close
MONEY

Ρουμανία: Επιχειρηματικός Οδηγός

6ce8174e82984e94a7a98889b7c17e32_L
Η Ρουμανία είναι μία χώρα γεωγραφικά κοντινή, ορθόδοξη  και λατινικής νοοτροπίας, όπου η προσωπική σχέση και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι σημαντικό στοιχείο. Στην καθημερινή  ζωή, οι Ρουμάνοι συνεργάτες εκτιμούν το ενδιαφέρον των ξένων για τη προσωπική τους ζωή, την οικογένειά τους, και το ενδιαφέρον για τον Ρουμανικό πολιτισμό, καθώς και την προσπάθεια ομιλίας λίγων λέξεων στα Ρουμανικά.

Οι συζητήσεις διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα και πολλές φορές στην Ρουμανική με διερμηνέα. Πολλές φορές ενδείκνυται να έχουμε μαζί μας και διερμηνέα. Η απλή ανταλλαγή επιστολών και διαφημιστικών εντύπων δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσει την αμεσότητα της προσωπική επαφής. Στις προκαθορισμένες συναντήσεις με δημόσιες υπηρεσίες για διευθέτηση θεμάτων αδειοδοτήσεων, παραλαβής διοικητικών εγγράφων και συλλογής λοιπών πληροφοριών, οι Έλληνες συναλλασσόμενοι πρέπει να τηρούν τα ωράρια χωρίς καθυστερήσεις και υπεροπτική συμπεριφορά.

Απαραίτητη κρίνεται η γνώση της νοοτροπίας του Ρουμάνου  επιχειρηματία. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δημιουργηθούν  προσωπικές σχέσεις μαζί τους. Ενα ειδικό χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του Ρουμάνου επιχειρηματία στηρίζεται στις προσωπικές σχέσεις, οι οποίες πολλές φορές εκτιμούνται από τον μέλλοντα συνεργάτη, Πολλές φορές οι κοινωνικές, προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις συγχέονται.
ΠΡΟΣΕΚΤΙKΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ενδείκνυται η προσεκτική διερεύνηση της αγοράς , του μεγέθους της, των καναλιών διανομής και των συνεργατών ή αντιπροσώπων για την προώθηση προϊόντων στην ρουμανική αγορά ή την ανάληψη πρωτοβουλίας επένδυσης στην Ρουμανία. Είναι σκόπιμη, αρχικά, η δημιουργία απλής μικρής μορφής διάρθρωσης και δομής επιχείρησης στην Ρουμανία,  με outsourcing παράλληλα υπηρεσιών, που αφορούν νομικές, φορολογικές και άλλες υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες πληροφορικής. Ιδιαίτερα στα λογιστικά γραφεία, λόγω συχνών και μακροχρόνιων ελέγχων των υπηρεσιών της Εφορίας. Θα πρέπει να εξετασθεί προκαταβολικά, το μέγεθος της αγοράς, οι μεγάλες απαιτούμενες ποσότητες και η δυνατότητα συνεχούς και σταθερής προμήθειας και τα επιχειρηματικά σχέδια θα πρέπει να είναι καταλλήλως προσαρμοσμένα.

Η εκκίνηση δραστηριότητας συνήθως είναιτο Βουκουρέστι, όπου από τα 20 εκατομμύρια του συνολικού πληθυσμού, συγκεντρώνονται 2 περίπου εκατομμύρια. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπεται  η περιφέρεια και πόλεις, όπως Κωνστάντζα, Τιμισοάρα,Cluj, Ιάσιο,Κραϊόβα, οπότε θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι δυσκολίες που παρουσιάζει το οδικό δίκτυο.

Ειδικότερα στην αρχή θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο α) υπογραφής ενός συμβολαίου διακίνησης εμπορευμάτων, με ρουμάνο εταίρο, όπου το κόστος και οι κίνδυνοι είναι περιορισμένοι και θα βοηθήσει την επιχείρηση να γνωρίσει καλλίτερα την ρουμανική αγορά. β) υπογραφής συμβολαίου ενός εμπορικού αντιπρόσωπου, ο οποίος μπορεί να προσφέρει μία καλή διερεύνηση της αγοράς και τους δυνητικούς πελάτες  γ) κατά την σύνταξη συμβολαίου και κατά την διάρκεια διαπραγματεύσεων με ένα δυνητικό εταίρο, απαιτείται προσοχή στους όρους που θα συμπεριληφθούν στο συμβόλαιο δ) χορήγησης της αποκλειστικότητας μετά από δοκιμαστική περίοδο και εφόσον τηρούνται οι ποσότητες που αναμένεται ή είναι ο  στόχος να πωληθούν.

Ο Ρουμάνος καταναλωτής ρέπει προς την κατανάλωση και όχι προς την αποταμίευση. Πολλές φορές, δεν σκέπτεται μακροχρόνια, αλλά βραχυπρόθεσμα. Επι πλέον, στο Βουκουρέστι των  2,5 εκατ.  Κατοίκων, η νέα μεσαία τάξη των καλά αμειβόμενων, των οποίων ο μισθός φθάνει τα επίπεδα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, ρέπει προς την κατανάλωση ιδίως προϊόντων πολυτελείας. Η παρουσία των τελευταίων στην ρουμανική αγορά, παρά την οικονομική κρίση, αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Από τα προϊόντα αυτά, το 55% του συνόλου αφορούν ακριβά αυτοκίνητα και περίπου 26% ενδύματα και αξεσουάρ μόδας. Σημειώνεται, δε, ότι όλες οι μεγάλες ιταλικές και γαλλικές μάρκες διακινούνται στην Ρουμανία.
Παρά την βελτίωση της ρουμανικής οικονομίας τελευταία και την ενίσχυση της μεσαίας τάξης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν και το διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημα του καταναλωτή, που ανέρχεται περίπου σε 200 ευρώ καθώς και οι τιμές  του ανταγωνισμού.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η επιτυχία ενός Έλληνα επιχειρηματία  στην ρουμανική αγορά εξαρτάται από τρεις βασικές προϋποθέσεις, ήτοι: την επιλογή ενός καλώς μελετημένου σχεδίου, την ανεύρεση επί τόπου Ρουμανόφωνου συνεργάτη και τέλος την διάθεσή του να ξοδέψει χρόνο και χρήμα.

Τα αποτελέσματα των ερευνών αγοράς έχουν μεγάλη αξία, λόγω της δυνατότητας έρευνας των προϊόντων του ανταγωνισμού, όσο και των συνθηκών της αγοράς (αν υπάρχει περιθώριο για τοποθέτηση συγκεκριμένου ελληνικού προϊόντος). Αναμένεται ίδρυση νέων μεγάλων εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων, τα οποία θα μεταβάλλουν την δομή και την μορφή των δικτύων διανομής. Παράλληλα, πριν την επιλογή του τομέα διείσδυσης θα πρέπει να γίνει προσεκτική έρευνα αγοράς, προκειμένου να διερευνηθεί αν ο τομέας ελέγχεται από ισχυρούς ξένους η ρουμανικούς ομίλους και αν υπάρχουν περιθώρια διείσδυσης στην αγορά, αφού μερικοί τομείς είναι ήδη μοιρασμένοι ή δεν υπάρχει κατανάλωση για το εν λόγω προϊόν.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ  ΚΙΝΗΤΡΑ

Το βασικό νομικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ρουμανία τελεί, μετά την δεκαετία του 1990, υπό συνεχή αναθεώρηση. Οι μεγαλύτερες αναθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν στον Αστικό Κώδικα τον Οκτώβριο του 2011, με την αντικατάσταση των διατάξεων του εμπορικού κώδικα και την εναρμόνιση της Ρουμανικής νομοθεσίας με τις διεθνείς πρακτικές. Μεταξύ των αλλαγών, ο νέος κώδικας εισάγει την αρχή των καλών ηθών και τονίζει ότι κάθε διαπραγμάτευση συμβολαίου δεν πρέπει να συνεχίζεται με κακά ήθη. Η Ρουμανία ανέλαβε προσπάθεια να βελτιώσει την Φορολογική της  Διοίκηση, να ενισχύσει την διαφάνεια και να δημιουργήσει ένα σταθερό νομικό καθεστώς για την επίλυση των εμπορικών διαφορών. Η είσοδος  της Ρουμανίας στην Ε.Ε. από 01.01.2007 συνέβαλε στην ενίσχυση της σταθερότητας του θεσμικού πλαισίου.

Οι βασικές εγγυήσεις έχουν ως ακολούθως:

 • Οι ξένοι επενδυτές έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Ρουμάνους
 • Ελεύθερη πρόσβαση στην εγχώρια αγορά
 • Δυνατότητα ξένων επενδυτών να έχουν το 100% της εταιρείας
 • Δυνατότητα να έχουν την διοίκηση και το ‘management’ της ρουμανικής εταιρείας
 • Εθνικοποιήσεις και κατασχέσεις επιτρέπονται μόνο  στα πλαίσια του νόμου
 • Εγγύηση αποζημιώσεως σε περίπτωση παρανόμων ενεργειών κρατικών οργάνων
 • Ελευθερία διάθεσης και επαναπατρισμού καθαρών επιχειρηματικών κερδών
 • Ελευθερία συμμετοχής ξένου επιχειρηματικού κεφαλαίου στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ρουμανικής οικονομίας

Οι ξένοι επενδυτές δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις εξής μεθόδους:

 • Σύσταση εμπορικής εταιρείας, θυγατρικής, παραρτήματος, κατέχοντας το 100% των μετοχών ή συνεργαζόμενοι με ρουμανικό νομικό πρόσωπο.
 • Συμμετοχή εταιρείας με αύξηση του κεφαλαίου υπάρχουσας εταιρείας ή εξαγορά μετοχών
 • Εξαγορά  συμφωνιών για διαχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων – εξαγορά δικαιωμάτων
 • Εξαγορά δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από μη μόνιμους κατοίκους
 • Εξαγορά πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Κλείσιμο συμφωνίας  για εκμετάλλευση πηγών και τομέων πρώτων υλών

Φορολογικές απαλλαγές – κίνητρα επενδύσεων
Παρατηρούμε ότι τελωνειακά και φορολογικά κίνητρα δίδονται σε ξένους επενδυτές στις 6 ελεύθερες ζώνες. Οι κρατικές βοήθειες  είναι διαθέσιμες για τις επενδύσεις στις ελεύθερες ζώνες υπο την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη. Μεγάλες εταιρείες μπορούν να λάβουν κίνητρα, για το 50% των επιλεγμένων δαπανών (40% στην περιφέρεια Βουκουρεστίου), ενώ οι ΜΜΕ δύνανται να λάβουν 65% των επιλεγμένων δαπανών.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Ο μεγάλος αριθμός projects  και επενδύσεων που είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε δημιουργεί πολλές ευκαιρίες στη  Ρουμανία. Κατά την διαπραγμάτευση της ένταξης της στην Ε.Ε., η Ρουμανία κατάφερε να εγγράψει ως επιλέξιμη όλη την χώρα  για τα χρηματοδοτικά εργαλεία «συνοχής». Για την περίοδο 2014–2020, ο συνολικός προϋπολογισμός που θα χορηγηθεί στην Ρουμανία είναι 30,45 δισ. Ευρώ. Η σχετική νομοθεσία βρίσκεται υπο διαμόρφωση αυτή τη στιγμή και αναμένεται τα νέα Προγράμματα να υιοθετηθούν από την Ε.Ε. και να είναι διαθέσιμα από τις αρχές του 2015. Στην επίσημη ιστοσελίδα για τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα, υπάρχουν σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες www.fonduri-ue.ro

Άμεσες χρηματοδοτήσεις – επιδοτήσεις
Υπάρχουν διάφορα ευρωπαϊκά εργαλεία υπό μορφή άμεσων χρηματοδοτήσεων –  επιδοτήσεων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων ή για την αναβάθμιση των προϊόντων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κ.α., οι οποίες μπορούν να ληφθούν κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου. Υπάρχουν κάποιοι  κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Εάν πάρουμε ως παράδειγμα το κλαδικό πρόγραμμα αύξησης της ανταγωνιστικότητας για τα έτη 2007-2013, (παρόμοιο σχεδόν πρόγραμμα βρίσκεται υπό διαμόρφωση για τα έτη 2014-2020), θεωρούμε χρήσιμο να αναφέρουμε ότι θα πρέπει οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
– να πρόκειται για ρουμανική εταιρεία
– να έχει κερδοφορία το προηγούμενο έτος (που σημαίνει ότι νεοσύστατες εταιρείες δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα)
– να πληροί τα κριτήρια μεγέθους που αφορούν τον αριθμό εργαζομένων καθώς και τον κύκλο εργασιών της ρουμανικής εταιρείας ή της ξένης μητρικής εταιρείας εάν υπάρχει.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Α. Business Angels
Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία, που τέθηκε σε ισχύ, ο επενδυτής που επενδύει στην επιχείρηση δύναται τα 3 πρώτα χρόνια να απαλλάσσεται από την φορολογία κερδών επιχειρήσεων (+16%) για το ποσό που επενδύει. Όταν, δε, αποφασίσει να πωλήσει το ποσοστό του, απαλλάσσεται επίσης από την φορολογία.

Β. Minimis-competition
Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να αγοράσει νέο εξοπλισμό για την παραγωγική διαδικασία, δύναται να επιχορηγηθεί με ποσό περίπου 100.000 ευρώ.

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η Παγκόσμια Τράπεζα
Η Παγκόσμια Τράπεζα εμπλέκεται στην συμφωνία που έχει υπογράψει η Ρουμανία με το ΔΝΤ και την Ε.Ε. για ένα δάνειο ύψους 20 δισ.Ευρώ. Σκοπός αυτού του δανείου είναι η στήριξη των προσπαθειών της ρουμανικής κυβέρνησης για την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών στη φορολογική διαχείριση, την κοινωνική προστασία και τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Πρόσφατα, η Παγκόσμια Τράπεζα εγκαινίασε μια καινούργια στρατηγική για την Ρουμανία, από τα μέσα του 2014, που αφορά την χρονική περίοδο 2014-2017. Η Ρουμανία κατοχύρωσε τέσσερα καινούργια δάνεια για την ανάπτυξη της οικονομικής και φορολογικής της πολιτικής.

Το ‘International Finance Corporation’ – IFC
Το IFC, μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι ένας οργανισμός, ο οποίος ενδιαφέρεται για τον ιδιωτικό τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το ‘IFC’ μπορεί να χρηματοδοτήσει επιχειρηματικά σχέδια των οποίων το συνολικό ποσό ξεπερνάει εκείνο που μπορούν να χορηγήσουν οι κλασικές τράπεζες. Οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείου είναι παρόμοιες με αυτές της αγοράς, αλλά συμπεριλαμβάνονται και ρήτρες καλής χρήσης των κεφαλαίων.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – EIB
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέτοχοι της οποίας είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ και των οποίων τα συμφέροντα εκπροσωπεί, χορηγεί δάνεια στους ξένους επενδυτές, που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ρουμανία.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη – EBRD
Η EBRD δημιουργήθηκε το 1991 και μέλη της είναι 60 κράτη, η Ε.Ε. καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το ενδιαφέρον της στρέφεται στην χρηματοδότηση των έργων   υποδομών και στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, μέσω δανείων, αλλά και μέσω της συμμετοχής της σε εταιρείες στις πρώην ανατολικές χώρες.
Στην Ρουμανία την EBRD ενδιαφέρει κυρίως:
– η σταθερότητα και η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα
– η ενίσχυση των υποδομών
– η αναδιοργάνωση του τομέα ενέργειας
– η ενδυνάμωση των επενδύσεων στην παραγωγική οικονομία
Για τα μικρά επενδυτικά σχέδια, η EBRD δανείζει, κατά βάση, το αντίστοιχο ποσό στις εμπορικές τράπεζες που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι. Ως προς τα μεγάλα σχέδια, τα χειρίζεται η ίδια σε κεντρικό επίπεδο.

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Μετά την ένταξη της Ρουμανίας στην Ε.Ε., το Ρουμανικό Υπουργείο Οικονομικών έθεσε σε εφαρμογή  ένα πρόγραμμα εθνικών κινήτρων για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.
Τα εθνικά κίνητρα αποτελούν επιχορήγηση του Ρουμανικού κράτους υπό μορφή επιδότησης  και δύναται να καλύψουν ποσοστό έως και 50% των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  (HG 332/2014, Σχέδιο κρατικών επιδοτήσεων για την στήριξη των επενδύσεων που προάγουν την ανάπτυξη της περιφέρειας μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας), η κρατική επιδότηση μπορεί να φθάσει μέχρι τα 37,5 εκ. Ευρώ.

Στόχος των κρατικών επιδοτήσεων: Οι κρατικές επιδοτήσεις προσδοκούν να δημιουργήσουν πλεονεκτήματα και για τα δύο μέρη: η στήριξη των επενδύσεων επιτρέπει την αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού διαμέσου της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και των επενδύσεων στην περιφέρεια. Ειδικότερα προσβλέπει στα ακόλουθα:
– μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων για την καλύτερη εναρμόνιση με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
– δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (μείωση της ανεργίας)
– αύξηση και διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές
– διατήρηση των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας σε μεσοπρόθεσμο διάστημα
– προώθηση των επενδύσεων που οδηγούν στην ‘έξυπνη’ οικονομική ανάπτυξη και την στήριξη των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων
– προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες ενισχύουν τις νέες τεχνολογίες

Πότε και πώς είναι προσβάσιμα τα εθνικά κίνητρα;

Για την χορήγηση κρατικών επιδοτήσεων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει μία αρχική επένδυση που να πληροί όλες τις ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η διαδικασία έγκρισης διαρκεί περίπου 4-6 μήνες, αναλόγως της πολυπλοκότητας του έργου. Η επένδυση δεν πρέπει να υλοποιηθεί πριν την έκδοση της έγκρισης χωρίς την οποία το επενδυτικό project δεν θεωρείται επιλέξιμο.
Η επιδότηση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται κατά την διάρκεια της πραγματοποίησης του επενδυτικού πλάνου ή την δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας, στην περίπτωση των επιδοτήσεων του κόστους εργασίας.
Μέχρι στιγμής το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την χρηματοδότηση έργων συνολικής αξίας 691,85 εκατ. Ευρώ. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ρουμανικό δημόσιο δημιούργησαν 19.000 θέσεις εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και σχετικοί οδηγοί υπάρχουν διαθέσιμοι στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Υπουργείου οικονομικών, στη ρουμανική γλώσσα:
http://www.mfinante.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Παραοικονομία
Έλλειψη διαφάνειας στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη ρουμανική και επενδυτική πολιτική
Προβλήματα στις οδικές μεταφορές (δυσκολίες οδικών μεταφορών, λόγω απηρχαιωμένου δικτύου,
πολλές φορές χρειάζεται 2 ημέρες για να διασχίσει την Ρουμανία, ενώ η σύνδεση πρωτεύουσας με επαρχία παραμένει δύσκολη).
Διαρθρωτικά προβλήματα
Επιβολή μέτρων κατά τρόπο απρόβλεπτο και απροειδοποίητο
Ατέλειες χρηματοπιστωτικού συστήματος
Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης
Λειτουργία αγοράς εργασίας
Λειτουργία δικαστικού συστήματος
Γραφειοκρατική ακαμψία.
Ανισότητες μεταξύ πλουσίων και φτωχών και ιδίως ανισότητες μεταξύ της πρωτεύουσας και την επαρχία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου Ελλάδας–Ρουμανίας δίνεται η δυνατότητα και στις δύο χώρες να προχωρήσουν στην υιοθέτηση νέων πρωτοβουλιών και μορφών συνεργασίας με στόχο την αξιοποίηση των ιστορικών δεσμών των δύο λαών και την θεμελίωση της συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα. Η Ρουμανία, ως γνωστόν, παρουσιάζει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τους Έλληνες επιχειρηματίες στους τομείς της γεωργίας, της μεταποίησης, των καναλιών διανομής, του τουρισμού και της παροχής ευρέος φάσματος υπηρεσιών. Ειδικότερα:

Αποτελεί από το 2007 χώρα της Ε.Ε  με αποτέλεσμα την κατάργηση των τελωνειακών δασμών και την θέσπιση κοινού εξωτερικού δασμολογίου,
Λόγω γειτνίασης αποτελεί αγορά στόχο για πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Αποτελεί την 2η σε σημασία αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μετά την Πολωνία  για τους δυτικοευρωπαίους.
Παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς  ανάπτυξης  τα τελευταία χρόνια περι  του 3% ετησίως,
Ο Ρουμάνος καταναλωτής έχει συνήθως ροπή προς την υπερκατανάλωση και δεν αποταμιεύει.
Το 2014 επισκέφθηκαν περίπου την χώρα μας άνω των 800.000 ατόμων για τουρισμό και γνωρίζουν την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων.
Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξάνεται ετησίως κατά 10% περίπου,
Για την Ελλάδα και τη Ρουμανία, η συνεργασία στον εμπορικό και οικονομικό τομέα αποτελεί φυσικό επακόλουθο της γεωγραφικής εγγύτητας των δύο χωρών και της ιδιότητας της Ελλάδας και της Ρουμανίας ως μέλη της Ε.Ε. και βαλκανικών χωρών,
Η Ρουμανία είχε και έχει παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα. Ένα σημαντικό ποσοστό των Ρουμάνων καταναλωτών γνωρίζει την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων,
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οδηγούν στη δημιουργία μίας νέας μεσαίας τάξης καταναλωτών,που αναζητούν ποιοτικά και επώνυμα προϊόντα,
Η ελληνική επενδυτική παρουσία είναι σημαντική στην Ρουμανία και μπορεί να ισχυροποιηθεί περισσότερο και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η αύξηση των εξαγωγών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη διεύρυνση των εξαγωγών μας σε άλλες κατηγορίες προϊόντων και από μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων.

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
Η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής οικονομικής παρουσίας στη Ρουμανία απαιτεί:

Ενίσχυση της συνεργασίας στο γεωργικό τομέα και, συγκεκριμένα, σε θέματα εκσυγχρονισμού της γεωργικής παραγωγής, κτηνιατρικής, επιστημονικής συνεργασίας, εγγείων βελτιώσεων και αλιείας.
Συνέχιση της ενίσχυσης των επενδύσεων, κάτι που αποτελεί βασικό συντελεστή για την επιδιωκόμενη ανάπτυξη και είναι δοκιμασμένος τομέας της διμερούς συνεργασίας των δύο χωρών.
Συνέχιση της ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών στη Ρουμανία, με συμμετοχή μας σε κλαδικές εκθέσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων ελληνικών τροφίμων στις ρουμανικές αλυσίδες καταστημάτων, διοργάνωση γευσιγνωσιών ελληνικών τροφίμων και κρασιών, καθώς και με διοργάνωση αποστολών Ρουμάνων εισαγωγέων στην Ελλάδα.
Ενίσχυση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε επιχειρηματικές αποστολές στη Ρουμανία, με προκαθορισμένες συναντήσεις ανά κλάδο.
Συντονισμένες προσπάθειες από αρμόδιους ελληνικούς Συνδέσμους, Επιμελητήρια και λοιπούς φορείς της Ελλάδος για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Modern Diplomacy, με πληροφορίες από το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι.

Tags : investαναλυση αγοραςρουμανια