Connect with us

ONE PLANET

Δικαίωμα στο πόσιμο νερό για όλους τους ευρωπαίους

Editorial Team

Published

on

Ομόφωνα εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμποργκ το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες καλής ποιότητας, όπως είναι η ύδρευση. Η νομοθετική πρόταση αποσκοπεί στην κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού και, ως εκ τούτου, ανταποκρίνεται στην πρώτη επιτυχή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Right2Water» (Δικαίωμα στο νερό) η οποία συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια υπογραφές για την υποστήριξη της βελτίωσης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους.

Επιπλέον, η παρούσα πρόταση επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση των καταναλωτών εξασφαλίζοντας ότι οι φορείς ύδρευσης παρέχουν στους καταναλωτές σαφέστερη ενημέρωση σχετικά με την κατανάλωση του νερού, τη διάρθρωση του κόστους, καθώς και την τιμή ανά λίτρο επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση με την τιμή του εμφιαλωμένου νερού. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τη μείωση της άσκοπης χρήσης πλαστικών υλικών και τον περιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα της ΕΕ, καθώς και στην επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι περισσότεροι κάτοικοι της ΕΕ διαθέτουν πολύ καλή πρόσβαση σε πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι αποτέλεσμα του μακροχρόνιου νομοθετικού έργου της ΕΕ για την προστασία των Ευρωπαίων που διασφαλίζει την πρόσβασή τους σε πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας. Η Επιτροπή επιθυμεί να εγγυηθεί τη διατήρηση της υψηλής αυτής ποιότητας μακροπρόθεσμα. Οι κανόνες που προτείνει να επικαιροποιήσει σήμερα η Επιτροπή θα βελτιώσουν την ποιότητα και την ασφάλεια του νερού χάρη στην προσθήκη νέων και αναδυόμενων ουσιών στον κατάλογο των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της ποιότητας του νερού (όπως η Legionella και τα χλωρικά άλατα). Οι προσθήκες αυτές λαμβάνουν υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Οι νέοι κανόνες θα απαιτούν από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση για όλους τους πολίτες, ιδίως για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες που επί του παρόντος έχουν δύσκολη πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Στην πράξη, αυτό σημαίνει εγκαταστάσεις για πρόσβαση σε πόσιμο νερό σε δημόσιους χώρους, εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την ποιότητα του τοπικού νερού και ενθάρρυνση των διοικήσεων και των δημόσιων κτιρίων να παρέχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή στη νομοθεσία θα προσφέρει στο κοινό εύκολη, φιλική προς τον χρήστη — μεταξύ άλλων και μέσω του διαδικτύου — πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και την παροχή πόσιμου ύδατος στον τόπο που ζουν ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο νερό της βρύσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα νέα μέτρα θα μειώσουν τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με το πόσιμο νερό από 4 % σε λιγότερο από 1 %.

Η μικρότερη κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού μπορεί επιπλέον να βοηθήσει τα νοικοκυριά στην Ευρώπη να εξοικονομήσουν περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ ετησίως. Αν οι πολίτες αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο νερό της βρύσης θα συμβάλουν και στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων που συνδέονται με το εμφιαλωμένο νερό, καθώς και των θαλάσσιων απορριμμάτων. Τα πλαστικά μπουκάλια είναι ένα από τα συνηθέστερα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης που απαντώνται στις ευρωπαϊκές ακτές. Με την επικαιροποίηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό, η Επιτροπή κάνει ένα σημαντικό νομοθετικό βήμα για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τις πλαστικές ύλες που ανακοινώθηκε στις 16 Ιανουαρίου.

Η καλύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού από την πλευρά των κρατών μελών θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των άσκοπων απωλειών νερού και θα συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος CO2. Επομένως, η εν λόγω πρόταση θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (στόχος 6) και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Η νέα προσέγγιση με βάση τους κινδύνους για την ασφάλεια θα βοηθήσει στη διενέργεια ελέγχων στοχεύοντας ιδιαίτερα εκεί όπου οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι. Παράλληλα, η Επιτροπή θα επιταχύνει τις εργασίες για την τυποποίηση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κατασκευαστικά υλικά στον τομέα της ύδρευσης σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά της ΕΕ, όπως τα υλικά για την κατασκευή δεξαμενών και σωληνώσεων, δεν μολύνουν το πόσιμο νερό.

ONE PLANET

Νέα στρατηγική για τις ανάγκες της αστικοποίησης του 21ου αιώνα

Editorial Team

Published

on

Οι αστικές περιοχές σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να αναπτύσσονται και οι πόλεις δίνουν όλο και περισσότερο βάρος στην προστασία του  περιβάλλοντος. Οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίσουν, σύμφωνα με νέα έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Πόρων, την αποτελεσματικότητα των πόρων με εξίσου σημαντικό τρόπο όπως κάνουν με τη διαμόρφωση πολιτικής για το κλίμα  για να μπορέσουν να προχωρήσουν προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Η 25η έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Πόρων συντάχθηκε από μια διακεκριμένη μάδα εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών και αναφέρει διαπιστώσεις, προβλέψεις και προτάσεις για το πως οι νέες πόλεις μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους και να γίνουν περισσότερος αποδοτικές. Αναλυτικότερα:

Το Βάρος των Πόλεων: οι προϋποθέσεις των πόρων για μελλοντική αστικοποίηση απαιτούν μια νέα στρατηγική για την κάλυψη των αναγκών της αστικοποίησης του 21ου αιώνα, που θα έχει ως αποτέλεσμα πόλεις χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, και επαρκής πόρους που θα εγγυώνται την υγιεινή διαβίωση των κατοίκων

Εάν οι αστικές περιοχές του κόσμου δεν κάνουν τη βέλτιστη χρήση των πόρων τους, οι πόλεις σύντομα θα απαιτήσουν πολύ περισσότερους πόρους από ότι μπορεί να προσφέρει ο πλανήτης με βιώσιμο τρόπο με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί σοβαρά η γεωργία, η ενέργεια, η βιομηχανία και οι μεταφορές. Υπολογίζεται ότι μέσα στα επόμενα 30 χρόνια περίπου 2.4 δισεκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να μετακινηθούν σε αστικές περιοχές, αυξάνοντας το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που διαμένει σε πόλεις στο 66% μέχρι το 2050.

Ο ετήσιος όγκος των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται από αστικές περιοχές θα μπορούσε να αυξηθεί από 40 δισεκατομμύρια τόνους πρώτων υλών που ήταν το2010 σε 90 δισεκατομμύρια τόνους μέχρι το 2050, δηλαδή εκτιμάται αύξηση κατά 125%εάν δεν γίνουν αλλαγές στον τρόπο οικοδόμησης και σχεδιασμού των πόλεων.

Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο της αστικής ανάπτυξης αναμένεται να προέλθει από τρεις χώρες: την Ινδία (αναμένεται να συνεισφέρει 404 εκατομμύρια για νέες πόλεις – κατοίκους), την Κίνα (292 εκατομμύρια) και τη Νιγηρία (212 εκατομμύρια). Ταυτόχρονα, ένας στους τρεις κατοίκους των αστικών περιοχών ζει σε παραγκουπόλεις ή ανεπίσημους οικισμούς, συχνά χωρίς πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση ή βασικές υπηρεσίες.

Η αύξηση του αστικού πληθυσμού θα απαιτήσει την κατασκευή νέων πόλεων και την επέκταση των υφιστάμενων. Η οικοδόμηση και η λειτουργία αυτών των νέων πόλεων και η στήριξη του αστικού τρόπου ζωής των κατοίκων τους απαιτούν δισεκατομμύρια τόνους πρώτων υλών, όπως ορυκτά καύσιμα, άμμο, χαλίκια, σιδηρομεταλλεύματα, ξύλα καθώς και τρόφιμα.

Με βάση τη μελέτη των ιστορικών καταγραφών, οι υπάρχουσες πόλεις εξαπλώνονται με ρυθμό σε 2% ετησίως, αυξάνοντας την παγκόσμια χρήση της αστικής γης μόλις κάτω από 1 εκατομμύριο τετραγωνικό χιλιόμετρο που εκτιμάται ότι ανέλθει σε 2.5 εκατομμύρια μέχρι το 2050 και θα θέσει σε κίνδυνο τη γεωργική γη και την προσφορά τροφίμων.

Σύμφωνα με την 25 Έκθεση για να επιτευχθεί η μετάβαση σε πόλεις με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, αποδοτικές από άποψη πόρων και κοινωνικά δίκαιες απαιτούνται:

Παρακολούθηση της ροής των πόρων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις πόλεις για να κατανοήσουν την τοπική κατάσταση και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών αποδοτικής χρήσης πόρων.

Συμπαγής ανάπτυξη, για να αποφευχθεί η αστική εξάπλωση και να εξοικονομηθούν τα τετραγωνικά χιλιόμετρα της ασφάλτου, το σκυρόδεμα, ο ηλεκτρισμός και το νερό που σπαταλάτε σε διασκορπισμένες πόλεις.

