Connect with us

FUTURE

Οι πιο σημαντικές τάσεις στο πεδίο της ανάλυσης δεδομένων

Published

on

Η χρήση της ανάλυσης δεδομένων μπορεί να προσφέρει πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που ποικίλουν από ανακαλύψεις που μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρα επιχειρηματικά μοντέλα, μέχρι και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη λήψη ορθότερων και τεκμηριωμένων επιχειρησιακών αποφάσεων.

Οι πιο σημαντικές τάσεις στο πεδίο της ανάλυσης δεδομένων, οι οποίες αναμένεται να απασχολήσουν τις επιχειρήσεις το 2015, αναδεικνύονται μέσα από την πρόσφατη έκδοση της Deloitte «Analytics Trends 2015».

Κυρίαρχη τάση

Στα πλαίσια αυτά, η Deloitte εντοπίζει την ασφάλεια των δεδομένων ως το κυρίαρχο θέμα το οποίο αναδείχθηκε το 2014. Το 2015, αναμένεται οι εταιρίες να διαθέσουν σημαντικά ποσά στην κάλυψη κενών που σχετίζονται με την ασφάλεια των δεδομένων. Τα analytics αποτελούν πλέον ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόβλεψη, την ανίχνευση και τον εντοπισμό απειλών σχετικών με την ασφάλεια των δεδομένων. Όμως, για τη σωστή εφαρμογή των τεχνικών ανάλυσης δεδομένων απαιτείται η σύγκλιση σε μια ομοιογενή προσέγγιση της καινοτομίας, της ψηφιακής διασύνδεσης, και της τεχνολογίας. Η σύγκλιση των παραπάνω θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην επιλογή των πλέον κατάλληλων και αποδοτικών λύσεων για την αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από ελλείψεις στην ασφάλεια των δεδομένων.

Τα Αnalytics των Πραγμάτων (The Analytics of Things) – Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων  παράγει μεγάλο όγκο δομημένων και αδόμητων δεδομένων. Η ανάδειξη αξίας από τα δεδομένα αυτά θα πραγματοποιείται πλέον με μεγαλύτερη ευκολία μέσω των Αnalytics των Πραγμάτων. Έχουν ήδη αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων γύρω από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Ωστόσο, λόγω της ιδιομορφίας των δεδομένων (συνεχής παραγωγή, μεγάλα σε όγκο κλπ.) που παράγονται από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, έχει παρατηρηθεί απόκλιση μεταξύ των υφιστάμενων λύσεων και της θεωρητικής ανάλυσης που θα μπορούσε να επιτευχθεί. Κατά συνέπεια, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις τόσο στις μεθόδους και στις πρακτικές συλλογής των σχετικών δεδομένων, όσο και στην επεξεργασία αυτών.

Αποτίμηση των δεδομένων – Μεγάλος αριθμός ειδικών στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων τονίζουν ότι οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει απλά και μόνο να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους, αλλά και να τα θεωρούν ως κεφάλαιο της επιχείρησης τους. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ρυθμιστικές αρχές και οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν συνήθως με καχυποψία τη διαχείριση και την ανάλυση των δεδομένων, λόγω των κινδύνων καταστρατήγησης της ιδιωτικότητάς τους. Περαιτέρω, υπάρχει μια κυρίαρχη άποψη ότι όσα περισσότερα δεδομένα κατέχει κάποιος, τόσο το καλύτερο, πλην όμως, η καταγραφή, η αποθήκευση και η προστασία τους ενέχουν σημαντικό κόστος και κινδύνους για τις επιχειρήσεις.

Bιονικοί εγκέφαλοι – Τα analytics αποτελούν το σημείο συνάντησης της ανθρώπινης νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης (machine learning). Τα γνωστικά συστήματα (cognitive computing) και τα analytics εμφανίζονται έτοιμα να βελτιώσουν σχεδόν κάθε τομέα στον οποίο έχουν εφαρμογή. Τόσο οι μεμονωμένοι εργαζόμενοι, όσο και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στο πώς αυτά τα συστήματα μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, παρά στο πώς θα επιτύχουν την πλήρη αυτοματοποίηση των εργασιών τους.

Η άνοδος του ανοιχτού κώδικα (open source) – Οι λύσεις ανοιχτού κώδικα μπορούν να αποδώσουν μοναδικά οφέλη. Η υπέρμετρη όμως έκθεση των επιχειρήσεων σε τέτοιου είδους λύσεις ενέχει και σημαντικούς κινδύνους. Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να υιοθετήσουν λύσεις βασισμένες σε ανοιχτό κώδικα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος και τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξη τους. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός αντίκτυπος από την υιοθέτηση των συστημάτων ανοιχτού κώδικα στην τεχνολογική τους στρατηγική, όπως επίσης και να αναγνωρίζονται οι πιθανοί σχετικοί κίνδυνοι από τη χρήση τους.

Analytics στη φορολογία – Υπάρχουν νέες δυνατότητες στο φορολογικό πεδίο. Μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες εργασίες στην ανάλυση φορολογικών δεδομένων σήμερα επικεντρώνονται στα μοντέλα προσομοίωσης που δικαιολογούν ή προβλέπουν τα επίπεδα φορολόγησης κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Ο φορολογικός σχεδιασμός του μέλλοντος πιθανότατα θα είναι πιο λεπτομερής και αναλυτικός από ότι μέχρι σήμερα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές κατά την ανταλλαγή δεδομένων με τρίτους, καθώς μπορούν να αποκαλυφθούν φορολογικά στοιχεία που στο μέλλον ενδέχεται να τις βλάψουν.

Η αναζήτηση της ακρίβειας – Μία από τις πιο σημαντικές ανάγκες των εμπορικών τμημάτων των επιχειρήσεων αυτή την εποχή είναι η παροχή δεδομένων στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. Για παράδειγμα, η χρήση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τους τρέχοντες και μελλοντικούς πελάτες θα μπορούσε να βοηθήσει τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ να προσαρμόσουν καλύτερα τις προωθητικές ενέργειες τους. Λόγω αυτής της ζήτησης, οι εταιρίες παροχής δεδομένων (data brokers) αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αυξήσουν την ακρίβεια και τη λεπτομέρεια των δεδομένων που μπορούν να παρέχουν στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την Αλήθεια Διακάτου, Analytics Leader στη Deloitte Ελλάδος: «Τα analytics αναφέρονται στην ανάδειξη και ερμηνεία μοτίβων δεδομένων. Πρόκειται για εξειδικευμένες τεχνικές ανάλυσης  οι οποίες εξετάζουν πρωτογενή, μη δομημένα δεδομένα με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα data analytics χρησιμοποιούνται από πολλές εταιρίες διαφόρων κλάδων για τη λήψη πιο σωστών επιχειρησιακών αποφάσεων. Επιπλέον, βοηθούν τις εταιρίες να επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν υπάρχουσες μεθόδους ή θεωρίες, να περιγράφουν, να προβλέπουν και να βελτιώνουν την επιχειρησιακή τους απόδοση.
Τα analytics συχνά χρησιμοποιούν την γραφική απεικόνιση των δεδομένων με σκοπό την καλύτερη ανάδειξη των χρήσιμων συμπερασμάτων».

FUTURE

Τεχνητή νοημοσύνη: To αντίδοτο στην πτώση των πωλήσεων κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα

Published

on

By

Το Πάσχα έχει τον παραδοσιακό του συμβολισμό, ενώ αποτελεί επίσης και μία συμβολική «μετάβαση» για τον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Με την  άνοιξη έρχονται και  οι mid-season προσφορές, που με τη σειρά τους οδηγούν σε αύξηση των πωλήσεων. Ωστόσο, η τάση αυτή έχει αντιστραφεί πριν από τις διακοπές του Πάσχα. Σύμφωνα με ανάλυση της RTB House, το Σαββατοκύριακο του Πάσχα η επισκεψιμότητα στα ηλεκτρονικά καταστήματα μειώνεται σχεδόν 40% σε σύγκριση με το μηνιαίο μέσο όρο. Όσο πιο σύντομα επέλθει η «αφύπνιση» μετά από τον καταναλωτικό λήθαργο,  τόσο πιο σύντομα θα επέλθουν τα θετικά αποτελέσματα.  Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να βοηθήσει σε αυτό ακριβώς το σημείο.

Η περίοδος των διακοπών επηρεάζει τόσο τις δραστηριότητες των χρηστών όσο και την αγοραστική τους δύναμη. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται μία φυσική μείωση του ενδιαφέροντος για online αγορές. Τα στοιχεία της RTB House από τον Μάιο του 2016 δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια των ημερών αργίας του Πάσχα (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) τα e-shops σημείωσαν 40% λιγότερη επισκεψιμότητα και σχεδόν 30% λιγότερα ποσοστά μετατροπής από τον μέσο όρο. Ωστόσο, μετά από μία μικρή καταναλωτική στασιμότητα ακολουθεί σημαντική αύξηση των πωλήσεων – Την Τρίτη και την Τετάρτη μετά το Πάσχα σημειώθηκε σημαντική αύξηση επισκεψιμότητας στα e-shops και αύξηση στα ποσοστά μετατροπών. (Την Τρίτη η αύξηση στα ποσοστά μετατροπών έφτασε σχεδόν το 40% και κατά 60% αυξήθηκε η επισκεψιμότητα ενώ την Τετάρτη σημειώθηκε 82% αύξηση στα ποσοστά μετατροπών και 114% αυξήθηκε η επισκεψιμότητα σε σύγκριση με τον μέσο όρο από το Σαββατοκύριακο του Πάσχα.) Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνετε για να μετατρέψετε ένα πιθανό ενδιαφέρον αγοράς σε επιτυχημένη πώληση;

Στοχεύστε με απόλυτη ακρίβεια

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα αποτελούν μία ασύλληπτη ροή δεδομένων που χωρίς τα σωστά εργαλεία δεν έχουν καμία σημασία. Στην περίπτωση των διαφημιστικών εκστρατειών, οι οποίες σχεδιάζονται προκειμένου να προκαλέσουν πιθανή ανταπόκριση από έναν υποψήφιο πελάτη, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε τις ανάγκες των πελατών και τις αγοραστικές τους προτιμήσεις.

Οι αλγόριθμοι deep learning (ο πιο υποσχόμενος τομέας στην έρευνα της τεχνητής νοημοσύνης) συλλέγουν και ερμηνεύουν όχι μόνο τα κλικ μέσα από δεδομένα για μεμονωμένες διαφημίσεις αλλά περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το πώς προβάλλονται οι  προσφορές, displayed κατηγορίες, μεθόδους ολοκλήρωσης συναλλαγών και προτιμώμενα προϊόντα με  βάση τις τακτικές αναζήτησης.  Αν και όλες οι μεταβλητές αναλύονται αυτόματα, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, η διαφήμιση που προετοιμάζεται με αυτό τον τρόπο είναι απόλυτα προσαρμοσμένη. Το γεγονός αυτό καθιστά περισσότερο πιθανό να ενδιαφερθούν οι δυνητικοί πελάτες και να πραγματοποιήσουν τις αγορές που έχουν προγραμματίσει για μετά το Πάσχα.

Μην εκπλήσσεστε

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Ρήγα, CEO της Impruvo, Αποκλειστικού Αντιπροσώπου της RTB House στην Ελλάδα «Το Σαββατοκύριακο του Πάσχα είναι ένα τριήμερο όπου το conversion rate είναι εξαιρετικά μειωμένο σε σχέση με τον μέσο όρο του μήνα. Το Πάσχα αποτελεί πρόκληση για τα e-shops. Είναι σημαντικό για τα αποτελέσματα των πωλήσεων να προγραμματίσετε  τις διαφημίσεις σας με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι λίγες ημέρες να μην επηρεάσουν το συνολικό αποτέλεσμα. Έχοντας ενημερωθεί για την ενδεχόμενη μείωση και παρακολουθώντας προσεκτικά τις τάσεις των καταναλωτών, μπορείτε να ετοιμάσετε διαφημιστικές καμπάνιες που θα ενισχύσουν τις ανοιξιάτικες αγορές κατά την διάρκεια των διακοπών του Πάσχα. Τα ειδικά σχεδιασμένα retargeting banners με μοναδικές ευκαιρίες δεν θα είναι απλά προσαρμοσμένα στον χρήστη αλλά θα επικοινωνούν με σαφήνεια τον περιορισμένο χρόνο της συγκεκριμένης προσφοράς.»

Διατηρήστε επικοινωνία 

Η περίοδος των διακοπών είναι επίσης μία καλή ευκαιρία να φροντίσετε εκείνους τους πελάτες που έχουν επισκεφτεί το κατάστημα σας εβδομάδες πριν και δεν έχουν πραγματοποιήσει αγορά για κάποιο χρονικό διάστημα. Εκτός από την παραδοσιακή διαφήμιση, αξίζει να σκεφτείτε να προχωρήσετε σε εναλλακτικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα τα greeting banners. Οι σχέσεις που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν την εικόνα του brand σας και μεγιστοποιούν το ενδιαφέρον σας για κάθε δυνητικό πελάτη.

Προετοιμάζοντας banner campaigns επικεντρωνόμαστε στην επίτευξη των στόχων μας, οι οποίοι μπορεί να είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας ή η αύξηση του conversion rate. Η τελική απόφαση να κάνει κλικ ένας χρήστης σε μία διαφήμιση σχετίζεται με πολλούς παράγοντες. Ενώ είναι σημαντικό να ανταποκρίνεστε στις ανάγκες των πελατών, είναι εξίσου σημαντικό να θυμάστε ότι η ψυχολογία και η άποψη που έχει κάποιος  για το brand μπορούν να ενισχύσουν την επικοινωνία με τους πελάτες τις πιο σημαντικές στιγμές.

Continue Reading

FUTURE

Οι μηχανές με δυνατότητα εκμάθησης αλλάζουν την κοινωνία

Published

on

Η δυνατότητα εκμάθησης από την πλευρά των μηχανών (machine learning) και η αυτόνομη πέδηση (autonomous braking) αναμένεται να επεκταθούν, βοηθώντας να σωθούν ζωές και να αλλάξει η κοινωνία του σήμερα

Η Deloitte προβλέπει ότι περισσότερα από 300 εκατομμύρια smartphones, ή περισσότερες από το ένα πέμπτο των συσκευών που πρόκειται να πωληθούν το 2017, θα έχουν ενσωματωμένες δυνατότητες εκμάθησης. Η 16η έκδοση με τις παγκόσμιες προβλέψεις της Deloitte για τους κλάδους της Τεχνολογίας, των ΜΜΕ και των Τηλεπικοινωνιών (ΤΜΤ) αναδεικνύει πώς οι κινητές συσκευές θα είναι σε θέση να εκτελούν λειτουργίες εκμάθησης, ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, γεγονός που θα μεταβάλλει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία σε κάθε κλάδο, αγορά και κοινωνία.

Internet of Things

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, φορητές μηχανές με δυνατότητες εκμάθησης δεν θα είναι μόνο τα smartphones. Αυτές οι ικανότητες είναι πιθανό να είναι διαθέσιμες και σε εκατομμύρια drones, tablets, αυτοκίνητα, συσκευές εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας, ιατρικά εργαλεία, συσκευές Internet of Things (IoT) και απρόβλεπτες νέες τεχνολογίες.

« Οι δυνατότητες εκμάθησης των μηχανών είναι συναρπαστικές μιας και πρόκειται να φέρουν την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο εκτελούμε απλές ενέργειες, όπως μια μετάφραση περιεχομένου, ενώ παράλληλα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην ασφάλεια και την υγεία που μπορούν να βελτιώσουν την κοινωνία,» είπε ο Paul Sallomi, Deloitte Global TMT Industry Leader. «Για παράδειγμα, οι δυνατότητες εκμάθησης των κινητών συσκευών είναι ένα ισχυρό σημείο για τη βελτίωση της ανταπόκρισης στην ανακούφιση από καταστροφές, στη σωτηρία ανθρωπίνων ζωών με τα αυτόνομα οχήματα, ακόμη και στην αντιστροφή του αυξανόμενου κύματος κυβερνοεπιθέσεων».

