Αγορά διαφημίσεων για κινητά – Ανάλυση και πρόβλεψη βιομηχανίας (2021-2028) – Ανά στοιχείο, μέγεθος οργανισμού, βιομηχανία και περιοχή.

Αγορά διαφημίσεων για κινητά – Ανάλυση και πρόβλεψη βιομηχανίας (2021-2028) – Ανά στοιχείο, μέγεθος οργανισμού, βιομηχανία και περιοχή.

Η παγκόσμια  αγορά διαφημίσεων για κινητά  παρατηρεί σημαντική ανάπτυξη λόγω παραγόντων όπως η εξέλιξη νέων τεχνολογιών όπως το 3G και το 4 G και η αύξηση της χρήσης smartphone και tablet μεταξύ των χρηστών, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τη διείσδυση του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, η διαφήμιση μεταξύ πλατφορμών είναι επίσης μια αναδυόμενη ιδέα στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Επιπλέον, η νέα γενιά εξαρτάται επίσης από την πολυ-οθόνη για online αγορές. Επιπλέον, αυτοί οι άνθρωποι προτιμούν να αφιερώνουν χρόνο πολυμέσων σε υπολογιστή, φορητούς υπολογιστές, smartphone, tablet και έξυπνες τηλεοράσεις. Όλες αυτές οι καταναλωτικές συμπεριφορές δημιούργησαν ευκαιρίες για διαφήμιση σε συνδυασμό με τη στόχευση των πελατών τους σε πολλές συσκευές μέσω παρόμοιας διαφήμισης.

Λήψη δείγματος PDF:  https://www.envisageresearch.com/sample/EMR100083/

Η αγορά έχει κατατμηθεί με βάση τη συσκευή, τη λύση, τον τύπο, την κάθετη βιομηχανία και την περιοχή. Με βάση τη συσκευή, η αγορά χωρίζεται σε tablet, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τηλέφωνα με δυνατότητα λειτουργίας, smartphone και άλλα. Με βάση τη λύση, η αγορά κατατάσσεται ως λύσεις αναφοράς και ανάλυσης, λύσεις διαφημιστικών καμπανιών, λύσεις παράδοσης περιεχομένου, λύσεις εγγύτητας για κινητά, ολοκληρωμένες λύσεις, άλλες. Με βάση τον τύπο, η αγορά διαιρείται σε εμπλουτισμένα μέσα, διαφημίσεις προβολής, διαφήμιση εντός παιχνιδιού, διαφήμιση εντός εφαρμογής, διαφήμιση αναζήτησης, διαφήμιση μηνυμάτων sms / mms / p2p, άλλα. Με βάση τον κλάδο της βιομηχανίας, η αγορά κατατάσσεται ως τομέας υγειονομικής περίθαλψης, ακαδημαϊκός και κυβερνητικός τομέας, τομέας φιλοξενίας και τουρισμού, τομέας ενέργειας και υπηρεσιών κοινής ωφελείας, τομέας BFSI, καταναλωτικών αγαθών που κινούνται γρήγορα, τηλεπικοινωνιών & τομέων, άλλοι. Με βάση την περιοχή, η παγκόσμια αγορά διαφημίσεων για κινητά μπορεί να χωριστεί σε Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και Ασία-Ειρηνικό. Η ισχυρή ζήτηση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να είναι ένας από τους βασικούς κινητήριους παράγοντες για τη συνολική ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς. Επιπλέον, αυτή η ανάπτυξη αποδίδεται στις συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις κυρίως στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ιδίως στην Κίνα, την Ινδία, η οποία ενισχύει επίσης την ανάπτυξη της αγοράς. Οι αγορές σε διάφορες άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Ρωσία και η Κορέα, μεταξύ άλλων αναμένεται επίσης να σημειώσουν ταχεία ανάπτυξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Επιπλέον, η αύξηση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος και η αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας Μέση Ανατολή & Αφρική και Ασία Ειρηνικός. Η ισχυρή ζήτηση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να είναι ένας από τους βασικούς κινητήριους παράγοντες για τη συνολική ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς. Επιπλέον, αυτή η ανάπτυξη αποδίδεται στις συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις κυρίως στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ιδίως στην Κίνα, την Ινδία, η οποία ενισχύει επίσης την ανάπτυξη της αγοράς. Οι αγορές σε διάφορες άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Ρωσία και η Κορέα, μεταξύ άλλων αναμένεται επίσης να σημειώσουν ταχεία ανάπτυξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Επιπλέον, η αύξηση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος και η αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας Μέση Ανατολή & Αφρική και Ασία Ειρηνικός. Η ισχυρή ζήτηση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να είναι ένας από τους βασικούς κινητήριους παράγοντες για τη συνολική ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς. Επιπλέον, αυτή η ανάπτυξη αποδίδεται στις συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις κυρίως στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ιδίως στην Κίνα, την Ινδία, η οποία ενισχύει επίσης την ανάπτυξη της αγοράς. Οι αγορές σε διάφορες άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Ρωσία και η Κορέα, μεταξύ άλλων αναμένεται επίσης να σημειώσουν ταχεία ανάπτυξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Επιπλέον, η αύξηση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος και η αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας Αυτή η ανάπτυξη αποδίδεται στις συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις κυρίως στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ιδίως στην Κίνα, την Ινδία, η οποία επίσης ενισχύει την ανάπτυξη της αγοράς. Οι αγορές σε διάφορες άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Ρωσία και η Κορέα, μεταξύ άλλων αναμένεται επίσης να σημειώσουν ταχεία ανάπτυξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Επιπλέον, η αύξηση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος και η αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας Αυτή η ανάπτυξη αποδίδεται στις συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις κυρίως στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ιδίως στην Κίνα, την Ινδία, η οποία επίσης ενισχύει την ανάπτυξη της αγοράς. Οι αγορές σε διάφορες άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Ρωσία και η Κορέα, μεταξύ άλλων αναμένεται επίσης να σημειώσουν ταχεία ανάπτυξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Επιπλέον, η αύξηση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος και η αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας

Οι βασικοί παίκτες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά επικεντρώνονται σε μερικές από τις σημαντικές στρατηγικές της αγοράς, όπως συγχωνεύσεις, συνεργασίες, συνεργασίες και εξαγορές, προκειμένου να διατηρηθούν στην ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, επικεντρώνονται στην προσπάθεια να κερδίσουν τους τοπικούς παίκτες για να ενισχύσουν την καλή θέληση τους και να ενισχύσουν την εμβέλεια τους στην παγκόσμια αγορά. Μερικοί από τους σημαντικότερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά περιλαμβάνουν τα Google, Millennial Media, Apple, Jumptap, Yahoo !, Microsoft, Mojiva, InMobi, Facebook και Tapad.

Η αγορά διαφημίσεων για κινητές συσκευές έχει κατατμηθεί με
βάση τη συσκευή 
• Δισκία
• ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
• Τηλέφωνα με δυνατότητα λειτουργίας
• Smartphone
• Άλλα

Με βάση τη λύση
• Λύσεις αναφορών και αναλυτικών στοιχείων
• Λύσεις διαφημιστικών καμπανιών
• Λύσεις παράδοσης περιεχομένου
• Λύσεις εγγύτητας για κινητά
• Ολοκληρωμένες λύσεις
• Άλλες.

Με βάση τον τύπο
• Εμπλουτισμένα μέσα
• διαφήμιση παιχνιδιών • διαφήμιση
εντός εφαρμογής
• διαφήμιση αναζήτησης
• διαφήμιση sms / προβολής
• σε mmsZ Z

Βασισμένο στον κλάδο της βιομηχανίας
• Τομέας υγειονομικής περίθαλψης
• Ακαδημαϊκός τομέας & κυβερνητικός τομέας
• Τομέας φιλοξενίας και τουρισμού
• Τομέας ενέργειας & υπηρεσιών κοινής ωφελείας
• τομέας Bfsi
• Ταχέως καταναλωτικά αγαθά
• Τηλεπικοινωνίες & τομέας αυτού
• Άλλοι.

Με βάση την περιοχή
• Βόρεια Αμερική
• Λατινική Αμερική
• Ευρώπη
• Μέση Ανατολή & Αφρική
• Ασία Ειρηνικού

Αγορά αυτής της αναφοράς:  https://www.envisageresearch.com/buy/EMR100083/

Σχετικά με εμάς:

Η Envisage Market Research είναι ο κορυφαίος πάροχος προσαρμοσμένων και κοινοπρακτικών αναφορών έρευνας αγοράς. Η ομάδα ειδικών αναλυτών μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, μαζί με το 80% των εταιρειών Fortune 500+ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή λύσεων για την έρευνα αγοράς σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Envisage Market Research έχει εξελιχθεί σταθερά για να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης έρευνας αγοράς για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κυρίως επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος βιομηχανικών πληροφοριών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά προϊόντα, ο αυτοματισμός και ο εξοπλισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χημικά και τα υλικά, η ενέργεια, η εξόρυξη και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Προβλέψτε έρευνα αγοράς

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  sales@envisageresearch.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *