Loading Posts...

Κατέχοντας ποσοστό 15,9% των παγκόσμιων αποθεμάτων σε αργό πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη οικονομία στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Σαουδαραβικού Υπουργείου Οικονομικών το Α.Ε.Π. της χώρας για το 2013 έφθασε στο 9,3% και στα 746 δις $. Παρόλο που ο τομέας του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσει να αποτελεί και για το 2015, αλλά και για τα επόμενα χρόνια, τη βασική πηγή εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, οι άλλοι τομείς της Σαουδαραβικής Οικονομίας εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη και δυναμική συμμετέχοντας σε μεγάλο βαθμό στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Η Σαουδική Αραβία παραμένει ένας σημαντικός γεωπολιτικός και οικονομικός παράγων στην ευρύτερη περιοχή και στενός εταίρος των ανεπτυγμένων και μεγάλων χωρών του πλανήτη. Για το 2014 και παρά τις διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και την μείωση της παραγωγής, η Σαουδαραβική Οικονομία εξακολούθησε να διατηρεί τις επιδόσεις των προηγούμενων ετών με σταθερά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης, μεταξύ 3,6% και 4% περίπου.

Τα δυνατά στοιχεία της Σαουδαραβικής Οικονομίας:

 • οικονομία που διαθέτει σημαντικό φυσικό πλούτο (πετρέλαιο και φυσικό αέριο)
 • εταίρος στρατηγικής σημασίας ως κύρια εξαγωγική χώρα αργού πετρελαίου και με σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω αύξησης τόσο της παραγωγής όσο και των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • σημαντικά αποθέματα σε συνάλλαγμα και μεγάλη βάση πλεονασμάτων στον Κεντρικό Προϋπολογισμό (760 με 770 δις $ περίπου)
 • σημαντικά φορολογικά πλεονάσματα καθώς και πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
 • καθαρός πιστωτής με σημαντική οικονομική επιφάνεια
 • διατηρεί άριστες σχέσεις και έχει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ και άλλες βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες
 • σταθερό σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών
 • σημαντικές και ισχυρές θετικές εκτιμήσεις για την άσκηση της επιχειρηματικότητας και για το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα

Τα αδύνατα σημεία της Σαουδαραβικής Οικονομίας:

 • μεγάλη εξάρτηση από την διεθνή προσφορά και ζήτηση αργού πετρελαίου και τις διεθνείς τιμές συγχρόνως με περιορισμένη διαφοροποίηση της οικονομίας της. Μειωμένος βαθμός απεξάρτησης της οικονομίας από το πετρέλαιο και τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • υψηλοί σχετικά δείκτες ανεργίας, ετεροαπασχόλησης και υπό-απασχόλησης
 • έλλειψη διαφάνειας συγκριτικά σε δυσανάλογο επίπεδο για μία οικονομία με μεγάλη κεφαλαιακή βάση
 • περιφερειακή αστάθεια και αβεβαιότητα λόγω της γειτνίασης της χώρας με εστίες έντασης, όπως το Ιράκ, η Συρία, η Υεμένη και το Ιράν. Ειδικότερα στις σχέσεις με το Ιράν υπάρχει ένας συνεχής ανταγωνισμός και αποτελεί τον κυριότερο αντίπαλο για την Σαουδική Αραβία ως περιφερειακή δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου.

Η γενική στρατηγική την οποία εφαρμόζει η Σαουδαραβική Κυβέρνηση είναι η σταδιακή απεξάρτηση της οικονομίας της από το πετρέλαιο και η διαφοροποίησή της μέσω της υλοποίησης επενδύσεων σε υποδομές και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Βασική συνιστάμενη της εφαρμοζόμενης πολιτικής είναι η προσφορά θέσεων εργασίας σε ημεδαπούς ώστε να καταπολεμηθεί η ανεργία και ο περιορισμός των θέσεων εργασίας για αλλοδαπούς. Ως συνέπεια της “Αραβικής Ανοιξης:”, η κυβέρνηση προωθεί προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα και περιεχομένου συγχρόνως με διάθεση πιστώσεων ώστε να ενισχυθεί η οικονομία σε ευαίσθητους και στρατηγικούς τομείς όπως η κατοικία και η στέγαση καθώς και οι πιθανότητες για εύρεση εργασίας.

Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας

Οι σχέσεις της Ελλάδος με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας χαρακτηρίζονται, τόσο στο πολιτικό όσο και στο επιχειρηματικό, οικονομικό και εμπορικό πεδίο παραδοσιακά καλές με μακραίωνη ιστορία που φθάνει στις αρχές του εικοστού αιώνα και συγκεκριμένα στο 1926, όταν οι δύο χώρες απέκτησαν για πρώτη φορά επίσημες διπλωματικές σχέσεις. Η πρώτη Ελληνική πρεσβεία λειτούργησε στη Τζέντα το 1943, πρωτεύουσα του Βασιλείου την εποχή εκείνη.

Οι διμερείς επιχειρηματικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ρυθμίζονται από την Συμφωνία Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τις έξη χώρες-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC Countries – Μπαχρέϊν, Κουβέϊτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Επίσης σε διμερές επίπεδο ισχύει από το 1988 η Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Agreement on Economic and Technological Cooperation), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η σύσταση και σύγκλιση Μικτής Διΰπουργικής Επιτροπής (Mixed Ministerial Committee) με σκοπό την ενασχόληση και προώθηση θεμάτων αμοιβαίου διμερούς ενδιαφέροντος. Η εν λόγω Μικτή Διϋπουργική Επιτροπή έχει συγκληθεί τρείς φορές έως σήμερα, τον Νοέμβριο 1987 στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο 1992 στο Ριάντ και τον Μάϊο 1999 στην Αθήνα. Σημαντικές προσπάθειες καταβάλλονται για την σύγκλιση της 4ης κατά σειρά Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στο Ριάντ, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει καθορισθεί ακριβής ημερομηνία.

Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα από την Σαουδική Αραβία είναι: λάδια ακατέργαστα από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, πολυαιθυλένιο γραμμικό, απορρίμματα και θραύσματα χαλκού, πολυπροπυλένιο σε αρχικές μορφές, στυρόλιο, συμπολυμερή του προπυλενίου σε αρχικές μορφές, απορρίμματα από αργίλιο και άλλα.

Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα από την Ελλάδα προς την Σαουδική Αραβία είναι: άλλα λάδια περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1%, λάδια με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή μεγαλύτερο του 95 και όχι μεγαλύτερο του 98, μαργαρίνες, άσφαλτος από πετρέλαιο, ελιές, μάρμαρα, τραβερτίνες και αλάβαστρα, μέρη από μηχανές, βερίκοκα παρασκευασμένα ή διατηρημένα, διόπτρες σκόπευσης και άλλα.

Από το 2010 και μετά οι ελληνικές εξαγωγές, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων καλούνται να λειτουργήσουν σε συνθήκες διεθνούς οικονομικής και εμπορικής αστάθειας και έντονης ρευστότητας, παρουσιάζουν έντονα αυξητική πορεία, αύξηση 69% το 2010 έναντι του 2009 καθώς και περαιτέρω αύξηση την τετραετία 2011-2014 κατατάσσοντας την Σαουδική Αραβία στην 9η θέση, αναφορικά με την προώθηση ελληνικών προϊόντων στην Σαουδαραβική Αγορά. Για την ίδια περίοδο η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στην 27η θέση, αναφορικά με τις εξαγωγές Σαουδαραβικών προϊόντων στην ελληνική αγορά.

Ελληνικά προϊόντα με προοπτικές αύξησης εξαγωγών

Η αγορά της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μία από τις σημαντικότερες αγορές προώθησης και παρουσίας ελληνικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο τομέας των τροφίμων αποτελεί μαζί με το τομέα των δομικών υλικών και των κατασκευών αυτούς που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες προοπτικές αύξησης των ελληνικών εξαγωγών και μεγαλύτερης παρουσίας επώνυμων ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας. Αλλοι τομείς που συμμετέχουν αποφασιστικά στην ενίσχυση και διεύρυνση των διμερών επιχειρηματικών και εμπορικών σχέσεων είναι ο τομέας της ενέργειας και οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια και ηλιακά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα), η προστασία του περιβάλλοντος και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε στρατηγικούς για την ανάπτυξη της Σαουδαραβικής Οικονομίας τομείς. Ως τέτοιοι τομείς είναι η δημόσια υγεία, η νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θέματα εκπαίδευσης και στέγασης, διαχείρισης υδάτων και υδάτινων πόρων και άλλους.

Σε όλους τους ανωτέρω τομείς εντοπίζεται μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς ελληνικών επιχειρήσεων που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και Know-How καθώς και την απαραίτητη εμπειρία ώστε να ξεκινήσουν επιχειρηματική συνεργασία και συμπράξεις με τοπικές Σαουδαραβικές επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά η χώρα μας αποτελεί μία ενδιαφέρουσα αγορά για την Σαουδαραβική επιχειρηματική κοινότητα καθώς επίσης και πύλη για την είσοδο των Σαουδαραβικών επιχειρήσεων στις αγορές των Ευρωπαϊκών Χωρών.

Η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της μακρόχρονης και πολύπλευρης συνεργασίας τους σε πολλά επίπεδα και αρκετούς τομείς, παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία και έχουν πολλά να μοιρασθούν σε διάφορους τομείς, όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η διεύρυνση της επιχειρηματικής συνεργασίας και άλλους.

Εν μέσω της πρόσφατης δημοσιονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αλλά και της αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατεί στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς τη περιοχή της Μέσης Ανατολής και τις αγορές των Αραβικών Χωρών. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι από το 2009 και μετά έχουν πολλαπλασιασθεί και συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία οι επιχειρηματικές, οικονομικές και εμπορικές επαφές και συναντήσεις Ελλήνων και Αράβων επιχειρηματιών ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται μία σειρά επιχειρηματικών και άλλων εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση και διεύρυνση της διμερούς επιχειρηματικής και οικονομικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο των προτάσεων και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται για την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών επιχειρηματικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών εντάσσονται οι επιχειρηματικές αποστολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο κλάδο των τροφίμων και των δομικών υλικών και σε άλλους τομείς, σε συνεργασία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τζέντας με διάφορους ελληνικούς επιχειρηματικούς φορείς, όπως την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece Trade and Invest S.A.), το Αραβό-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως και άλλους καθώς και πλήθος άλλων εκδηλώσεων προβολής και διαφήμισης της χώρας μας, σε συνεχή και γόνιμη συνεργασία με τη Πρεσβεία της χώρας μας στο Ριάντ και το Γενικό Προξενείο Τζέντας.

Διεθνείς Κλαδικές ή Επαγγελματικές Εκθέσεις

Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε διάφορες διεθνείς κλαδικές ή επαγγελματικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται όλο το χρόνο σε διάφορους τομείς, κυρίως σε Ριάντ και Τζέντα, αποτελούν μία άλλη, εξίσου με τη συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές, βαρύνουσας σημασίας πρόταση με σκοπό τη περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών και προώθηση επώνυμων ελληνικών προϊόντων στην Σαουδαραβική αγορά.

Εβδομάδες ελληνικών προϊόντων και εκδηλώσεις “in Store Promotions”

H Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται στις χώρες με τις περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες για οποιαδήποτε επιχειρηματική, επενδυτική ή άλλη πρωτοβουλία ή δράση. Παρόλα αυτά θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Σαουδαραβική αγορά αποτελεί μία λίαν ανταγωνιστική αγορά ενώ οι επιχειρηματικές και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, με καθαρά επιχειρηματικό και εμπορικό χαρακτήρα, πρωτοβουλίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι πάντα στοχευμένες και να γίνονται στη βάση της ποιότητας και του κόστους.

Τουρισμός – Προτάσεις ενίσχυσης τουριστικών ροών προς την Ελλάδα

Ο τουρισμός συγκαταλέγεται στους τομείς με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης των διμερών οικονομικών, επιχειρηματικών και τουριστικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η προώθηση και συνεχής διαφήμιση της Ελλάδος ως κατεξοχήν τουριστικού προορισμού, μέσω της συμμετοχής της χώρας μας στην Διεθνή Εκθεση Τουρισμού, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στο Ριάντ (Riyadh Travel Fair), αλλά και στην αντίστοιχη διεθνή έκθεση τουρισμού Τζέντα (Jeddah International Travel Fair) αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού στους Σαουδάραβες τουρίστες, η πλειοψηφία των οποίων είναι υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και με αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς το τρόπο και τις συνήθειες διαβίωσής τους και τα κριτήρια επιλογής τους για έναν τουριστικό προορισμό.

Οι κατά διαστήματα προσκλήσεις σε Σαουδάραβες δημοσιογράφους, ταξιδιωτικούς πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία ώστε να επισκέπτονται διάφορες τουριστικές περιοχές της χώρας μας και να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις τουριστικού περιεχομένου αποτελούν ενέργειες με ανταποδοτικά ωφέλιμα αποτελέσματα. Παράλληλα παρέχουν μοναδικές ευκαιρίες διαφήμισης και προώθησης της ελληνικής τουριστικής αγοράς και των δυνατοτήτων της χώρας μας για παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Επίσης και σε συνεργασία με την “HELEXPO – ΔΕΘ” και συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως τουρισμού “PHILOXENIA”, που πραγματοποιείται στην Θεσσλονίκη και σε εφαρμογή του προγράμματος “HOSTED BUYERS PROGRAMME” θα πρέπει να προσκαλούνται επιλεκτικά έγκριτοι Σαουδάραβες δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι μεγάλων Σαουδαραβικών ταξιδιωτικών γραφείων, προκειμένου παρακολουθούν την εν λόγω διεθνή έκθεση και πραγματοποιούν σημαντικές διμερείς επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους ελληνικών και ξένων ταξιδιωτικών γραφείων, εκπροσώπους μεγάλων ξενοδοχείων και αεροπορικών εταιρειών.

Modern Diplomacy, με πληροφορίες από το γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Τζέντα

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΡΕΚΟΥ

The author didnt add any Information to his profile yet

Leave a Comment