Άλλη καινοτομία με τη δυνατότητα να αλλάξει τον κόσμο είναι η αυτόνομη πέδηση (autonomous braking). Η Deloitte προβλέπει ότι το 2022, στις Η.Π.Α. και μόνο, οι θάνατοι λόγω τροχαίων ατυχημάτων θα έχουν μειωθεί κατά 6.000, μία μείωση 16% από το 2017. Ο σημαντικότερος παράγοντας σε αυτή τη μείωση πιθανότατα να είναι η τεχνολογία αυτόνομης πέδησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (automatic emergency braking (AEB)). Αναμένεται ότι η τεχνολογία ΑΕΒ θα υιοθετηθεί ευρέως, θα είναι προσιτή και τόσο αποτελεσματική στην αποφυγή ατυχημάτων που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές που μπορεί ακόμη και να επιβραδύνει την τάση προς τα αυτό-οδηγούμενα οχήματα.

Σε IT-as-a-Service πρόκειται να επενδύεται περίπου το 35% των τεχνολογικών δαπανών

Δεν πρόκειται μόνο για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αλλά κυρίως πώς η νέα αυτή τεχνολογία που αναπτύσσεται αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Η Deloitte προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2018, οι δαπάνες σχετικά με το IT-as-a-Service για κέντρα δεδομένων, λογισμικό και υπηρεσίες θα ανέλθουν περίπου στα $550 δις παγκοσμίως, από τα $361 δις το 2016. Ωστόσο, επιχειρηματικά μοντέλα ευέλικτης καταναλωτικής βάσης δεν θα υφίστανται μέχρι το 2018, σε πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου των δαπανών πληροφορικής (35%), αλλά αναμένεται να ξεπεράσουν το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια και να αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. Αυτή η μετατόπιση θα αρχίσει να μετατρέπει τον τρόπο με τον οποίο ο κλάδος της τεχνολογίας πληροφοριών πωλεί και αγοράζει τεχνολογία κατά μήκος των επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Η Deloitte προβλέπει ότι περισσότερα από 300 εκατομμύρια smartphones, ή περισσότερες από το ένα πέμπτο των συσκευών που πρόκειται να πωληθούν το 2017, θα έχουν ενσωματωμένες δυνατότητες εκμάθησης

«Το 2017, η τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης και οι τηλεπικοινωνίες πρόκειται να γίνουν ακόμα πιο φορητά. Σε συνδυασμό με εξυπνότερες και γρηγορότερες ικανότητες, αυτές οι καινοτομίες θα αναγκάσουν επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και καταναλωτές να εξελίξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και δημιουργούν ευκαιρίες για ευρείας κλίμακας μετασχηματισμό σε όλους τους κλάδους,» συνέχισε ο Sallomi.

Επιπλέον ευρήματα από τις παγκόσμιες προβλέψεις της Deloitte για τους κλάδους της Τεχνολογίας, των ΜΜΕ και των Τηλεπικοινωνιών (ΤΜΤ) περιλαμβάνουν:

  • Οι κυβερνοεπιθέσεις εισέρχονται στην Terabit εποχή – Το 2017, οι επιθέσεις κατανεμημένης άρνησης παροχής υπηρεσιών (Distributed Denial-of-Service (DDoS)), μιας μορφής κυβερνοεπίθεση, θα είναι μεγαλύτερες σε κλίμακα, δυσκολότερο να περιοριστούν και πιο συχνές. Αναμένεται να υπάρχει μια κατά μέσο όρο κλίμακα επιθέσεων ενός terabit/s (Tbit/s) κάθε μήνα, με πάνω από 10 εκατομμύρια επιθέσεις συνολικά, και ένα μέσο μέγεθος επίθεσης μεταξύ 1,25 και 1,5 gigabits ανά δευτερόλεπτο (Gbit/s). Αυτή η κλιμάκωση απειλών κατανεμημένης άρνησης παροχής υπηρεσιών (Distributed Denial-of-Service (DDoS)) σε μεγάλο μέρος οφείλεται στον αυξανόμενο αριθμό συσκευών ΙοΤ και στην ηλεκτρονική διάθεση κακόβουλου λογισμικού που επιτρέπουν σε σχετικά ανειδίκευτους που πραγματοποιούν επιθέσεις να κυριεύουν μη ασφαλείς συσκευές IoT και να τις χρησιμοποιούν για να εξαπολύουν επιθέσεις και να έχουν πρόσβαση σε όλο και υψηλότερες ταχύτητες ευρυζωνικότητας.
  • Η βιομετρική ασφάλεια ξεπερνά το δισεκατομμύριο – Η ενεργή βάση των συσκευών που είναι εξοπλισμένες με τη δυνατότητα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων θα ξεπεράσει πιθανότατα το ένα δισεκατομμύριο για πρώτη φορά στις αρχές του 2017, με κάθε ενεργό αισθητήρα να χρησιμοποιείται κατά μέσο όρο 30 φορές την ημέρα, που σημαίνει πάνω από 10 τρισεκατομμύρια συνολικά χτυπήματα σε παγκόσμιο επίπεδο στη διάρκεια του έτους. Με τους ταχείς ρυθμούς πρόσβασης και υιοθέτησης αυτής της τεχνολογίας, η πρόκληση πλέον είναι να καθοριστούν οι πρόσθετες εφαρμογές στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν η αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος και άλλα βιομετρικά στοιχεία για να παρέχεται γρήγορος και ασφαλής έλεγχος ταυτότητας.
  • Έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα χρήσης tablets; – Οι πωλήσεις των tablets για το 2017 πιθανότατα θα είναι λιγότερες από 165 εκατομμύρια μονάδες, μειωμένες κατά 10% περίπου από τις 182 εκατομμύρια μονάδες που πωλήθηκαν το 2016, υπονοώντας ότι έχουμε ξεπεράσει το ανώτατο σημείο ζήτησης για τις συσκευές αυτές. Παρόλο που οι αριθμοί είναι διαφορετικοί από χώρα σε χώρα, από πλευράς προτιμώμενων συσκευών για ποικίλες δραστηριότητες, τρεις καταναλωτικές συσκευές προς το παρόν προτιμώνται με μεγάλη διαφορά από τα tablets: οι τηλεοράσεις, τα smartphones και οι υπολογιστές.
  • Τα βινύλια προσεγγίζουν πωλήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων – Το 2017 τα βινύλια αναμένεται να συνεχίσουν την αξιοσημείωτη άνοδό τους και προσεγγίζουν συνολικά έσοδα ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα έσοδα που σχετίζονται με το βινύλιο, για πρώτη φορά αυτή τη χιλιετία. Το 2017, τα έσοδα και οι μονάδες βινυλίων είναι πιθανό να σημειώσουν για 7η συνεχή χρονιά διψήφια ανάπτυξη, αποτελώντας το 6% περίπου των προβλέψεων για τα έσοδα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας που ενδέχεται να αγγίξουν τα 15 δις δολάρια το 2017. Ωστόσο, είναι απίθανο τα βινύλια να αποτελέσουν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης και κέρδους για τη μουσική βιομηχανία, με το μέλλον της μουσικής να επικεντρώνεται κυρίως στο ψηφιακό κομμάτι.
  • Το τελευταίο στάδιο για την ψηφιακή πλοήγηση είναι οι εσωτερικοί χώροι – Από το 2022, τουλάχιστον το ένα τέταρτο όλων των χρήσεων ψηφιακής πλοήγησης ακρίβειας από άτομα ή μηχανές αναμένεται να περιλαμβάνουν ρύθμιση για εσωτερικούς χώρους ή να είναι διαμορφωμένες για περιήγηση αποκλειστικά σε εσωτερικό χώρο, σε σύγκριση με λιγότερο από το 5% όλων των χρήσεων το 2017. Η δυνατότητα εντοπισμού ανθρώπων και αντικειμένων σε εσωτερικούς χώρους έχει σημασία μετασχηματιστική, και είναι πιθανό να ωφελήσει περισσότερο κάθετους τομείς, και να έχει αντίκτυπο στην κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.
  • 5G: Επανάσταση στην εξέλιξη, ακόμα και το 2017 – Σημαντικά, απτά βήματα προς την ανάπτυξη του 5G, της πέμπτης γενιάς δικτύων κινητής τηλεφωνίας, αναμένεται να γίνουν το 2017. Προγραμματισμένη αναβάθμιση σε δίκτυα 4G, καθώς και η απόδοση των πρώτων περιορισμένων 5G δικτύων, θα πρέπει να εξοικειώσει τους χρήστες και τους διαχειριστές με αρκετά από τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά των 5G δικτύων, συμπεριλαμβανομένων αρκετά υψηλότερων ταχυτήτων, χαμηλότερων καθυστερήσεων, και υποστήριξης συσκευών χαμηλής ισχύος και συσκευών IoT χαμηλού bitrate και αισθητήρων.
  • Η διαφήμιση στην τηλεόραση παραμένει σταθερή – Αν και τα έσοδα του 2017 από τις διαφημίσεις στην τηλεόραση των Η.Π.Α. αναμένεται να παραμείνουν στάσιμα σε σχέση με το 2016, η πρόβλεψη αυτή είναι μια θετική προοπτική για μια βιομηχανία που συχνά χαρακτηρίζεται ως υπό εξαφάνιση βιομηχανία – το στάσιμο είναι το νέο ανερχόμενο. Οι δαπάνες θα παραμείνουν σταθερές λόγω ποικίλων παραγόντων, όπως το γεγονός ότι η καθημερινή παρακολούθηση τηλεόρασης παραμένει ισχυρή, η παράκαμψη των διαφημίσεων είναι περιορισμένη, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Αμερικάνοι παρακολουθούν ελαφρώς περισσότερη τηλεόραση και το streaming εξακολουθεί να στερείται τη μαζική απήχηση της τηλεόρασης για ορισμένα είδη διαφημιστών.

