Αγορά ανιχνευτή καπνού 2020-2027 – Με νέες επιχειρηματικές εξελίξεις, καινοτομίες και κορυφαίες εταιρείες | Honeywell, NEC Corporation, Hochiki America, Siemens

Ο ανιχνευτής καπνού είναι μια συσκευή βασισμένη σε αισθητήρες που ανιχνεύει τον καπνό και παρέχει ένδειξη πιθανών πυρκαγιών, παρέχοντας έτσι συνολική ασφάλεια στους οικιστικούς και εμπορικούς χώρους και τους ανθρώπους. Στην περίπτωση οικιακής και εμπορικής ασφάλειας, οι ανιχνευτές καπνού εκδίδουν ένα σήμα που κατευθύνεται σε έναν πίνακα ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς, ενώ στους οικιακούς ανιχνευτές καπνού που είναι πιο γνωστοί ως συναγερμός καπνού παρέχουν οπτικά ή ακουστικά σήματα συναγερμού από το ίδιο το αντικείμενο ανίχνευσης καπνού. Ένας ανιχνευτής καπνού αναφέρεται σε μια συσκευή που είναι συνήθως ένας δείκτης φωτιάς και αισθάνεται τον καπνό. Οι εμπορικές συσκευές ασφαλείας καπνού εκδίδουν ένδειξη ή σήμα στον πίνακα ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς ως συστατικό του συνολικού συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς, ενώ στους ανιχνευτές καπνού που βασίζονται σε νοικοκυριά εκδίδουν συνήθως έναν τοπικό ηχητικό ή οπτικό συναγερμό μέσω του ανιχνευτή. Οι ανιχνευτές καπνού συνήθως αποτελούνται από δύο βασικά συστατικά, δηλαδή τον αισθητήρα που βοηθά στην ανίχνευση καπνού μέσα στο περιβάλλον, καθώς και στο δυνατό ηλεκτρικό κέρατο που βοηθά στη δημιουργία δυνατού ήχου εντός των περιβαλλόντων, κάνοντας τους ανθρώπους να έχουν συνείδηση ​​για μια συγκεκριμένη φωτιά. Η συνολική ποσότητα ρεύματος που απαιτείται για τη λειτουργία σόλο ανιχνευτή καπνού είναι περίπου μια μπαταρία 9 volt ή ρεύμα οικιακής χρήσης 120 volt. Επίσης, οι ανιχνευτές καπνού τοποθετούνται σε πλαστικό κουτί ή αρένα σε σχήμα δίσκου διαμέτρου περίπου 150 mm καθώς και πάχους 25 mm. Η συνολική ποσότητα ρεύματος που απαιτείται για τη λειτουργία σόλο ανιχνευτή καπνού είναι περίπου μια μπαταρία 9 volt ή ρεύμα οικιακής χρήσης 120 volt. Επίσης, οι ανιχνευτές καπνού τοποθετούνται σε πλαστικό κουτί ή αρένα σε σχήμα δίσκου διαμέτρου περίπου 150 mm καθώς και πάχους 25 mm. Η συνολική ποσότητα ρεύματος που απαιτείται για τη λειτουργία σόλο ανιχνευτή καπνού είναι περίπου μια μπαταρία 9 volt ή ρεύμα οικιακής χρήσης 120 volt. Επίσης, οι ανιχνευτές καπνού τοποθετούνται σε πλαστικό κουτί ή αρένα σε σχήμα δίσκου διαμέτρου περίπου 150 mm καθώς και πάχους 25 mm.

Μερικοί από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν την παγκόσμια αγορά ανιχνευτών καπνού περιλαμβάνουν την αύξηση των θανάτων και των τραυματισμών λόγω των αυξανόμενων καταστάσεων πυρκαγιάς στα κτίρια κατοικιών και εμπορικών κέντρων. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν την παγκόσμια  αγορά ανιχνευτών καπνού σε όλη την υφήλιο. Επιπλέον, η αυξανόμενη ζήτηση για ανιχνευτές καπνού, ιδίως από τον αστικό πληθυσμό, καθώς και από κυβερνητικούς και ιδιωτικούς τομείς σε όλο τον κόσμο για επενδύσεις σε σχετικά καλύτερες και ασφαλέστερες υποδομές είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που τροφοδοτεί την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς ανιχνευτών καπνού. Επίσης, η κατασκευή εμπορικών και οικιστικών κτιρίων μαζί με τον αυξανόμενο αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγειονομικής περίθαλψης οδηγεί περαιτέρω στην αύξηση της ζήτησης για επαρκείς λύσεις πυρασφάλειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αύξηση της ζήτησης για λύσεις ανιχνευτή καπνού, ιδίως από εμπορικά κτίρια και την ταχεία αστικοποίηση, ιδίως στις αναπτυσσόμενες οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι μια άλλη σημαντική πτυχή που ενισχύει την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς ανιχνευτών καπνού. Εξάλλου.

Η παγκόσμια αγορά ανιχνευτών καπνού μπορεί να χωριστεί με βάση την πηγή ισχύος, τον τύπο προϊόντος, την υπηρεσία, τη βιομηχανία τελικής χρήσης και την περιοχή. Κατά πηγή ενέργειας, η παγκόσμια αγορά ανιχνευτών καπνού μπορεί να χωριστεί σε ενσύρματο καλώδιο με εφεδρική μπαταρία, με μπαταρία και με ενσύρματο χωρίς μπαταρία. Ανά τύπο προϊόντος, η παγκόσμια αγορά ανιχνευτών καπνού μπορεί να χωριστεί σε ανιχνευτή καπνού ιονισμού, ανιχνευτή φωτοηλεκτρικού καπνού, ανιχνευτή καπνού διπλού αισθητήρα και άλλα. Με βάση τις υπηρεσίες, η παγκόσμια αγορά ανιχνευτών καπνού μπορεί να διαχωριστεί σε υπηρεσίες εγκατάστασης και σχεδιασμού, υπηρεσίες μηχανικής, υπηρεσίες συντήρησης, διαχειριζόμενες υπηρεσίες και άλλα. Με βάση τη βιομηχανία τελικής χρήσης, η παγκόσμια αγορά ανιχνευτών καπνού μπορεί να διαχωριστεί σε εμπορικά, οικιακά, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και εξόρυξη, μεταφορές και logistics, τηλεπικοινωνίες, μεταποίηση και άλλα.

Λήψη PDF Δείγματος αντιγράφου @:  https://www.envisageresearch.com/sample/EMR100046/

Με βάση την περιοχή, η παγκόσμια αγορά ανιχνευτών καπνού μπορεί να χωριστεί σε Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και Ασία-Ειρηνικό. Η ισχυρή ζήτηση στην Ασία-Ειρηνικό αναμένεται να είναι ο κύριος παράγοντας για την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς ανιχνευτών καπνού. Η Κίνα αναλύεται για να ηγηθεί της ζήτησης για ανιχνευτή καπνού λόγω της αυξημένης βιομηχανικής παραγωγής την τελευταία μισή δεκαετία. Είναι επίσης ο κορυφαίος καταναλωτής ανιχνευτών καπνού στον κόσμο. Οι αγορές σε άλλες αναδυόμενες οικονομίες όπως η Βραζιλία και η Ινδία προβλέπεται επίσης να αναπτυχθούν γρήγορα. Μερικοί από τους σημαντικότερους παίκτες είναι οι Honeywell, NEC Corporation, Hochiki America, Siemens, UTC, Tyco, Hitachi και Johnson Control.

Η παγκόσμια αγορά ανιχνευτών καπνού μπορεί να κατατμηθεί:

Κατά πηγή ενέργειας:

• Ενσύρματο με εφεδρική μπαταρία

• Με μπαταρία

• Ενσύρματο χωρίς εφεδρική μπαταρία

Κατά τύπο προϊόντος:

• Ανιχνευτής καπνού ιονισμού

• Ανιχνευτής φωτοηλεκτρικού καπνού

• Ανιχνευτής καπνού διπλού αισθητήρα

• Οι υπολοιποι

Κατά υπηρεσία:

• Υπηρεσίες εγκατάστασης και σχεδιασμού

• Υπηρεσίες μηχανικής

• Υπηρεσίες συντήρησης

• Διαχειριζόμενες υπηρεσίες

• Οι υπολοιποι

Από τον τελικό χρήστη:

• Εμπορική

• Κατοικίες

• Λάδι

• Φυσικό αέριο και εξόρυξη

• Μεταφορές και εφοδιαστική

• Τηλεπικοινωνίες

• Κατασκευή

• Οι υπολοιποι

Ανά περιοχή:

• Βόρεια Αμερική

• Λατινική Αμερική

• Ευρώπη

• Μέση Ανατολή και Αφρική

• Ασία Ειρηνικού

Αγορά τώρα @:  https://www.envisageresearch.com/buy/EMR100046/

Σχετικά με εμάς:

Το Envisage Market Research είναι ο κορυφαίος πάροχος προσαρμοσμένων και κοινοποιημένων αναφορών έρευνας αγοράς. Η ομάδα ειδικών αναλυτών μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, μαζί με το 80% των εταιρειών Fortune 500+ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή λύσεων για την έρευνα αγοράς σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Envisage Market Research έχει εξελιχθεί σταθερά για να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης έρευνας αγοράς για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κυρίως επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος βιομηχανικών πληροφοριών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά προϊόντα, ο αυτοματισμός και ο εξοπλισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χημικά και τα υλικά, η ενέργεια, η εξόρυξη και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Προβλέψτε έρευνα αγοράς

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  sales@envisageresearch.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *