Connect with us

MONEY

Ρουμανία: Επιχειρηματικός Οδηγός

Published

on

Η Ρουμανία είναι μία χώρα γεωγραφικά κοντινή, ορθόδοξη  και λατινικής νοοτροπίας, όπου η προσωπική σχέση και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι σημαντικό στοιχείο. Στην καθημερινή  ζωή, οι Ρουμάνοι συνεργάτες εκτιμούν το ενδιαφέρον των ξένων για τη προσωπική τους ζωή, την οικογένειά τους, και το ενδιαφέρον για τον Ρουμανικό πολιτισμό, καθώς και την προσπάθεια ομιλίας λίγων λέξεων στα Ρουμανικά.

Οι συζητήσεις διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα και πολλές φορές στην Ρουμανική με διερμηνέα. Πολλές φορές ενδείκνυται να έχουμε μαζί μας και διερμηνέα. Η απλή ανταλλαγή επιστολών και διαφημιστικών εντύπων δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσει την αμεσότητα της προσωπική επαφής. Στις προκαθορισμένες συναντήσεις με δημόσιες υπηρεσίες για διευθέτηση θεμάτων αδειοδοτήσεων, παραλαβής διοικητικών εγγράφων και συλλογής λοιπών πληροφοριών, οι Έλληνες συναλλασσόμενοι πρέπει να τηρούν τα ωράρια χωρίς καθυστερήσεις και υπεροπτική συμπεριφορά.

Απαραίτητη κρίνεται η γνώση της νοοτροπίας του Ρουμάνου  επιχειρηματία. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δημιουργηθούν  προσωπικές σχέσεις μαζί τους. Ενα ειδικό χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του Ρουμάνου επιχειρηματία στηρίζεται στις προσωπικές σχέσεις, οι οποίες πολλές φορές εκτιμούνται από τον μέλλοντα συνεργάτη, Πολλές φορές οι κοινωνικές, προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις συγχέονται.
ΠΡΟΣΕΚΤΙKΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ενδείκνυται η προσεκτική διερεύνηση της αγοράς , του μεγέθους της, των καναλιών διανομής και των συνεργατών ή αντιπροσώπων για την προώθηση προϊόντων στην ρουμανική αγορά ή την ανάληψη πρωτοβουλίας επένδυσης στην Ρουμανία. Είναι σκόπιμη, αρχικά, η δημιουργία απλής μικρής μορφής διάρθρωσης και δομής επιχείρησης στην Ρουμανία,  με outsourcing παράλληλα υπηρεσιών, που αφορούν νομικές, φορολογικές και άλλες υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες πληροφορικής. Ιδιαίτερα στα λογιστικά γραφεία, λόγω συχνών και μακροχρόνιων ελέγχων των υπηρεσιών της Εφορίας. Θα πρέπει να εξετασθεί προκαταβολικά, το μέγεθος της αγοράς, οι μεγάλες απαιτούμενες ποσότητες και η δυνατότητα συνεχούς και σταθερής προμήθειας και τα επιχειρηματικά σχέδια θα πρέπει να είναι καταλλήλως προσαρμοσμένα.

Η εκκίνηση δραστηριότητας συνήθως είναιτο Βουκουρέστι, όπου από τα 20 εκατομμύρια του συνολικού πληθυσμού, συγκεντρώνονται 2 περίπου εκατομμύρια. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπεται  η περιφέρεια και πόλεις, όπως Κωνστάντζα, Τιμισοάρα,Cluj, Ιάσιο,Κραϊόβα, οπότε θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι δυσκολίες που παρουσιάζει το οδικό δίκτυο.

Ειδικότερα στην αρχή θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο α) υπογραφής ενός συμβολαίου διακίνησης εμπορευμάτων, με ρουμάνο εταίρο, όπου το κόστος και οι κίνδυνοι είναι περιορισμένοι και θα βοηθήσει την επιχείρηση να γνωρίσει καλλίτερα την ρουμανική αγορά. β) υπογραφής συμβολαίου ενός εμπορικού αντιπρόσωπου, ο οποίος μπορεί να προσφέρει μία καλή διερεύνηση της αγοράς και τους δυνητικούς πελάτες  γ) κατά την σύνταξη συμβολαίου και κατά την διάρκεια διαπραγματεύσεων με ένα δυνητικό εταίρο, απαιτείται προσοχή στους όρους που θα συμπεριληφθούν στο συμβόλαιο δ) χορήγησης της αποκλειστικότητας μετά από δοκιμαστική περίοδο και εφόσον τηρούνται οι ποσότητες που αναμένεται ή είναι ο  στόχος να πωληθούν.

Ο Ρουμάνος καταναλωτής ρέπει προς την κατανάλωση και όχι προς την αποταμίευση. Πολλές φορές, δεν σκέπτεται μακροχρόνια, αλλά βραχυπρόθεσμα. Επι πλέον, στο Βουκουρέστι των  2,5 εκατ.  Κατοίκων, η νέα μεσαία τάξη των καλά αμειβόμενων, των οποίων ο μισθός φθάνει τα επίπεδα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, ρέπει προς την κατανάλωση ιδίως προϊόντων πολυτελείας. Η παρουσία των τελευταίων στην ρουμανική αγορά, παρά την οικονομική κρίση, αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Από τα προϊόντα αυτά, το 55% του συνόλου αφορούν ακριβά αυτοκίνητα και περίπου 26% ενδύματα και αξεσουάρ μόδας. Σημειώνεται, δε, ότι όλες οι μεγάλες ιταλικές και γαλλικές μάρκες διακινούνται στην Ρουμανία.
Παρά την βελτίωση της ρουμανικής οικονομίας τελευταία και την ενίσχυση της μεσαίας τάξης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν και το διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημα του καταναλωτή, που ανέρχεται περίπου σε 200 ευρώ καθώς και οι τιμές  του ανταγωνισμού.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η επιτυχία ενός Έλληνα επιχειρηματία  στην ρουμανική αγορά εξαρτάται από τρεις βασικές προϋποθέσεις, ήτοι: την επιλογή ενός καλώς μελετημένου σχεδίου, την ανεύρεση επί τόπου Ρουμανόφωνου συνεργάτη και τέλος την διάθεσή του να ξοδέψει χρόνο και χρήμα.

Τα αποτελέσματα των ερευνών αγοράς έχουν μεγάλη αξία, λόγω της δυνατότητας έρευνας των προϊόντων του ανταγωνισμού, όσο και των συνθηκών της αγοράς (αν υπάρχει περιθώριο για τοποθέτηση συγκεκριμένου ελληνικού προϊόντος). Αναμένεται ίδρυση νέων μεγάλων εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων, τα οποία θα μεταβάλλουν την δομή και την μορφή των δικτύων διανομής. Παράλληλα, πριν την επιλογή του τομέα διείσδυσης θα πρέπει να γίνει προσεκτική έρευνα αγοράς, προκειμένου να διερευνηθεί αν ο τομέας ελέγχεται από ισχυρούς ξένους η ρουμανικούς ομίλους και αν υπάρχουν περιθώρια διείσδυσης στην αγορά, αφού μερικοί τομείς είναι ήδη μοιρασμένοι ή δεν υπάρχει κατανάλωση για το εν λόγω προϊόν.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ  ΚΙΝΗΤΡΑ

Το βασικό νομικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ρουμανία τελεί, μετά την δεκαετία του 1990, υπό συνεχή αναθεώρηση. Οι μεγαλύτερες αναθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν στον Αστικό Κώδικα τον Οκτώβριο του 2011, με την αντικατάσταση των διατάξεων του εμπορικού κώδικα και την εναρμόνιση της Ρουμανικής νομοθεσίας με τις διεθνείς πρακτικές. Μεταξύ των αλλαγών, ο νέος κώδικας εισάγει την αρχή των καλών ηθών και τονίζει ότι κάθε διαπραγμάτευση συμβολαίου δεν πρέπει να συνεχίζεται με κακά ήθη. Η Ρουμανία ανέλαβε προσπάθεια να βελτιώσει την Φορολογική της  Διοίκηση, να ενισχύσει την διαφάνεια και να δημιουργήσει ένα σταθερό νομικό καθεστώς για την επίλυση των εμπορικών διαφορών. Η είσοδος  της Ρουμανίας στην Ε.Ε. από 01.01.2007 συνέβαλε στην ενίσχυση της σταθερότητας του θεσμικού πλαισίου.

Οι βασικές εγγυήσεις έχουν ως ακολούθως:

 • Οι ξένοι επενδυτές έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Ρουμάνους
 • Ελεύθερη πρόσβαση στην εγχώρια αγορά
 • Δυνατότητα ξένων επενδυτών να έχουν το 100% της εταιρείας
 • Δυνατότητα να έχουν την διοίκηση και το ‘management’ της ρουμανικής εταιρείας
 • Εθνικοποιήσεις και κατασχέσεις επιτρέπονται μόνο  στα πλαίσια του νόμου
 • Εγγύηση αποζημιώσεως σε περίπτωση παρανόμων ενεργειών κρατικών οργάνων
 • Ελευθερία διάθεσης και επαναπατρισμού καθαρών επιχειρηματικών κερδών
 • Ελευθερία συμμετοχής ξένου επιχειρηματικού κεφαλαίου στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ρουμανικής οικονομίας

Οι ξένοι επενδυτές δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις εξής μεθόδους:

 • Σύσταση εμπορικής εταιρείας, θυγατρικής, παραρτήματος, κατέχοντας το 100% των μετοχών ή συνεργαζόμενοι με ρουμανικό νομικό πρόσωπο.
 • Συμμετοχή εταιρείας με αύξηση του κεφαλαίου υπάρχουσας εταιρείας ή εξαγορά μετοχών
 • Εξαγορά  συμφωνιών για διαχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων – εξαγορά δικαιωμάτων
 • Εξαγορά δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από μη μόνιμους κατοίκους
 • Εξαγορά πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Κλείσιμο συμφωνίας  για εκμετάλλευση πηγών και τομέων πρώτων υλών

Φορολογικές απαλλαγές – κίνητρα επενδύσεων
Παρατηρούμε ότι τελωνειακά και φορολογικά κίνητρα δίδονται σε ξένους επενδυτές στις 6 ελεύθερες ζώνες. Οι κρατικές βοήθειες  είναι διαθέσιμες για τις επενδύσεις στις ελεύθερες ζώνες υπο την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη. Μεγάλες εταιρείες μπορούν να λάβουν κίνητρα, για το 50% των επιλεγμένων δαπανών (40% στην περιφέρεια Βουκουρεστίου), ενώ οι ΜΜΕ δύνανται να λάβουν 65% των επιλεγμένων δαπανών.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Ο μεγάλος αριθμός projects  και επενδύσεων που είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε δημιουργεί πολλές ευκαιρίες στη  Ρουμανία. Κατά την διαπραγμάτευση της ένταξης της στην Ε.Ε., η Ρουμανία κατάφερε να εγγράψει ως επιλέξιμη όλη την χώρα  για τα χρηματοδοτικά εργαλεία «συνοχής». Για την περίοδο 2014–2020, ο συνολικός προϋπολογισμός που θα χορηγηθεί στην Ρουμανία είναι 30,45 δισ. Ευρώ. Η σχετική νομοθεσία βρίσκεται υπο διαμόρφωση αυτή τη στιγμή και αναμένεται τα νέα Προγράμματα να υιοθετηθούν από την Ε.Ε. και να είναι διαθέσιμα από τις αρχές του 2015. Στην επίσημη ιστοσελίδα για τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα, υπάρχουν σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες www.fonduri-ue.ro

Άμεσες χρηματοδοτήσεις – επιδοτήσεις
Υπάρχουν διάφορα ευρωπαϊκά εργαλεία υπό μορφή άμεσων χρηματοδοτήσεων –  επιδοτήσεων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων ή για την αναβάθμιση των προϊόντων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κ.α., οι οποίες μπορούν να ληφθούν κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου. Υπάρχουν κάποιοι  κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Εάν πάρουμε ως παράδειγμα το κλαδικό πρόγραμμα αύξησης της ανταγωνιστικότητας για τα έτη 2007-2013, (παρόμοιο σχεδόν πρόγραμμα βρίσκεται υπό διαμόρφωση για τα έτη 2014-2020), θεωρούμε χρήσιμο να αναφέρουμε ότι θα πρέπει οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
– να πρόκειται για ρουμανική εταιρεία
– να έχει κερδοφορία το προηγούμενο έτος (που σημαίνει ότι νεοσύστατες εταιρείες δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα)
– να πληροί τα κριτήρια μεγέθους που αφορούν τον αριθμό εργαζομένων καθώς και τον κύκλο εργασιών της ρουμανικής εταιρείας ή της ξένης μητρικής εταιρείας εάν υπάρχει.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Α. Business Angels
Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία, που τέθηκε σε ισχύ, ο επενδυτής που επενδύει στην επιχείρηση δύναται τα 3 πρώτα χρόνια να απαλλάσσεται από την φορολογία κερδών επιχειρήσεων (+16%) για το ποσό που επενδύει. Όταν, δε, αποφασίσει να πωλήσει το ποσοστό του, απαλλάσσεται επίσης από την φορολογία.

Β. Minimis-competition
Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να αγοράσει νέο εξοπλισμό για την παραγωγική διαδικασία, δύναται να επιχορηγηθεί με ποσό περίπου 100.000 ευρώ.

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η Παγκόσμια Τράπεζα
Η Παγκόσμια Τράπεζα εμπλέκεται στην συμφωνία που έχει υπογράψει η Ρουμανία με το ΔΝΤ και την Ε.Ε. για ένα δάνειο ύψους 20 δισ.Ευρώ. Σκοπός αυτού του δανείου είναι η στήριξη των προσπαθειών της ρουμανικής κυβέρνησης για την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών στη φορολογική διαχείριση, την κοινωνική προστασία και τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Πρόσφατα, η Παγκόσμια Τράπεζα εγκαινίασε μια καινούργια στρατηγική για την Ρουμανία, από τα μέσα του 2014, που αφορά την χρονική περίοδο 2014-2017. Η Ρουμανία κατοχύρωσε τέσσερα καινούργια δάνεια για την ανάπτυξη της οικονομικής και φορολογικής της πολιτικής.

Το ‘International Finance Corporation’ – IFC
Το IFC, μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι ένας οργανισμός, ο οποίος ενδιαφέρεται για τον ιδιωτικό τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το ‘IFC’ μπορεί να χρηματοδοτήσει επιχειρηματικά σχέδια των οποίων το συνολικό ποσό ξεπερνάει εκείνο που μπορούν να χορηγήσουν οι κλασικές τράπεζες. Οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείου είναι παρόμοιες με αυτές της αγοράς, αλλά συμπεριλαμβάνονται και ρήτρες καλής χρήσης των κεφαλαίων.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – EIB
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέτοχοι της οποίας είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ και των οποίων τα συμφέροντα εκπροσωπεί, χορηγεί δάνεια στους ξένους επενδυτές, που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ρουμανία.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη – EBRD
Η EBRD δημιουργήθηκε το 1991 και μέλη της είναι 60 κράτη, η Ε.Ε. καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το ενδιαφέρον της στρέφεται στην χρηματοδότηση των έργων   υποδομών και στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, μέσω δανείων, αλλά και μέσω της συμμετοχής της σε εταιρείες στις πρώην ανατολικές χώρες.
Στην Ρουμανία την EBRD ενδιαφέρει κυρίως:
– η σταθερότητα και η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα
– η ενίσχυση των υποδομών
– η αναδιοργάνωση του τομέα ενέργειας
– η ενδυνάμωση των επενδύσεων στην παραγωγική οικονομία
Για τα μικρά επενδυτικά σχέδια, η EBRD δανείζει, κατά βάση, το αντίστοιχο ποσό στις εμπορικές τράπεζες που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι. Ως προς τα μεγάλα σχέδια, τα χειρίζεται η ίδια σε κεντρικό επίπεδο.

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Μετά την ένταξη της Ρουμανίας στην Ε.Ε., το Ρουμανικό Υπουργείο Οικονομικών έθεσε σε εφαρμογή  ένα πρόγραμμα εθνικών κινήτρων για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.
Τα εθνικά κίνητρα αποτελούν επιχορήγηση του Ρουμανικού κράτους υπό μορφή επιδότησης  και δύναται να καλύψουν ποσοστό έως και 50% των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  (HG 332/2014, Σχέδιο κρατικών επιδοτήσεων για την στήριξη των επενδύσεων που προάγουν την ανάπτυξη της περιφέρειας μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας), η κρατική επιδότηση μπορεί να φθάσει μέχρι τα 37,5 εκ. Ευρώ.

Στόχος των κρατικών επιδοτήσεων: Οι κρατικές επιδοτήσεις προσδοκούν να δημιουργήσουν πλεονεκτήματα και για τα δύο μέρη: η στήριξη των επενδύσεων επιτρέπει την αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού διαμέσου της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και των επενδύσεων στην περιφέρεια. Ειδικότερα προσβλέπει στα ακόλουθα:
– μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων για την καλύτερη εναρμόνιση με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
– δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (μείωση της ανεργίας)
– αύξηση και διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές
– διατήρηση των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας σε μεσοπρόθεσμο διάστημα
– προώθηση των επενδύσεων που οδηγούν στην ‘έξυπνη’ οικονομική ανάπτυξη και την στήριξη των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων
– προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες ενισχύουν τις νέες τεχνολογίες

Πότε και πώς είναι προσβάσιμα τα εθνικά κίνητρα;

Για την χορήγηση κρατικών επιδοτήσεων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει μία αρχική επένδυση που να πληροί όλες τις ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η διαδικασία έγκρισης διαρκεί περίπου 4-6 μήνες, αναλόγως της πολυπλοκότητας του έργου. Η επένδυση δεν πρέπει να υλοποιηθεί πριν την έκδοση της έγκρισης χωρίς την οποία το επενδυτικό project δεν θεωρείται επιλέξιμο.
Η επιδότηση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται κατά την διάρκεια της πραγματοποίησης του επενδυτικού πλάνου ή την δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας, στην περίπτωση των επιδοτήσεων του κόστους εργασίας.
Μέχρι στιγμής το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την χρηματοδότηση έργων συνολικής αξίας 691,85 εκατ. Ευρώ. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ρουμανικό δημόσιο δημιούργησαν 19.000 θέσεις εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και σχετικοί οδηγοί υπάρχουν διαθέσιμοι στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Υπουργείου οικονομικών, στη ρουμανική γλώσσα:
http://www.mfinante.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Παραοικονομία
Έλλειψη διαφάνειας στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη ρουμανική και επενδυτική πολιτική
Προβλήματα στις οδικές μεταφορές (δυσκολίες οδικών μεταφορών, λόγω απηρχαιωμένου δικτύου,
πολλές φορές χρειάζεται 2 ημέρες για να διασχίσει την Ρουμανία, ενώ η σύνδεση πρωτεύουσας με επαρχία παραμένει δύσκολη).
Διαρθρωτικά προβλήματα
Επιβολή μέτρων κατά τρόπο απρόβλεπτο και απροειδοποίητο
Ατέλειες χρηματοπιστωτικού συστήματος
Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης
Λειτουργία αγοράς εργασίας
Λειτουργία δικαστικού συστήματος
Γραφειοκρατική ακαμψία.
Ανισότητες μεταξύ πλουσίων και φτωχών και ιδίως ανισότητες μεταξύ της πρωτεύουσας και την επαρχία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου Ελλάδας–Ρουμανίας δίνεται η δυνατότητα και στις δύο χώρες να προχωρήσουν στην υιοθέτηση νέων πρωτοβουλιών και μορφών συνεργασίας με στόχο την αξιοποίηση των ιστορικών δεσμών των δύο λαών και την θεμελίωση της συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα. Η Ρουμανία, ως γνωστόν, παρουσιάζει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τους Έλληνες επιχειρηματίες στους τομείς της γεωργίας, της μεταποίησης, των καναλιών διανομής, του τουρισμού και της παροχής ευρέος φάσματος υπηρεσιών. Ειδικότερα:

Αποτελεί από το 2007 χώρα της Ε.Ε  με αποτέλεσμα την κατάργηση των τελωνειακών δασμών και την θέσπιση κοινού εξωτερικού δασμολογίου,
Λόγω γειτνίασης αποτελεί αγορά στόχο για πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Αποτελεί την 2η σε σημασία αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μετά την Πολωνία  για τους δυτικοευρωπαίους.
Παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς  ανάπτυξης  τα τελευταία χρόνια περι  του 3% ετησίως,
Ο Ρουμάνος καταναλωτής έχει συνήθως ροπή προς την υπερκατανάλωση και δεν αποταμιεύει.
Το 2014 επισκέφθηκαν περίπου την χώρα μας άνω των 800.000 ατόμων για τουρισμό και γνωρίζουν την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων.
Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξάνεται ετησίως κατά 10% περίπου,
Για την Ελλάδα και τη Ρουμανία, η συνεργασία στον εμπορικό και οικονομικό τομέα αποτελεί φυσικό επακόλουθο της γεωγραφικής εγγύτητας των δύο χωρών και της ιδιότητας της Ελλάδας και της Ρουμανίας ως μέλη της Ε.Ε. και βαλκανικών χωρών,
Η Ρουμανία είχε και έχει παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα. Ένα σημαντικό ποσοστό των Ρουμάνων καταναλωτών γνωρίζει την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων,
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οδηγούν στη δημιουργία μίας νέας μεσαίας τάξης καταναλωτών,που αναζητούν ποιοτικά και επώνυμα προϊόντα,
Η ελληνική επενδυτική παρουσία είναι σημαντική στην Ρουμανία και μπορεί να ισχυροποιηθεί περισσότερο και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η αύξηση των εξαγωγών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη διεύρυνση των εξαγωγών μας σε άλλες κατηγορίες προϊόντων και από μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων.

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
Η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής οικονομικής παρουσίας στη Ρουμανία απαιτεί:

Ενίσχυση της συνεργασίας στο γεωργικό τομέα και, συγκεκριμένα, σε θέματα εκσυγχρονισμού της γεωργικής παραγωγής, κτηνιατρικής, επιστημονικής συνεργασίας, εγγείων βελτιώσεων και αλιείας.
Συνέχιση της ενίσχυσης των επενδύσεων, κάτι που αποτελεί βασικό συντελεστή για την επιδιωκόμενη ανάπτυξη και είναι δοκιμασμένος τομέας της διμερούς συνεργασίας των δύο χωρών.
Συνέχιση της ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών στη Ρουμανία, με συμμετοχή μας σε κλαδικές εκθέσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων ελληνικών τροφίμων στις ρουμανικές αλυσίδες καταστημάτων, διοργάνωση γευσιγνωσιών ελληνικών τροφίμων και κρασιών, καθώς και με διοργάνωση αποστολών Ρουμάνων εισαγωγέων στην Ελλάδα.
Ενίσχυση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε επιχειρηματικές αποστολές στη Ρουμανία, με προκαθορισμένες συναντήσεις ανά κλάδο.
Συντονισμένες προσπάθειες από αρμόδιους ελληνικούς Συνδέσμους, Επιμελητήρια και λοιπούς φορείς της Ελλάδος για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Modern Diplomacy, με πληροφορίες από το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι.

BUSINESS ETHICS

Βέλτιστες μέθοδοι για την επιλογή και την ανάπτυξη των αυριανών Ηγετών

Published

on

Οι κύριες τέσσερις δεξιότητες ηγεσίας είναι η ακεραιότητα, η κρίση, η επιχειρηματική δεινότητα και το όραμα. Ο Dr. Robert Hogan εστιάζει στο ρόλο της προσωπικότητας στην επιλογή και ανάπτυξη των μελλοντικών ηγετών και καταδεικνύει πως η προβλεπτική της εγκυρότητα είναι υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Στα πλαίσια εσπερίδας Ανωτάτων Στελεχών με θέμα «Helping Leaders to manage their Dark Side», που διοργάνωσε ο Τομέας People Solutions της ICAP ADVISORY SA, έδωσε το δικό του ορισμό της ηγεσίας και αναφέρθηκε εκτενώς στην αναποτελεσματικότητα των managers.  Παρουσίασε την αλυσίδα αξίας της ηγεσίας μέσα από τρεις κύριους άξονες, τη συμπεριφορά, τις αξίες και τις αποφάσεις, καθώς και τα τρία επηρεάζουν τη δέσμευση των εργαζομένων και κατά συνέπεια την κερδοφορία της επιχείρησης.

Κατόπιν αναφέρθηκε στη φωτεινή και τη σκοτεινή πλευρά της προσωπικότητας ως παράγοντες που προβλέπουν την απόδοση του ηγέτη και ανάπτυξε ιδιαίτερα τις διαστάσεις της σκοτεινής πλευράς καθώς την υπονομεύουν καίρια. Τέλος αφού έδειξε ότι η δημιουργία πλεονάσματος ηγετικής συνεισφοράς (idiosyncrasy credit) μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις σκοτεινές συμπεριφορές, είπε ότι αυτές αντιμετωπίζονται με την καλλιέργεια αυτογνωσίας, τον εντοπισμό των κύριων προβληματικών συμπεριφορών, τον εντοπισμό των καταστάσεων που τις πυροδοτούν και την ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση τους.

Στην ορθή επιλογή των στελεχών υψηλού δυναμικού (High Potential) σε αντίθεση  με την επιλογή που στηρίζεται στην εντύπωση (hype) αναφέρθηκε ο Scott Gregory, Vice President Consulting, Hogan Assessments. Όρισε την ηγεσία ως την ικανότητα δημιουργίας ομάδων που μπορούν να ανταγωνίζονται επιτυχημένα. Έδειξε ότι πολλά παραδοσιακά συστήματα διαδοχής που σχεδιάζονται με γνώμονα την πολιτική,  παρουσιάζουν αδυναμίες. Κατόπιν ανέπτυξε ένα πλαίσιο επιλογής και ανάπτυξης στελεχών υψηλού δυναμικού, που αποτελείται από  εννέα δεξιότητες που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, συγκεκριμένα, θεμελιώδεις, ανάδειξης ηγεσίας και αποτελεσματικότητας ηγεσίας. Το πλαίσιο αυτό προέρχεται από διετή έρευνα της Hogan πάνω στις στοιχειώδεις ηγετικές δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να μετρηθούν από σχετικά ψυχομετρικά εργαλεία και η έκθεση που παράγεται παρέχει σαφή πληροφόρηση που επιτρέπει στο στέλεχος να εστιάσει την ανάπτυξη του εκεί όπου πραγματικά έχει ανάγκη.

Στη συνέχεια,  ο Κώστας Ζούλιας, Director, Human Capital Consulting συντόνισε μια άσκηση επιλογής και ανάπτυξης για συγκεκριμένη θέση εργασίας με βάση σχετικό εργαλείο και οι ομάδες των συμμετεχόντων επιχειρηματολόγησαν για τον ιδανικό υποψήφιο  και τις περιοχές προς βελτίωση όλων των υποψηφίων.

Ακολούθησε πάνελ με θέμα: «Η διαδοχή προς τις θέσεις επιπέδου C’» με συντονιστή τον Νικήτα Κωνσταντέλλο, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ICAP Group & Πρόεδρος ΕΑΣΕ και συμμετέχοντες τους Γιάννη Καντώρο, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Interamerican, Αλέξανδρο Καραφυλλίδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Ολυμπιακή Ζυθοποιΐα A.E., Δημήτρη Κουτσόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλος, Deloitte Ελλάδας.

Ακούστηκαν προσωπικές εμπειρίες σε σχέση με την ανέλιξη των στελεχών σε ηγετικές θέσεις, η δυσκολία που υπάρχει για την αντικειμενική επιλογή των διαδόχων, και οι διαδικασίες που διαθέτει η κάθε εταιρεία για να την διαχειρίζεται . Επίσης αναφέρθηκε η σημαντικότητα των μεθόδων ανάπτυξης όπως coaching, mentoring και job rotation, όπως και η σημασία του χρόνου  ως παράγοντα ωρίμασης του στελέχους. Τονίστηκε η σημασία της ύπαρξης σχετικής διαδικασίας η οποία να εξασφαλίζει αντικειμενικότητα και διαφάνεια αλλά και της ύπαρξης κινήτρων για τα στελέχη που αποτελούν τη δεξαμενή μελλοντικών ηγετών. Τέλος τονίστηκε ότι είναι υποχρέωση του κάθε ηγέτη να επιλέγει τον διάδοχο του, αλλά ο χρόνος μπορεί να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα της διαδοχής.

Στη συνέχεια η κυρία Φραγκίσκη Μελίσσα Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Vodafone-Panafon S.A. παρουσίασε τις διαδικασίες επιλογής μελλοντικών στελεχών στην επιχείρηση, εκθέτοντας και σχετικές μαρτυρίες επιτυχημένων στελεχών με αξιοσημείωτη ανέλιξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η κυρία Μελίσσα τόνισε τις δυσκολίες που υπάρχουν στη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών στην πράξη όπου οι καθημερινές προτεραιότητες συχνά εξουδετερώνουν και τις πιο οργανωμένες διαδικασίες.

Ακολούθησε η κυρία Βίκυ Μπουζούκη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών,  Όμιλοs Εταιρειών ΑΝΤΕΝΝΑ, η οποία κατέδειξε τις δυσκολίες που παρουσιάζει η διαδοχή σε ένα ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης όπου η σπανιότητα των ειδικευμένων στελεχών καθιστά τη διαδικασία  μια δύσκολη άσκηση ανεύρεσης. Για αυτό το λόγο η επιχείρηση εισήγαγε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης απόδοσης με έμφαση στην ανάπτυξη νέων στελεχών.

Στην τελευταία ενότητα του Συνεδρίου ο Γιώργος Χάρος, Executive Director People Solutions  παρουσίασε την ανανεωμένη έρευνα της ICAP για το Brain Drain: «Πως μπορούν τα ταλέντα που έχουν φύγει  να βοηθήσουν την χώρα»,  η οποία είχε αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με πέρυσι κατά 48% και έδειξε ότι έχουν αυξηθεί οι Έλληνες που μετανάστευσαν στο εξωτερικό καθαρά για εργασία και όχι για σπουδές (σε ποσοστό 55%) και έχει μειωθεί ο αριθμός αυτών που σκοπεύουν να επιστρέψουν στο εγγύς μέλλον. Επιβεβαιώθηκε το υψηλό ακαδημαϊκό προφίλ τους και η αντιπροσώπευση μεγάλου αριθμού κλάδων και ειδικοτήτων. Η διαφθορά, η έλλειψη προοπτικών και  οι εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα, μαζί φυσικά με την κρίση εξακολουθούν να είναι οι κύριοι παράγοντες εξόδου.

Τα αποτελέσματα αυτά σχολίασε ο Χάρης Μακρυνιώτης, Managing Director, Endeavor Greece ο οποίος αφού εντόπισε ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν μεταναστεύσει συνεχώς αυξάνεται φθάνοντας τις 500.000 και τόνισε τη δυσκολία επιστροφής, πρόσθεσε τη θετική πλευρά που είναι η ανάπτυξη ενός ελληνικού στελεχιακού δυναμικού στο εξωτερικό με ότι έμμεσα οφέλη προσφέρει αυτό στη χώρα. Επίσης σχολίασε ο Γεώργιος Στείρης, επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος αναφέρθηκε ιστορικά στη δυναμική του Ελληνισμού έξω από τα σύνορα της χώρας, και είδε το φαινόμενο υπό το πρίσμα της αναγέννησης ενός παγκοσμιοποιημένου, κοσμοπολίτικου ελληνισμού.

Continue Reading

BUSINESS ETHICS

Πρακτικές στήριξης επιχειρήσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Published

on

By

Η μεγάλη ανταπόκριση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Μεταμόρφωσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που υπάρχει για την ΕΚΕ και γενικότερα την έμπρακτη συνεισφορά στην ανάπτυξη του τόπου. Η ανάδειξη της παρουσίας των επιχειρηματιών στον κοινωνικό και οικονομικό χάρτη της πόλης και η επιβράβευση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που έχει επιδειχθεί μέσα από το τοπικό δίκτυο εταιρικής υπευθυνότητας του δήμου αποτέλεσε και τη βάση γι αυτή τη διοργάνωση.

Η εκδήλωση εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του Δημάρχου Μεταμόρφωση Μιλτιάδη Ι. Καρπέτα για την ενίσχυση, ανάπτυξη και προσέλκυση της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αξιοποιηθεί το υπάρχον δυναμικό στην οικονομική ζώνη του Δήμου, με απώτερο σκοπό την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση των επενδύσεων.

Οι συμμετέχοντες, επιφανείς επιχειρηματίες, μέτοχοι και ανώτατα στελέχη γνωστών ελληνικών εταιρειών που έχουν έδρα στη Μεταμόρφωση,  διατύπωσαν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία  και εξέφρασαν  τη διάθεση να συμμετέχουν ενεργά και συντονισμένα σε δράσεις ΕΚΕ του Δήμου. Παρουσίασαν τις δράσεις τους και τις απόψεις τους, δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική γνωριμία τους με τις τοπικές αρχές αλλά και στη μεταξύ τους  δικτύωση και την ανταλλαγή πρακτικών, θέσεων, υπηρεσιών και προϊόντων.

Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην τοπική κοινότητα συζητήθηκε, αναπτύχθηκε και προτάθηκαν λύσεις από εκπροσώπους και φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας και την ομάδα εργασίας ΕΚΕ του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας στη διάρκεια της ομιλίας του επισήμανε: «Η διοργάνωση της ημερίδας με θέμα  “Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη” από το Δήμο μας, εντάσσεται σε μια ξεκάθαρη αντίληψη και επιλογή: Την ενθάρρυνση, στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η επιλογή αυτή απορρέει και βασίζεται σε ειδικούς και γενικούς λόγους:

Η πολύ σημαντική οικονομική ζώνη που φιλοξενείται στα όρια του Δήμου και το αναξιοποίητο δυναμικό που υπάρχει, ο μεγαλύτερος οδικός κόμβος της χώρας -(Αττική Οδός -Ε.Ο. Αθήνας- Θεσ/νίκης)- που επιβαρύνει την πόλη αλλά δίνει πλεονέκτημα προσβασιμότητας στις επιχειρήσεις,  η διαμόρφωση ιστορικά  και η κοινωνική συγκρότηση της πόλης, σε συνδυασμό με τις λοιπές προϋποθέσεις και δυνατότητές της, καθιστούν ολοφάνερο ότι το μεγάλο συγκριτικό της πλεονέκτημα, είναι αναμφίβολα  αξιοποίηση της οικονομικής ζώνης, που μόνο μέσα από την προώθηση της επιχειρηματικότητας μπορεί να επιλεχθεί ..

Οι γενικοί λόγοι  αφορούν τη χώρα και την κατάστασή της. Τώρα πια  δεν μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες και ψευδαισθήσεις: Αν υπάρχει ελπίδα για το μέλλον της, βρίσκεται στην απόκτηση  ισχυρής παραγωγικής βάσης και την οικονομική ανάπτυξη, μέσα από την τόνωση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων.

Προφανώς, ένα τέτοιο εγχείρημα, εκτός των άλλων προϋποθέσεων,  απαιτεί καθαρούς κανόνες, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία και πολιτικές αρχών, μακριά και έξω από νοοτροπίες, συνήθειες και πρακτικές του παρελθόντος.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, με επίγνωση της πραγματικότητας και των δυσκολιών της,  είναι αποφασισμένος  να αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου και  να δώσει προτεραιότητα στην επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Χωρίς προκαταλήψεις και ιδεοληψίες αλλά με αρχές και κανόνες.

Φυσικός εταίρος σ’ αυτή την προσπάθεια είναι η τοπική επιχειρηματική  κοινότητα, στην οποία απευθύνεται  πρόσκληση δημιουργικής συνεργασίας.»

Ο Γεώργιος Κ. Γιαννούλας,  ΜSc/ MScRes, Πιστοποιημένος Σύμβουλος επιμόρφωσης ενηλίκων & ανάπτυξης φυσικών δικτύων με διεθνή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα έδωσε μία συνολική εικόνα για τη λειτουργία και τα οφέλη της ΕΚΕ, τη συνέδεσε με τις πωλήσεις και την πρόταξε ως μέθοδο ολιστικής αντιμετώπισης κρίσεων.

Αν υπάρχει ελπίδα για το μέλλον, βρίσκεται στην απόκτηση  ισχυρής παραγωγικής βάσης και την οικονομική ανάπτυξη, μέσα από την τόνωση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων

Ο Νικόλαος Ι. Πέντσας, ΜSc/ΜΒΑ/ ΜSc , Σύμβουλος Επιχειρηματικής Στρατηγικής  με εμπειρία στο διεθνές μάρκετινγκ και τη διεθνή διπλωματία παρουσίασε τη σύγχρονη ΕΚΕ, παρουσίασε πληθώρα case studies από το εξωτερικό και εστίασε στο ρόλο των stakeholders και την επίδρασή τους στη φήμη της εταιρείας.

Η Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη, πρόεδρος της APSON ΕΚΕ και υπεύθυνη του Τοπικού Δικτύου Εταιρικής Υπευθυνότητας,  συντόνισε την διαδραστική αυτή ημερίδα, τονίζοντας ότι η ΕΚΕ του Δήμου Μεταμόρφωσης μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για κάθε  εταιρεία,  προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί της στόχοι και πραγματοποίησε ένα βιωματικό workshop για το stakeholders analysis, με πολύ καλή ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες διατηρώντας ζωηρό το ενδιαφέρον τους μέχρι το τέλος.

Οι συμμετέχοντες διατύπωσαν τις ευχαριστίες τους για την πρόσκληση και αφού έδωσαν συγχαρητήρια για αυτή την καινοτομία πρωτοβουλία, εξέφρασαν την επιθυμία να χτίσουν σχέσεις με  τις τοπικές αρχές, να έχουν μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας  με το Δήμο, καθώς ταυτίζονταν οι απόψεις  και θέσεις του Δημάρχου για την επιχειρηματικότητα με την αντίληψη  των επιχειρήσεων.  Αυτή η εποικοδομητική  συνάντηση, αποτέλεσε το έναυσμα ώστε  να δικτυωθούν μεταξύ τους οι εταιρείες που έχουν έδρα στη Μεταμόρφωση αλλά και να ξεκινήσουν όλες μαζί συντονισμένα  ένα πρόγραμμα ΕΚΕ, με άξονα  την τοπική κοινωνία και σε συνεργασία με το τοπικό δίκτυο εταιρικής υπευθυνότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Continue Reading

MONEY

ClimateLaunchpad 2017 – Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης

Published

on

By

Το ClimateLaunchpad, ο μεγαλύτερος διαγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης παγκοσμίως, επιστρέφει και φέτος ψάχνοντας για νέα ταλέντα στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας και καινοτομίας. Όσοι ονειρεύονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και να αναπτύξουν τις ιδέες τους ώστε να γίνουν βιώσιμες και να εξελιχθούν σε παγκόσμιες επιχειρήσεις, θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τις ιδέες τους μέχρι τις 10 Μαΐου, 2017 μέσω της ιστοσελίδας  http://climatelaunchpad.org/application-form/.

Ο διαγωνισμός ClimateLaunchpad διεξάγεται από το Climate-KIC, την κύρια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα καινοτομίας για την κλιματική αλλαγή, και έχει ως στόχο να αναδείξει τις καλύτερες ιδέες στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ClimateLaunchpad σε Κύπρο και Ελλάδα είναι για ακόμη μια φορά η Chysalis LEAP, η πρώτη κυπριακή πλατφόρμα επιτάχυνσης ιδεών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο περσινός τελικός στο Ταλίν της Εσθονίας έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για την Ελλάδα, καθώς η ελληνική ομάδα Cryotap συγκαταλέχθηκε στις 10 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Για να φτάσει μια ομάδα στον Παγκόσμιο Τελικό και να εκπροσωπήσει τη χώρα της, θα πρέπει πρώτα να περάσει από μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία είναι η ίδια για όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, θα επιλεγούν μέχρι και 10 συμμετοχές από την κάθε χώρα, οι οποίες θα περάσουν από ένα εντατικό διήμερο “bootcamp”. Οι τρεις κορυφαίοι φιναλίστ θα έχουν τη δυνατότητα να διαγωνιστούν στον Παγκόσμιο Τελικό, ο οποίος φέτος θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Λεμεσό. Εκεί θα συμμετάσχουν πάνω από 100 ομάδες, από 35 και πλέον χώρες, παρουσιάζοντας την ιδέα τους ενώπιον κριτικής επιτροπής.

Οι 10 καλύτερες ομάδες που θα επιλεγούν θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Climate-KIC accelerator, το «επιχειρηματικό σχολείο» που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση των πράσινων startups, και παρέχει πρόσβαση σε περαιτέρω χρηματοδότηση. Η καλύτερη ιδέα του Παγκόσμιου Τελικού θα λάβει επίσης ένα χρηματικό έπαθλο ύψους €10.000, η δεύτερη χρηματικό έπαθλο ύψους €5.000 και η ιδέα που θα καταλάβει την τρίτη θέση θα κερδίσει €2.500. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν και για βραβεία στις θεματικές κατηγορίες του Climate-KIC: Αστικές Αειφόρες Μεταλλάξεις, Αειφόρος Χρήση Γης, Αειφόρος Παραγωγή και Περιβαλλοντικές Μετρήσεις και Χρηματοδότηση.

Continue Reading

Latest

NEW AGE DIPLOMACY3 days ago

Η εποχή της διπλωματίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ενέργεια διαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών και των κοινωνιών μας και βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας...

GREEN PLANET1 month ago

Πως συνδέονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με την περιβαλλοντική ασφάλεια

Τα ανθρώπινα δικαιώματα συνδέονται άμεσα με την περιβαλλοντική ασφάλεια. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, οι φυσικοί πόροι και η δίκαιη διανομή...

ΕΥΡΩΠΗ3 months ago

Βία στα χρόνια της εικόνας και των fake news

Στην εποχή των fake news, τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται

NEW AGE DIPLOMACY6 months ago

Βιο-διπλωματία: Η εθνική και πολιτισμική ταυτότητα αναπόσπαστες διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης

Η επικοινωνία σε όλο τον κόσμο γίνεται ολοένα ταχύτερη και πιο αξιόπιστη, παρέχοντας μία διαφορετική προοπτική του χρόνου και του...

NEW AGE DIPLOMACY7 months ago

UNESCO: Η παγκόσμια συνείδηση χρειάζεται άμεσα rebranding

Διπλωμάτης, διανοούμενος, πολίτης του κόσμου. Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του από το Κατάρ τον Μάρτιο του 2016, πολλές χώρες...

Trending

Copyright © 2018 PRESSCODE