Στη 16η ετήσια έκδοση, οι παγκόσμιες προβλέψεις της Deloitte για τους κλάδους της Τεχνολογίας, των ΜΜΕ και των Τηλεπικοινωνιών (ΤΜΤ) παρέχουν μια σφαιρική εικόνα αναφορικά με τις τάσεις στους κλάδους αυτούς για τα επόμενα 1-5 χρόνια παγκοσμίως. Οι απειλές επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, η άνοδος του 5G δικτύου, η ανάπτυξη του IT-as-a-service, το μέλλον των τηλεοπτικών διαφημίσεων και οι ταχείς εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι μερικές μόνο από τις προβλέψεις που αφορούν το οικοσύστημα Τεχνολογίας, ΜΜΕ και Τηλεπικοινωνιών (ΤΜΤ). Είναι αξιοσημείωτο ότι οι προβλέψεις δεν είναι απλά τυπικές αναλύσεις στον κλάδο της τεχνολογίας, αλλά αναδεικνύουν το σημαντικό αντίκτυπο των επερχόμενων τεχνολογιών στην καθημερινότητα του καταναλωτή.

Continue Reading

FUTURE

Ρωσία και Κίνα δημιουργούν την «τέλεια κυβερνο-καταιγίδα»

Published

on

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, η μεγαλύτερη απειλή για την αμερικανική εθνική ασφάλεια είναι οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο -μεγαλύτερη και από την τρομοκρατία. Αυτές οι απειλές αυξάνονται σε πολυπλοκότητα, κλίμακα, συχνότητα και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων.

Επίσης, επεκτείνεται το εύρος των δραστών, οι μέθοδοι και τα θύματα των επιθέσεων. Τον Φεβρουάριο του 2015, ο James Clapper ανακοίνωσε ότι η εκτίμηση της ρωσικής απειλής στον κυβερνοχώρο έχει αυξηθεί, τοποθετώντας την στην πρώτη θέση στον κατάλογο των χωρών που αποτελούν το μεγαλύτερο κίνδυνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Απρίλιο του 2015, η Ρωσία και η Κίνα υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, των ερευνών και της ανταλλαγής πληροφοριών και λογισμικού. Αυτή είναι μια άμεση πρόκληση για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι μετά την συνεργασία για την πρωτοκαθεδρία στον τομέα της ενέργειας, τώρα προσπαθούν να συνδυάσουν τις ικανότητές τους στον ψηφιακό κόσμο.

Κίνα και Ρωσία, έχουν με μεγάλη διαφορά, τις πιο εξελιγμένες δυνατότητες στον κυβερνοχώρο. Οι επιθετικές δυνατότητες της κάθε χώρας ήταν ήδη μια απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αν τώρα συνεργαστούν σοβαρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ένα πρωτοφανή κίνδυνο στον κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρωσίας έχει δημιουργήσει ξεχωριστή διοίκηση που θα είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή επιθετικών δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο, όπως προπαγάνδα και εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου του εχθρού. Ένα ανάλογο εξειδικευμένο τμήμα δημιουργείται και στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας. Σύμφωνα με μελέτες ασφαλείας των υπολογιστών, ρώσοι χάκερς προσπαθούν να αναπτύξουν λογισμικό που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν πρόσβαση και έλεγχο εξ αποστάσεως σε βιομηχανικά συστήματα και κρίσιμες υποδομές, όπως δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα αστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τα δίκτυα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Ρωσία ήταν μια από τις πρώτες χώρες που κινήθηκαν στην σφαίρα του κυβερνοχώρου. Το 1998 και πολύ πριν οι περισσότερες χώρες αρχίσουν να σκέπτονται την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, δημιουργήθηκε από το Κρεμλίνο η «Διεύθυνση K», μια κυβερνητική υπηρεσία για την παρακολούθηση και την προστασία από χάκερ και σπάμερς. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια Διεύθυνση K έχει πάρει ένα πιο επιθετικό ρόλο στην ψηφιακή σφαίρα. Το 1999, αποκαλύφθηκε ότι ο ιός Moonlight έκλεβε πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Ενέργειας, τη NASA, και τους στρατιωτικούς εργολάβους για δύο χρόνια. Στις αρχές του 2015, Ρώσοι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε έναν εξωτερικό διακομιστή του Υπουργείου Εξωτερικών. Μέσω αυτού, ήταν σε θέση να διεισδύσουν στους υπολογιστές του Λευκού Οίκου και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες μη δημοσιευμένες πληροφορίες. Το FBI, οι Μυστικές Υπηρεσίες, και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών, δήλωσαν πως ήταν η πιο εξελιγμένη επίθεση που έγινε ποτέ εναντίον ενός αμερικανικού κυβερνητικού στόχου.

Η Κίνα έχει επίσης αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους και τα χρήματα που απαιτούνται για την κατασκοπεία στον κυβερνοχώρο. Ο Λαϊκος Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας (PLA) διαθέτει ένα ειδικό γραφείο ειδικά για την κατασκοπεία στον κυβερνοχώρο. Το PLA, σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών, δεν έχει μόνο εξελιγμένες ικανότητες διείσδυσης και συλλογής πληροφοριών, αλλά διαθέτει και το κακόβουλο λογισμικό, μέσω του οποίου θα μπορούσε να αποκτήσει τον έλεγχο ξένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι μέχρι στιγμής το μόνο κίνητρο της Κίνας είναι η διάπραξη χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατασκοπείας. Υπολογίζεται ότι κατά τα τελευταία χρόνια, Κινέζοι χάκερς έχουν επιχειρήσει επιθέσεις σε 2.000 εταιρείες, πανεπιστήμια και κυβερνητικές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτές οι απειλές στον κυβερνοχώρο από την Ρωσία και την Κίνα αποτελούσαν πάντα μια σημαντική ανησυχία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι υπονομεύεται η αμερικανική οικονομική ανταγωνιστικότητα και τίθεται σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια. Μέχρι σήμερα, ένας «κυβερνο-αρμαγεδώνας» δεν είναι ιδιαίτερα πιθανός, αλλά οι επιθέσεις μέτριου επιπέδου και με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ειδικά αν αυτή η υποτιθέμενη συμμαχία στον κυβερνοχώρο μετεξελιχθεί και αρχίσει να δημιουργεί νέες καινοτόμες στρατηγικές επιθέσεων. Ο συνδυασμός των ικανοτήτων των δύο χωρών θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια τέλεια καταιγίδα πολιτικού και οικονομικού ολέθρου και που μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την ικανότητα να αποτρέψουν.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PRESSCODE