Αγορά εξοπλισμού ποιοτικής ισχύος αξίας 46,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 – Αποκλειστική αναφορά από το Contrive Datum Insights

Αγορά εξοπλισμού ποιοτικής ισχύος αξίας 46,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 – Αποκλειστική αναφορά από το Contrive Datum Insights

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση έρευνας αγοράς “Αγορά εξοπλισμού ποιότητας ισχύος ανά εξοπλισμό (UPS, αρμονικά φίλτρα, συσκευές προστασίας από υπερτάσεις, ρυθμιστές τάσης, αντισταθμιστές στατικών VAR, μετρητές ποιότητας ισχύος), φάση (μονή και τριφασική), τελικός χρήστης και περιοχή – Παγκόσμια πρόβλεψη έως το 2028 “, που δημοσιεύθηκε από το Contrive Datum Insights, το μέγεθος της αγοράς εξοπλισμού ποιότητας θα αυξηθεί στα 46,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028 (έτος πρόβλεψης) από 32,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 (εκτιμώμενο έτος), με CAGR 7,3% κατά τη διάρκεια της πρόβλεψης περίοδος. Η μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα από ηλεκτρικές συσκευές βελτιώνοντας την ποιότητα ισχύος και μεγιστοποιώντας το οικονομικό κόστος και εξοικονόμηση ενέργειας είναι οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της αγοράς εξοπλισμού ποιότητας.

Ο βιομηχανικός και κατασκευαστικός τομέας αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη αγορά εξοπλισμού ποιότητας ισχύος, από τον τελικό χρήστη, κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Με βάση τον τελικό χρήστη, η Αγορά Εξοπλισμού Ποιότητας Ισχύος έχει κατατμηθεί σε βιομηχανικές και βιομηχανικές, εμπορικές, βοηθητικές υπηρεσίες, μεταφορές και κατοικίες. Ο βιομηχανικός και κατασκευαστικός τομέας αναμένεται να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέγεθος αγοράς της Αγοράς Εξοπλισμού Ποιότητας Ισχύος από το 2021 έως το 2028. Η ανάπτυξη αυτού του τμήματος καθοδηγείται από την αύξηση της ζήτησης για αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία μεταποίησης και επεξεργασίας σε οποιαδήποτε διακοπή. ή βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες λόγω της απώλειας του χρόνου παραγωγής. Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι ο βασικός καταναλωτής εξοπλισμού ποιότητας ισχύος λόγω του γεγονότος ότι το τεράστιο μέγεθος των ηλεκτρικών δικτύων που λειτουργούν από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι μεγαλύτερο από τις βιομηχανικές και μεταφορικές ηλεκτρικές υποδομές.

Περιηγηθείτε σε βάθος TOC στο “Market Quality Equipment Market”

202 – Πίνακες

51 – Φιγούρες  

249 – Σελίδες

Η Ασία-Ειρηνικός ενδέχεται να αναδυθεί ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη Αγορά Εξοπλισμού Ποιότητας Ισχύος, ανά περιοχή, κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Σε αυτήν την έκθεση, η Αγορά Εξοπλισμού Ποιότητας Ισχύος έχει αναλυθεί για πέντε περιοχές, δηλαδή, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικό, Μέση Ανατολή και Αφρική. Η Ασία-Ειρηνικός αναμένεται να αυξηθεί στο υψηλότερο CAGR κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού έχει κατατμηθεί, ανά χώρα, Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία και την υπόλοιπη Ασία-Ειρηνικό (Νότια Κορέα, Αυστραλία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ και Μαλαισία). Η αγορά εξοπλισμού ποιότητας ισχύος στην Ασία-Ειρηνικό κυριαρχείται από την Κίνα και την Ινδία. Η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και η αυξανόμενη απαίτηση για αύξηση της ικανότητας παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σε αυτές τις χώρες να επενδύσουν σε υποδομές μεταφοράς και διανομής. Η Ασία-Ειρηνικός αναμένεται να επενδύσει 9,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την ανάπτυξη υποδομών έξυπνων δικτύων από το 2018 έως το 2027. Επιπλέον, Η ανάπτυξη έξυπνων δικτύων σε χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ινδία υποστηρίζεται από κανονισμούς που είτε ενθαρρύνουν είτε επιβάλλουν την ανάπτυξή τους. Η αγορά εξοπλισμού ποιότητας ισχύος στην Κίνα αναμένεται να αυξηθεί στο υψηλότερο CAGR από το 2021 έως το 2028.

Αίτημα δείγματος σελίδων: https://bit.ly/2RiS8ym

Για να καταστεί δυνατή η σε βάθος κατανόηση του ανταγωνιστικού τοπίου, η έκθεση περιλαμβάνει τα προφίλ ορισμένων από τους κορυφαίους παίκτες στην αγορά εξοπλισμού ποιότητας.

Μερικοί από τους βασικούς παίκτες είναι οι Siemens (Γερμανία), ABB (Ελβετία), Eaton (Ιρλανδία), Schneider Electric (Γαλλία) και General Electric (ΗΠΑ). Οι κορυφαίοι παίκτες υιοθετούν διάφορες στρατηγικές για να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά εξοπλισμού ποιότητας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *