Connect with us

MONEY

Το ενεργειακό προφίλ της Ρουμανίας

Published

on

Η Ρουμανία αποτελεί την πλέον σημαντική χώρα στην ανατολική Ευρώπη στον τομέα παραγωγής πετρελαιοειδών μετά την Ρωσική Ομοσπονδία και τις χώρες της Κασπίας. Τα αποθέματα φυσικού αερίου της χώρας την κάνουν λιγότερο εξηρτημένη (29%) από τις εισαγωγές, ενώ κατά το 2014 και 2015 κατέστη σχεδόν αυτάρκης.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ιστοσελίδα ενέργειας η Ρουμανία διαθέτει τα εξής αποθέματα:

  • Αργό πετρέλαιο: 0,5 δις Βαρέλια
  • Φυσικό αέριο: 0,6 τρις κυβ. μέτρα
  • Άνθρακας: 398 εκατ. τόνους

Η πρώτη πηγή ενέργειας της χώρας είναι τα ορυκτά καύσιμα ακολουθούμενα από την υδροηλεκτρική ενέργεια. Η Ρουμανία διαθέτει σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, αποθέματα άνθρακα και σημαντικές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Καθώς πραγματοποιεί εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ανέπτυξε ως εναλλακτική πηγή ενέργειας την πυρηνική, προσπαθώντας να μειώσει την εξάρτησή της από αυτή. Έτσι, η χώρα διαθέτει δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες στην Cernavoda, που παρέχουν περίπου το 20% της παραγωγής ηλεκτρισμού.

Η Ρουμανία κυριαρχεί στην Ν. Ευρώπη στον τομέα βιομηχανίας πετρελαίου με ικανότητα διύλισης, η οποία υπερβαίνει την εγχώρια κατανάλωση και στοχεύει σε μεγάλες εξαγωγές. Η χώρα αποτελεί, επίσης, τον μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ν.Α. Ευρώπη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ποσοστό της ετήσιας αύξησης της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να κυμανθεί στο 2,9%, φθάνοντας τα 75,6 terawatt την ώρα (TwH), τα επόμενα 7 έτη.

Η διαχείριση παραγωγής εξαρτάται αρχικά από τον άνθρακα, από την υδροηλεκτρική και από την ατομική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια διακρίνεται στην παραγωγή (Generation), στην μεταφορά (Transmission) και την διανομή (Distribution).

Οι προτεραιότητες της ρουμανικής κυβέρνησης για την ηλεκτρική ενέργεια είναι η μερική ιδιωτικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων ατομικής ενέργειας και υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και η ενδυνάμωση του τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ως προς τις ανανεώσιμες πηγές, η Ρουμανία είναι 10η στην παραγωγή αιολικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σημαντικές προοπτικές στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα (έως και 88.33TWh/έτος).

Από τα τέλη 2011 πραγματοποιήθηκαν αξιόλογες ξένες επενδύσεις στην ανάπτυξη αιολικών και ηλιακών πάρκων που ανακόπηκαν λόγω αλλαγής της νομοθεσίας περί παροχής κινήτρων (πράσινα πιστοποιητικά) που ετέθη σε ισχύ τον Ιούλιο 2013.

Φυσικό αέριο

Η Ρουμανία αναμένεται να εισάγει μόνο 3% των αναγκών της σε φυσικό αέριο φέτος, βάσει της εξέλιξης της εγχώριας κατανάλωσης. Σημειώνεται ότι, πριν το 2008, οι εισαγωγές φυσικού αερίου ξεπερνούσαν το 25%, ενώ από τον Απρίλιο 2015 μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ανάγκη εισαγωγών. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Ρουμανίας (ANRE), κ. Niculae Havrilet, η χώρα δεν θα εισάγει καθόλου φυσικό αέριο το 2016, καθώς η εγχώρια παραγωγή θα καλύπτει πλήρως την κατανάλωση.

Βάσει στατιστικών στοιχείων, τον Ιανουάριο 2014, η εγχώρια παραγωγή κάλυπτε το 85,15% των αναγκών, ενώ τον Ιανουάριο τ.έ., το 96,54%. Οι εισαγωγές της χώρας τον Μάιο του 2014 αντιπροσώπευαν το 3,76% της κατανάλωσης, ενώ τον Μάιο του 2015 μόνο το 0,04%. Παράλληλα, παρατηρείται περιορισμός της κατανάλωσης φυσικού αερίου, κυρίως από τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, ο αριθμός των οποίων μειώθηκε.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Προέδρου της ANRE, η παραγωγή θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα, λόγω ανακάλυψης νέων κοιτασμάτων στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, έχει αποφασισθεί η εξασφάλιση αποθήκευσης ποσότητας τουλάχιστον 1,7 δις κυβικών μέτρων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης μεγαλύτερων ποσοτήτων. Μέχρι στιγμής, έχουν αποθηκευθεί 2,2 δις κυβικά μέτρα, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα φθάσουν τα 2,5 δις.

Τέλος, οι πέντε εγχώριοι παραγωγοί φυσικού αερίου, συνεχίζουν τις επενδύσεις τους, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή. Οι κυριότεροι παραγωγοί είναι η OMV Petrom, η οποία κατέστη ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στην χώρα το δεύτερο εξάμηνο 2015, καλύπτοντας σχεδόν το 50% των αναγκών της χώρας, και η κρατική εταιρεία Romgaz, η οποία συνεχώς μειώνει το μερίδιό της στην εγχώρια παραγωγή. Επί του παρόντος, υπολογίζεται ότι καλύπτει ποσοστό 40-45% των αναγκών της εγχώριας κατανάλωσης. Ακολουθούν άλλες μικρές παραγωγικές μονάδες, ήτοι η Amronco με μερίδιο 4%, η Stratum Energy (3%), η Foraj Sonde (0,25% – ιδιωτική ρουμανική εταιρεία) και η Raffles Energy (περίπου 0,1%).

Παραγωγή πετρελαίου

Βάσει στοιχείων του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), οι ρουμανικές εισαγωγές πετρελαιοειδών ανήλθαν, κατά την περίοδο Ιανουαρίου –Ιουλίου 2015 , σε 3.979 εκ. τόνους (toe), κατά 278.100 toe περισσότερο, σε ετήσια βάση, σημειώνοντας αύξηση 7,5%.

Η εγχώρια παραγωγή πετρελαιοειδών ανήλθε, κατά το ίδιο διάστημα, σε 2.208 εκατ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 0,5% (10.300 τόνους), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σημειώνεται ότι το 2014, οι εισαγωγές έφθασαν τους 6.727 εκ. τόνους, καταγράφοντας αύξηση 27%, σε σύγκριση με το 2013, ενώ η παραγωγή ανήλθε σε 3.788 εκ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 2%, σε σύγκριση με το 2013.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο της Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής της Ρουμανίας της περιόδου 2015-2035, τα αποθέματα αργού πετρελαίου της χώρας είναι περιορισμένα, λαμβανομένων υπ’ όψιν ότι οι ανακαλύψεις των τελευταίων 30 ετών είναι μέτριες, χωρίς, ωστόσο, να συνυπολογίζεται η απόδοση των νέων κοιτασμάτων στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία βρίσκονται ήδη στο στάδιο της ανάλυσης.

Παρά τη φυσική μείωση της παραγωγής, η Ρουμανία παραμένει στους 4 μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαιοειδών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. και ο 5ος στην Ευρώπη. Η ρουμανική παραγωγή αργού πετρελαίου αντιπροσωπεύει το 2% της παραγωγής της Ευρώπης και το 6% της παραγωγής της Ε.Ε.

Παραγωγή άνθρακα

Η παραγωγή άνθρακα στην Ρουμανία έφθασε τους 2,601 εκατ. τόνους σε αντιστοιχία με τόνους πετρελαίου (toe), κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 0,8% (19.700 toe), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Την εν λόγω περίοδο, η Ρουμανία εισήγαγε περίπου 315.700 τόνους (toe) άνθρακα, περισσότερους κατά 71.700 (+29,4%), σε ετήσια βάση. Το περασμένο έτος, η καθαρή παραγωγή άνθρακα μειώθηκε κατά 5,7% (226.700 (toe), αγγίζοντας τα 4,445 εκατ (toe), αλλά και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 15,6% (92.700 toe), φθάνοντας τους 500.500 τόνους (toe).

Σύμφωνα με το σχέδιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής της Ρουμανίας για την περίοδο 2015-2035, η χώρα διαθέτει ικανότητα παραγωγής περίπου 33 εκατ. τόνων καφέ άνθρακα ανά έτος, ενώ η εσωτερική κατανάλωση ανέρχεται περίπου σε 23 εκατ τόνους. Συνεπώς, η δυνατότητα παραγωγής υπερκαλύπτει την κατανάλωση κατά 10 περίπου εκατ. τόνους.

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

Η παραγωγή ηλεκτρισμού κυριαρχείται από μεγάλες κρατικές εταιρίες όπως οι Hidroelectrica (ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρισμού), Termoelectrica (με θυγατρικές τις Termoserv Costanta, Galati, Bucuresti, Deva, Turceni, Rovinari, Craiova και Mures) και Nuclearelectrica (Cernavoda Nuclear Power Plant 1,2). Λειτουργούν επίσης ιδιωτικά ορυχεία και διυλιστήρια.

Η παραγωγή ηλεκτρισμού στη Ρουμανία το 2014 προερχόταν από :

1. Μη ανανεώσιμες πηγές 62,42%, ως εξής: 27,25% – άνθρακας, 19,61% – πυρηνική ενέργεια, 14,35% – φυσικό αέριο, 1,21% – άλλες συμβατικές πηγές.

2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 37,58%, ως εξής: 27,36% υδροηλεκτρική, 8,94% αιολική, 0,85% ηλιακή, 0,37% βιομάζα, 0,05% άλλες.

Παραγωγή ατομικής ενέργειας

Η Ρουμανία ως γνωστόν έδωσε έμφαση στην παραγωγή ατομικής ενέργειας και η πρώτη μονάδα παραγωγής ατομικής ενέργειας ιδρύθηκε στην CERNAVODA ‘Cernavoda Number One’ η οποία άνοιξε το 1993, ενώ οι δύο αντιδραστήρες άρχισαν την λειτουργία τους το 1997, οπότε η εκτίμηση για την παραγωγή ενέργειας κυμαινόταν στα 21.158 κιλοβάτ, ήτοι στο 23,1% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η κάλυψη των αναγκών ενέργειας της χώρας δικαιολογείται και από την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ζωής του πληθυσμού της Ρουμανίας.

Πέραν των δύο πυρηνικών αντιδραστήρων στη ‘CERNAVODA’, η κυβέρνηση πρόσφατα ανακοίνωσε την ίδρυση μιας νέας μονάδας στην περιοχή της Τρανσυλβανίας, όπου και οι ποταμοί στην εν λόγω περιοχή. Υπολογίζεται ότι η νέα μονάδα θα περιλαμβάνει δύο αντιδραστήρες και θα έχει ικανότητα παραγωγής 2.400 MW.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η Ρουμανία, όπως όλες οι βιομηχανικές χώρες, αναζητεί να εξασφαλίσει την κάλυψη μεγαλύτερων αναγκών ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ένταξη της Ρουμανίας στην Ε.Ε το 2007 υποχρέωσε την χώρα να εναρμονίσει την νομοθεσία της προς τις κοινοτικές οδηγίες του τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η επιθυμία της Ρουμανίας να εξασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια και να αρχίσει να αναπτύσσει την ηλιακή και αιολική ενέργεια, συνδυάσθηκε με το ενδιαφέρον των ιδιωτικών επενδυτών για εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Για την διευκόλυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ρουμανική κυβέρνηση άρχισε να εξαγάγει κίνητρα ήδη από το 2005. Τα κίνητρα είχαν ως βάση την έκδοση των λεγόμενων «πράσινων πιστοποιητικών», σε συνδυασμό με τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις εξαγοράς. Βελτιώσεις του συστήματος πραγματοποιήθηκαν το 2008 και 2010, αλλά εφαρμόσθηκαν στα μέσα του 2011, οπότε οι αλλαγές ενεκρίθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα αυτές να αποτελούν τον κυριότερο οδηγό για την ανάπτυξη του τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βάσει εκτιμήσεων της ρουμανικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας για το 2013, η Ρουμανία αναμενόταν να αποτελέσει την κυριότερη αγορά του τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή, με ικανότητα παραγωγής περίπου 2.000 MW (από 7MW το 2007).

Το 2013 η ρουμανική κυβέρνηση, με έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα επείγοντος χαρακτήρα, αποφάσισε να περιορίσει τον αριθμό των πράσινων πιστοποιητικών, που εκδόθηκαν για παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας.

Modern Diplomacy με πληροφορίες από την Ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι

BUSINESS ETHICS

Βέλτιστες μέθοδοι για την επιλογή και την ανάπτυξη των αυριανών Ηγετών

Published

on

Οι κύριες τέσσερις δεξιότητες ηγεσίας είναι η ακεραιότητα, η κρίση, η επιχειρηματική δεινότητα και το όραμα. Ο Dr. Robert Hogan εστιάζει στο ρόλο της προσωπικότητας στην επιλογή και ανάπτυξη των μελλοντικών ηγετών και καταδεικνύει πως η προβλεπτική της εγκυρότητα είναι υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Στα πλαίσια εσπερίδας Ανωτάτων Στελεχών με θέμα «Helping Leaders to manage their Dark Side», που διοργάνωσε ο Τομέας People Solutions της ICAP ADVISORY SA, έδωσε το δικό του ορισμό της ηγεσίας και αναφέρθηκε εκτενώς στην αναποτελεσματικότητα των managers.  Παρουσίασε την αλυσίδα αξίας της ηγεσίας μέσα από τρεις κύριους άξονες, τη συμπεριφορά, τις αξίες και τις αποφάσεις, καθώς και τα τρία επηρεάζουν τη δέσμευση των εργαζομένων και κατά συνέπεια την κερδοφορία της επιχείρησης.

Κατόπιν αναφέρθηκε στη φωτεινή και τη σκοτεινή πλευρά της προσωπικότητας ως παράγοντες που προβλέπουν την απόδοση του ηγέτη και ανάπτυξε ιδιαίτερα τις διαστάσεις της σκοτεινής πλευράς καθώς την υπονομεύουν καίρια. Τέλος αφού έδειξε ότι η δημιουργία πλεονάσματος ηγετικής συνεισφοράς (idiosyncrasy credit) μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις σκοτεινές συμπεριφορές, είπε ότι αυτές αντιμετωπίζονται με την καλλιέργεια αυτογνωσίας, τον εντοπισμό των κύριων προβληματικών συμπεριφορών, τον εντοπισμό των καταστάσεων που τις πυροδοτούν και την ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση τους.

Στην ορθή επιλογή των στελεχών υψηλού δυναμικού (High Potential) σε αντίθεση  με την επιλογή που στηρίζεται στην εντύπωση (hype) αναφέρθηκε ο Scott Gregory, Vice President Consulting, Hogan Assessments. Όρισε την ηγεσία ως την ικανότητα δημιουργίας ομάδων που μπορούν να ανταγωνίζονται επιτυχημένα. Έδειξε ότι πολλά παραδοσιακά συστήματα διαδοχής που σχεδιάζονται με γνώμονα την πολιτική,  παρουσιάζουν αδυναμίες. Κατόπιν ανέπτυξε ένα πλαίσιο επιλογής και ανάπτυξης στελεχών υψηλού δυναμικού, που αποτελείται από  εννέα δεξιότητες που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, συγκεκριμένα, θεμελιώδεις, ανάδειξης ηγεσίας και αποτελεσματικότητας ηγεσίας. Το πλαίσιο αυτό προέρχεται από διετή έρευνα της Hogan πάνω στις στοιχειώδεις ηγετικές δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να μετρηθούν από σχετικά ψυχομετρικά εργαλεία και η έκθεση που παράγεται παρέχει σαφή πληροφόρηση που επιτρέπει στο στέλεχος να εστιάσει την ανάπτυξη του εκεί όπου πραγματικά έχει ανάγκη.

Στη συνέχεια,  ο Κώστας Ζούλιας, Director, Human Capital Consulting συντόνισε μια άσκηση επιλογής και ανάπτυξης για συγκεκριμένη θέση εργασίας με βάση σχετικό εργαλείο και οι ομάδες των συμμετεχόντων επιχειρηματολόγησαν για τον ιδανικό υποψήφιο  και τις περιοχές προς βελτίωση όλων των υποψηφίων.

Ακολούθησε πάνελ με θέμα: «Η διαδοχή προς τις θέσεις επιπέδου C’» με συντονιστή τον Νικήτα Κωνσταντέλλο, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ICAP Group & Πρόεδρος ΕΑΣΕ και συμμετέχοντες τους Γιάννη Καντώρο, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Interamerican, Αλέξανδρο Καραφυλλίδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Ολυμπιακή Ζυθοποιΐα A.E., Δημήτρη Κουτσόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλος, Deloitte Ελλάδας.

Ακούστηκαν προσωπικές εμπειρίες σε σχέση με την ανέλιξη των στελεχών σε ηγετικές θέσεις, η δυσκολία που υπάρχει για την αντικειμενική επιλογή των διαδόχων, και οι διαδικασίες που διαθέτει η κάθε εταιρεία για να την διαχειρίζεται . Επίσης αναφέρθηκε η σημαντικότητα των μεθόδων ανάπτυξης όπως coaching, mentoring και job rotation, όπως και η σημασία του χρόνου  ως παράγοντα ωρίμασης του στελέχους. Τονίστηκε η σημασία της ύπαρξης σχετικής διαδικασίας η οποία να εξασφαλίζει αντικειμενικότητα και διαφάνεια αλλά και της ύπαρξης κινήτρων για τα στελέχη που αποτελούν τη δεξαμενή μελλοντικών ηγετών. Τέλος τονίστηκε ότι είναι υποχρέωση του κάθε ηγέτη να επιλέγει τον διάδοχο του, αλλά ο χρόνος μπορεί να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα της διαδοχής.

Στη συνέχεια η κυρία Φραγκίσκη Μελίσσα Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Vodafone-Panafon S.A. παρουσίασε τις διαδικασίες επιλογής μελλοντικών στελεχών στην επιχείρηση, εκθέτοντας και σχετικές μαρτυρίες επιτυχημένων στελεχών με αξιοσημείωτη ανέλιξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η κυρία Μελίσσα τόνισε τις δυσκολίες που υπάρχουν στη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών στην πράξη όπου οι καθημερινές προτεραιότητες συχνά εξουδετερώνουν και τις πιο οργανωμένες διαδικασίες.

Ακολούθησε η κυρία Βίκυ Μπουζούκη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών,  Όμιλοs Εταιρειών ΑΝΤΕΝΝΑ, η οποία κατέδειξε τις δυσκολίες που παρουσιάζει η διαδοχή σε ένα ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης όπου η σπανιότητα των ειδικευμένων στελεχών καθιστά τη διαδικασία  μια δύσκολη άσκηση ανεύρεσης. Για αυτό το λόγο η επιχείρηση εισήγαγε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης απόδοσης με έμφαση στην ανάπτυξη νέων στελεχών.

Στην τελευταία ενότητα του Συνεδρίου ο Γιώργος Χάρος, Executive Director People Solutions  παρουσίασε την ανανεωμένη έρευνα της ICAP για το Brain Drain: «Πως μπορούν τα ταλέντα που έχουν φύγει  να βοηθήσουν την χώρα»,  η οποία είχε αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με πέρυσι κατά 48% και έδειξε ότι έχουν αυξηθεί οι Έλληνες που μετανάστευσαν στο εξωτερικό καθαρά για εργασία και όχι για σπουδές (σε ποσοστό 55%) και έχει μειωθεί ο αριθμός αυτών που σκοπεύουν να επιστρέψουν στο εγγύς μέλλον. Επιβεβαιώθηκε το υψηλό ακαδημαϊκό προφίλ τους και η αντιπροσώπευση μεγάλου αριθμού κλάδων και ειδικοτήτων. Η διαφθορά, η έλλειψη προοπτικών και  οι εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα, μαζί φυσικά με την κρίση εξακολουθούν να είναι οι κύριοι παράγοντες εξόδου.

Τα αποτελέσματα αυτά σχολίασε ο Χάρης Μακρυνιώτης, Managing Director, Endeavor Greece ο οποίος αφού εντόπισε ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν μεταναστεύσει συνεχώς αυξάνεται φθάνοντας τις 500.000 και τόνισε τη δυσκολία επιστροφής, πρόσθεσε τη θετική πλευρά που είναι η ανάπτυξη ενός ελληνικού στελεχιακού δυναμικού στο εξωτερικό με ότι έμμεσα οφέλη προσφέρει αυτό στη χώρα. Επίσης σχολίασε ο Γεώργιος Στείρης, επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος αναφέρθηκε ιστορικά στη δυναμική του Ελληνισμού έξω από τα σύνορα της χώρας, και είδε το φαινόμενο υπό το πρίσμα της αναγέννησης ενός παγκοσμιοποιημένου, κοσμοπολίτικου ελληνισμού.

Continue Reading

BUSINESS ETHICS

Πρακτικές στήριξης επιχειρήσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Published

on

By

Η μεγάλη ανταπόκριση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Μεταμόρφωσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που υπάρχει για την ΕΚΕ και γενικότερα την έμπρακτη συνεισφορά στην ανάπτυξη του τόπου. Η ανάδειξη της παρουσίας των επιχειρηματιών στον κοινωνικό και οικονομικό χάρτη της πόλης και η επιβράβευση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που έχει επιδειχθεί μέσα από το τοπικό δίκτυο εταιρικής υπευθυνότητας του δήμου αποτέλεσε και τη βάση γι αυτή τη διοργάνωση.

Η εκδήλωση εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του Δημάρχου Μεταμόρφωση Μιλτιάδη Ι. Καρπέτα για την ενίσχυση, ανάπτυξη και προσέλκυση της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αξιοποιηθεί το υπάρχον δυναμικό στην οικονομική ζώνη του Δήμου, με απώτερο σκοπό την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση των επενδύσεων.

Οι συμμετέχοντες, επιφανείς επιχειρηματίες, μέτοχοι και ανώτατα στελέχη γνωστών ελληνικών εταιρειών που έχουν έδρα στη Μεταμόρφωση,  διατύπωσαν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία  και εξέφρασαν  τη διάθεση να συμμετέχουν ενεργά και συντονισμένα σε δράσεις ΕΚΕ του Δήμου. Παρουσίασαν τις δράσεις τους και τις απόψεις τους, δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική γνωριμία τους με τις τοπικές αρχές αλλά και στη μεταξύ τους  δικτύωση και την ανταλλαγή πρακτικών, θέσεων, υπηρεσιών και προϊόντων.

Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην τοπική κοινότητα συζητήθηκε, αναπτύχθηκε και προτάθηκαν λύσεις από εκπροσώπους και φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας και την ομάδα εργασίας ΕΚΕ του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας στη διάρκεια της ομιλίας του επισήμανε: «Η διοργάνωση της ημερίδας με θέμα  “Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη” από το Δήμο μας, εντάσσεται σε μια ξεκάθαρη αντίληψη και επιλογή: Την ενθάρρυνση, στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η επιλογή αυτή απορρέει και βασίζεται σε ειδικούς και γενικούς λόγους:

Η πολύ σημαντική οικονομική ζώνη που φιλοξενείται στα όρια του Δήμου και το αναξιοποίητο δυναμικό που υπάρχει, ο μεγαλύτερος οδικός κόμβος της χώρας -(Αττική Οδός -Ε.Ο. Αθήνας- Θεσ/νίκης)- που επιβαρύνει την πόλη αλλά δίνει πλεονέκτημα προσβασιμότητας στις επιχειρήσεις,  η διαμόρφωση ιστορικά  και η κοινωνική συγκρότηση της πόλης, σε συνδυασμό με τις λοιπές προϋποθέσεις και δυνατότητές της, καθιστούν ολοφάνερο ότι το μεγάλο συγκριτικό της πλεονέκτημα, είναι αναμφίβολα  αξιοποίηση της οικονομικής ζώνης, που μόνο μέσα από την προώθηση της επιχειρηματικότητας μπορεί να επιλεχθεί ..

Οι γενικοί λόγοι  αφορούν τη χώρα και την κατάστασή της. Τώρα πια  δεν μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες και ψευδαισθήσεις: Αν υπάρχει ελπίδα για το μέλλον της, βρίσκεται στην απόκτηση  ισχυρής παραγωγικής βάσης και την οικονομική ανάπτυξη, μέσα από την τόνωση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων.

Προφανώς, ένα τέτοιο εγχείρημα, εκτός των άλλων προϋποθέσεων,  απαιτεί καθαρούς κανόνες, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία και πολιτικές αρχών, μακριά και έξω από νοοτροπίες, συνήθειες και πρακτικές του παρελθόντος.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, με επίγνωση της πραγματικότητας και των δυσκολιών της,  είναι αποφασισμένος  να αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου και  να δώσει προτεραιότητα στην επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Χωρίς προκαταλήψεις και ιδεοληψίες αλλά με αρχές και κανόνες.

Φυσικός εταίρος σ’ αυτή την προσπάθεια είναι η τοπική επιχειρηματική  κοινότητα, στην οποία απευθύνεται  πρόσκληση δημιουργικής συνεργασίας.»

Ο Γεώργιος Κ. Γιαννούλας,  ΜSc/ MScRes, Πιστοποιημένος Σύμβουλος επιμόρφωσης ενηλίκων & ανάπτυξης φυσικών δικτύων με διεθνή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα έδωσε μία συνολική εικόνα για τη λειτουργία και τα οφέλη της ΕΚΕ, τη συνέδεσε με τις πωλήσεις και την πρόταξε ως μέθοδο ολιστικής αντιμετώπισης κρίσεων.

Αν υπάρχει ελπίδα για το μέλλον, βρίσκεται στην απόκτηση  ισχυρής παραγωγικής βάσης και την οικονομική ανάπτυξη, μέσα από την τόνωση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων

Ο Νικόλαος Ι. Πέντσας, ΜSc/ΜΒΑ/ ΜSc , Σύμβουλος Επιχειρηματικής Στρατηγικής  με εμπειρία στο διεθνές μάρκετινγκ και τη διεθνή διπλωματία παρουσίασε τη σύγχρονη ΕΚΕ, παρουσίασε πληθώρα case studies από το εξωτερικό και εστίασε στο ρόλο των stakeholders και την επίδρασή τους στη φήμη της εταιρείας.

Η Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη, πρόεδρος της APSON ΕΚΕ και υπεύθυνη του Τοπικού Δικτύου Εταιρικής Υπευθυνότητας,  συντόνισε την διαδραστική αυτή ημερίδα, τονίζοντας ότι η ΕΚΕ του Δήμου Μεταμόρφωσης μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για κάθε  εταιρεία,  προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί της στόχοι και πραγματοποίησε ένα βιωματικό workshop για το stakeholders analysis, με πολύ καλή ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες διατηρώντας ζωηρό το ενδιαφέρον τους μέχρι το τέλος.

Οι συμμετέχοντες διατύπωσαν τις ευχαριστίες τους για την πρόσκληση και αφού έδωσαν συγχαρητήρια για αυτή την καινοτομία πρωτοβουλία, εξέφρασαν την επιθυμία να χτίσουν σχέσεις με  τις τοπικές αρχές, να έχουν μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας  με το Δήμο, καθώς ταυτίζονταν οι απόψεις  και θέσεις του Δημάρχου για την επιχειρηματικότητα με την αντίληψη  των επιχειρήσεων.  Αυτή η εποικοδομητική  συνάντηση, αποτέλεσε το έναυσμα ώστε  να δικτυωθούν μεταξύ τους οι εταιρείες που έχουν έδρα στη Μεταμόρφωση αλλά και να ξεκινήσουν όλες μαζί συντονισμένα  ένα πρόγραμμα ΕΚΕ, με άξονα  την τοπική κοινωνία και σε συνεργασία με το τοπικό δίκτυο εταιρικής υπευθυνότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Continue Reading

MONEY

Ο ρόλος των Social Media στη πολιτική

ΓΙΩΡΓΟΣ Ξ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Published

on

Τα social media  δίνουν την ευκαιρία στους πολιτικούς να διασυνδεθούν με τους χρήστες τους για να προβάλλουν και να ενισχύσουν το προφίλ τους, να αυξήσουν τη δημοτικότητά τους και να τους παρουσιάσουν την πολιτική τους εκστρατεία μέσω των πλεονεκτημάτων που τους προσφέρει η ιδιαιτερότητα της κάθε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικότερα :

Το Facebook: τους επιτρέπει να βάζουν φωτογραφίες, να προσθέτουν βίντεο, να στέλνουν μαζικά μηνύματα, να επικοινωνούν δημόσια πάνω στους «τοίχους» και πολλά άλλα για την προώθησης της προεκλογικής τους καμπάνιας,

Το Twitter: είναι για μικρά μηνύματα, ενημερώσεις εκδηλώσεων έκτακτες ειδήσεις, προώθηση blog posts. Τους επιτρέπει να στείλουν άμεσα ένα συνοπτικό μήνυμα σε μια ομάδα 1.000 ατόμων, και τους δίνει τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν με άλλους ανθρώπους με έναν one-on-one τρόπο.

Το YouTube: αποτελεί ένα εργαλείο προβολής ενός μικρού βίντεο, αλλά δεν μπορεί να υποτιμηθεί διότι είναι μια μηχανή αναζήτησης που έρχεται δεύτερη σε χρήση μετά το Google.

Το Flickr: χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση φωτογραφιών των δραστηριοτήτων του πολιτικού. Με περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια εικόνες και πάνω από 30 εκατομμύρια μηνιαίους επισκέπτες, αποτελεί σημαντικό δίκτυο προώθησης και ενημέρωσης.

