Αγορά λύσεων διαχείρισης νοσοκομειακής ικανότητας αξίας 7,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 – Αποκλειστική έκθεση της Contrive Datum Insights

Αγορά λύσεων διαχείρισης νοσοκομειακής ικανότητας αξίας 7,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 – Αποκλειστική έκθεση της Contrive Datum Insights

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση έρευνας αγοράς “Αγορά λύσεων διαχείρισης νοσοκομειακής χωρητικότητας ανά προϊόν (περιουσιακό στοιχείο, διαχείριση κρεβατιών, προγραμματισμός νοσοκόμων, διαχείριση ροής ασθενών), στοιχείο (λογισμικό, ολοκληρωμένο, υπηρεσίες), τρόπος παράδοσης (On-premise, Cloud), τελικός χρήστης (Νοσοκομεία, ASC) – Παγκόσμια πρόβλεψη έως το 2028 “, που δημοσιεύθηκε από την Contrive Datum Insights, η παγκόσμια αγορά αναμένεται να φθάσει τα 7,0 δισεκατομμύρια USD έως το 2028 από 3,2 δισεκατομμύρια USD το 2021, με CAGR 17,1% κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Αναζητήστε σε βάθος TOC στο “Market Solutions Management Solutions Market”

213 – Πίνακες

40 – Φιγούρες

228 – Σελίδες

Η ανάπτυξη αυτής της αγοράς αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ανάγκη για καλύτερη διαχείριση της χωρητικότητας στα νοσοκομεία, στην ανάγκη μείωσης του αυξανόμενου κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και στα πλεονεκτήματα των λύσεων διαχείρισης της ικανότητας στην ενίσχυση της φροντίδας και της ασφάλειας των ασθενών. Ωστόσο, το υψηλό κόστος ανάπτυξης αυτών των λύσεων, οι περιορισμοί των υποδομών πληροφορικής στις αναπτυσσόμενες χώρες και ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των δεδομένων και το απόρρητο αναμένεται να περιορίσουν την ανάπτυξη αυτής της αγοράς κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Κατά τμήμα τύπου προϊόντος, το τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατά την περίοδο πρόβλεψης

Μεταξύ του τμήματος τύπου προϊόντος, το τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατά την περίοδο πρόβλεψης. Το μεγάλο μερίδιο αυτού του τμήματος αποδίδεται στην αυξανόμενη εστίαση στη σωστή διαχείριση και αποθήκευση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης. Τα κυβερνητικά κίνητρα, οι κυρώσεις και η αναγκαιότητα μείωσης του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη αυτού του τμήματος της αγοράς.

Κατά συνιστώσα, το λογισμικό αναμένεται να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς λύσεων διαχείρισης χωρητικότητας νοσοκομείων

Το τμήμα λογισμικού αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς το 2020. Η συχνή ανάγκη για αναβαθμίσεις και βελτιώσεις στις εφαρμογές λογισμικού είναι οι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης για το τμήμα λογισμικού.

Κατά τρόπο παράδοσης, το τμήμα λύσεων που βασίζεται στο cloud αναμένεται να αυξηθεί σε υψηλό CAGR κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης

Με βάση τον τρόπο παράδοσης, η αγορά λύσεων διαχείρισης νοσοκομειακής χωρητικότητας χωρίζεται σε λύσεις on-premise και cloud. Με τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης υιοθετούν νέες τεχνολογίες για να βελτιώσουν τις επιχειρησιακές και διοικητικές διαδικασίες τους. Η αυξανόμενη ανάγκη και η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για λύσεις διαχείρισης νοσοκομειακής χωρητικότητας που βασίζονται στο cloud έχουν υποστηρίξει την ανάπτυξη του μοντέλου ανάπτυξης cloud και αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί στο εγγύς μέλλον.

Από τον τελικό χρήστη, το τμήμα των νοσοκομείων αναμένεται να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς λύσεων διαχείρισης χωρητικότητας νοσοκομείων

Με βάση τους τελικούς χρήστες, η αγορά λύσεων διαχείρισης χωρητικότητας νοσοκομείων χωρίζεται σε νοσοκομεία, ASC και άλλα. Το μεγάλο μερίδιο αυτού του τμήματος μπορεί να αποδοθεί σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανοποίησης των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης, του αυξανόμενου όγκου των ασθενών και της ανάγκης μείωσης του αυξανόμενου κόστους της υγειονομικής περίθαλψης.

Αίτημα δείγματος σελίδων:  https://bit.ly/3bJEifB

Η Βόρεια Αμερική κυριαρχεί στην αγορά λύσεων διαχείρισης νοσοκομειακής ικανότητας κατά την περίοδο πρόβλεψης

Η Βόρεια Αμερική αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς το 2020. Η παρουσία μιας ισχυρής υποδομής πληροφορικής στην περιοχή, η είσοδος μεγάλου αριθμού ασθενών με COVID-19, η αύξηση των επενδύσεων και οι κανονιστικές εντολές που ευνοούν την εφαρμογή λύσεων πληροφορικής στον τομέα της υγείας, και Ο αυξανόμενος αριθμός ασθενών λόγω του αυξανόμενου επιπολασμού χρόνιων ασθενειών και διαταραχών του τρόπου ζωής είναι μερικοί από τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της αγοράς σε αυτήν την περιοχή.

Οι Cerner Corporation (ΗΠΑ), McKesson Corporation (ΗΠΑ), HealthStream (ΗΠΑ), Stanley Healthcare (ΗΠΑ) και Halma plc (ΗΠΑ) είναι οι βασικοί παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην αγορά λύσεων διαχείρισης χωρητικότητας νοσοκομείων. Άλλοι διακεκριμένοι παίκτες σε αυτήν την αγορά είναι οι Infosys (Ινδία), Teletracking Technologies, Inc. (US), NextGen Healthcare (US), Allscripts Healthcare Solutions, Inc. (US), Epic Systems Corporation (US), Sonitor Technologies (US), Koninklijke Philips NV (Ολλανδία), Neusoft Corporation (Κίνα), Infinitt Healthcare Co., Ltd. (Νότια Κορέα), JVS Group (Ινδία), Infor Systems (ΗΠΑ), Care Logistics (ΗΠΑ), WellSky (ΗΠΑ), Simul8 Corporation (ΗΠΑ) και Alcidion Corporation (Αυστραλία).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *