Αγορά δοκιμής ασφάλειας τροφίμων αξίας 28,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 – Αποκλειστική έκθεση από το Contrive Datum Insights

Οι αγοραστές τροφίμων σε όλο τον κόσμο έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τροφικές ασθένειες μεταξύ των καταναλωτών και αυτό έστρεψε την προσοχή τους στην απόκτηση πιστοποίησης της ασφάλειας των τροφίμων. Οι κατασκευαστές τροφίμων είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για δοκιμές και πιστοποίηση και έχουν συμπεριλάβει αυτήν την πρακτική στους κύκλους παραγωγής τους. Οι εταιρείες τροφίμων, οι μεγάλοι λιανοπωλητές και οι εισαγωγείς έχουν πραγματοποιήσει δοκιμές για την ασφάλεια των τροφίμων για να μειώσουν την εμφάνιση τροφιμογενών ασθενειών και νομικών συγκρούσεων επίσης. Η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων έχει καταστεί σημαντική για τις εταιρείες τροφίμων να συμμορφώνονται με τα παγκόσμια πρότυπα επεξεργασίας και επισήμανσης των τροφίμων και να ικανοποιούν τη ζήτηση των καταναλωτών για την ασφάλεια των τροφίμων.

Ο έλεγχος της ασφάλειας των τροφίμων πραγματοποιείται σε κρίσιμα επίπεδα παραγωγής και λειτουργεί ως ουσιαστικό βήμα για την πιστοποίηση της ποιότητας και της ασφάλειας των ειδών διατροφής που σερβίρονται στους πελάτες. Στις ΗΠΑ, οι ανακλήσεις τροφίμων συμβαίνουν συχνά. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες παραγωγής τροφίμων, υπηρεσιών τροφίμων και λιανικής πώλησης τροφίμων, μαζί με κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές, έχουν αυξήσει τις προσπάθειές τους για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, οδηγώντας στην ανάπτυξη της αγοράς δοκιμών για την ασφάλεια των τροφίμων.

Το υποτομέα των παθογόνων εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στο τμήμα δοκιμασμένου στόχου για την αγορά δοκιμών ασφάλειας τροφίμων

Το τμήμα των παθογόνων εκτιμάται ότι κυριαρχεί στην αγορά δοκιμών για την ασφάλεια των τροφίμων το 2021. Οι αυξανόμενες περιπτώσεις μόλυνσης των τροφίμων και τροφικής δηλητηρίασης είναι οι κύριοι λόγοι για την ανάπτυξη της αγοράς δοκιμών παθογόνων. Η αγορά δοκιμών ΓΤΟ αναμένεται να αναπτυχθεί στο υψηλότερο CAGR κατά την περίοδο πρόβλεψης. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στα τρόφιμα, αυστηροί κανονιστικοί περιορισμοί για τους ΓΤΟ και αποτελεσματικές τεχνολογικές τάσεις αναμένεται να οδηγήσουν την παγκόσμια αγορά δοκιμών ΓΤΟ.

Περιηγηθείτε σε αναλυτικό TOC στο “Market Testing Market Market”

171 – Πίνακες

76 – Φιγούρες

385 – Σελίδες

Σύμφωνα με την τεχνολογία, το υποτομέα ταχείας τεχνολογίας δοκιμών εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά δοκιμών ασφάλειας τροφίμων.

Ο χαμηλός χρόνος ανακύκλωσης, η υψηλότερη ακρίβεια, η ευαισθησία και η ικανότητα δοκιμής ενός ευρέος φάσματος ρύπων σε σύγκριση με την παραδοσιακή τεχνολογία αναμένεται να οδηγήσουν την αγορά για ταχεία τεχνολογία. Επιπλέον, με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις παγκόσμιες αγορές, η εταιρεία ξεκινά νεότερες και πιο προηγμένες μεθόδους και εξοπλισμό δοκιμών τροφίμων που οδηγούν την ανάπτυξη του τμήματος.

Το υποτομέα κρέατος, πουλερικών και θαλασσινών κατά μορφή υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς της αγοράς δοκιμών ασφάλειας τροφίμων κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Το τμήμα κρέατος, πουλερικών και θαλασσινών εκτιμάται ότι θα κυριαρχήσει στην αγορά δοκιμών ασφάλειας τροφίμων το 2021. Το τμήμα αναμένεται να είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο λόγω της εύκολης ευαισθησίας σε μικροβιακές και άλλες μολύνσεις μαζί με τον αυξανόμενο αριθμό δοκιμών για κρέας, πουλερικά , προϊόντα θαλασσινών. Οι αυστηρές κυβερνητικές πολιτικές και κανονισμοί για το κρέας, τα πουλερικά και τα προϊόντα θαλασσινών και τη διασφάλιση ασφαλούς κρέατος στους καταναλωτές έχουν οδηγήσει σε συνεχείς δοκιμές ασφάλειας των τροφίμων με σημεία ελέγχου σε διαφορετικά στάδια για την εξάλειψη τυχόν περιστατικών μόλυνσης από κρέας.

Αίτημα για προσαρμογή:  https://bit.ly/3y4Hxrf

Η Ευρώπη εκτιμάται ότι είναι η μεγαλύτερη αγορά.

Η αγορά σε αυτήν την περιοχή καθοδηγείται κυρίως από την ανάπτυξη στις γερμανικές και βρετανικές αγορές. Καθοδηγείται επίσης από τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τα τρόφιμα που έχουν τονιστεί εκτενώς από τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς (NRL) και τα ευρωπαϊκά εργαστήρια αναφοράς (EURL) για τη διατήρηση των προτύπων τροφίμων και την προστασία της υγείας των καταναλωτών. Η αγορά τροφοδοτείται περαιτέρω από την παρουσία μεγάλων εταιρειών δοκιμών για την ασφάλεια των τροφίμων, όπως η SGS SA (Ελβετία), η Eurofins Scientific (Λουξεμβούργο) και η Intertek Group plc (UK), οι οποίες επενδύουν και συνεργάζονται συνεχώς για την ανάπτυξη καλύτερων και ταχύτερων δοκιμών τεχνολογίες που βοηθούν τη συμμόρφωση με διάφορους κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *