Connect with us

INSIGHTS

Προκλήσεις και προοπτικές του κλάδου αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα

Editorial Team

Published

on

Την ανάλυση της συνεισφοράς του κλάδου στην οικονομία αλλά και των επιπτώσεων της υψηλής φορολογίας και του παράνομου εμπορίου αλκοολούχων ποτών στη λειτουργία της αγοράς, στις προοπτικές των επιχειρήσεων του κλάδου και στα δημόσια έσοδα επιχειρεί νέα μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο «Οι προοπτικές του κλάδου αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα».

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της μελέτης, η συνολική συνεισφορά του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία και την απασχόληση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο κλάδος συνεισφέρει €1,5 δισεκ. στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας, ενώ υποστηρίζει περισσότερες από 31.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών βρέθηκε αντιμέτωπος με τη συρρίκνωση κατά περίπου 50% της νόμιμης αγοράς και τη διόγκωση του παράνομου εμπορίου, εξαιτίας των αρνητικών εξελίξεων στην οικονομία και των αυξήσεων στους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) αλκοολούχων ποτών και του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η αύξηση των φόρων στα αλκοολούχα ποτά ενισχύει τα κίνητρα για διασυνοριακές αγορές από γειτονικές χώρες, στις οποίες εφαρμόζονται χαμηλότεροι συντελεστές ΕΦΚ και δίνει ώθηση στη διεξαγωγή λαθρεμπορίου και νοθείας, με αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, οδηγώντας τελικά σε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή.

Βάσει συντηρητικών εκτιμήσεων, το λαθρεμπόριο κυμάνθηκε το 2016 περίπου σε 340-680 χιλ. 9λιτρα κιβώτια, δηλαδή περίπου στο 9%-18% της συνολικής αγοράς, με τις απώλειες φορολογικών εσόδων από το παράνομο εμπόριο αλκοολούχων ποτών να υπολογίζονται σε τουλάχιστον 42 εκ. ευρώ, λόγω μη καταβολής του ΕΦΚ και ΦΠΑ.

Η μελέτη κατέγραψε, επίσης, τις μεγάλες διαστάσεις που έχει λάβει η παραγωγή και εμπορία του προϊόντος απόσταξης διημέρων, πέρα από τα όρια που ορίζονται από το νομικό πλαίσιο των διήμερων παραγωγών. Οι απώλειες φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από την χωρίς έλεγχο διακίνηση χύμα αποσταγμάτων υπολογίζονται βάσει συντηρητικών εκτιμήσεων σε περίπου 48 εκ. ευρώ μόνο για το 2016.

Ο περιορισμός του παράνομου εμπορίου αλκοολούχων ποτών θα μπορούσε επομένως να προσφέρει άμεσα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Ενδεικτικά, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου (π.χ. μείωσή του κατά 50%) και η μεταφορά αυτών των ποσοτήτων κατανάλωσης στη νόμιμη αγορά, θα οδηγούσε, σύμφωνα με τη μελέτη, σε πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 33,5 εκ. ευρώ.

Το επόμενο διάστημα, ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών έχει να αντιμετωπίσει δύο προκλήσεις, που θα επηρεάσουν σημαντικά τη μελλοντική του πορεία:

 • Η παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με κίνδυνο να καταργηθεί η εφαρμογή μειωμένου ΕΦΚ που εφαρμόζεται στο εμφιαλωμένο τσίπουρο/τσικουδιά, δύναται να επιβάλει εξαιρετικά δυσμενείς όρους στους εγχώριους αποσταγματοποιούς νόμιμων προϊόντων, καθώς θα διευρύνει ακόμα περισσότερο τα κίνητρα διάθεσης χύμα προϊόντων.
 • Σημαντική επίπτωση θα έχει και ενδεχόμενη αλλαγή του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά, εφόσον καταργηθεί η υποχρέωση εμφιάλωσης προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη εντός της περιοχής της γεωγραφικής ένδειξης, με την αιτιολογία ότι συνιστά περιορισμό του ελεύθερου εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως επισημαίνει η μελέτη, θετική επίδραση για τον κλάδο θα είχε η σταδιακή σύγκλιση του φορολογικού συντελεστή ΕΦΚ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο  ή εναλλακτικά  η εξασφάλιση της φορολογικής σταθερότητας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει στη σχετική σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς αλκοολούχων ποτών. Ταυτόχρονα, επιβάλλεται να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα, διοικητικού ή εποπτικού χαρακτήρα που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς αλκοολούχων ποτών, όπως:

