφορών έρευνας αγοράς. Η ομάδα ειδικών αναλυτών μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, μαζί με το 80% των εταιρειών Fortune 500+ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή λύσεων για την έρευνα αγοράς σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Envisage Market Research έχει εξελιχθεί σταθερά για να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης έρευνας αγοράς για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κυρίως επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος βιομηχανικών πληροφοριών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά προϊόντα, ο αυτοματισμός και ο εξοπλισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χημικά και τα υλικά, η ενέργεια, η εξόρυξη και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Προβλέψτε έρευνα αγοράς

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@envisageresearch.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *