Έκθεση έρευνας αγοράς ψύξης περιοχής 2021 Ανάλυση βάσει προβλέψεων και προβλέψεων 2028

Developing sustainable energy to meet growing demand for vitality will beautify the telecooling market. Οι κυβερνητικές νομοθεσίες για την προώθηση αποτελεσματικών και συνετών ρυθμίσεων ψύξης ζωτικότητας σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες οικολογικές ανησυχίες θα ενεργοποιήσουν τη διείσδυση του αντικειμένου. Η απομάκρυνση σε πολύ συγκρίσιμα πρότυπα με την υπερθέρμανση της περιοχής, η τηλεθέρμανση μεταφέρει κρύο νερό σε κατασκευές όπως χώρους εργασίας και γραμμές παραγωγής που απαιτούν ψύξη. Το χειμώνα, το hotspot για την ψύξη μπορεί να είναι τακτικά νερό του ωκεανού, οπότε είναι ένα λιγότερο ακριβό πλεονέκτημα από το να καταναλώνουμε ισχύ για να λειτουργούν συμπιεστές για ψύξη. Η περιφερειακή ψύξη είναι μια βασική χρησιμότητα για διαχειρίσιμη οικονομική και αστική πρόοδο. Στο πιο απλό σχήμα του, η περιφερειακή ψύξη είναι η δημιουργία και η διασπορά κρύου νερού από μια εστιακή πηγή για την ενθάρρυνση του αερισμού. Αυτό ολοκληρώνεται με την παράδοση κρύου νερού σε εστιακό εργοστάσιο και στη συνέχεια διοχετεύοντας το νερό στους πελάτες μέσω μιας υπόγειας προστατευμένης διοχέτευσης. Η περιφερειακή ψύξη είναι κατάλληλη για εκτεταμένη κλίμακα, προόδους μεγάλου πάχους, για παράδειγμα, επιχειρηματικές περιοχές στο κέντρο της πόλης, αεροπορικούς τερματικούς σταθμούς, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χώρους κολλεγίων, ιδιωτικούς πύργους και επιχειρηματικά ιδρύματα. Ανάλογα με την προσβασιμότητα, οι σταθμοί τηλεψύξης μπορούν να χρησιμοποιούν μια ποικιλία συνηθισμένων δυνάμεων, για παράδειγμα άνθρακα, πετρέλαιο ή εύφλεκτο αέριο. They can also be changed to use inexhaustible energies, for example, biomass, geothermal, and unified heat and power. colleges, private towers and professional institutions. Depending on accessibility, remote cooling stations can use a variety of common forces, for example coal, oil or flammable gas. They can also be changed to use inexhaustible energies, for example, biomass, geothermal, and unified heat and power. colleges, private towers and professional institutions. Depending on accessibility, remote cooling stations can use a variety of common forces, for example coal, oil or flammable gas.They can also be changed to use inexhaustible energies, for example, biomass, geothermal, and unified heat and power.

The growing population in emerging economies, for example, India and China, is calling for heating and cooling appliances, which it relies on to include an advantage in the global regional refrigeration market. Also, the development of elevated structures in areas, for example, in Africa, the Middle East, North America and Europe, has led to structures that prevent normal ventilation between them. This situation drives this market and was expected to be a key factor in the middle of the art period. The private sector, which integrates individual pads in constructions, constructions and individual houses, requests regional cooling frames due to their ecological processes.In addition, the changing climate in nations such as Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar, the UAE, and Saudi Arabia, and the choice of innovation to reduce carbon emissions, is based on the impetus of this market. Growing concerns about maintaining vitality call for structures provided by LEED and BREEAM. In this context, the market will continue to make its way through the forecast period.

Reference Sample Request @: https://www.envisageresearch.com/sample/EMR100181/

The global telecooling market can be segmented based on production technique, application and geography. Based on telecooling production technique, the global regional refrigeration market can be divided into absorption cooling, free cooling and electric chillers. Depending on the application, the global telecooling market can be divided into Residential, Commercial and Industrial. Based on geography, the global telecooling market can be divided into North America, Asia-Pacific, Europe and the rest of the world.

Some of the key players in the global refrigeration market include: Veolia, Frio Brasil Refrigeracao LTDA, Singapore District Cooling Pte Ltd., Enwave Energy Corp, Qatar Cool, Keppel, Emirates District Cooling LLCEngie and Aecon Group Inc.

Buy now and get a discount @: https://www.envisageresearch.com/buy/EMR100181/

The global telecooling market can be divided into:

With production technique:
• Absorption
cooling • Δωρεάν ψύξη
• Electric coolers

With application:
• Houses
• Commercial and industrial

By region:
• North America
• Asia-Pacific
• Europe
• Rest of the world
About us:

Envisage Market Research is the leading provider of customized and communicated market research reports. Our team of expert analysts offers end-to-end consulting services, along with 80% of Fortune 500+ companies in the recent past. We are focused on providing market research solutions to small and medium enterprises.

Envisage Market Research has steadily evolved to become a trusted market research partner for clients around the world. We are mainly focused on serving a wide range of industrial information, such as the automotive and transportation industry, technology, consumer products, automation and equipment, food and beverage, utilities, chemicals and materials , energy, mining and oil and gas.

Contact us:

Predict market research

Address email: sales@envisageresearch.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *