Connect with us

MONEY

Σερβική οικονομία και Ελληνικές επιχειρήσεις

Published

on

Η σερβική οικονομία χαρακτηρίζεται ως «υπό μετάβαση» και καθορίζεται κατά κύριο λόγο από τις δυνάμεις της αγοράς. Παρόλα αυτά, ο κρατικός τομέας παραμένει προβληματικά εκτεταμένος και πολυδαίδαλος και απαιτείται η διενέργεια σημαντικού αριθμού θεσμικών μεταρρυθμίσεων.

Η οικονομία βασίζεται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση και τις εξαγωγές, τομείς στους οποίους κυριαρχούν οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις. Η κακοδιαχείριση των δημόσιων οικονομικών, κατά την εποχή του Milosevic, μία μεγάλη χρονική περίοδος οικονομικών κυρώσεων, ο εμφύλιος πόλεμος, αλλά και η καταστροφή των υποδομών και της βιομηχανίας της Σερβίας, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του 1999, προκάλεσαν τη συρρίκνωση της σερβικής οικονομίας κατά το ήμισυ, σε σχέση με το 1990.

Μετά την απομάκρυνση του Milosevic, η τότε κυβέρνηση εφάρμοσε ένα πακέτο μέτρων σταθεροποίησης της οικονομίας και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης της σερβικής αγοράς. Μετά την ανανέωση της συμμετοχής της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το 2000, η Σερβία συνέχισε την πορεία επανένταξής της στην παγκόσμια οικονομία, επανασυμμετέχοντας στην Παγκόσμια Τράπεζα και της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Αξιόλογη πρόοδος σημειώθηκε στην απελευθέρωση του εμπορίου και στην αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων, παρόλο που αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις, σε τομείς όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι αερομεταφορές κ.α., παραμένουν υπό κρατικό έλεγχο.

Εξάλλου, η Σερβία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βασικές οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει πλέον η Σερβία είναι: η καταπολέμηση της ανεργίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η περικοπή των κρατικών δαπανών για μισθοδοσίες, συντάξεις και επιδόματα ανεργίας, η συρρίκνωση του δημοσίου και ιδιωτικού εξωτερικού χρέους και η προσέλκυση νέων ξένων άμεσων επενδύσεων.

Από την άλλη μεριά, παράγοντες που ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας είναι η στρατηγική της τοποθεσία (από αυτή διέρχονται οι κυριότερες οδικές διαδρομές που συνδέουν τη Δυτική Ευρώπη με την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή), το σχετικά φτηνό και κατηρτισμένο εργατικό της δυναμικό, όπως επίσης και οι Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου που έχει συνάψει με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, το Καζαχστάν, την Τουρκία και τα κ-μ της Κεντρωευρωπαϊκής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου (Central European Free Trade Agreement – CEFTA).

Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Σερβίας

Η αξία του διμερούς ελληνοσερβικού εμπορίου το 2014 ανήλθε σε $ 472,1 εκ., παρουσιάζοντας κάμψη 8,8%, σε σχέση με το 2013. Παρόλα αυτά, η παρατηρούμενη κάμψη δεν ακυρώνει εντελώς την αύξηση που είχε παρουσιαστεί το προηγούμενο έτος, με συνέπεια η αξία του διμερούς ελληνοσερβικού εμπορίου το 2014 να είναι τελικά κατά 1,1% υψηλότερη από εκείνη του 2013.

Εκ του συνόλου, το 64,6% αφορά σε εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στη Σερβία, ενώ το υπόλοιπο 35,4%, αφορά σε εξαγωγές σερβικών προϊόντων προς τη χώρα μας. Μάλιστα, η πλεονασματική για τη χώρα μας κατάσταση του διμερούς ελληνοσερβικού εμπορίου είναι σταθερά ανοδική, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση τριετίας.. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 22η θέση, μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Σερβίας, το 2014.

Προϊόντα

Το 50% των ελληνικών εξαγωγών προς τη Σερβία διαμορφώνεται από 12 προϊόντα, γεγονός που υποδεικνύει αφενός τη σχετική διασπορά των ελληνικών εξαγωγών, αφετέρου υπογραμμίζει την απουσία ενός χαρακτηριστικού προϊόντος που να κυριαρχεί σε αυτές και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόλος έλξης και άλλων εξαγωγών.

Τα σημαντικότερα ελληνικά προϊόντα που καταγράφουν αύξηση εξαγωγών, το 2014, είναι:

  • Τερεφθαλάτη του πολυαιθυλενίου, σε πρωτογενείς μορφές (αξία $ 6,0 εκ., αύξηση 2.349,45%)
  • Πλάκες, φύλλα & λωρίδες, από κράμματα αργιλίου, πάχους μεγαλύτερου των 2 χλστ. (αξία $ 3,7 εκ., αύξηση 157,3%)
  • Σιγαρέτα, που περιέχουν καπνό (αξία $ 5,0 εκ., αύξηση 61,6%)
  • Κράμματα αργιλίου (αξία $ 16,9 εκ., αύξηση 47,8%)
  • Ράβδοι, δοκοί & προφίλ αλουμνινίου, από μη κραμματοποιημένο αργίλιο (αξία $ 3,2 εκ., αύξηση 35,2%)

Αντίστοιχα, οι σημαντικότερες ομάδες ελληνικών προϊόντων που καταγράφουν κάμψη εξαγωγών είναι:

  • Μανταρίνια, κλημεντίνες, Wilkins & παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά ή αποξηραμένα (αξία $ 4,2 εκ., κάμψη 33,5%)
  • Φαρμακευτικά παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται αλλού, έτοιμα για λιανική πώληση (αξία $ 4,6 εκ., κάμψη 24,5%)
  • Διογκούμενο πολυστυρόλιο, σε πρωτογενή μορφή (αξία $ 11,2 εκ., κάμψη 15,0%)
  • Άλλες ακατέργαστες δωρές & δέρματα βοοειδών, έστω και άκρων, ράχης ή κοιλίας (αξία $ 5,6 εκ., κάμψη 11,9%)
  • Πορτοκάλια, νωπά ή αποξηραμένα (αξία $ 20,0 εκ., κάμψη 7,7%).

Επενδύσεις

Βάσει των στοιχείων της Υπηρεσίας Προώθησης Επενδύσεων και Εξαγωγών της Σερβίας, τα οποία αφορούν στην περίοδο 2005-2015, οι χώρες που έχουν υλοποιήσει τον μεγαλύτερο όγκο Ξένων Άμεσων Επενδύσεων είναι οι εξής: Ολλανδία, Αυστρία, Ελλάδα, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Ιταλία, Σλοβενία και Ρωσία. Η ίδια πηγή επισημαίνει πως, ο πραγματικός όγκος των επενδύσεων από χώρες όπως οι Η.Π.Α., το Βέλγιο, η Δανία και το Ισραήλ είναι σημαντικά υψηλότερος του επισήμως καταγεγραμμένου, αφού οι αντίστοιχες επενδύσεις υλοποιούνται μέσω ευρωπαϊκών θυγατρικών εταιρειών με έδρα της προαναφερθείσες χώρες.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις ελληνικές επενδύσεις, κυριότεροι τομείς υλοποίησής τους είναι: χρηματοπιστωτικός, κατασκευαστικός, βιομηχανία τροφίμων & ποτών, λιανικό εμπόριο, τηλεπικοινωνίες & τεχνολογίες πληροφορικής, ξενοδοχειακές υπηρεσίες, παροχή συμβουλευτικών/νομικών υπηρεσιών κλπ. Θεωρείται, επίσης, σκόπιμο όπως υπογραμμισθεί γεωγραφική διασπορά ελληνικών επενδύσεων σε σύνολο σερβικής επικράτειας.

Σε σερβική αγορά δραστηριοποιούνται περίπου 200 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, οποίες απασχολούν περί τους 25.000 εργαζόμενους. Επίσης, εκτιμάται ότι, συνολικές άμεσες ελληνικές επενδύσεις ανέρχονται σε περίπου € 2,2 δις, το δε σύνολο (άμεσων και έμμεσων) υπερβαίνει τα € 2,5 δις. Ελληνικές επενδύσεις έχουν συμβάλει και συμβάλλουν σημαντικά σε εκσυγχρονισμό σερβικής οικονομίας, αύξηση απασχόλησης, ενίσχυση επενδυτικού κλίματος καθώς και αύξηση φορολογικών εσόδων.

Μεταξύ κυριότερων ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε Σερβία περιλαμβάνονται οι: ΕΛ.ΠΕ., Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ, Coca Cola HBC, Βερόπουλος, Εθνική Τράπεζα, Αlpha Βank, Eurobank EFG, Τράπεζα Πειραιώς, Lamda Development, Καζίνο Λουτρακίου, Όμιλος Δασκαλαντωνάκη, Λάμψα Α.Ε., Mamidoil-Jetoil, Alumil, Isomat, Kleeman, Intracom, ICAP, Chipita κλπ.

Επιπτώσεις ελληνικής κρίσης σε εδώ δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις ήταν μάλλον διαχειρίσιμες. Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του, τούτο όμως αποδίδεται σε δυσμενή επιχειρηματικά αποτελέσματα, που δε συνδέονταν με κατάσταση ελληνικής οικονομίας. Αποχώρηση εταιρειών από τη σερβική αγορά αναπληρώθηκε από νέες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν την δραστηριότητά τους, στην Σερβία, εν μέσω κρίσης. Οι συνέπειες της κρίσης έγιναν κυρίως αισθητές, κατά την περίοδο 2009-2010, ειδικότερα σε εκείνες τις επιχειρήσεις που ήταν νέες στην αγορά και είχαν εντονότερη την ανάγκη στήριξης από τις μητρικές εταιρείες. Έκτοτε, οι θυγατρικές προέβησαν στις απαιτούμενες λειτουργικές προσαρμογές, και είναι πλέον σε θέση να λειτουργούν πολύ πιο ανεξάρτητα. Συνεπώς, επιδόσεις τους εξαρτώνται περισσότερο από εξελίξεις σε σερβική, παρά σε ελληνική οικονομία

Σημειώνεται ότι, οι τομείς της σερβικής οικονομίας στους οποίους δίνει άμεση προτεραιότητα η κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση επενδύσεων, είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία ηλεκτρονικών, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

BUSINESS ETHICS

Βέλτιστες μέθοδοι για την επιλογή και την ανάπτυξη των αυριανών Ηγετών

Published

on

Οι κύριες τέσσερις δεξιότητες ηγεσίας είναι η ακεραιότητα, η κρίση, η επιχειρηματική δεινότητα και το όραμα. Ο Dr. Robert Hogan εστιάζει στο ρόλο της προσωπικότητας στην επιλογή και ανάπτυξη των μελλοντικών ηγετών και καταδεικνύει πως η προβλεπτική της εγκυρότητα είναι υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Στα πλαίσια εσπερίδας Ανωτάτων Στελεχών με θέμα «Helping Leaders to manage their Dark Side», που διοργάνωσε ο Τομέας People Solutions της ICAP ADVISORY SA, έδωσε το δικό του ορισμό της ηγεσίας και αναφέρθηκε εκτενώς στην αναποτελεσματικότητα των managers.  Παρουσίασε την αλυσίδα αξίας της ηγεσίας μέσα από τρεις κύριους άξονες, τη συμπεριφορά, τις αξίες και τις αποφάσεις, καθώς και τα τρία επηρεάζουν τη δέσμευση των εργαζομένων και κατά συνέπεια την κερδοφορία της επιχείρησης.

Κατόπιν αναφέρθηκε στη φωτεινή και τη σκοτεινή πλευρά της προσωπικότητας ως παράγοντες που προβλέπουν την απόδοση του ηγέτη και ανάπτυξε ιδιαίτερα τις διαστάσεις της σκοτεινής πλευράς καθώς την υπονομεύουν καίρια. Τέλος αφού έδειξε ότι η δημιουργία πλεονάσματος ηγετικής συνεισφοράς (idiosyncrasy credit) μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις σκοτεινές συμπεριφορές, είπε ότι αυτές αντιμετωπίζονται με την καλλιέργεια αυτογνωσίας, τον εντοπισμό των κύριων προβληματικών συμπεριφορών, τον εντοπισμό των καταστάσεων που τις πυροδοτούν και την ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση τους.

Στην ορθή επιλογή των στελεχών υψηλού δυναμικού (High Potential) σε αντίθεση  με την επιλογή που στηρίζεται στην εντύπωση (hype) αναφέρθηκε ο Scott Gregory, Vice President Consulting, Hogan Assessments. Όρισε την ηγεσία ως την ικανότητα δημιουργίας ομάδων που μπορούν να ανταγωνίζονται επιτυχημένα. Έδειξε ότι πολλά παραδοσιακά συστήματα διαδοχής που σχεδιάζονται με γνώμονα την πολιτική,  παρουσιάζουν αδυναμίες. Κατόπιν ανέπτυξε ένα πλαίσιο επιλογής και ανάπτυξης στελεχών υψηλού δυναμικού, που αποτελείται από  εννέα δεξιότητες που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, συγκεκριμένα, θεμελιώδεις, ανάδειξης ηγεσίας και αποτελεσματικότητας ηγεσίας. Το πλαίσιο αυτό προέρχεται από διετή έρευνα της Hogan πάνω στις στοιχειώδεις ηγετικές δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να μετρηθούν από σχετικά ψυχομετρικά εργαλεία και η έκθεση που παράγεται παρέχει σαφή πληροφόρηση που επιτρέπει στο στέλεχος να εστιάσει την ανάπτυξη του εκεί όπου πραγματικά έχει ανάγκη.

Στη συνέχεια,  ο Κώστας Ζούλιας, Director, Human Capital Consulting συντόνισε μια άσκηση επιλογής και ανάπτυξης για συγκεκριμένη θέση εργασίας με βάση σχετικό εργαλείο και οι ομάδες των συμμετεχόντων επιχειρηματολόγησαν για τον ιδανικό υποψήφιο  και τις περιοχές προς βελτίωση όλων των υποψηφίων.

Ακολούθησε πάνελ με θέμα: «Η διαδοχή προς τις θέσεις επιπέδου C’» με συντονιστή τον Νικήτα Κωνσταντέλλο, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ICAP Group & Πρόεδρος ΕΑΣΕ και συμμετέχοντες τους Γιάννη Καντώρο, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Interamerican, Αλέξανδρο Καραφυλλίδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Ολυμπιακή Ζυθοποιΐα A.E., Δημήτρη Κουτσόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλος, Deloitte Ελλάδας.

Ακούστηκαν προσωπικές εμπειρίες σε σχέση με την ανέλιξη των στελεχών σε ηγετικές θέσεις, η δυσκολία που υπάρχει για την αντικειμενική επιλογή των διαδόχων, και οι διαδικασίες που διαθέτει η κάθε εταιρεία για να την διαχειρίζεται . Επίσης αναφέρθηκε η σημαντικότητα των μεθόδων ανάπτυξης όπως coaching, mentoring και job rotation, όπως και η σημασία του χρόνου  ως παράγοντα ωρίμασης του στελέχους. Τονίστηκε η σημασία της ύπαρξης σχετικής διαδικασίας η οποία να εξασφαλίζει αντικειμενικότητα και διαφάνεια αλλά και της ύπαρξης κινήτρων για τα στελέχη που αποτελούν τη δεξαμενή μελλοντικών ηγετών. Τέλος τονίστηκε ότι είναι υποχρέωση του κάθε ηγέτη να επιλέγει τον διάδοχο του, αλλά ο χρόνος μπορεί να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα της διαδοχής.

Στη συνέχεια η κυρία Φραγκίσκη Μελίσσα Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Vodafone-Panafon S.A. παρουσίασε τις διαδικασίες επιλογής μελλοντικών στελεχών στην επιχείρηση, εκθέτοντας και σχετικές μαρτυρίες επιτυχημένων στελεχών με αξιοσημείωτη ανέλιξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η κυρία Μελίσσα τόνισε τις δυσκολίες που υπάρχουν στη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών στην πράξη όπου οι καθημερινές προτεραιότητες συχνά εξουδετερώνουν και τις πιο οργανωμένες διαδικασίες.

Ακολούθησε η κυρία Βίκυ Μπουζούκη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών,  Όμιλοs Εταιρειών ΑΝΤΕΝΝΑ, η οποία κατέδειξε τις δυσκολίες που παρουσιάζει η διαδοχή σε ένα ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης όπου η σπανιότητα των ειδικευμένων στελεχών καθιστά τη διαδικασία  μια δύσκολη άσκηση ανεύρεσης. Για αυτό το λόγο η επιχείρηση εισήγαγε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης απόδοσης με έμφαση στην ανάπτυξη νέων στελεχών.

Στην τελευταία ενότητα του Συνεδρίου ο Γιώργος Χάρος, Executive Director People Solutions  παρουσίασε την ανανεωμένη έρευνα της ICAP για το Brain Drain: «Πως μπορούν τα ταλέντα που έχουν φύγει  να βοηθήσουν την χώρα»,  η οποία είχε αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με πέρυσι κατά 48% και έδειξε ότι έχουν αυξηθεί οι Έλληνες που μετανάστευσαν στο εξωτερικό καθαρά για εργασία και όχι για σπουδές (σε ποσοστό 55%) και έχει μειωθεί ο αριθμός αυτών που σκοπεύουν να επιστρέψουν στο εγγύς μέλλον. Επιβεβαιώθηκε το υψηλό ακαδημαϊκό προφίλ τους και η αντιπροσώπευση μεγάλου αριθμού κλάδων και ειδικοτήτων. Η διαφθορά, η έλλειψη προοπτικών και  οι εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα, μαζί φυσικά με την κρίση εξακολουθούν να είναι οι κύριοι παράγοντες εξόδου.

Τα αποτελέσματα αυτά σχολίασε ο Χάρης Μακρυνιώτης, Managing Director, Endeavor Greece ο οποίος αφού εντόπισε ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν μεταναστεύσει συνεχώς αυξάνεται φθάνοντας τις 500.000 και τόνισε τη δυσκολία επιστροφής, πρόσθεσε τη θετική πλευρά που είναι η ανάπτυξη ενός ελληνικού στελεχιακού δυναμικού στο εξωτερικό με ότι έμμεσα οφέλη προσφέρει αυτό στη χώρα. Επίσης σχολίασε ο Γεώργιος Στείρης, επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος αναφέρθηκε ιστορικά στη δυναμική του Ελληνισμού έξω από τα σύνορα της χώρας, και είδε το φαινόμενο υπό το πρίσμα της αναγέννησης ενός παγκοσμιοποιημένου, κοσμοπολίτικου ελληνισμού.

Continue Reading

BUSINESS ETHICS

Πρακτικές στήριξης επιχειρήσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Published

on

By

Η μεγάλη ανταπόκριση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Μεταμόρφωσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που υπάρχει για την ΕΚΕ και γενικότερα την έμπρακτη συνεισφορά στην ανάπτυξη του τόπου. Η ανάδειξη της παρουσίας των επιχειρηματιών στον κοινωνικό και οικονομικό χάρτη της πόλης και η επιβράβευση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που έχει επιδειχθεί μέσα από το τοπικό δίκτυο εταιρικής υπευθυνότητας του δήμου αποτέλεσε και τη βάση γι αυτή τη διοργάνωση.

Η εκδήλωση εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του Δημάρχου Μεταμόρφωση Μιλτιάδη Ι. Καρπέτα για την ενίσχυση, ανάπτυξη και προσέλκυση της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αξιοποιηθεί το υπάρχον δυναμικό στην οικονομική ζώνη του Δήμου, με απώτερο σκοπό την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση των επενδύσεων.

Οι συμμετέχοντες, επιφανείς επιχειρηματίες, μέτοχοι και ανώτατα στελέχη γνωστών ελληνικών εταιρειών που έχουν έδρα στη Μεταμόρφωση,  διατύπωσαν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία  και εξέφρασαν  τη διάθεση να συμμετέχουν ενεργά και συντονισμένα σε δράσεις ΕΚΕ του Δήμου. Παρουσίασαν τις δράσεις τους και τις απόψεις τους, δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική γνωριμία τους με τις τοπικές αρχές αλλά και στη μεταξύ τους  δικτύωση και την ανταλλαγή πρακτικών, θέσεων, υπηρεσιών και προϊόντων.

Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην τοπική κοινότητα συζητήθηκε, αναπτύχθηκε και προτάθηκαν λύσεις από εκπροσώπους και φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας και την ομάδα εργασίας ΕΚΕ του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας στη διάρκεια της ομιλίας του επισήμανε: «Η διοργάνωση της ημερίδας με θέμα  “Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη” από το Δήμο μας, εντάσσεται σε μια ξεκάθαρη αντίληψη και επιλογή: Την ενθάρρυνση, στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η επιλογή αυτή απορρέει και βασίζεται σε ειδικούς και γενικούς λόγους:

Η πολύ σημαντική οικονομική ζώνη που φιλοξενείται στα όρια του Δήμου και το αναξιοποίητο δυναμικό που υπάρχει, ο μεγαλύτερος οδικός κόμβος της χώρας -(Αττική Οδός -Ε.Ο. Αθήνας- Θεσ/νίκης)- που επιβαρύνει την πόλη αλλά δίνει πλεονέκτημα προσβασιμότητας στις επιχειρήσεις,  η διαμόρφωση ιστορικά  και η κοινωνική συγκρότηση της πόλης, σε συνδυασμό με τις λοιπές προϋποθέσεις και δυνατότητές της, καθιστούν ολοφάνερο ότι το μεγάλο συγκριτικό της πλεονέκτημα, είναι αναμφίβολα  αξιοποίηση της οικονομικής ζώνης, που μόνο μέσα από την προώθηση της επιχειρηματικότητας μπορεί να επιλεχθεί ..

Οι γενικοί λόγοι  αφορούν τη χώρα και την κατάστασή της. Τώρα πια  δεν μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες και ψευδαισθήσεις: Αν υπάρχει ελπίδα για το μέλλον της, βρίσκεται στην απόκτηση  ισχυρής παραγωγικής βάσης και την οικονομική ανάπτυξη, μέσα από την τόνωση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων.

Προφανώς, ένα τέτοιο εγχείρημα, εκτός των άλλων προϋποθέσεων,  απαιτεί καθαρούς κανόνες, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία και πολιτικές αρχών, μακριά και έξω από νοοτροπίες, συνήθειες και πρακτικές του παρελθόντος.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, με επίγνωση της πραγματικότητας και των δυσκολιών της,  είναι αποφασισμένος  να αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου και  να δώσει προτεραιότητα στην επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Χωρίς προκαταλήψεις και ιδεοληψίες αλλά με αρχές και κανόνες.

Φυσικός εταίρος σ’ αυτή την προσπάθεια είναι η τοπική επιχειρηματική  κοινότητα, στην οποία απευθύνεται  πρόσκληση δημιουργικής συνεργασίας.»

Ο Γεώργιος Κ. Γιαννούλας,  ΜSc/ MScRes, Πιστοποιημένος Σύμβουλος επιμόρφωσης ενηλίκων & ανάπτυξης φυσικών δικτύων με διεθνή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα έδωσε μία συνολική εικόνα για τη λειτουργία και τα οφέλη της ΕΚΕ, τη συνέδεσε με τις πωλήσεις και την πρόταξε ως μέθοδο ολιστικής αντιμετώπισης κρίσεων.

Αν υπάρχει ελπίδα για το μέλλον, βρίσκεται στην απόκτηση  ισχυρής παραγωγικής βάσης και την οικονομική ανάπτυξη, μέσα από την τόνωση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων

Ο Νικόλαος Ι. Πέντσας, ΜSc/ΜΒΑ/ ΜSc , Σύμβουλος Επιχειρηματικής Στρατηγικής  με εμπειρία στο διεθνές μάρκετινγκ και τη διεθνή διπλωματία παρουσίασε τη σύγχρονη ΕΚΕ, παρουσίασε πληθώρα case studies από το εξωτερικό και εστίασε στο ρόλο των stakeholders και την επίδρασή τους στη φήμη της εταιρείας.

Η Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη, πρόεδρος της APSON ΕΚΕ και υπεύθυνη του Τοπικού Δικτύου Εταιρικής Υπευθυνότητας,  συντόνισε την διαδραστική αυτή ημερίδα, τονίζοντας ότι η ΕΚΕ του Δήμου Μεταμόρφωσης μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για κάθε  εταιρεία,  προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί της στόχοι και πραγματοποίησε ένα βιωματικό workshop για το stakeholders analysis, με πολύ καλή ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες διατηρώντας ζωηρό το ενδιαφέρον τους μέχρι το τέλος.

Οι συμμετέχοντες διατύπωσαν τις ευχαριστίες τους για την πρόσκληση και αφού έδωσαν συγχαρητήρια για αυτή την καινοτομία πρωτοβουλία, εξέφρασαν την επιθυμία να χτίσουν σχέσεις με  τις τοπικές αρχές, να έχουν μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας  με το Δήμο, καθώς ταυτίζονταν οι απόψεις  και θέσεις του Δημάρχου για την επιχειρηματικότητα με την αντίληψη  των επιχειρήσεων.  Αυτή η εποικοδομητική  συνάντηση, αποτέλεσε το έναυσμα ώστε  να δικτυωθούν μεταξύ τους οι εταιρείες που έχουν έδρα στη Μεταμόρφωση αλλά και να ξεκινήσουν όλες μαζί συντονισμένα  ένα πρόγραμμα ΕΚΕ, με άξονα  την τοπική κοινωνία και σε συνεργασία με το τοπικό δίκτυο εταιρικής υπευθυνότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Continue Reading

MONEY

Ο ρόλος των Social Media στη πολιτική

ΓΙΩΡΓΟΣ Ξ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Published

on

Τα social media  δίνουν την ευκαιρία στους πολιτικούς να διασυνδεθούν με τους χρήστες τους για να προβάλλουν και να ενισχύσουν το προφίλ τους, να αυξήσουν τη δημοτικότητά τους και να τους παρουσιάσουν την πολιτική τους εκστρατεία μέσω των πλεονεκτημάτων που τους προσφέρει η ιδιαιτερότητα της κάθε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικότερα :

Το Facebook: τους επιτρέπει να βάζουν φωτογραφίες, να προσθέτουν βίντεο, να στέλνουν μαζικά μηνύματα, να επικοινωνούν δημόσια πάνω στους «τοίχους» και πολλά άλλα για την προώθησης της προεκλογικής τους καμπάνιας,

Το Twitter: είναι για μικρά μηνύματα, ενημερώσεις εκδηλώσεων έκτακτες ειδήσεις, προώθηση blog posts. Τους επιτρέπει να στείλουν άμεσα ένα συνοπτικό μήνυμα σε μια ομάδα 1.000 ατόμων, και τους δίνει τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν με άλλους ανθρώπους με έναν one-on-one τρόπο.

Το YouTube: αποτελεί ένα εργαλείο προβολής ενός μικρού βίντεο, αλλά δεν μπορεί να υποτιμηθεί διότι είναι μια μηχανή αναζήτησης που έρχεται δεύτερη σε χρήση μετά το Google.

Το Flickr: χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση φωτογραφιών των δραστηριοτήτων του πολιτικού. Με περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια εικόνες και πάνω από 30 εκατομμύρια μηνιαίους επισκέπτες, αποτελεί σημαντικό δίκτυο προώθησης και ενημέρωσης.

Τα social media είναι κοινά αποδεχτό από πολιτικούς επικοινωνιολόγους ότι αποτελούν μια σημαντικότατη παράμετρος επικοινωνίας διότι περιλαμβάνουν:

Επέκταση: βοηθούν τους πολιτικούς να προσεγγίσουν μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων μέσα σε ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Συμμετοχή: διασυνδέουν ενεργά τους πολιτικούς με τους υποψήφιους ψηφοφόρους, σε αντίθεση με την τηλεόραση, το ράδιο, τα μηνύματα και την αποστολή ηλεκτρονικών ταχυδρομείων,

Ιδέες και Στόχοι: δίνουν τη δυνατότητα στους πολιτικούς να μοιραστούν άμεσα με τους ψηφοφόρους τις πεποιθήσεις, τους στόχους και τα επιτεύγματά τους κάνοντας τους να έχουν την εντύπωση ότι εμπλέκονται και εκείνοι ενεργά στη διεξαγωγή της εκστρατείας.

Παρασκήνιο: επιτρέπουν στους πολιτικούς να δώσουν στους υποστηρικτές τους, μια προβολή από τα παρασκήνια της προεκλογικής τους εκστρατείας.

Ψηφιακοί ακόλουθοι γίνονται ψηφοφόροι: Διαφορετικό πράγμα είναι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη δεξαμενή ψηφιακών ακολούθων και διαφορετικό να μετατρέψουμε αυτή σε ψήφους.

Επεξεργασία Δεδομένων: παρέχουν στους σχεδιαστές των πολιτικών εκστρατειών τη δυνατότητα να παρακολουθούν το πώς εξελίσσεται η εκστρατεία μέσω δεδομένων που περιέχουν όλες τις αναφορές καθώς και συναισθήματα των αναφορών.

Οι πολιτικοί ενσωματώνουν τα κοινωνικά δίκτυα στις πολιτικές εκστρατείες τους για να προσεγγίσουν τους νεαρούς ενήλικες οι οποίοι έχουν στρέψει πλέον την προσοχή τους στα κοινωνικά δίκτυα.  Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στις εκλογικές αναμετρήσεις έχει μελετηθεί εκτενώς για την επιρροή τους στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων και το πόσο σημαντικός είναι το αποκαλύπτουν τα στοιχεία. Η επιρροή των κοινωνικών δικτύων στην πολιτική διαφαίνεται και από μια έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2012 με τίτλο «A 61-Million-Person Experiment in Social Influence and Political Mobilization» που βασίστηκε στη μελέτη μηνυμάτων για πολιτική κινητοποίηση που παραδόθηκαν σε 61 εκατομμύρια χρήστες του Facebook κατά τη διάρκεια των αμερικάνικων εκλογών του 2010 για την ανάδειξη των νέων αντιπροσώπων στο Κογκρέσο. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα μηνύματα αυξήσαν την προσέλευση των ψηφοφόρων κατά 340.000 άτομα.

Μια άλλη έρευνα που έγινε από την εταιρεία Ipsos Mori το 2015 με τίτλο «A third of young people think social media will influence their vote» έδειξε ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πιο μεγάλη επίδραση στις ηλικίες 18 έως 24 ετών. Το περισσότερο από το ένα τρίτο (34%) αυτής της ηλικιακής ομάδας ανέφερε ότι η ψήφος τους μπορεί επηρεαστεί όταν διαβάζουν για πολιτική από τα κοινωνικά δίκτυα και σε δεύτερο βαθμό από τις τηλεοπτικές συζητήσεις. Η διαπίστωση αυτή ωθεί τους υποψήφιους να αυξάνουν τους προϋπολογισμούς των δαπανών για διαφήμισή σε κοινωνικά δίκτυα. Μια ακόμα έρευνα με τίτλο «New Media and Youth Political Action» του 2011 διαπίστωσε ότι το 41% των νέων ηλικίας μεταξύ 15 και 25 ετών είχαν συμμετάσχει σε κάποιο είδος πολιτικής συζήτησης ή δραστηριότητας στο διαδίκτυο.

H ολοένα και αυξανόμενη δομική αναξιοπιστία των παραδοσιακών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) στην ενημέρωση παροτρύνει τους χρήστες του διαδικτύου να στρέφονται στα social media καθώς έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν πέρα από το όριο του μονόλογου των παραδοσιακών ΜΜΕ και να τον μετατρέψουν σε ένα ευρύτερο πολιτικό διάλογο προσφέροντας παράλληλα και διαδραστικότητα.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PRESSCODE