Εντατικοποίηση των ελέγχων, τόσο στα σύνορα, όσο και επιτόπια στην εγχώρια αγορά για τον περιορισμό του παράνομου εμπορίου αλκοολούχων ποτών.

Εξίσωση όρων εμπορίας για τα αποστάγματα που διοχετεύονται στα κανάλια διάθεσης.

Αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής, και επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλα τα επίπεδα συναλλαγών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Δημιουργία και λειτουργία ενιαίας βάσης δεδομένων όλων των αρχών με μητρώο για όσους συλλαμβάνονται για λαθρεμπορία και ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στοιχεία ιχνηλασιμότητας.

Δημιουργία  ηλεκτρονικού  μητρώου  διήμερων  αποσταγματοποιών  και  αμβυκούχων (ιδιοκτητών καζανιών), στη  βάση του πληροφοριακού συστήματος των Τελωνείων ICIS-net, για τη διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών μηχανισμών.

Έλεγχος του τρόπου συσκευασίας και εμπορίας του προϊόντος απόσταξης των διημέρων.

Συντονισμός   των   ελεγκτικών   μηχανισμών   για   μεγαλύτερη   αποτελεσματικότητα:   η δημιουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ) για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων με ΕΦΚ συμβάλλει σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η μείωση της φορολόγησης, σε συνδυασμό με τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων, εκτιμάται ότι θα έχουν θετικές επιδράσεις στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών, με προεκτάσεις και στην οικονομία συνολικά,  καθώς αναμένεται να οδηγήσουν σε  βελτιώσεις στα εισοδήματα, στα φορολογικά έσοδα και στο βαθμό εισπραξιμότητας των φόρων, σε συρρίκνωση του λαθρεμπορίου ποτών, στην καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής και διακίνησης του προϊόντος απόσταξης των διημέρων και στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, ειδικά σε σχέση με ανταγωνιστικές μεσογειακές και βαλκανικές χώρες, όπου ο ΕΦΚ αλκοολούχων ποτών κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.

Η οικονομική και φορολογική σταθερότητα, καθώς και η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της χώρας δύναται να επηρεάσουν θετικά την πορεία του κλάδου τα προσεχή χρόνια. Ωστόσο, η πραγματική ώθηση για τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών θα δοθεί μέσα από την αποτελεσματική  αντιμετώπιση  των  φαινομένων  παραοικονομίας  που  τον  πλήττουν.  Αυτό συνιστά πλέον επείγουσα ανάγκη, ειδικά στην περίπτωση που αλλάξουν ριζικά, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι όροι εμπορίας του εμφιαλωμένου τσίπουρου και της τσικουδιάς, λόγω μεταβολών στη φορολογική τους αντιμετώπιση, καταλήγει η μελέτη του ΙΟΒΕ.

INSIGHTS

Οι 500 πιο αναπτυσσόμενες γαλλικές επιχειρήσεις

Editorial Team

Published

on

Την κατάταξη των 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενων γαλλικών επιχειρήσεων δημοσίευσε η έγκριτη οικονομική εφημερίδα LesEchos, την οποία κατάρτησε σε συνεργασία με την εταιρεία στατιστικών αναλύσεων, ερευνών αγοράς και επιχειρηματικών βάσεων δεδομένων Statista.

Η κατάταξη καλύπτει την περίοδο 2013-2016 και παρουσιάζει εκείνες τις γαλλικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που κατέγραψαν τους ισχυρότερους ρυθμούς αύξησης των πωλήσεών τους.

Ο κατάλογος αποτελεί μία εξαιρετική αντανάκλαση της οικονομίας της χώρας. Σε αυτόν εμφανίζονται οικογενειακές επιχειρήσεις όπως η Poulaillon, νεοσύστατες επιχειρήσεις όπως η Net Review και βιομηχανίες όπως η SeproRobotics. Επιπλέον, πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη εμφανίζεται να διαδραματίζει ο τομέας της πληροφορικής, ο οποίος συγκεντρώνει το 30% των 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών.

Ωστόσο, ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην κατάταξη, με λίγες εξαιρέσεις, παραμένουν επικεντρωμένες στην εγχώρια αγορά και παραμελούν την ανάγκη εξωστρέφειας. Επιπλέον, αισθητή είναι η υπεροχή του Παρισιού σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, το οποίο συγκεντρώνει σχεδόν τις μισές εταιρείες στην κατάταξη (243), ενδεικτικό, μεταξύ άλλων, του γεγονότος ότι το Παρίσι έχει αναπτύξει σημαντικές δομές για την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την κατάταξη, τόσο η πιο δυναμική εταιρεία στη Γαλλία, ChauffeurPrivé, όσο και αυτή με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών από αυτές που περιλαμβάνονται στην κατάταξη, Valeo, δραστηριοποιούνται στον τομέα της κινητικότητας. Ο τομέας αυτός αποτελεί έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα της γαλλικής οικονομίας, που κατεξοχήν εφαρμόζει και προωθεί λύσεις καινοτομίας.

Οι δύο αυτές εταιρείες φανερώνουν ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο: ότι συχνά εταιρείες με μακρά ιστορία και παράδοση καινοτομούν όσο και οι νεοσύστατες. Η εταιρεία Valeo για παράδειγμα, η οποία ιδρύθηκε πριν από περίπου 100 χρόνια, έχει εισέλθει δυναμικά στις κατεξοχήν καινοτόμες αγορές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, των αυτόνομων οχημάτων και των πράσινων τεχνολογιών για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Από την πλευρά της, η εταιρεία ChauffeurPrivé, μόλις 7 ετών, εκμεταλλεύτηκε την απελευθέρωση της αγοράς ταξί για να αναπτύξει μια νέα υπηρεσία οχημάτων με οδηγό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην κατάταξη δεν υπάρχει μεγάλη παρουσία μεσαίων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Οι εταιρείες με πωλήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ δυσκολεύονται να βρουν θέση ανάμεσα στους εθνικούς πρωταθλητές, ενώ στον κατάλογο περιλαμβάνονται μόλις περί τις δεκαπέντε εταιρείες με πωλήσεις μεγαλύτερες από 100 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η κατάταξη περιλαμβάνει πληθώρα μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν λιγότερους από 50 υπαλλήλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στην φετινή κατάταξη παρουσιάζουν σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με ένα έτος πριν. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών των 500 πιο δυναμικών γαλλικών εταιρειών αυξήθηκε κατά μέσο όρο 49% ετησίως για το υπό εξέταση διάστημα, ποσοστό υψηλότερο από αυτό του 2017 κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Η επιτάχυνση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή στην κορυφή της κατάταξης. Οι δέκα πρώτες εταιρείες της τρέχουσας κατάταξης παρουσιάζουν μέση ετήσια αύξηση 250%, σε σύγκριση με 180% των προκατόχων τους.

Ο πλήρης κατάλογος των 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.lesechos.fr/infographie/champions_croissance/.

Continue Reading

INSIGHTS

Retail Business Awards 2017: Retailer της Χρονιάς η Σκλαβενίτης- Retail Manager o Τζώρτζης Κουτσολιούτσος

Editorial Team

Published

on

Η αλυσίδα Σκλαβενίτης αναδείχθηκε Retailer της Χρονιάς, ενώ ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου FFGroup, τιμήθηκε με τη διάκριση του RetailManager 2017, στη 16η Τελετή Απονομής της διοργάνωσης των Retail Business Awards, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία περισσοτέρων των 600 στελεχών της αγοράς του Λιανεμπορίου, της Βιομηχανίας και της Επικοινωνίας, καθώς και εκπροσώπους του πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καμπουράκης και η αθλήτρια και παρουσιάστρια Δώρα Παντέλη.

Τα Retail Business Awards 2017, με το moto «Retail: Ισχυρός Πυλώνας Ανάπτυξης», για ακόμη μια χρονιά επιβράβευσαν τις υγιείς δυνάμεις του Ελληνικού Λιανικού Εμπορίου και της Βιομηχανίας και κατέδειξαν έμπρακτα την πίστη τους στη δυναμική και τις δυνατότητες του κλάδου. Πάγια, άλλωστε, επιδίωξη των βραβείων είναι να αναγνωρίζονται εκείνοι που οδηγούν τον κλάδο όλο και πιο μπροστά, αποδεικνύοντας πως το Λιανεμπόριο παραμένει ισχυρό μπροστά στις προκλήσεις και οδηγεί τις εξελίξεις.

Πέρα από τις μεγάλες διακρίσεις της Σκλαβενίτης και του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, που αναφέρθηκαν, στην 16η Τελετή Απονομής των Retail Business Awards δόθηκαν επίσης τα παρακάτω βραβεία:

 • P.O.P Star: Wind (Διαδραστικές Οθόνες)
 • Retail Franchisor: AB Bασιλόπουλος (ΑΒ Shop & Go)
 • Retail Store Ένδυση – Υπόδηση: Ιntersport (The Mall Athens, Μαρούσι)
 • Retail Store Eστίαση: ΒLE (Αγίας Σοφίας 19, Θεσσαλονίκη)
 • Retail Coffee Store:Flocafé (Κυριαζή 40 &Κασσαβέτη, Πύργος Κηφισιάς)
 • Retail Store Hλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Είδη: Πλαίσιο (The Mall Athens, Μαρούσι)
 • Retail Store Supermarket: AB Bασιλόπουλος (Μητροπόλεως 72, Αθήνα)
 • Retailer Mobile App: Εθνική Τράπεζα (i-bank pass)
 • E-Commerce Mobile App: Tράπεζα Πειραιώς (winbank mobile app)
 • Ε-Retailer: Public
 • Social Media Retail Strategy: Πλαίσιο (Σχολική Καμπάνια 2017 – Για μαθητές που φεύγουν μπροστά)
 • Retail Campaign:ΑΒ Βασιλόπουλος – J. Walter Thompson Athens («Γιατί εδώ»)
 • CSR Retail Strategy: Wind (Σίκινος)

Σημειώνεται πως φέτος οι νικητές αναδείχθηκαν μετά την αξιολόγηση και ψηφοφορία ευρύτατης επιτροπής αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν -για πρώτη φορά- εκπρόσωποι 18 θεσμικών φορέων της ελληνικής αγοράς (ΣΕΒΤ, IFES, ΕΣΒΕΠ, ΕΣΕΕ, GRECA, ΣΔΕ, Σύνδεσμος Franchise Ελλάδος, ΣΕΛΠΕ, ΣΕΒ, ΙΕΛΚΑ, European Communication Institute, IAB Hellas, ΣΕΠΟΑ, ΕΔΕΕ, ΙΠΕ, ECRHellas, ΕΙΜ και Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ), επικεφαλής εταιρειών μετρήσεων και ερευνών (GFK, ΙRI, Nielsen) και αναγνωρισμένοι εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου, με την KPMG να αποτελεί και φέτος τον Ελεγκτικό Φορέα της Διοργάνωσης.

Επιπλέον, Τιμητικό Βραβείο δόθηκε στον Διαμαντή Μασούτη, Πρόεδρο και Ιδρυτή της Διαμαντής Μασούτης, για την πολυετή και σημαντική συνεισφορά του στο Ελληνικό Λιανεμπόριο.

Προμηθευτές της Χρονιάς, βάσει της έρευνας που πραγματοποίησε για μία ακόμα φορά, αποκλειστικά για το περιοδικό Retail Business και την Direction Business Network το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναδείχθηκαν οι Johnson & Johnson Hellas Καταναλωτικά Προϊόντα(Non Food), Green Cola Hellas (Food&Drink), LG Electronics(Λευκές – Μαύρες Συσκευές) και Westnet Distribution (Τεχνολογία).

Στο χαιρετισμό του Εκδότης της Direction Business Network,κ. Βαγγέλης Παπαλιός, σημείωσε πως «η επιτυχία και η μακροβιότητα των Retail Business Awards βασίζεται στην μοναδική και πάγια αρχή τους: να στηρίζουμε και να τιμάμε τις Αξίες και τους Άριστους, όλους εσάς που οδηγείτε τον κλάδο μπροστά» Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «  «Retail: Iσχυρός πυλώνας ανάπτυξης» είναι το motto μας φέτος και, φυσικά, δεν το επιλέξαμε τυχαία… Οι δικές σας κινήσεις, οι δικές σας επενδύσεις, η δική σας πορεία το έχουν κάνει πραγματικότητα. Εσείς έχετε κατορθώσει το Retail να αποτελεί δυναμικό Πυλώνα Ανάπτυξης για την Ελλάδα.. Είναι τιμή και χαρά μας να συμπορευόμαστε στο πλευρό σας». Όσον αφορά τις εξελίξεις στην αγορά τόνισε πως «το Λιανεμπόριο και η Βιομηχανία «κινούνται» συνεχώς και τα χρόνια που έρχονται θα φέρουν νέες εξελίξεις, που θα έχουν τρομερό ενδιαφέρον.  Η αγορά ανακαλύπτει τους τρόπους να συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις, τις νέες τάσεις και τις καινούριες τεχνολογίες. Παράλληλα δείχνει πως μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς με απόλυτη επιτυχία. Ακριβώς, επειδή, «κινείται»  και εξελίσσεται συνεχώς…». Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε πως  φέτος το σύνθημα της διοργάνωσης ήταν η φράση «Motus Semper» και απηχεί εκτός από την φιλοσοφία του κλάδου και την περίοδο ενίσχυσης και ανανέωσης του θεσμού, που έχει ξεκινήσει.

Η διοργάνωση

Τα Retail Business Awards 2017 διοργανώθηκαν από την Direction και το περιοδικό Retail Business και πραγματοποιήθηκαν, όπως κάθε χρονιά, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), ενώ η KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. αποτέλεσε για 11η συνεχή χρονιά τον ελεγκτικό φορέα της διοργάνωσης, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα της διαδικασίας.

Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί πως για ένατη συνεχή χρονιά η διοργάνωση των βραβείων ήταν ανθρακικά ουδέτερη. Πιο συγκεκριμένα, η Green Evolution υπολόγισε τις σχετικές εκπομπές, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Green House Gas Protocol. Αυτές τις αντιστάθμισε πλήρως, σύμφωνα με τους κανόνες του σχήματος πιστοποίησης CO₂ Neutral Seal, με δικαιώματα άνθρακα επαληθευμένα βάσει του προτύπου VerifiedCarbon Standard, εκδίδοντας και το σχετικό πιστοποιητικό.

Continue Reading

INSIGHTS

Γιατί ο ΟΠΕΚ εξακολουθεί να είναι ισχυρός

Published

on

Μετά τις δραματικές μειώσεις των τιμών του αργού πετρελαίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, οι οποίες έφτασαν κάτω από τα 30 δολάρια το βαρέλι, οι περισσότεροι αναλυτές ισχυρίστηκαν ότι τελείωσε η περίοδος επιρροής του ΟΠΕΚ. Αυτό γιατί βασίστηκαν σε ισχυρές ενδείξεις της αγοράς όπως η επανάσταση των πετρελαιοειδών στις ΗΠΑ, η οποία υποστηρίχθηκε από μεγάλες επενδύσεις και τεχνολογικές ανακαλύψεις, καθώς και από την εξασθένηση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και των ιστορικών μεγεθών των αποθεμάτων πετρελαίου.

Εν τω μεταξύ, οι απώλειες για τα μέλη του ΟΠΕΚ εκτιμήθηκαν σε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια κατά τη διάρκεια μόλις 15 μηνών μέχρι το 2016, από το 2014 που οι τιμές του αργού πετρελαίου άρχισαν να πέφτουν.

Η Αποστολή και η Εξουσία του ΟΠΕΚ

Ενώ η αποστολή του ΟΠΕΚ είναι «να συντονίζει και να ενοποιεί τις πολιτικές πετρελαίου των κρατών μελών του και να διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των αγορών πετρελαίου με στόχο την εξασφάλιση αποτελεσματικής, οικονομικής και τακτικής προμήθειας πετρελαίου στους καταναλωτές, σταθερού εισοδήματος για τους παραγωγούς και δίκαιης απόδοσης κεφαλαίου για όσους επενδύουν στη βιομηχανία πετρελαίου», οι διαφορές μεταξύ των μελών του φάνηκε ως η χαριστική βολή εναντίον του.

Τα μέλη του ΟΠΕΚ ελέγχουν περισσότερο από το 70% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου (1.220 από τα 1,706 δισ. Βαρέλια πετρελαίου το 2016) και παράγουν περίπου το 42% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής. Στην πραγματικότητα, ο ΟΠΕΚ έχει σταθεροποιήσει την αγορά λόγω αλλαγών στη συνολική παραγωγή του, κυρίως μέσω της άντλησης υψηλότερου ποσοστού που του επιτρέπει να αυξήσει το μερίδιό του στην αγορά, αλλά μερικές φορές ο ΟΠΕΚ μειώνει το ποσοστό παραγωγής για να σταθεροποιήσει τις τιμές.

Ανεξάρτητα από τον ορισμό του ΟΠΕΚ ως καρτέλ ή ως οργανισμού, θα μπορούσαν να σέβονται την αποστολή τους, ακόμη και όταν προέκυπτε σύγκρουση συμφερόντων. Οπωσδήποτε, ορισμένοι παραγωγοί του ΟΠΕΚ που έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν ταχύτατα και ευρέως το επίπεδο παραγωγής τους, ιδίως η Σαουδική Αραβία, δεν ενεργούν με τρόπο πολύ διαφορετικό από τους παραγωγούς βασικών προϊόντων, αλλά αυτό που οδηγεί ιστορικά τις αποφάσεις του ΟΠΕΚ, είναι η συναίνεση όχι το βέτο των πιο ισχυρών του μελών.

Πράγματι, οι κύριοι πετρελαϊκοί αγοραστές προσπάθησαν με συνέπεια να αμφισβητήσουν τον έλεγχο του ΟΠΕΚ στη διεθνή αγορά πετρελαίου, ιδίως μετά τη δεκαετία του 1970 όταν το εμπάργκο ορισμένων αραβικών μελών του απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου. Αν και οι νέες πηγές ενέργειας όπως η υδροηλεκτρική, η πυρηνική, η αιολική και η ηλιακή, αύξησαν το μερίδιό τους στο 13% των παγκόσμιων ενεργειακών πηγών, ο ΟΠΕΚ συνεχίζει να ρυθμίζει το παιχνίδι στην πετρελαϊκή αγορά.

Οι επιδράσεις του ΟΠΕΚ στην αγορά πετρελαίου

Για πρώτη φορά ο ΟΠΕΚ επέδειξε την ισχύ του έναντι της παγκόσμιας τιμής του πετρελαίου το 1973, όταν την ανέβασε στα $12 το βαρέλι, την υψηλότερη τιμή μέχρι τότε. Ο επόμενος σημαντικός στόχος ήταν τον Μάρτιο του 1998 και τον Μάρτιο του 1999, όταν ο ΟΠΕΚ μείωσε το επίπεδο παραγωγής του δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός έτους για να τερματίσει τη διακύμανση των τιμών του πετρελαίου. Όλα τα μέλη του ΟΠΕΚ μείωσαν την παραγωγή τους επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο συνοχής προς την επίτευξη του κοινού στόχου.

Το τρίτο σημαντικό αποτέλεσμα του ΟΠΕΚ εφαρμόστηκε επιτυχώς στο περιβάλλον υψηλών τιμών πετρελαίου του 2004 για να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου. Η παραγωγή του ΟΠΕΚ το 2004 αυξήθηκε κατά 2,1 mb / ημέρα σε σύγκριση με το 2003 και κατάφερε να μειώσει τις τιμές.

Τέλος, το Νοέμβριο του 2016 όταν η συνεχής πτώση των τιμών του πετρελαίου αύξησε το δημοσιονομικό έλλειμμα των μελών του ΟΠΕΚ, η αμφιλεγόμενη συμφωνία με ορισμένους παραγωγούς εκτός ΟΠΕΚ για να εξισορροπήσουν ξανά την πετρελαϊκή αγορά, πέτυχε το στόχο της, αν και πολλοί πίστευαν ότι δεν θα τηρηθεί από όλες τις πλευρές.

Ενώ οι περισσότεροι αναλυτές πίστευαν ότι ο έλεγχος του ΟΠΕΚ στην αγορά πετρελαίου εξαφανίστηκε και προέβλεπαν το τέλος του, η εμπιστοσύνη των μελών του στην κοινή τους αποστολή θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα συμμαχία. Ακόμη και με μερικούς προμηθευτές πετρελαίου εκτός ΟΠΕΚ, οι οποίοι τους εξουσιοδότησαν να ηγούνται της διεθνούς αγοράς πετρελαίου που είναι και η βασική αιτία των πρόσφατων αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου, ακόμη και αν απειλείται από το σχιστολιθικό πετρέλαιο και τους αργούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο ΟΠΕΚ εξακολουθεί να είναι ισχυρός αλλά με σεβασμό στην αποστολή του. Ακόμα και αν πρέπει να συνυπολογίσει τις προκλήσεις από το πετρέλαιο σχιστόλιθου και τις νέες πηγές ενέργειας που θα μπορούσαν να προδιαγράψουν τη μοίρα του.

Continue Reading

Latest

ONE PLANET21 hours ago

Νέα στρατηγική για τις ανάγκες της αστικοποίησης του 21ου αιώνα

Οι αστικές περιοχές σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να αναπτύσσονται και οι πόλεις δίνουν όλο και περισσότερο βάρος στην προστασία...

INSIGHTS21 hours ago

Οι 500 πιο αναπτυσσόμενες γαλλικές επιχειρήσεις

Την κατάταξη των 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενων γαλλικών επιχειρήσεων δημοσίευσε η έγκριτη οικονομική εφημερίδα LesEchos, την οποία κατάρτησε σε συνεργασία με...

ARTS & LIVING22 hours ago

Shaolin: The Legend

Πετάνε στον αέρα, εντυπωσιάζουν με τα σπαθιά τους, σπάνε πέτρες στο σώμα ή το κεφάλι τους, ακουμπάνε τα σώματά τους...

NEWSDESK22 hours ago

Χειμερινό Σχολείο «Ατζέντα 2030: Προς μια Βιωσιμότητα για Όλους»

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης...

ARTS & LIVING23 hours ago

Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 στις 20:30 ο πολυχώρος πολιτισμού “Διέλευσις” παρουσιάζει τον υπερβιρτουόζο πιανίστα Παναγιώτη Τροχόπουλο σε μια από...

BUSINESS TODAY1 day ago

Ενδυνάμωση της φωνής του ελληνικού τουρισμού στις Βρυξέλλες

Με στόχο την ενδυνάμωση της φωνής του ελληνικού τουρισμού στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, κ. Γιάννης...

ARTS & LIVING1 day ago

«Βιοτεχνία Υαλικών» του Μένη Κουμανταρέα

Η Θεατρική Ομάδα Νεάπολις παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά, λόγω επιτυχίας, την παράσταση «Βιοτεχνία Υαλικών» του Μένη Κουμανταρέα, από την Τετάρτη...

ONE PLANET5 days ago

Δικαίωμα στο πόσιμο νερό για όλους τους ευρωπαίους

Ομόφωνα εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμποργκ το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες...

Presscode Newsletter

Facebook

Trending

Copyright © 2018 PRESSCODE