Τα social media είναι κοινά αποδεχτό από πολιτικούς επικοινωνιολόγους ότι αποτελούν μια σημαντικότατη παράμετρος επικοινωνίας διότι περιλαμβάνουν:

Επέκταση: βοηθούν τους πολιτικούς να προσεγγίσουν μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων μέσα σε ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Συμμετοχή: διασυνδέουν ενεργά τους πολιτικούς με τους υποψήφιους ψηφοφόρους, σε αντίθεση με την τηλεόραση, το ράδιο, τα μηνύματα και την αποστολή ηλεκτρονικών ταχυδρομείων,

Ιδέες και Στόχοι: δίνουν τη δυνατότητα στους πολιτικούς να μοιραστούν άμεσα με τους ψηφοφόρους τις πεποιθήσεις, τους στόχους και τα επιτεύγματά τους κάνοντας τους να έχουν την εντύπωση ότι εμπλέκονται και εκείνοι ενεργά στη διεξαγωγή της εκστρατείας.

Παρασκήνιο: επιτρέπουν στους πολιτικούς να δώσουν στους υποστηρικτές τους, μια προβολή από τα παρασκήνια της προεκλογικής τους εκστρατείας.

Ψηφιακοί ακόλουθοι γίνονται ψηφοφόροι: Διαφορετικό πράγμα είναι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη δεξαμενή ψηφιακών ακολούθων και διαφορετικό να μετατρέψουμε αυτή σε ψήφους.

Επεξεργασία Δεδομένων: παρέχουν στους σχεδιαστές των πολιτικών εκστρατειών τη δυνατότητα να παρακολουθούν το πώς εξελίσσεται η εκστρατεία μέσω δεδομένων που περιέχουν όλες τις αναφορές καθώς και συναισθήματα των αναφορών.

Οι πολιτικοί ενσωματώνουν τα κοινωνικά δίκτυα στις πολιτικές εκστρατείες τους για να προσεγγίσουν τους νεαρούς ενήλικες οι οποίοι έχουν στρέψει πλέον την προσοχή τους στα κοινωνικά δίκτυα.  Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στις εκλογικές αναμετρήσεις έχει μελετηθεί εκτενώς για την επιρροή τους στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων και το πόσο σημαντικός είναι το αποκαλύπτουν τα στοιχεία. Η επιρροή των κοινωνικών δικτύων στην πολιτική διαφαίνεται και από μια έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2012 με τίτλο «A 61-Million-Person Experiment in Social Influence and Political Mobilization» που βασίστηκε στη μελέτη μηνυμάτων για πολιτική κινητοποίηση που παραδόθηκαν σε 61 εκατομμύρια χρήστες του Facebook κατά τη διάρκεια των αμερικάνικων εκλογών του 2010 για την ανάδειξη των νέων αντιπροσώπων στο Κογκρέσο. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα μηνύματα αυξήσαν την προσέλευση των ψηφοφόρων κατά 340.000 άτομα.

Μια άλλη έρευνα που έγινε από την εταιρεία Ipsos Mori το 2015 με τίτλο «A third of young people think social media will influence their vote» έδειξε ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πιο μεγάλη επίδραση στις ηλικίες 18 έως 24 ετών. Το περισσότερο από το ένα τρίτο (34%) αυτής της ηλικιακής ομάδας ανέφερε ότι η ψήφος τους μπορεί επηρεαστεί όταν διαβάζουν για πολιτική από τα κοινωνικά δίκτυα και σε δεύτερο βαθμό από τις τηλεοπτικές συζητήσεις. Η διαπίστωση αυτή ωθεί τους υποψήφιους να αυξάνουν τους προϋπολογισμούς των δαπανών για διαφήμισή σε κοινωνικά δίκτυα. Μια ακόμα έρευνα με τίτλο «New Media and Youth Political Action» του 2011 διαπίστωσε ότι το 41% των νέων ηλικίας μεταξύ 15 και 25 ετών είχαν συμμετάσχει σε κάποιο είδος πολιτικής συζήτησης ή δραστηριότητας στο διαδίκτυο.

H ολοένα και αυξανόμενη δομική αναξιοπιστία των παραδοσιακών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) στην ενημέρωση παροτρύνει τους χρήστες του διαδικτύου να στρέφονται στα social media καθώς έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν πέρα από το όριο του μονόλογου των παραδοσιακών ΜΜΕ και να τον μετατρέψουν σε ένα ευρύτερο πολιτικό διάλογο προσφέροντας παράλληλα και διαδραστικότητα.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PRESSCODE