Καλύτερες συνδέσεις με αποτελεσματικές και οικονομικά προσιτές δημόσιες συγκοινωνίες (π.χ. σιδηροδρομικές γραμμές, άμεση διακίνηση λεωφορείων).

Βιώσιμες γειτονιές, όπου ο σχεδιασμός θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να περπατούν ή να γυρίζουν.

Ενεργειακά αποδοτικές σε πόρους με κοινή χρήση αυτοκινήτων, ηλεκτρικά οχήματα και δίκτυα σημείων χρέωσης, αποδοτική ενέργεια, αποδοτικά συστήματα αποβλήτων και υδάτων, έξυπνα δίκτυα, ποδηλατοδρόμοι, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού κ.λπ.

Υποδομές για δια-τομεακή απόδοση, όπως η χρήση θερμότητας από τη βιομηχανία στα περιφερειακά ενεργειακά συστήματα και η χρήση των βιομηχανικών απόβλητων για κατασκευές, όπως τούβλα πτητικής τέφρας.

Δημιουργία ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης και πολιτικής της πόλης που θα υποστηρίζει τις ευρηματικές επιχειρηματικές προτάσεις και πειραματισμούς.

Continue Reading

ONE PLANET

Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα αν θέλουμε να αποφύγουμε τις καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής

Published

on

Ο χρόνος τελειώνει και απαιτείται δράση για την εξάλειψη της κλιματικής αλλαγής, ενώ ο κόσμος εξακολουθεί να συζητά αν η αλλαγή είναι πραγματική. Την ίδια στιγμή, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες λόγω του κλίματος είναι πραγματικότητα.

Σε λίγους μήνες, το Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική θα γίνει η πρώτη μεγάλη πόλη στον κόσμο που θα εξαντληθούν τα αποθέματα νερού, εάν δεν αλλάξει κάτι, ως αποτέλεσμα της ξηρασίας. Άλλα μέρη του κόσμου αντιμετωπίζουν κρίσεις που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες σε παρόμοια κλίμακα.

Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, οι ομιλητές τόνισαν την επείγουσα ανάγκη για την επίτευξη των στόχων για την αλλαγή του κλίματος που ορίζονται στη Συμφωνία του Παρισιού, ενώ απαιτούνται ακόμα πιο ριζοσπαστικά μέτρα.

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της BlackRock Philipp M. Hildebrand, «τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας πρέπει να βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας των επιχειρήσεων, καθώς το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο για να αντιμετωπιστεί μόνο από τις κυβερνήσεις. Χρειαζόμαστε μια νέα σύμβαση μεταξύ του κεφαλαίου, των εταιρειών και των κυβερνήσεων».

Είπε ότι αρχίζει να βλέπει μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις εξετάζουν το ζήτημα του περιβάλλοντος. Αυτό σχετίζεται εν μέρει και με τη μεταφορά του πλούτου σε μια γενιά που ενδιαφέρεται για την αειφορία και τα ζητήματα του κλίματος αλλά και για την αυξανόμενη δέσμευση των εταιρειών για περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές αρχές, ιδίως καθώς η έρευνα αρχίζει να δείχνει ότι αυτές οι πρακτικές, ενσωματωμένες στις επιχειρήσεις, μπορεί στην πραγματικότητα να προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις στους επενδυτές.

Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής βρίσκεται συνεχώς στην ατζέντα των διεθνών συνομιλιών τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό δεν βοήθησε χώρες που πλήττονται από την ξηρασία, κάτι που προκάλεσε ήδη σοβαρές ελλείψεις τροφίμων. Η λίμνη Τσαντ είναι ένα παράδειγμα μιας ακραίας αλλαγής του καιρού, καθώς το 90% της λίμνης τα τελευταία 40 χρόνια έχει εξατμιστεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη τροφίμων και την αύξηση των συγκρούσεων μεταξύ των κοινοτήτων της λίμνης για την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων.

Οι τοπικές λύσεις στο πρόβλημα είναι απαραίτητες, καθώς οι χώρες δεν μπορούν να περιμένουν να δημιουργηθούν λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι δύσκολο να αλλάξει η καταναλωτική συμπεριφορά των ανθρώπων που προσπαθούν να επιβιώσουν. Εάν οι πολίτες επιμείνουν σε εναλλακτικές λύσεις, φιλικές προς το περιβάλλον, θα πιέσουν τους κατασκευαστές και τις εταιρείες να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να τις παρέχουν. Οι κυβερνήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν κίνητρα και την κατάλληλη νομοθεσία για να αλλάξουν συμπεριφορά.

Η ανανεώσιμη ενέργεια θεωρείται ευρέως ως σημαντικό μέρος της λύσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ιδίως τώρα που το κόστος μειώθηκε δραματικά. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι περισσότερο από το 30% της ενέργειας παρέχεται από ορυκτά καύσιμα και αυτό δεν θα αλλάξει δραματικά στο εγγύς μέλλον εάν δεν βρεθούν φτηνές και εύκολες λύσεις για την αποθήκευση εναλλακτικής ενέργειας.

Continue Reading

ONE PLANET

Η ΕΕ μεταρρυθμίζει το σύστημα εμπορίας άνθρακα

Editorial Team

Published

on

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή.  Οι πιο ρυπογόνες εταιρείες μπορούν να αγοράσουν δικαιώματα, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έναν τόνο CO2.

Αυτά τα δικαιώματα έχουν ένα ανώτατο όριο που μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να μειωθούν οι συνολικές εκπομπές.  Ωστόσο, η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 είχε αντίκτυπο στην καλή λειτουργία του ΣΕΔΕ, με αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής των δικαιωμάτων. Η ΕΕ επεξεργάζεται τις μεταρρυθμίσεις για την καλύτερη ρύθμιση της αγοράς.

Καταλήξαμε με υπερβολικά πολλά δικαιώματα χωρίς υπαιτιότητα κανενός, ενώ αυτό που δεν είχαμε προβλέψει στην προηγούμενη νομοθεσία ήταν ένας τρόπος να το αντιμετωπίσουμε αυτό σε τακτική βάση, με άλλα λόγια, να αντιδράσουμε στις διακυμάνσεις της αγοράς.  Οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν επίσης στη διακοπή της χρηματοδότησης μεθόδων που καταναλώνουν άνθρακα και στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Ουσιαστικά, σε αυτό το νέο σύστημα ΣΕΔΕ αναγνωρίζεται για πρώτη φορά ότι τα δικαιώματα μπορούν να ακυρωθούν. Αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο.  Ο στόχος είναι η απαλλαγή της βιομηχανίας της ΕΕ από ανθρακούχες εκπομπές, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της αγοράς.

Continue Reading

Latest

ONE PLANET21 hours ago

Νέα στρατηγική για τις ανάγκες της αστικοποίησης του 21ου αιώνα

Οι αστικές περιοχές σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να αναπτύσσονται και οι πόλεις δίνουν όλο και περισσότερο βάρος στην προστασία...

INSIGHTS21 hours ago

Οι 500 πιο αναπτυσσόμενες γαλλικές επιχειρήσεις

Την κατάταξη των 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενων γαλλικών επιχειρήσεων δημοσίευσε η έγκριτη οικονομική εφημερίδα LesEchos, την οποία κατάρτησε σε συνεργασία με...

ARTS & LIVING22 hours ago

Shaolin: The Legend

Πετάνε στον αέρα, εντυπωσιάζουν με τα σπαθιά τους, σπάνε πέτρες στο σώμα ή το κεφάλι τους, ακουμπάνε τα σώματά τους...

NEWSDESK22 hours ago

Χειμερινό Σχολείο «Ατζέντα 2030: Προς μια Βιωσιμότητα για Όλους»

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης...

ARTS & LIVING23 hours ago

Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 στις 20:30 ο πολυχώρος πολιτισμού “Διέλευσις” παρουσιάζει τον υπερβιρτουόζο πιανίστα Παναγιώτη Τροχόπουλο σε μια από...

BUSINESS TODAY1 day ago

Ενδυνάμωση της φωνής του ελληνικού τουρισμού στις Βρυξέλλες

Με στόχο την ενδυνάμωση της φωνής του ελληνικού τουρισμού στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, κ. Γιάννης...

ARTS & LIVING1 day ago

«Βιοτεχνία Υαλικών» του Μένη Κουμανταρέα

Η Θεατρική Ομάδα Νεάπολις παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά, λόγω επιτυχίας, την παράσταση «Βιοτεχνία Υαλικών» του Μένη Κουμανταρέα, από την Τετάρτη...

ONE PLANET5 days ago

Δικαίωμα στο πόσιμο νερό για όλους τους ευρωπαίους

Ομόφωνα εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμποργκ το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες...

Presscode Newsletter

Facebook

Trending

Copyright © 2018 PRESSCODE